Valdkonnad / HIV ja AIDS

2018. aastal diagnoositi Eestis 190 uut HIV-i juhtu (14,4 juhtu 100 000 inimese kohta). Viimasel viiel aastal on uute juhtude arv mõnevõrra vähenenud (2013. aastal diagnoositi 24,6 juhtu 100 000 inimese kohta). Uute juhtude arv on eelkõige langenud laste ja noorte seas – alaealiste seas ei olnud 2018. aastal ühtegi uut juhtu. Narkootikumide süstimisel nakatus 11% ja homoseksuaalsel teel 5%.

Eesti on aastaid olnud kiireima HIV-i levikuga riike maailmas. Kui Eestis registreeritakse aastas 100 000 elaniku kohta umbes 25 uut HIV-juhtu, siis Euroopas keskmiselt 6 uut juhtu.

Esimene HIV-kandja registreeriti Eestis 1988. aastal. Aastatel 1988–1999 diagnoositi aastas 1–12 HIV-positiivset, 12 aastaga kokku 96 nakatunut.

2000. aasta mais ja juunis avastati esimesed viis HIV-nakkuse juhtu eeluurimisel viibivate süstivate narkomaanide seas. Augustis 2000 diagnoositi HIV-nakkus kaheksal Narva noorel, kes olid narkootikume süstinud. Septembris 2000 suri Narvas üks noor naine, kes oli samuti narkootikume süstinud, sünnitusjärgsesse sepsisesse (veremürgitusse) ja temalgi avastati HIV-nakkus. Pärast seda suurenes Narvas huvi testimise vastu ning septembris, oktoobris, novembris ja detsembris avastati vastavalt 90, 106, 86 ja 93 HIV-kandjat, kes olid enamasti narkootikume süstinud. Kokku registreeriti Eestis 2000. aastal 390 uut HIV-nakkuse juhtu (271 juhtu miljoni elaniku kohta) ja sellega tõusime automaatselt Euroopa tähelepanusse.

2001. aastal lisandus uusi HIV-nakatunuid veelgi, kokku registreeriti 1474 uut juhtu (1067 juhtu miljoni inimese kohta). Suur osa nendest tõi võimalikuks nakatumise teeks narkootikumide süstimise. Tingituna HIV-nakatunute arvu hüppelisest suurenemisest alates 2000. aasta sügisest kuulutas Sotsiaalministeerium 14. veebruaril 2001 välja HIV-nakkuse kontsentreeritud epideemia, mida iseloomustab 5% ületav HIV-nakkuse esinemissagedus narkomaanide rahvastikurühmas, kuid alla 1% esinemissagedus rasedatel naistel. 2002. aastal lisandus mõnevõrra vähem uusi HIV-nakkuse juhte, aasta lõpuks oli neid registreeritud 899 (620 juhtu miljoni elaniku kohta). Sellest alates ongi uute juhtude arv aasta-aastalt langenud. 2014. aastal diagnoositi 291 uut HIV-nakkuse juhtu, neist valdav osa 25–39-aastaste Eesti elanike seas.

Värskeimad andmed Eestis diagnoositud HIV-nakkuse juhtude kohta leiad Terviseameti kodulehelt.

Põhjaliku analüüsi HIVi olukorrast ja ennetamisest leiad uuringust "HIV-epideemia Eestis: strateegilise info analüüs". Vaata ka uuringut "HIV nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogiline olukord Eestis, 2000–2014" ja uuringut "Meeste tervise heaks: seire ja tervisedendus Internetis".

MÄRKSÕNAD: hiv aids