Search_title

Search Keyword KOV Totalresultsfound

Search_result

 1. Septembris puhkan alkoholist

  Search category: Blogi

  ... ev looduses, kultuuriürituse ühiskülastus, liikumissündmusel osalemine vms). Ideid alkovaba puhkuste ühiseks veetmiseks leiab alkoinfo veebilehelt. Korraldage individuaalseid arutelusid, et uuri ... 31 August 2023
 2. Nooresõbralik ja kogukonnateadlik „Ringist välja“ võrgustikutöö

  Search category: Blogi

  ...  võrgustiku kui ka noore jaoks ideaalse ühe-ukse-teenusega. Nagu ütles üks kohaliku omavalitsuse (KOV) juhtumikorraldaja: „See on nii vajalik, et saime kõik ühte ruumi. Ma näen, et ei olegi selle juhtumi ... 06 Juuni 2023
 3. Pärnu linn eelistas inimeste tervisele ja turvalisusele alkoholimüüjate kasumit

  Search category: Uudised

  ... l KOV) vastutus ja kohustus otsida lahendusi, kaasata teisi osapooli ning leida ressursse ööelu paremaks korraldamiseks.   Arutelu ja kaasamine pole mitte ainult demokraatia alus, vaid ka viis asju paremi ... 06 Juuni 2023
 4. Praxis: omavalitsused saavad elanike aktiivsust soodustada

  Search category: Blogi

  ... tegureid ning kohaliku omavalitsuse (KOV) võimalikke sekkumiskohti. Mitmed uuringud on näidanud, et Saare maakonnas on Eesti keskmisest rohkem ülekaalulisi elanikke ning vähem neid, kes harrastavad ... 06 Juuni 2023
 5. Turvaline ööelu peab olema kättesaadav kõigile

  Search category: Uudised

  ... üle, millest kõva häälega ei räägita ning küsib, kes ja kas nendega tegelikult nõustunud on. Seksuoloog, seksuaalhariduse ekspert, seks-coach ja antropoloog Kristina Birk-Vellemaa, kelle podcast Sekspo ... 19 Mai 2023
 6. TAI ja Feministeerium kutsuvad turvalise ööelu konverentsile

  Search category: Uudised

  ... aaegne DJ, ööelutöötaja ja OÜ Reagentuur alt töötav uimastikahjude vähendaja Annika Laas arutleb ööelus normiks saanud tegevuste üle, millest kõva häälega ei räägita, ning küsib, kes ja kas  ... 03 Mai 2023
 7. „STAD – Turvalisem ööelu“ Eestis

  Search category: Lasteaias

  ... Eestile kohandatud sekkumisprogramm ja seda toetavad koolitused, mis aitavad tõkestada alkoholi kättesaadavust joobeseisundi tunnustega isikutele ja alaealistele. suureneb kohaliku omavalitsuse (KOV) ... 02 Mai 2023
 8. Turvalisem ööelu

  Search category: Lasteaias

  ... ses koostöös ja partnerluses. Peamised koostööpartneriteks turvalisema ööelu tagamiseks on kohalike omavalitsuste (KOV) spetsialistid, meelelahutusettevõtjad ja alkoholi müügiga tegelevad teeninda ... 02 Mai 2023
 9. Turvalisem ööelu

  Search category: Lasteaias

  ... lte pidevas sihipärases koostöös ja partnerluses. Peamisteks koostööpartneriteks turvalisema ööelu tagamiseks on kohalike omavalitsuste (KOV) spetsialistid, meelelahutusettevõtjad ja alkoholi müü ... 12 Aprill 2023
 10. Koostöö ja kogukonna tervis

  Search category: Blogi

  ...  vabatahtlikuna osalemine, kogukondlikult olulise objekti rohetalgutel vms. Katrin Kärner-Rebane, Tervise Arengu Instituut   Kasutatud allikad: Kristi Grišakov ja Merike Sisask Vaimset heaolu loo ... 03 Aprill 2023
 11. „Teismeline on asenduskodus nii harjunud, et ei tahagi enam hooldusperre minna” – lastekaitsjate müüdid ja tegelikkus

  Search category: Blogi

  ... e leidmisel, pöördu julgelt meie poole! Selleks, et perede valik vanemliku hooleta lastele oleks võimalikult suur ja et lapsed saaksid kasvada peredes, on vaja, et SKA ja KOV-id oma jõud ühendaks  ... 27 Veebruar 2023
 12. Kuidas aidata riskinoor (nõia)ringist välja?

  Search category: Blogi

  ... mis eeldab KOV-is toimiva võrgustiku olemasolu ja valmisolekut mudel kasutusele võtta. Selle koolituse käigus kujundatakse võrgustiku ühtne arusaam taastava õiguse põhimõtetest ja võimalustest, aga ... 17 Veebruar 2023
 13. Lapse abivajaduse eelhindamise arendus STAR-is

  Search category: Blogi

  ... abivajavat last, peab sellest teatama kohalikule omavalitsusele (KOV) või lasteabi telefonil. Kui info abivajavast lapsest jõuab KOV-i töötajani, on lastekaitsetöötajal kümme päeva aega, et anda ... 02 Jaanuar 2023
 14. Eduelamuse ABC ehk kuidas nakatada vähenakatunuid?

  Search category: Blogi

  ...  seekordseks koduseks ülesandeks ja inimkatseks on teil vaja oma vanema abi: valige endile üks sobiv harjutus (näiteks kätekõverdused, istessetõusud, toenglamangus püsimine, lõua tõmbamine või mõn ... 12 Detsember 2022
 15. Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  Search category: Blogi

  ... al nende heaolu ja tervis. Noorukid teavad, et teeme teiste spetsialistidega koostööd ja lähtume lastekaitseseadusest, mistõttu edastame esimesel võimalusel KOV-ile info abi vajavatest ja hädaohus laste ... 07 Oktoober 2022
 16. Isikukeskse erihoolekande mudeli rakendamisest Kohila valla näitel

  Search category: Blogi

  ... t ja oma emotsioonide väljendamist. ISTE kaudu ei aita ükski spetsialist hooldusõigust tagasi saada, KOV lastekaitse vastu „võidelda“ vms, kuid vanemal on võimalik saada tuge iseenda ja oma tunnete ... 02 August 2022
 17. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2021. aasta tulemused

  Search category: Uudised

  ... ning 3 laste vaimse tervise keskust. Tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut. 2021. aasta jooksul toimus 114 põhiprogrammi koolitust 49 kohalikus omavalitsuses (KOV) ja 3 laste vaimse tervise keskuses. ... 10 Juuni 2022
 18. Omavalitsused valmistuvad puudega laste tugiteenuste projekti lõppemiseks

  Search category: Blogi

  ... eelmise aasta jaanuarist jäid teenuseid korraldama ainult kohalikud omavalitsused (KOV). Toetusi makstakse fondist kokku 13 600 000 eurot. Sotsiaalkindlustusamet (SKA) on sõlminud toetuse kasutamiseks ... 20 Mai 2022
 19. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... eluviisi kui ka seda soodustavat keskkonda toetavaid tegevusi. Mis kasu toob heaolu ja tervise eest hoolitsemine? Suureneb inimeste ühiskondlik aktiivsus, sh nende võimekus aktiivselt KOVi arengusse ... 11 Aprill 2022
 20. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... aktiivselt KOVi arengusse panustada Suureneb töövõime ja sissetulek Ressursse kasutatakse tõhusamalt: ennetus on odavam kui tegelda tagajärgedega Noortele meeldib oma kodukandis ja on suurem võimalus, ... 11 Aprill 2022