Uudised / 15. oktoober on rahvusvaheline rinnatervisepäev

15. oktoober on rahvusvaheline rinnatervisepäev

  • Autor:Europa Donna ja Eesti Vähiliit
  • 15. Oktoober 2013

Moto: Tänastest valikutest sõltub oluliselt meie tervis tulevikus

15. oktoobril toimub juba kuuendat aastat EUROPA DONNA (Euroopa Rinnavähi Ühendus) poolt algatatud üleeuroopaline teavituskampaania Rinnatervisepäev, millega soovitakse tütarlastele ja naistele meelde tuletada tervislike eluviiside tähtsust rinnavähi ennetamise seisukohast ning rinnavähi varajase avastamise võimalusi.

Sel aastal on rinnatervisepäeva motoks „Sinu rindade tervise heaks". Olles füüsiliselt aktiivne, säilitades normaalset kehakaalu ja toitudes tervislikult on võimalus oluliselt vähendada rinnavähi tekke riski.

IARC (Agency for Research on Cancer) andmete hinnangul on 25–33% rinnavähi juhtudest põhjustatud liigsest kehakaalust ja mitteaktiivsest eluviisist. Viimased uuringud näitavad, et ülekaalu vältides väheneb menopausijärgne rinnavähi tekke risk. Väga oluline on täiskasvanueas säilitada kehamassiindeksit (BMI) vahemikus 18,5–24,9.
Rinnavähk on paljudes maailma maades kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja naistel. Seda ka Eestis. Igal aastal diagnoositakse meil üle 650 uue rinnavähijuhu, viimastel aastatel on uute juhtumise arv tõusnud umbes 10%.

Uuringud Euroopas näitavad, et 50–69-aastastel naistel, kes osalevad mammograafia sõeluuringutes, väheneb rinnavähki suremuse risk umbes 35%. EL-i 27 liikmesriigis tekib rinnavähk ühel naisel kümnest enne 80. eluaastat. Paljude riikide ja regioonide vahel on suured erinevused nii kõrgekvaliteedilises rahvastikupõhises sõeluuringus osalemises kui ka tõhusa ravi ja hilisema jälgimise osas. Naise ellujäämise võimalus võib suurel määral sõltuda sellest, kus riigis ta elab.

Eestis käivitus üleriigiline rinnavähi sõeluuringu projekt 2002. aastal. Iga-aastaste teavituskampaaniate eesmärk on tõsta sõeluuringule kutsutud naiste osalust. Uuringus osalemine annab võimaluse rinnavähk avastada juba varases staadiumis.

Eesti Haigekassa ja SA Vähi Sõeluuringud koostööna kutsutakse 2013. aastal rinnavähi sõeluuringule ligi 60 000 Eestimaa naist vanuses 50–62.

Nimelise kutse saavad uuringule aastatel 1953, 1954, 1955, 1957, 1959, 1961 ja 1963 sündinud ravikindlustust omavad naised. Naistele saadetakse koju personaalsed kutsed, kuid kutset ei pea ära ootama. Kui naine kuulub antud aasta kutsutavate sihtrühma ja omab kehtivat ravikindlustust, võib ta ka kohe uuringule registreeruda.

 

Lisainfo:
www.haigekassa.ee/ennetus või telefonil 16363 ja www.cancer.ee
www.breasthealthday.org/
www.facebook.com/EuropaDonna
twitter.com/BreastHealthDay
www.youtube.com/BreastHealthDay

Eesti Vähiliit
tel 631 1730
info@cancer.ee