Valdkonnad / HIV ja AIDS

HIVi ja AIDSi alase abi ja nõustamise kontaktid leiad Tervise Arengu Instituudi hallatavalt veebilehelt hiv.ee.

HIV nõustamis- ja testimiskabinettide kontaktid leiad hiv.ee lehelt alajaotusest "Kus saab HIV-testi teha?".

MÄRKSÕNAD: hiv aids