Valdkonnad / HIV ja AIDS

Eesti Haigekassa avaldas 2021. aastal HIV-testimise ravijuhendi, mis annab soovitused HIV-testimise kohta eri rahvastikurühmades ja tervishoiuvaldkondades.

Ravijuhend on mõeldud kasutamiseks kõigile tervishoiutöötajatele eri tervishoiuvaldkondades (esmatasand ja eriarstiabi), teistele tervishoius töötavatele spetsialistidele (sh farmatseudid ja proviisorid) ning teemakohaste mitteriiklike organisatsioonide ja/või MTÜ-de ja rahvatervishoiu poliitikaga tegelevatele isikutele. Ravijuhendis käsitletakse HIV-testimise nõudlust parandavaid strateegiaid, sotsiaalvõrgustikupõhist lähenemist olulise HIV-i nakatumise riskiga inimeste seas, HIV-testimist, sealhulgas enesetestimist (HIVST) ja mittetervishoiutöötajapoolset testimist, HIV-testimisele järgnevat nõustamist, kiirtesti positiivse tulemuse järgset diagnoosi lõplikku kinnitamist, ravile jõudmist ja kontaktsete teavitamist.

Ravijuhendit on võimalik tasuta tellida ka trükisena aadressilt trykised@haigekassa.ee.

2020. aastal avaldati juhend HIV-infektsiooni kokkupuute-eelseks ja -järgseks profülaktikaks ning HIV-positiivsete isikute raviks.

Ravijuhendi eesmärk on anda soovitused antiretroviirusravimite valiku osas ravi alustamisel ja selle muutmisel ravi ebaõnnestumise korral, patsiendi jälgimise ning kokkupuute-eelse (PrEP) ja järgse profülaktika (PEP) kohta.

Ravijuhend on mõeldud kasutamiseks kõigile tervishoiutöötajatele. Ravijuhend hõlmab HIV-positiivseid täiskasvanuid ja riskirühma kuuluvaid isikuid. HIV-i riskirühma kuuluvad narkootikume süstivad inimesed (NSI); prostitutsiooni kaasatud isikud; MSM; eespool nimetatud isikute sekspartnerid; isikud, kellel on olnud sekskontakt HIV-positiivse isikuga; tervishoiu- ja teiste valdkondade töötajad, kellel on olnud tööalane kokkupuude potentsiaalselt nakkusohtlike kehavedelikega; isikud, kelle kallal on tarvitatud seksuaalvägivalda; korduvaid vere- või verekomponentide ülekandeid saanud isikud.