Search_title

Search Keyword suitsuprii Totalresultsfound

Search_result

 1. Noorteprojektides "Suitsuprii klass", TEIP ja "Söögivahetund" algaval õppeaastal sellisel kujul osaleda ei saa

  Search category: Konkurss

  Anname teada, et Tervise Arengu Instituudi poolt ellukutsutud noorteprojektides nagu "Suitsuprii klass", TEIP ja "Söögivahetund" algaval õppeaastal enam sellisel kujul osaleda ei saa. "Suitsuprii klassi" ... 31 August 2017
 2. Tervise Arengu Instituut otsib uusi motiveerivaid projekte õpilastele

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut on viinud läbi õpilaste seas väga populaarseks saanud tervisedendusprogramme "Suitsuprii klass", "Tervist edendava idee projekt" ja "Söögivahetund", igaüht kaugelt üle kümne ... 29 August 2017
 3. Suitsuprii Klassi programmi lõpetas suitsupriina 85 protsenti alustanutest

  Search category: Uudised

  Kooliõpilastele suunatud ennetusprogrammi Suitsuprii Klass lõpetas 2016/2017. õppeaastal suitsuvabana kokku 727 klassi ehk 85 protsenti kõikidest alustanud klassidest. Tervise Arengu Instituudi spetsialist ... 04 Aprill 2017
 4. Ülle Laasner - suitsupriidest noortest esimese kaalukate laste vanemate toetusgrupini

  Search category: Blogi

  ...  aastat pärast võrgustiku moodustamist, esialgu õpetajatöö kõrvalt, hiljem täiskohaga. Suitsuprii Klassi fänniks sai Ülle Laasner juba siis, kui seadus veel kooliõues suitsetamist ei keelanud ... 03 Märts 2017
 5. Suitsuprii Klass 2016/2017 osalejad

  Search category: Konkurss

  Kooliõpilastele suunatud ennetusprogrammi Suitsuprii Klass lõpetas 2016/2017. õppeaastal suitsuvabana kokku 727 klassi ehk 85 protsenti kõikidest alustanud klassidest. Oktoobris liitus ennetusprogrammiga ... 12 Oktoober 2016
 6. Suitsuprii Klassi ennetusprogrammis alustab 840 klassi

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi ennetusprogrammis Suitsuprii Klass osaleb sel aastal 840 klassi kokku 13 729 õpilasega üle Eesti. Eelmisel aastal osales ennetusprogrammis 911 klassi, neist suitsupriina püsis ... 12 Oktoober 2016
 7. Suitsuprii klass 2016/2017“ ennetusprogrammi reeglid

  Search category: Konkurss

  ... on õpilastel ja õpetajatel endil. 3. Ühiselt allkirjastatakse klassi leping, milles iga õpilane lubab olla suitsuprii vähemalt programmi perioodil 10.10.2016 – 10.03.2017 ja kinnitab seda oma allkirjaga. ... 01 September 2016
 8. Suitsuprii Klassi programmi lõpetas suitsupriina 84 protsenti alustanutest

  Search category: Uudised

  Kooliõpilastele suunatud ennetusprogrammi Suitsuprii Klass lõpetas sel aastal suitsuvabana 768 klassi ehk 84 protsenti kõikidest alustanud klassidest. Oktoobris 2015 liitus Tervise Arengu Instituudi ... 13 Aprill 2016
 9. Tegevused 2016

  Search category: Lasteaias

  ... nnetusprogramm "Suitsuprii klass" 4.–12. klasside õpilastele Noorte toitumise kampaania „Fiidi Karu" veebis ja sotsiaalmeediakanalites             Veebis: http://www.toitumine.ee/kampaania/fiidikaru/  ... 12 Aprill 2016
 10. Suitsuprii Klassi vaheauhinnad said elurõõmsa lähenemisega tööd

  Search category: Uudised

  Suitsuprii Klassi auhinnad vaheülesannete lahendamise eest võitsid Kiviõli Vene Kooli 8.b klass, Türi Põhikooli 5.b klass ja Kihelkonna Kooli 9. klass. Korraldajad tänavad kõiki, kes võtsid osa plakati ... 07 Märts 2016
 11. Suitsuprii Klassi ennetusprogrammis alustab 900 klassi

