Otsi

Otsi sõna passiivne Kokku: 19 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tervisekäitumise uuring: pooled eestimaalased hindavad oma tervist heaks

  Kategooria: Uudised

  ... etamine on viimase 10 aasta jooksul järjepidevalt vähenenud. Kui 2008. aastal viibis vähemalt tund aega päevas suitsustes tööruumides 13% vastajatest, siis 2018. aastal vaid 4%. Suitsustes avalikes ruumid ... 01 Aprill 2019
 2. Mida teha, kui naaber suitsetab?

  Kategooria: Blogi

  ... es korteriühistuga järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. Passiivne suitsetamine tähendab seda, kui mittesuitsetav inimene viibib kellegi teise tubakatarvitamise tõttu tubakasuitsuga saa ... 05 Oktoober 2017
 3. Hoia tervist tööl: tubakavaba töökoha kujundamine

  Kategooria: Töökohal

  ... ineid ei kõrvalda ja ohustatud on sama ruumi või auto järgmised kasutajad. Passiivne suitsetamine tõstab riski haigestuda kopsuhaigustesse, vähki ja südame-veresoonkonnahaigustesse (sealhulgas infarkti ja i ... 02 Mai 2016
 4. Tubakaekspert Tiiu Härm: igasugune kokkupuude tubakasuitsuga on kahjulik

  Kategooria: Blogi

  ... sed on tubakasuitsuses keskkonnas viibimise tagajärjed mittesuitsetaja tervisele. Tervise Arengu Instituudi tubakaekspert Tiiu Härm räägib lähemalt, miks on passiivne suitsetamine kahjulik ning kuid ... 17 Juuni 2015
 5. Passiivne joomine pere ja kodu kontekstis ...

  Kategooria: Blogi

  ... a neid lapsi, kelle lapsepõlv on seeläbi ohustatud ja ehk koguni rikutud? Kui palju on neid lapsi, kes on passiivse joomise olukorras? Passiivne joomine Mis on passiivne joomine? Olukord, kus kellegi al ... 10 Aprill 2015
 6. Konverents algatas passiivne joomise mõiste kasutamise Eestis ...

  Kategooria: Blogi

  ... iivsele suitsetamisele viitab passiivne joomine kahjule, mida alkoholi joomisel teistele põhjustatakse. Kahjude hulka kuuluvad sündimata lastele tekitatud vigastused, vanemate alkoholitarvitamise mõju ... 06 Aprill 2015
 7. Lauri Beekmann: kes peaks sekkuma?

  Kategooria: Blogi

  ... ne joomine on termin, mille esimesena ütles välja Inglismaa juhtiv tervishoiuametnik (Chief Medical Officer) Sir Liam Donaldson 2009. aastal. Järgmisel, 2010. aastal anti Austraalias välja esimene mast ... 02 Aprill 2015
 8. Tulemas on passiivse joomise teemaline konverents

  Kategooria: Uudised

  ... koos erinevate partneritega 30. märtsil aset leidva konverentsiga. Passiivne joomine, nagu passiivne suitsetamine, viitab kahjule, mida põhjustatakse teistele alkoholi joomisel. Nende kahjude hulka  ... 13 Märts 2015
 9. Laste passiivne suitsetamine ...

  Kategooria: Tubakas

  Laste passiivset suitsetamist on Eestis vähe uuritud. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise 2012. a uuringust selgus: 16–64-aastaste vastajate seas, kes elasid koos vähemalt ühe noorema kui ... 14 Märts 2014
 10. Ükski tubakasuitsu kogus õhus pole ohutu

  Kategooria: Blogi

  ... Lapsele on kõige ohtlikum keskkond tubakasuitsuga kokkupuuteks kodu, kus ta veedab enamiku oma ajast, ning pere sõiduauto, just õhus oleva tubakasuitsu saaste suurema kontsentratsiooni tõttu. Lapsed on mitte ... 13 Veebruar 2014
 11. Ühiselt tubaka vastu

  Kategooria: Blogi

  ... ubakatooted (sh mentoolsigaretid, e-sigaretid) Suitsuvabad tubakatooted (sh huuletubakas) Tubakatoodetes kasutatavad lisandid 25 põhjust, miks mitte suitsetada Suitsetamisest loobumise ettevalmis ... 21 Mai 2013
 12. Sotsiaalministeerium eraldab Eesti Vähiliidule ligi 64 000 eurot

  Kategooria: Uudised

  ... ile. Ühtlasi soovivad koolituse läbiviijad lükata ümber koolinoorte hulgas leviva müüdi, et lahjad sigaretid, huuletubakas, vesipiip ja passiivne suitsetamine on ohutud tegevused ja ei mõju tervisele laastava ... 14 Juuni 2011
 13. Kaudse suitsetamise mõju tervisele

  Kategooria: Tubakas

  ...  allergiale iseloomulikke tunnuseid. Passiivne suitsetamine võib põhjustada peavalu, iiveldust ja unisust. Astmahaigetel (nii täiskasvanutel kui ka lastel) kutsub passiivne suitsetamine esile astma ... 01 Aprill 2011
 14. Vähiennetuse võimalused

  Kategooria: Vähiennetus

  ... ktsioonidesse. Vähi tekkimises mängib märkimisväärset osa tubakatarvitamine (sh passiivne suitsetamine), alkoholi liigtarvitamine, ebatervislik toitumine, vähene kehaline aktiivsus ja sellega seotud ül ... 24 Märts 2011
 15. Mida kaudse suitsetamise vastu ette võtta?

  Kategooria: Tubakas

  Kõigil on õigus puhtale õhule nii kodus kui ka väljaspool kodu ning mitte kedagi ei tohiks sundida sisse hingama teiste tubakasuitsu. Mõned suitsetajad teavad, et nende halb harjumus häirib teisi ja ... 24 Märts 2011
 16. Passiivne suitsetamine ja rasedus ...

  Kategooria: Tubakas

  Kaudne suitsetamine on ohtlik nii ema kui lapse tervisele. Passiivne suitsetamine võib naistel raskendada rasedaks jäämist või põhjustada viljatust. Passiivne suitsetamine raseduse ajal mõjutab veel s ... 24 Märts 2011
 17. Passiivne suitsetamine ...

  Kategooria: Tubakas

  ...  On kindlaks tehtud, et passiivne suitsetaja hingab suitsetaja läheduses sisse isegi rohkem vähkitekitavaid ühendeid kui suitsetaja, sest kõrvalvoo suits sisaldab neid peavoo suitsust rohkem. Suitsetamisel iga ... 24 Märts 2011
 18. Tubakas ja rasedus

  Kategooria: Tubakas

  ... vilets enesekontroll või hüperaktiivsus. Tulevase ema (aktiivne/ passiivne) suitsetamine raseduse ajal suurendab järgmiste komplikatsioonide ohtu: lootekasvu aeglustumine, platsenta enneaegne irdu ... 24 Märts 2011
 19. Tubakasuits ja selle toime

  Kategooria: Tubakas

  ... soovitav loobumisnõustamine samadel alustel nagu tubakasuitsetamise puhul. Mittesuitsetaja viibimine tubakasuitsuga saastatud keskkonnas e. passiivne suitsetamine Tubakasuitsetaja ei ohusta ainult en ... 24 Märts 2011