Search_title

Search Keyword passiivne Totalresultsfound

Search_result

 1. E-sigaretid ja passiivne veipimine

  Search category: Blogi

  ...  lõpuks ka välja, levides seejärel kõrvalseisjateni või teiste samas ruumis viibijateni [2]. Hetkel ei ole veel piisavalt uuringuid, et öelda, mil määral e-sigareti passiivne suitsetamine võrrelde ... 31 Mai 2023
 2. Eesti Haigekassa uus nimi on Tervisekassa

  Search category: Uudised

  ... ning rõhuasetust terviseprobleemide varasele avastamisele ja tervisekahju ennetamisele,“ ütles Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane. „Tervisekassa ei ole passiivne raviarvete maksja, vaid toetab tervishoiuteenuste ... 05 Aprill 2023
 3. Tervisekäitumise uuring: pooled eestimaalased hindavad oma tervist heaks

  Search category: Uudised

  ...  ligi pooled (48%). Ligi kolmandik igapäevasuitsetajatest oli arstilt saanud soovituse suitsetamisest loobumiseks. Passiivne suitsetamine on viimase 10 aasta jooksul järjepidevalt vähenenud. Kui 2008 ... 01 Aprill 2019
 4. Mida teha, kui naaber suitsetab?

  Search category: Blogi

  ... suhetes, samuti suhetes korteriühistuga järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. Passiivne suitsetamine tähendab seda, kui mittesuitsetav inimene viibib kellegi teise tubakatarvitamise ... 05 Oktoober 2017
 5. Hoia tervist tööl: tubakavaba töökoha kujundamine

  Search category: Töökohal

  ... kahjulike aineid ei kõrvalda ja ohustatud on sama ruumi või auto järgmised kasutajad. Passiivne suitsetamine tõstab riski haigestuda kopsuhaigustesse, vähki ja südame-veresoonkonnahaigustesse (sealhulgas ... 02 Mai 2016
 6. Tubakaekspert Tiiu Härm: igasugune kokkupuude tubakasuitsuga on kahjulik

  Search category: Blogi

  ... millised on tubakasuitsuses keskkonnas viibimise tagajärjed mittesuitsetaja tervisele. Tervise Arengu Instituudi tubakaekspert Tiiu Härm räägib lähemalt, miks on passiivne suitsetamine kahjulik ... 17 Juuni 2015
 7. Passiivne joomine pere ja kodu kontekstis

  Search category: Blogi

  ... Niisiis, kui palju võib meil olla neid lapsi, kelle lapsepõlv on seeläbi ohustatud ja ehk koguni rikutud? Kui palju on neid lapsi, kes on passiivse joomise olukorras? Passiivne joomine Mis on passiivne ... 10 Aprill 2015
 8. Konverents algatas passiivne joomise mõiste kasutamise Eestis

  Search category: Blogi

  ... passiivsele suitsetamisele viitab passiivne joomine kahjule, mida alkoholi joomisel teistele põhjustatakse. Kahjude hulka kuuluvad sündimata lastele tekitatud vigastused, vanemate alkoholitarvitamise ... 06 Aprill 2015
 9. Lauri Beekmann: kes peaks sekkuma?

  Search category: Blogi

  ...  alkoholi tarvitamise juures? On küll. Passiivne joomine on termin, mille esimesena ütles välja Inglismaa juhtiv tervishoiuametnik (Chief Medical Officer) Sir Liam Donaldson 2009. aastal. Järgmisel ... 02 Aprill 2015
 10. Tulemas on passiivse joomise teemaline konverents

  Search category: Uudised

  ... koos erinevate partneritega 30. märtsil aset leidva konverentsiga. Passiivne joomine, nagu passiivne suitsetamine, viitab kahjule, mida põhjustatakse teistele alkoholi joomisel. Nende kahjude hulka ... 13 Märts 2015
 11. Laste passiivne suitsetamine

  Search category: Tubakas

  Laste passiivset suitsetamist on Eestis vähe uuritud. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise 2012. a uuringust selgus: 16–64-aastaste vastajate seas, kes elasid koos vähemalt ühe noorema kui ... 14 Märts 2014
 12. Ükski tubakasuitsu kogus õhus pole ohutu

  Search category: Blogi

  ... passiivne suitsetaja Lapsele on kõige ohtlikum keskkond tubakasuitsuga kokkupuuteks kodu, kus ta veedab enamiku oma ajast, ning pere sõiduauto, just õhus oleva tubakasuitsu saaste suurema kontsentratsiooni ... 13 Veebruar 2014
 13. Ühiselt tubaka vastu

  Search category: Blogi

  ... mõju Passiivne ehk kaudne suitsetamine Kaudse suitsetamise mõju tervisele Suitsetatavad tubakatooted (sh mentoolsigaretid, e-sigaretid) Suitsuvabad tubakatooted (sh huuletubakas) Tubakatoodetes ... 21 Mai 2013
 14. Sotsiaalministeerium eraldab Eesti Vähiliidule ligi 64 000 eurot

  Search category: Uudised

  ...  ja selle riskitegurist 25 haigusele, sealhulgas kopsuvähile. Ühtlasi soovivad koolituse läbiviijad lükata ümber koolinoorte hulgas leviva müüdi, et lahjad sigaretid, huuletubakas, vesipiip ja passiivn ... 14 Juuni 2011
 15. Kaudse suitsetamise mõju tervisele

  Search category: Tubakas

  ... teisi allergiale iseloomulikke tunnuseid. Passiivne suitsetamine võib põhjustada peavalu, iiveldust ja unisust. Astmahaigetel (nii täiskasvanutel kui ka lastel) kutsub passiivne suitsetamine esile ... 01 Aprill 2011
 16. Vähiennetuse võimalused

  Search category: Vähiennetus

  ... infektsioonidesse. Vähi tekkimises mängib märkimisväärset osa tubakatarvitamine (sh passiivne suitsetamine), alkoholi liigtarvitamine, ebatervislik toitumine, vähene kehaline aktiivsus ja sellega ... 24 Märts 2011
 17. Mida kaudse suitsetamise vastu ette võtta?

  Search category: Tubakas

  Kõigil on õigus puhtale õhule nii kodus kui ka väljaspool kodu ning mitte kedagi ei tohiks sundida sisse hingama teiste tubakasuitsu. Mõned suitsetajad teavad, et nende halb harjumus häirib teisi ja ... 24 Märts 2011
 18. Passiivne suitsetamine ja rasedus

  Search category: Tubakas

  Kaudne suitsetamine on ohtlik nii ema kui lapse tervisele. Passiivne suitsetamine võib naistel raskendada rasedaks jäämist või põhjustada viljatust. Passiivne suitsetamine raseduse ajal mõjutab veel ... 24 Märts 2011
 19. Passiivne suitsetamine

  Search category: Tubakas

  ...  On kindlaks tehtud, et passiivne suitsetaja hingab suitsetaja läheduses sisse isegi rohkem vähkitekitavaid ühendeid kui suitsetaja, sest kõrvalvoo suits sisaldab neid peavoo suitsust rohkem. Suitsetamisel ... 24 Märts 2011
 20. Tubakas ja rasedus

  Search category: Tubakas

  ...  raseduse ajal, suhtlemis- ja õppimishäireid, neil on vilets enesekontroll või hüperaktiivsus. Tulevase ema (aktiivne/ passiivne) suitsetamine raseduse ajal suurendab järgmiste komplikatsioonide ohtu ... 24 Märts 2011