Otsi

Otsi sõna tubaka tarvitamine Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. TAI kutsub tänasel tubakavabal päeval tubakast loobuma  ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) alustab täna, rahvusvahelisel tubakavabal päeval teavitust, mille eesmärk on suurendada inimeste teadmisi suitsetamise tervisemõjudest ning motiveerida suitsetajaid tubakatarvitamisest lo ... 31 Mai 2016
 2. Kümme soovitust teel tubakavabaks ...

  Kategooria: Blogi

  ... iseriskid ja –kahjustused ilmuvad alles peale pikka aega suitsetamist. Tegelikult hakkab tubakas organismi mõjutama kohe. Uuringud on näidanud, et mida varem proovib laps esimest korda suitsu tõmmata, seda ... 09 Mai 2016
 3. Ensto eesmärk – Eesti sajandaks sünnipäevaks tubakavabaks ...

  Kategooria: Blogi

  ... olm põlvkonda Reynoldseid – tubakameistrist terviseaktivistini 1875. aastal asutas Virginia tubakakafarmerite perest pärit R.J. Reynolds omaenda tubakakompanii Põhja-Carolinas, Winston-Salemis. Tegu oli tubli ... 02 Mai 2016
 4. Hoia tervist tööl: tubakavaba töökoha kujundamine ...

  Kategooria: Töökohal

  Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on tubakatarvitamine seotud vähemalt 25 haiguse tekkega ning tubakatarvitamist peetakse maailmas suurimaks surmade põhjustajaks. Pole ühtegi organit, mida t ... 02 Mai 2016
 5. Euroopa ja Eesti koolinoored hoiavad oma tervist aasta-aastalt paremini

  Kategooria: Blogi

  ... arjumused, kehaline aktiivsus, suhted perekonna ja eakaaslastega, koolikiusamine ning tubaka, alkoholi ja kanepi tarvitamine. Raport on aluseks paljudele WHO Euroopa laste ja noorukite tervise parandamis ... 17 Märts 2016
 6. Milline on Eesti noorte tervis?

  Kategooria: Blogi

  ... ning riskikäitumisega – negatiivse hinnangu tervisele andnud noored tarvitavad tubakatooteid, alkoholi ja kanepit 2−3 korda enam kui positiivse hinnangu andnud noored. Samuti on oma tervist halvaks hinnan ... 20 November 2015
 7. Tervise Arengu Instituut: üheksa suitsetajat kümnest soovib tubakast loobuda  ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi tellitud tubakateemalisest uuringust selgus, et üheksa suitsetajat kümnest mõtleb suitsetamisest loobumisele ning kaheksa on selleks teinud otsustava s ... 09 Oktoober 2015
 8. Noored.alkoinfo.ee – abiks nii noortele kui õpetajale

  Kategooria: Blogi

  ...  ta suurema tõenäosusega ka tubakatooteid ja/või kanepit ning on olnud kaitsmata seksuaalvahekorras. Alkoholi ja teiste uimastite tarvitamine suurendab omakorda tõenäosust halvenenud õppeedukuseks, kool ... 11 September 2015
 9. TAI: iga 15 sigaretiga tekib geenides viga, mis võib viia vähi tekkeni

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) alustab täna, 9. septembril kampaaniat, mille eesmärk on suurendada teadlikkust suitsetamise kahjulikest tervisemõjudest ning motiveerida suitsetajaid tubakatarvitamisest l ... 09 September 2015
 10. Vähk ei ole lõplik diagnoos, sellest on tänapäeval saamas krooniline haigus

  Kategooria: Blogi

  ... mused – alkoholi- ja tubakatarvitamine jm – on riskifaktorid, mis nõrgestavad immuunsussüsteemi ja soodustavad rakumutatsioonide teket. Viimasel ajal on vähiennetuses hakatud rõhutama liikumise osatäht ... 08 Juuli 2015
 11. Konverents algatas passiivne joomise mõiste kasutamise Eestis

  Kategooria: Blogi

  ... ika kujundamisel, nagu seda on teinud ka passiivse suitsetamise arvestamine tubakaga seotud piirangute loomisel. Samas on passiivse joomise mõistel ka mõned ohud – see vastandab probleemse alkoholitar ... 06 Aprill 2015
 12. Lauri Beekmann: kes peaks sekkuma?

