Search_title

Search Keyword traumad Totalresultsfound

Search_result

 1. Mehed hoolivad oma tervisest järjest rohkem, neid saab selles aidata

  Search category: Blogi

  ...  mürgistused ja traumad. Vigastuste ja mürgistuste osa tervisekaotusest on kõige suurem vanuses 25-35 eluaastat, moodustades meestel 41 protsenti vanusrühma tervisekaotusest. Väga olulise osa välispõhjustes ... 15 November 2016
 2. Surmade arv mullu vähenes

  Search category: Uudised

  ... vereringeelundite haigustest, mis viisid meie seast 3190 meest ja 4865 naist. Surmapõhjustena järgnesid pahaloomulised kasvajad, millesse suri 3851 inimest, ning õnnetusjuhtumid, traumad ja mürgistused, ... 21 Juuni 2016
 3. Et suvevaheaeg oleks mõnus ja turvaline

  Search category: Blogi

  ...  ära hoida ka mitmeid teisi riske, mis alaealiste alkoholitarvitamisega tihtipeale kaasnevad (riskantsed seksuaalsuhted, muude uimastite tarvitamine, õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad jm). Alkovaba ... 16 Juuni 2016
 4. Noore mehe tervist ohustavad liigsed kalorid ja liiga vähe füüsilist pingutust

  Search category: Blogi

  ... eb peamiselt raskete traumadega, mis vajavad vältimatut esmaabi. Nüüdseks pean tõdema, et suure osa kutsetest moodustuvad kroonilised terviseprobleemid, mis on suure tõenäosusega tingitud ebatervislik ... 09 Veebruar 2016
 5. Eesti Seksuaaltervise Liit alustab seksuaalvägivalla ennetuse ja nõustamise kampaaniat

  Search category: Uudised

  ... gus Tsahkna: „Riik peab seksuaalvägivalla ohvritele abisüsteemi loomist ja kättesaadavust väga oluliseks. Samuti on oluline üldsuse teadlikkuse tõstmine ja ennetustegevus. Ohvrite psühholoogilised tra ... 06 Juuli 2015
 6. Laste vigastuste ennetusprojekt "Aga Mina" stardib Tartus

  Search category: Uudised

  ... osalejad saavad testida oma teadmisi põletuste, mürgistuste, kukkumiste ja muude traumade ennetamise osas. Mängu eesmärk ei ole lapsi "mulli sisse panna" ja võimalike olmetraumade tekkimisega seotud ... 11 Veebruar 2015
 7. Varajase märkamise tugisambad

  Search category: Blogi

  ...  tarbib. Alahinnata ei saa ka ühiskonnas valitsevat kõrget stressitaset. Geneetiliste haiguste kõrval võivad lapse arengut takistada sünnitraumad, eelkõige hapnikuvaegus sündimise ajal. Lisanduva ... 29 Jaanuar 2015
 8. 6. novembril toimub Tallinnas konverents meeste tervisest

  Search category: Uudised

  ... meestel esinevad kasvajalised haigused on kopsuvähk, eesnäärmevähk ja kolorektaalne vähk. Meeste surmaga lõppevate õnnetuste peamised põhjused on liiklusõnnetused, traumad ja mürgistused. „Tuleb ... 05 November 2014
 9. Kuidas saavutada ja hoida laste vaimset heaolu?

  Search category: Blogi

  ...  Sotsiaalsed Üksindus Kaotused ja traumad Hooletusse jätmine, psüühiline, füüsiline või seksuaalne väärkohtlemine Tülid ja pinged perekonnas Vaesus Õpiraskused Tööt ... 23 Aprill 2014
 10. Kohandame üksinda elava eaka kodu maksimaalselt turvaliseks

  Search category: Blogi

  ...  päris palju ohte. Üksinda elavate eakatega juhtub sageli õnnetusi, nendest sagedaimad on kukkumised. Siinkohal on tähtis ennetustöö. Ainult seeläbi saab traumade hulka oluliselt vähendada ... 04 November 2013
 11. Riigikantselei juurde luuakse vigastussurmade ennetamiseks rakkerühm

