Search_title

Search Keyword KOV Totalresultsfound

Search_result

 1. Juunikuu Sotsiaaltöö uudiskiri tutvustab mitmekesiseid õppimisvõimalusi

  Search category: Uudised

  ... edendamisel. Sotsiaaltöö sündmuste kalender sai kõvasti täiendust: muu hulgas leiab sellest info haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel avatud tasuta koolituste ja sügisel alustavate mikrokraadiprogrammide ... 13 Juuni 2024
 2. Kohalike omavalitsuste tegevustest rahvatervishoiu valdkonnas paistab üha enam süsteemsust ja andmetel tuginevat otsustamist

  Search category: Uudised

  ... tehtaks parimale olemasolevale teadmisele tuginedes, KOV-is oleks olemas piisav valdkondi tundev tööjõud ning olemas oleks ka juhtide toetus. Selgus, et üle 70% juhtidest ja spetsialistidest usub, et ... 23 Mai 2024
 3. Alusharidusseadus toob muudatusi lastehoidudele ja lasteaedadele

  Search category: Uudised

  ... Kohaliku omavalitsuse (KOV) ülesanne on tagada poolteise- kuni kolmeaastasele lapsele võimalus omandada alusharidus lastehoius ning kolme- kuni seitsmeaastasele lapsele lasteaias.  Kogu artiklit saab ... 06 Mai 2024
 4. Tervisedendaja rollikaardid

  Search category: Paikkonnas

  ... olles toeks ja suunajuhiks KOV-i ja teiste paikkonna organisatsioonide edenduse ja ennetuse alase võimekuse suurendamisel. Rollikaart Kontaktid Maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist ... 27 Veebruar 2024
 5. Kuidas läheneda elanike heaolule valdkondade üleselt?

  Search category: Uudised

  ... tehtud koostööst ning planeeriti edasisi samme. Aastatel 2021-2023 on TAI-l toimund tihedam koostöö 20 kohaliku omavalitsusega (KOV), kellest enamik on jõudnud välja töötada kohalikele oludele ... 29 Jaanuar 2024
 6. Märkavad ja hoolivad ämmaemandad kodudes

  Search category: Blogi

  ... i ka ühistel kovisioonidel. Pakkusime ämmaemandatele ka supervisiooni kogemust, mis hinnati vajalikuks – kolleegidega kohtumises nähti olulist väärtust, et arutada kitsaskohti ja tunda toetust, mis  ... 11 Detsember 2023
 7. „Septembris ei Joo" tegi uue osalusrekordi

  Search category: Uudised

  ... ei joo“ algatuses rohkem inimesi kui kunagi varem, osalejate arv ületas 60 tuhande piiri. Tervise Arengu Instituut (TAI) on olnud aktsiooni eestvedaja juba seitse aastat, motiveerides inimesi alkovaba ... 29 November 2023
 8. Kui terve (või haige) on eesti mees?

  Search category: Blogi

  ... aatest mittesoositavaid valikuid meeste puhul on normaliseerinud (tubakas, alkohol). Ühtlasi on meestega aastakümneid kaasas käinud „kõva nagu kivi“ kuvand, mis tähendab, et töötada tuleb ennast sa ... 29 November 2023
 9. Pärnus ja Tallinnas algavad CARe metoodika rakendaja koolitused

  Search category: Uudised

  ... tugevuste põhise kovisiooni ning võrgustikutöö elluviimise oskusi. Need on  vajalikud tervikliku ja inimesekeskse abi andmiseks. Omandatud  oskused võimaldavad nõustada ja toetada  psüühilise erivajaduse ... 21 November 2023
 10. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamise kogemused

  Search category: Blogi

  ... selgitada kohalike omavalitsuse (KOV) juhtide ja spetsialistide teadlikkus, hoiakud, vajadused ja võimalused tervisedenduse pädevuse suurendamisel, aga ka tervise- ja heaoluprofiili koostamisel ning sihipärasel ... 14 November 2023
 11. Tugev mees arsti juures ei käi

  Search category: Blogi

  ... ad omale nina alla oled kasvatanud?“ annab põhjuse juhtida tähelepanu ning rääkida korraks meeste tervise olulisusest, olen ma nõus need kõverad pilgud kuu lõpuni ära kannatama. See ohver on täie ... 01 November 2023
 12. Mis juhtuks, kui meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna terminoloogias tehtaks koostööd?