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi ennetusprogrammis Suitsuprii Klass osaleb sel aastal 900 põhikooli- või gümnaasiumiklassi. Kokku hõlmab ennetusprogramm 15 232 kooliõpilast üle Eesti. Eelmisel aastal osales ... 13 Oktoober 2015
 12. Suitsuprii Klassi programmi lõpetas suitsupriina 84 protsenti klassidest

  Search category: Uudised

  Kooliõpilastele suunatud ennetusprogrammi Suitsuprii Klass lõpetas sel aastal suitsupriina kokku 745 klassi ehk 84 protsenti kõikidest alustanud klassidest.  Oktoobris liitus ennetusprogrammiga 890 ... 04 Mai 2015
 13. Suitsuprii Klass 2014/2015 omaloomingukonkursi osalemistingimused

  Search category: Konkurss

  Kõigil Suitsuprii Klass 2014/2015 ennetusprogrammis kaasa löövatel klassidel on võimalus osaleda omaloomingukonkursil. Oma töid saab saata Tervise Arengu Instituuti kuni 9. märtsini 2015. Ootame ... 03 Veebruar 2015
 14. Suitsuprii klassi tiitlile hakkab võistlema 886 klassi

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi ennetusprogrammis Suitsuprii Klass osaleb sel aastal üle Eesti kokku 886 klassi 15 045 õpilasega. Euroopas üks levinumaid noortele suunatud suitsetamisvastaseid ennetusprogramme ... 09 Oktoober 2014
 15. Konkursi "Suitsuprii klass 2014/2015" osalemistingimuse

  Search category: Konkurss

  Konkurss/ennetusprogramm "Suitsuprii klass" kestab kuus kuud (06.10.2014–06.04.2015). Konkursil võivad osaleda 4.–12. klasside õpilased koos klassijuhatajaga. Klasside osavõtt ennetusprogrammist ... 11 September 2014
 16. Ennetusprogrammi Suitsuprii Klass 2015/2016 reeglid

  Search category: Konkurss

  Ennetusprogramm Suitsuprii Klass kestab 12. oktoobrist 2015 – 12. märtsini 2016. Programmis võivad osaleda 4.–9. klasside õpilased koos klassijuhatajaga. Õpilaste osavõtt programmist on vabatahtlik ... 11 September 2014
 17. Kuidas vähendada koolis õpilaste uimastitarvitamist ja kuidas lahendada uimastitega seotud juhtumeid?

  Search category: Blogi

  ... kogukonnaga. Tervise Arengu Instituut toetab koolide uimastiennetustööd järgmiste tegevuste kaudu: Suitsetamisvastane ennetusprogramm „Suitsuprii klass", millest võivad osa võtta 4.–12. klasside ... 05 September 2014
 18. Näiteid ennetusprogrammidest ja headest praktikatest

  Search category: Koolis

  ... tunnustuskirja saata koju vanematele (vt lisaks www.pbis.org/school/swpbis_for_beginners/default.aspx). Suitsuprii klass. Suitsetamisvastane ennetusprogramm 4.–9.klassi õpilastele, mille eesmärk on: ... 21 Mai 2014
 19. Kooliga seotud inimeste kaasamine uimastiennetussoovituste väljatöötamisse

  Search category: Koolis

  ...  Meie kool (kooli kogukond: õpilased ja kooli töötajad) peab olema suitsuprii (uimastivaba)! Koolikohustusliku ea ületanud õpilast tohib koolist välja visata uimastite vahendamise korral. Iga ... 16 Mai 2014
 20. Suitsuprii Klassi konkursi lõpetas edukalt 85% alustanud klassidest

  Search category: Uudised

  Kooliõpilastele suunatud ennetusprogrammi Suitsuprii Klass lõpetas tänavu suitsupriina kokku 784 klassi ehk 85% kõikidest alustanud klassidest. Sügisel alustas ennetusprogrammis osalemist 920 klassi ... 09 Mai 2014