Uudised / Narkootikume tarvitanud noortel on võimalus karistuse asemel osaleda võõrutusprogra...

Põhja prefektuur, Mustamäe linnosa valitsus ja Põhja ringkonnaprokuratuur pakuvad alaealistele võimaluse osaleda võõrutusprogrammis, millega suunatakse narkootikume tarvitanud või neid omanud alaealised puhtale tulevikule.

Pilootprojekt „Puhas tulevik" on esimene omataoline Eestis, kus nii uurimisorganid kui ka sotsiaalasutused oma jõud ühendavad ning karistamise asemel üritavad jõuda probleemi sisuni. „Meie eesmärk on välja uurida, mis on need põhjused, miks noor narkootikume kasutama hakkab ning leida koos sotsiaaltöötajatega noorele inimesele võimalusi narkootikumidest võõrandumiseks. Kindlasti ei ole siin politsei põhiroll karistamine vaid aitamine tervislikule ja seaduskuulekale elule," ütles Põhja prefekt Kristian Jaani.

Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Endla Ülviste märkis, et noorte õigusrikkujate puhul on võimalus neid edaspidi seaduskuulekalt käituma mõjutada märksa suurem kui täisealiste puhul. „Selle programmiga üritame aidata noortel narkootikumidest vabaneda, arvestades programmis osalemist neile mõjutusvahendi valimisel või karistuse taotlemisel," selgitas Ülviste.

Narkosüüteo eest politseisse sattunud noor suunatakse 6-kuulisse ennetusprogrammi, kus ta osaleb koos perekonnaliikmega. Osalemine on vabatahtlik ning eeldusel, et noor läbib programmi edukalt ehk vahepeal narkootikume ei tarvita, on tal võimalus oma elu jätkata puhta lehena. Esialgu osalevad projektis Mustamäel elavad noored, ent politsei soov on laiendada seda tulevikus üle kogu Eesti.

Mustamäe linnaosa vanema Helle Kalda sõnul võiksid ka teised Tallinna linnaosad algatusega liituda. „Narkomaania levik noorte hulgas on hirmutav, see probleem on aastatega kogu Eestis vaid süvenenud," ütles Kalda. „Ainult koostöös koolide, lastevanemate ja politseiga saame midagi tõepoolest ka ära teha."

Tänavu maikuu seisuga on Harjumaal narkootikume tarvitanud või omanud 55 alaealist, keskmiselt on tegemist 16–17-aastaste noortega. Sellel aastal on olnud noorim narkootikume pruukinud 13-aastane poiss, eelmisel aastal aga koguni 10-aastane tüdruk. Paraku on noorte seas narkootikumide tarvitamine aastatega kasvanud ning just nooremate seas.

 

Lisainfo:
Helen Uldrich
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
tel 612 4052
mob 516 5258
helen.uldrich@politsei.ee