Search_title

Search Keyword õpilane Totalresultsfound

Search_result

 1. Eesti noorte hinnang oma elule, tervisele ja peresuhetele on varasemast halvem, kuid poiste riskikäitumine on vähenenud

  Search category: Uudised

  ... . Iga teine õpilane peab koolitööd pingeliseks. Kõige pingelisemaks hindavad  õppetööd 15-aastased tüdrukud (72%). Kuigi kiusamine Eesti koolides on uuringu andmetel olnud järjepidevalt langustrendi ... 07 Märts 2023
 2. Kaasava hariduse rakendamisest Norras

  Search category: Blogi

  ... eraldi olemist suure osa päevast. Näib, nagu oleks piiratud ulatuses eriõpe ette nähtud kaasavas keskkonnas, kuid pigem eemaldatakse õpilane klassiruumist. See võib viidata asjaolule, et koolide võimekus ... 08 November 2021
 3. TAI alustas kooliõpilaste tervisekäitumise uuringuga

  Search category: Uudised

  ...  küsimustikus nii faktiküsimusi, mis selgitavad näiteks, kas õpilane on vaktsineeritud või andnud positiivse koroonaproovi, kui ka hinnangulisi küsimusi, millega saadakse teada, kuidas on koroonapiirangu ... 04 November 2021
 4. Mentorlus tagab eduka õppimise

  Search category: Blogi

  ... i õpetada? Õpetaja peab jagama suuremad eesmärgid väikesteks osadeks. Võimalik, et erivajadustega laste jaoks on vaja jagada eesmärgid veelgi väiksemateks etappideks. Kui õpilane ei ole võimeline luge ... 17 Mai 2019
 5. Kasulaps koolis. Kooliprobleemide põhjused ja kuidas oma last aidata

  Search category: Blogi

  ... ja reeglitega. Ühised tegevused vanematega: lugemine, joonistamine, konstrueerimine jne arendavad tähelepanu, mälu ning mõtlemist. See ehitab omakorda põhja õigele suhete kujunemisele nagu õpetaja-õpil ... 12 September 2018
 6. Milline on Eesti noorte tervis?

  Search category: Blogi

  ...  Vesipiipu on proovinud 28% 11−15-aastastest õpilastest ja huuletubakat 13% õpilastest. Kooliõpilaste hulgas on endiselt populaarne kanepi tarvitamine – iga kümnes 11−15-aastane õpilane on kanepit proovinud ... 20 November 2015
 7. Ajakirja Sotsiaaltöö värske numbri põhiteema on "Õppides praktikast"

  Search category: Uudised

  ... arvestada ka Eestis sotsiaaltöö õppekavade arendamisel. Praktika on lahutamatu osa sotsiaaltöö erialaõppest. Lisaks uutele kogemustele ning praktilise töö õppimisele on oluline, et üliõpilane ... 01 Oktoober 2015
 8. Käitumisoskuste mäng aitab õpetajatel ja õpilastel saada veel paremaks

  Search category: Blogi

  ... tõuseb. Klassi kui meeskonna toimimisel on äärmiselt oluline koostöö, mille kujunemisse panustab iga õpilane. Käitumisoskuste mängu metoodika rakendamine aitab kaasa klassi meeskonnatunde kujunemisele ... 01 Oktoober 2015
 9. Mis on ühist fentanüüli üledoosi surnud narkomaanil ja pühapäevapopsutajal?

  Search category: Blogi

  ... nimel varastatakse ja isegi tapetakse. Paraku on see teadmine ilma näiteta tühi sõnakõlks. Aga näiteid meil jagub... Aasta alguses proovis üks üliõpilane hallutsinatsioone tekitavat ainet LSD. Paraku ... 28 August 2015
 10. Esimesed kümme õpetajat alustas Good Behavior Game’i meetodite rakendamist koolis

  Search category: Blogi

  ...  arutatakse, mis on spleemid algavas tegevuses. Mängu algusest ja lõpust annab samuti märku suupill. Kui õpilane spleemib, teeb õpetaja õpilase võistkonna nime alla märke ning ütleb neutraalse hääletooniga ... 12 Detsember 2014
 11. Põhja-Eesti Pimedate Ühing avab valge kepi päeval uksed

  Search category: Uudised

  ... edate käsitööesemed. Tulu oksjonist läheb PPÜ hoone remondifondi. Päev lõpeb kohvikukontserdiga kell 18, kus esinevad külalistena Tallinna Ülikooli meeskoor, pianist Diana Liiv ja klaveriõpilane ... 13 Oktoober 2014
 12. Suitsuprii klassi tiitlile hakkab võistlema 886 klassi

  Search category: Uudised

  ... suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti. Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste osakonna juhataja Anneli Sammel selgitas, et kui mõni õpilane hakkab võistluse jooksul suitsetama ... 09 Oktoober 2014
 13. Konkursi "Suitsuprii klass 2014/2015" osalemistingimuse

  Search category: Konkurss

  ... on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel aususel ja usaldusel. Vastutus kontrolli eest on õpilastel ja õpetajatel endil. Ühiselt allkirjastatakse klassi leping (Lisa 1), milles iga õpilane lubab ... 11 September 2014
 14. Ennetusprogrammi Suitsuprii Klass 2015/2016 reeglid

  Search category: Konkurss

  ... ning põhineb vastastikusel aususel ja usaldusel. Vastutus kontrolli eest on õpilastel ja õpetajatel endil. Ühiselt allkirjastatakse klassi leping, milles iga õpilane lubab olla suitsuprii vähemalt ... 11 September 2014
 15. Noorte vaimne tervis

  Search category: Vaimne tervis

  ...  iga kümnes õpilane, 2006. a kiusas kaasõpilasi iga 5. õpilane (HBSC). Vähenenud on suitsiidide arv – võrreldes 2002. a on vähenenud 10–24-aastaste noorte seas suitsiidide arv 42-lt 18-ni aastas 2013 ... 02 Juuli 2014
 16. Millele mõelda seoses uimastiennetusega koolis

  Search category: Koolis

  ... õpilane vajab abi, kui õpilane on ohtlik endale või teistele). Konfidentsiaalsusnõudest tuleb kinni pidada ka teistele õpilastele, lastevanematele ning kooli töötajatele teavet jagades. Kas kõik kooli ... 21 Mai 2014
 17. Näiteid ennetusprogrammidest ja headest praktikatest

  Search category: Koolis

  ...  seismist, bussi peale minekut, bussis istumist ning bussist väljumist. Iga õpilane kasutab hula-rõngast, et mõista, milline on sobiv distants eelmise inimesega. Samuti lepitakse kokku, mis juhtub negatiivs ... 21 Mai 2014
 18. Uimastitega seotud juhised eri osapooltele

  Search category: Koolis

  ... tuleb. Juhised õpilasele Alaealine õpilane ei tohi Eesti seadusest tulenevalt tarbida sh omada ega vallata (hoida enda käsutuses) alkohoolset jooki (AS § 46-47) ning omandada, omada ja vallata tubakatooteid, ... 16 Mai 2014
 19. Uimastitega seotud juhtumi lahendamise üldpõhimõtted

  Search category: Koolis

  ... seotud olukorra lahendamisel peab arvesse võtma: kes uimastit tarvitas (koolitöötaja, õpilane, vanem või hooldaja, kooli külastaja vms); kas uimastit omati, tarvitati, anti edasi või müüdi; ... 22 Aprill 2014
 20. Uimastitega seotud juhtumi lahendamine

  Search category: Koolis

  ... noomitus; esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine; õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks ... 22 Aprill 2014