Otsi

Otsi sõna õpilane Kokku: 46 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Kaasava hariduse rakendamisest Norras

  Kategooria: Blogi

  ... mist suure osa päevast. Näib, nagu oleks piiratud ulatuses eriõpe ette nähtud kaasavas keskkonnas, kuid pigem eemaldatakse õpilane klassiruumist. See võib viidata asjaolule, et koolide võimekus rahuldada er ... 08 November 2021
 2. TAI alustas kooliõpilaste tervisekäitumise uuringuga

  Kategooria: Uudised

  ... ikus nii faktiküsimusi, mis selgitavad näiteks, kas õpilane on vaktsineeritud või andnud positiivse koroonaproovi, kui ka hinnangulisi küsimusi, millega saadakse teada, kuidas on koroonapiirangud on avaldanu ... 04 November 2021
 3. Mentorlus tagab eduka õppimise

  Kategooria: Blogi

  ... aste jaoks on vaja jagada eesmärgid veelgi väiksemateks etappideks. Kui õpilane ei ole võimeline lugema lauset, siis anname talle lihtsama ülesande – lugeda sõnu. Kui seegi on raske, siis nimetagu tähti. La ... 17 Mai 2019
 4. Kasulaps koolis. Kooliprobleemide põhjused ja kuidas oma last aidata

  Kategooria: Blogi

  ... ee ehitab omakorda põhja õigele suhete kujunemisele nagu õpetaja-õpilane lasteaias ja ka edasises koolielus. Sisemise seisukoha puudumine noorel raskendab tema teadvustatud osavõttu õppeprotsessist või viib ... 12 September 2018
 5. Milline on Eesti noorte tervis?

  Kategooria: Blogi

  ... es 11−15-aastane õpilane on kanepit proovinud, sealhulgas 29% poistest ja 20% tüdrukutest 15-aastaste seas. 13−15-aastastest noortest, kes on kanepit proovinud, on iga teine tarvitanud seda 3 või enam korda. ... 20 November 2015
 6. Ajakirja Sotsiaaltöö värske numbri põhiteema on "Õppides praktikast"

  Kategooria: Uudised

  ... sotsiaaltöö õppekavade arendamisel. Praktika on lahutamatu osa sotsiaaltöö erialaõppest. Lisaks uutele kogemustele ning praktilise töö õppimisele on oluline, et üliõpilane õpiks oma tegevust analüüs ... 01 Oktoober 2015
 7. Käitumisoskuste mäng aitab õpetajatel ja õpilastel saada veel paremaks

  Kategooria: Blogi

  ... imimisel on äärmiselt oluline koostöö, mille kujunemisse panustab iga õpilane. Käitumisoskuste mängu metoodika rakendamine aitab kaasa klassi meeskonnatunde kujunemisele. Ühine tegutsemine parema tulemuse nime ... 01 Oktoober 2015
 8. Mis on ühist fentanüüli üledoosi surnud narkomaanil ja pühapäevapopsutajal?

  Kategooria: Blogi

  ... raku on see teadmine ilma näiteta tühi sõnakõlks. Aga näiteid meil jagub... Aasta alguses proovis üks üliõpilane hallutsinatsioone tekitavat ainet LSD. Paraku lõppes tema plaan veeta meeldivalt õhtut draa ... 28 August 2015
 9. Esimesed kümme õpetajat alustas Good Behavior Game’i meetodite rakendamist koolis

  Kategooria: Blogi

  ... usest ja lõpust annab samuti märku suupill. Kui õpilane spleemib, teeb õpetaja õpilase võistkonna nime alla märke ning ütleb neutraalse hääletooniga, mis võistkonnas ta spleemi tähele pani. Mängu võidavad võistk ... 12 Detsember 2014
 10. Põhja-Eesti Pimedate Ühing avab valge kepi päeval uksed

  Kategooria: Uudised

  ... ukontserdiga kell 18, kus esinevad külalistena Tallinna Ülikooli meeskoor, pianist Diana Liiv ja klaveriõpilane Elise Kärg ning PPÜ liikmed Vello Vart ja Svetlana Galiguzova. Rahvusvahelist valge kepi ... 13 Oktoober 2014
 11. Suitsuprii klassi tiitlile hakkab võistlema 886 klassi

  Kategooria: Uudised

  ... suvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti. Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste osakonna juhataja Anneli Sammel selgitas, et kui mõni õpilane hakkab võistluse jooksul suitsetama või ... 09 Oktoober 2014
 12. Konkursi "Suitsuprii klass 2014/2015" osalemistingimused

  Kategooria: Konkurss

  ...  on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel aususel ja usaldusel. Vastutus kontrolli eest on õpilastel ja õpetajatel endil. Ühiselt allkirjastatakse klassi leping (Lisa 1), milles iga õpilane lubab ... 11 September 2014
 13. Ennetusprogrammi Suitsuprii Klass 2015/2016 reeglid

  Kategooria: Konkurss

  ... ing põhineb vastastikusel aususel ja usaldusel. Vastutus kontrolli eest on õpilastel ja õpetajatel endil. Ühiselt allkirjastatakse klassi leping, milles iga õpilane lubab olla suitsuprii vähemalt pr ... 11 September 2014
 14. Noorte vaimne tervis

  Kategooria: Vaimne tervis

  ... . õpilane (HBSC). Vähenenud on suitsiidide arv – võrreldes 2002. a on vähenenud 10–24-aastaste noorte seas suitsiidide arv 42-lt 18-ni aastas 2013. a (Surma põhjuste register). Negatiivne: Depre ... 02 Juuli 2014
 15. Millele mõelda seoses uimastiennetusega koolis

  Kategooria: Koolis

  ... dentsiaalsusnõudest tuleb kinni pidada ka teistele õpilastele, lastevanematele ning kooli töötajatele teavet jagades. Kas kõik kooli töötajad oskavad vajadusel esmaabi anda? Kui mitte, siis nimekiri ini ... 21 Mai 2014
 16. Näiteid ennetusprogrammidest ja headest praktikatest

  Kategooria: Koolis

  ... kokku, mis juhtub negatiivse käitumise korral – millal saadetakse õpilane õppealajuhataja või direktori juurde ning milline olukord lahendatakse klassiruumisiseselt. Kõik kooli töötajad peavad neid reegleid jä ... 21 Mai 2014
 17. Uimastitega seotud juhised eri osapooltele

  Kategooria: Koolis

  ... sed õpilasele Alaealine õpilane ei tohi Eesti seadusest tulenevalt tarbida sh omada ega vallata (hoida enda käsutuses) alkohoolset jooki (AS § 46-47) ning omandada, omada ja vallata tubakatooteid, tubakatoote t ... 16 Mai 2014
 18. Uimastitega seotud juhtumi lahendamise üldpõhimõtted

  Kategooria: Koolis

  ... otud olukorra lahendamisel peab arvesse võtma: kes uimastit tarvitas (koolitöötaja, õpilane, vanem või hooldaja, kooli külastaja vms); kas uimastit omati, tarvitati, anti edasi või müüdi; kas  ... 22 Aprill 2014
 19. Uimastitega seotud juhtumi lahendamine

  Kategooria: Koolis

  ... e kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine; õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused; konflikt ... 22 Aprill 2014
 20. Toetava ja turvalise õhkkonna loomine koolis

  Kategooria: Koolis

  ... te ja positiivsete suhete loomise võimalus. Kui õpilane tunneb kuuluvustunnet (nii kooli kui ka kodu suhtes), on tal tunduvalt väiksem risk uimasteid tarvitada. Täpselt sõnastatud ja paika pandu ... 22 Aprill 2014