  Search category: Blogi

  ... . Koroonakriisi ajal võis näha COVID-19 kohta päris mitut kirjapilti (nt Covid-19, covid-19, kovid jne), COVID-19 aga on WHO ametlik lühend ja kirjakuju, muud kuuluvad pigem mitteametlike vormide ja omaloomin ... 24 Oktoober 2023
 13. Septembris puhkan alkoholist

  Search category: Blogi

  ... ev looduses, kultuuriürituse ühiskülastus, liikumissündmusel osalemine vms). Ideid alkovaba puhkuste ühiseks veetmiseks leiab alkoinfo veebilehelt. Korraldage individuaalseid arutelusid, et uuri ... 31 August 2023
 14. Nooresõbralik ja kogukonnateadlik „Ringist välja“ võrgustikutöö

  Search category: Blogi

  ...  võrgustiku kui ka noore jaoks ideaalse ühe-ukse-teenusega. Nagu ütles üks kohaliku omavalitsuse (KOV) juhtumikorraldaja: „See on nii vajalik, et saime kõik ühte ruumi. Ma näen, et ei olegi selle juhtumi ... 06 Juuni 2023
 15. Pärnu linn eelistas inimeste tervisele ja turvalisusele alkoholimüüjate kasumit

  Search category: Uudised

  ... l KOV) vastutus ja kohustus otsida lahendusi, kaasata teisi osapooli ning leida ressursse ööelu paremaks korraldamiseks.   Arutelu ja kaasamine pole mitte ainult demokraatia alus, vaid ka viis asju paremi ... 06 Juuni 2023
 16. Praxis: omavalitsused saavad elanike aktiivsust soodustada

  Search category: Blogi

  ... tegureid ning kohaliku omavalitsuse (KOV) võimalikke sekkumiskohti. Mitmed uuringud on näidanud, et Saare maakonnas on Eesti keskmisest rohkem ülekaalulisi elanikke ning vähem neid, kes harrastavad ... 06 Juuni 2023
 17. Turvaline ööelu peab olema kättesaadav kõigile

  Search category: Uudised

  ... üle, millest kõva häälega ei räägita ning küsib, kes ja kas nendega tegelikult nõustunud on. Seksuoloog, seksuaalhariduse ekspert, seks-coach ja antropoloog Kristina Birk-Vellemaa, kelle podcast Sekspo ... 19 Mai 2023
 18. TAI ja Feministeerium kutsuvad turvalise ööelu konverentsile

  Search category: Uudised

  ... aaegne DJ, ööelutöötaja ja OÜ Reagentuur alt töötav uimastikahjude vähendaja Annika Laas arutleb ööelus normiks saanud tegevuste üle, millest kõva häälega ei räägita, ning küsib, kes ja kas  ... 03 Mai 2023
 19. „STAD – Turvalisem ööelu“ Eestis

  Search category: Lasteaias

  ... Eestile kohandatud sekkumisprogramm ja seda toetavad koolitused, mis aitavad tõkestada alkoholi kättesaadavust joobeseisundi tunnustega isikutele ja alaealistele suureneb kohaliku omavalitsuse (KOV) ... 02 Mai 2023
 20. Turvalisem ööelu

  Search category: Lasteaias

  ... ses koostöös ja partnerluses. Peamised koostööpartneriteks turvalisema ööelu tagamiseks on kohalike omavalitsuste (KOV) spetsialistid, meelelahutusettevõtjad ja alkoholi müügiga tegelevad teeninda ... 02 Mai 2023