  Search category: Uudised

  ... vs EL-i keskmine 27,6). 2012. aastal suri Eestis välispõhjuste (vigastused, mürgistused ja traumad) tõttu 1128 inimest, neist 882 mehed ja 246 naised. Üle kolmveerandil juhtudest (876 surma e 77,6%) ... 12 September 2013
 12. Esimesse klassi minejate vanemad saavad Politsei- ja Piirivalveametilt kingiks ohutusraamatu

  Search category: Uudised

  ... just traumade ja õnnetuste vältimise ja esmaabi õpetamisel. Lisana on ohutusraamatu vahel mitmeid abivahendeid. Näiteks õpetlikud kleepsud lapse koolitee kaardistamiseks või olulisemate kontakt- või ... 03 September 2013
 13. Surmade arv kasvas rahvastiku vananemise tagajärjel

  Search category: Uudised

  ...  järgnesid pahaloomulised kasvajad, millesse suri 3650 inimest, sh 1969 meest ja 1681 naist, ning traumad ja mürgistused, mille tõttu suri mullu 1168 inimest, sh 911 meest ja 257 naist. Võrreldes 2011 ... 25 Juuni 2013
 14. Mis põhjustab vaimse tervise probleeme?

  Search category: Vaimne tervis

  ...  või nooruki suhtes kasutatud vägivald, aga ka vanemate lahutus. Lapse- ja noorukiea rasked psühhotraumad võivad ohustada vaimset tervist ka hilisemas elueas. Sotsiaalsed tegurid Sotsiaalsed teguri ... 06 Veebruar 2013
 15. Kui palju maksavad psüühikahäired?

  Search category: Blogi

  ... mid ja traumad; psüühikahäiretest tingitud suremus on eelmistest kümneid kordi väiksem. Statistika hindab aga otseseid surmapõhjusi; kaudsete põhjuste jälile on raskem jõuda, kuid on selge, et näi ... 04 Detsember 2012
 16. „Sotsiaaltöö" uus number tutvustab sotsiaaltöö võimalusi eri sihtrühmades

  Search category: Uudised

  ... ja varasematest traumadest tulenev asenduskodu laste haavatavus. Varajase lapsepõlve trauma mõjust lapse närvisüsteemi ja kiindumussuhete arengule jagavad teadmisi Kanada psühhoterapeut Sandra Wieland ... 31 Oktoober 2012
 17. Energiajook – energiat andev jook või ”energiavampiir”

  Search category: Blogi

  ... ja joove veelgi. Noorte puhul see ainult suurendab alkoholi liigtarbimisest tulenevaid riske nagu seksuaalne ärakasutamine, joobes autosõit, ujumine ja vettehüpped, erinevad traumad jms. Kuna kofeiin ... 29 August 2012
 18. Iga neljas mullune surm juhtus enne 65. eluaastat

  Search category: Uudised

  ...  üle poole surmadest vereringeelundite haigused, mis viisid 8163 inimese elu. Pahaloomulistest kasvajatest oli tingitud 3624 surmajuhtumit ning traumadest ja mürgistustest kokku 1130 surmajuhtumit. „Südame-veresoonkonnahaigust ... 20 Juuni 2012
 19. Valdkonna arengusuunad: 2008–2010

  Search category: Paikkonnas

  ...  Täiskasvanud said osaleda ohutusmessidest ning antud valdkonna spetsialistid tervisefoorumidest, mille peaeesmärgiks oli paikkondlikku elanikkonna traumade ja õnnetusjuhtumite ennetamise teadlikkus ... 03 Veebruar 2012
 20. Surmade arv kahanes kolmandat aastat

  Search category: Uudised

  ... elu. Pahaloomulistest kasvajatest oli tingitud 3549 surmajuhtumit ning surmapõhjustest olid mullu kolmandal kohal traumad ja mürgistused, mida oli kokku 1135 juhtumit. Kui tervikuna on traumade ja ... 20 Juuni 2011