Search_title

Search Keyword alkohol Totalresultsfound

Search_result

 1. TAI hoiatab: nikotiin on tervisele igal kujul ohtlik

  Search category: Uudised

  ...  päevas – umbes sama palju nikotiini on veerandis e-sigareti vedelikus,“ selgitas moodsate toodete ohte TAI alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist Anna-Liis Veerpalu. Tema sõnul on nikotiin tugevatoimelin ... 04 Jaanuar 2023
 2. TAI tervisekalendri 2023. aasta teemakuud

  Search category: Lasteaias

  ... Tee heategu - kingi midagi kogukonna tervisele Mai: Vanemlus: puhkus ja töötamine kogu perega Juuni: Uimastite ohud stressimaandajana September: Alkoholiennetus. Septembris ei joo Oktoober: Vaimne tervis: ... 02 Jaanuar 2023
 3. Sea end valmis alustama uut aastat nikotiinivabalt

  Search category: Uudised

  ...  märganutest, et neil õnnestus kampaania mõjul suitsetamisest ka loobuda,“ julgustab loobumisteekonda ette võtma TAI alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist Anna-Liis Veerpalu. Tema sõnul on edukak ... 20 Detsember 2022
 4. Euroopa Liidu terviseülevaade aastal 2022

  Search category: Uudised

  ...  põhjustades ELi liikmesriikides kokku ligikaudu 780 000 surmajuhtumit aastas. Viimasel kümnendil on ka alkoholi tarbimine vähenenud, aga ikkagi on ELis tervist kahjustava tarbimise tulemuseks ligi 30 ... 13 Detsember 2022
 5. Valmis programmi „Selge“ tutvustav infomaterjal perearstidele ja pereõdedele

  Search category: Uudised

  Eneseabiprogramm „Selge“ on abistav tööriist perearstile, kes märkab oma patsiendi puhul alkoholi liigtarvitamist. See tõenduspõhine ja põhjalik programm juhendab ja toetab kasutajat ise. Piisab sellest, ... 23 November 2022
 6. Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  Search category: Blogi

  ... u psühhohügieeni tagamise oskus. Peamiselt keskendub MoNo tööle keerulistes oludes noortega (Specht 2012). Näiteks noored, kellel võib olla alkoholi- ja narkosõltuvus või muid vaimse tervise problee ... 07 Oktoober 2022
 7. Tervem, targem ja rikkam Eesti algab meist endist!

  Search category: Blogi

  Septembris on võimalus kõigil taaskord teha alkoholist paus. Kampaania „Septembris ei joo“ toob sel aastal fookusesse väärtused ja hoiakud, mis aitavad meil kõigil teha targemaid valikuid, luues oma ... 29 August 2022
 8. Käes on september, käes on alkoholivaba kuu

  Search category: Uudised

  Alkoholiennetuse kampaania „Septembris ei joo“ kutsub inimesi septembrikuus taas alkoholist pausi pidama ja toob sel aastal fookusesse väärtused ja hoiakud, mis aitavad meil kõigil teha targemaid valikuid, ... 29 August 2022
 9. Vee rollist inimese organismis

  Search category: Blogi

  ... tarvitajad. Ka alkohol (v.a õlu ja vein mõõdukates kogustes) omab vett väljutavat efekti. Mõõdukas dehüdratatsioon, mida määratakse 1–2% kehakaalu langusega vedelike kao tõttu – toob kaasa peavalu, ... 13 Juuli 2022
 10. Võimalus psühhiaatrilisele abile taastus 2021. aastal

  Search category: Uudised

  ...  eriti alkoholi liigtarvitamisest tingitud häired. 2021. aastal registreeriti 8% psüühika- ja käitumishäiretest alla 15-aastastel lastel, kellest 63% olid poisid. Viimased kaks aastat on lapsi psühhiaatr ... 27 Juuni 2022
 11. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  Tänapäeval otsivad inimesed aina enam võimalusi, et tulla toime töö ja eraelu pingetega. Üheks selliseks viisiks on ka uimastite tarvitamine. Uimastite alla kuuluvad: alkohol ja tubakas ehk ... 01 Juuni 2022
 12. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  Search category: Blogi

  ... mõnes riigis näha noorte suurt uimastitarvitamist (peamiselt kanep ja alkohol), peaaegu pooled noored tarvitasid uimasteid üksi olles. Murdeealistele on pandeemiaga toimetulek olnud katsumus, sest ... 23 Mai 2022
 13. Eesti tõhusat alkoholitarvitamise vähendamise veebiprogrammi tuuakse Euroopas eeskujuks

  Search category: Uudised

  Kaks aastat tagasi algatas Tervise Arengu Instituut (TAI) programmi „Selge“, mille eesmärk on vähendada Eesti elanike alkoholitarbimist. Veebiprogrammi on kasutanud ligi 4800 inimest, uuringud näitavad ... 29 Aprill 2022
 14. Vaimse tervise edendamine

  Search category: Vaimne tervis

  ... mis toetab aju normaalset toimimist. Samuti tuleb kasuks liikumine, mis muuhulgas vabastab energiat andvaid ja stressi maandavaid kemikaale, ning ebatervislikest tegevustest (nagu suitsetamine, alkoholi ... 29 Märts 2022
 15. Nõustamisoskuste koolitus tööks alkoholisõltuvusega inimestega

  Search category: Blogi

  Erihoolekande tegevusjuhendajad on kogenud raskusi alkoholisõltuvusega klientidega töötades, ka neid endid ohustab läbipõlemine. Sotsiaalkindlustusameti tellimusel korraldatud koolitusel antakse teadmisi ... 14 Veebruar 2022
 16. Kanep – mis on mis?

  Search category: Blogi

  ... t ja müüki. Legaliseerimise korral on kanep elanikele ostmiseks ja tarvitamiseks kättesaadav nagu alkohol ja tubakas. Kanepi vanuse- ja muud müügipiirangud otsustab riik. Eestis ei ole kanep legaliseeritu ... 15 September 2021
 17. „Septembris ei joo“ algas taas

  Search category: Uudised

  Alkoholiennetuse kampaania „Septembris ei joo“ kutsub inimesi septembrikuus alkoholist pausi pidama ja tuletab meelde, et alkohol ei ole tavaline toiduaine, vaid see koormab nii füüsilist kui vaimset ... 13 September 2021
 18. „Septembris ei joo“ algab taas!

  Search category: Töökohal

  Juba viiendat aastat kutsub Tervise Arengu Instituut septembris alkoholist pausi pidama. Kampaaniaga liitunud inimesi on iga aastaga üha rohkem, ulatudes 2020. aastal hinnanguliselt 59 000 inimeseni*. ... 02 September 2021
 19. Koroonapandeemia tõttu vähenesid inimeste võimalused psühhiaatrilisele abile

  Search category: Uudised

  ...  diagnoosiks psühhoaktiivsete ainete, peamiselt alkoholi liigtarvitamisest põhjustatud psüühika- ja käitumishäired. See diagnoos oli enam kui viiendikul meeste uutest haigusjuhtudest, esinedes nel ... 17 Juuni 2021
 20. Keda mõjutas koroonastress kõige enam?

  Search category: Uudised

  ... a mõju tervisekäitumisele oli vähene. Võrreldes eelmise aasta tulemustega ei olnud alkoholitarvitamise sageduses olulisi muutusi. Käesolevas uuringus tarvitas alkoholi kaks või rohkem kordi nädalas 1 ... 09 Juuni 2021