  Kategooria: Blogi

  ... endamise WHO raamkonventsioon, andis see tugeva aluse tubakaprobleemiga võitlemiseks ning taaskord on just passiivse suitsetamise argument oluliseks allikaks, mis neid muutusi aitab ellu viia. Tänaseks  ... 02 Aprill 2015
 13. Mõistete sõnastik

  Kategooria: Töövahendid

  ... s – somaatiliste, käitumuslike ja kognitiivsete avalduste kompleks, mille korral aine või ainete tarvitamine saavutab inimese käitumises prioriteedi käitumisavalduste suhtes, mis on kunagi olnud suurem ... 01 Oktoober 2014
 14. Millal ja kuidas on vanemal võimalik mõjutada lapse teismeea käitumist?

  Kategooria: Blogi

  ... esi katsetusi alkoholi ja tubakaga on hilja selliseid kokkuleppeid sõlmima hakata. Alkoholi osas peab kokkulepe hõlmama ka lahjat alkoholi, sest näiteks purk siidrit sisaldab rohkem etanooli kui pits  ... 09 September 2014
 15. Kuidas vähendada koolis õpilaste uimastitarvitamist ja kuidas lahendada uimastitega seotud juhtumeid?

  Kategooria: Blogi

  ...  koolis suureks probleemiks. Riskikäitumise teadlikkuse uuringu (Politsei- ja Piirivalveamet 2014) andmetel peab tubakatoodete tarvitamist koolis väga või pigem suureks probleemiks 52% õpetajatest. Alkoh ... 05 September 2014
 16. Noored jalgpalliässad kutsuvad noori üles hoiduma alkoholist ja sigarettidest

  Kategooria: Uudised

  ... ituudi uuringu kohaselt suitsetab igapäevaselt iga kaheksas 14–15-aastane ja iga kuues 16–18-aastane," lausus Tael. „Osa noortest jõuab alkoholi ja tubaka tarvitamiseni sõpruskonna ja tuttavate ärgi ... 10 Juuli 2014
 17. Veerand vanematest arvab, et nad ei saa oma laste alkoholitarvitamist mõjutada

  Kategooria: Uudised

  Siseministeeriumi ja Terve Eesti Sihtasutuse kahest erinevast uuringust selgus, et 26% vanematest usub, et nad ei saa oma laste käitumist alkoholi ja tubaka tarvitamise osas mõjutada. Rohkem tunnevad  ... 13 Juuni 2014
 18. Näiteid ennetusprogrammidest ja headest praktikatest

  Kategooria: Koolis

  Botvini eluoskuste õpe (Botvin LifeSkills training). Tõenduspõhine uimastiennetusprogramm, mis vähendab alkoholi, tubaka jt uimastite kasutuse ja vägivalla riske. Selles osalemine annab lastele ja noortele e ... 21 Mai 2014
 19. Mida ütleb seadus?

  Kategooria: Koolis

  Järgnevalt on toodud olulisemad lõigud uimastitega (tubakas, alkohol, narkootilised ja psühhotroopsed ained) seotud seadustest. Ülevaade seaduse paragrahvidest on koostatud veebruaris 2016. Uimastitega se ... 16 Mai 2014
 20. Suitsuprii Klassi konkursi lõpetas edukalt 85% alustanud klassidest

  Kategooria: Uudised

  ... jaga lubanud jääda kogu võistluse perioodi, oktoobrist aprillini, tubakavabaks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti. Eesti kooliõp ... 09 Mai 2014