Search_title

Search Keyword alkohol Totalresultsfound

Search_result

 1. „Septembris ei Joo" tegi uue osalusrekordi

  Search category: Uudised

  Algatus „Septembris ei joo“ pakub igal aastal paljudele inimestele võimaluse tõestada, et alkoholi tarvitamisest loobumine pole mitte ainult võimalik, vaid ka tervisele kasulik. Sel aastal osales „Septembris ... 29 November 2023
 2. Valmis alkoholi aastaraamat 2023

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi tellimusel on valminud Eesti Konjuktuuriinstituudi koostatud alkoholi aastaraamat, mis võtab kokku 2023. aasta andmed alkoholituru olukorrast Eestis. Aastaraamatus on turuolukorrale ... 29 November 2023
 3. Kui terve (või haige) on eesti mees?

  Search category: Blogi

  ... eid oli 2%, depressiooni 2,2%. Alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäirete diagnoos oli pandud aga lausa 78%. Midagi rõõmustavat ei vaata seepärast meile vastu ka enesetappude statisti ... 29 November 2023
 4. Peolauake, kata end!

  Search category: Blogi

  ... a vajalikke toitaineid ei saa. Soovitame töökoha jõulupeol alkoholi mitte pakkuda. Enamike toitude puhul ei juhtu meiega midagi, kui maksimaalselt lubatud koguseid ületada harva. Alkoholi puhul ei to ... 29 November 2023
 5. Vähem alkoholi, rohkem nikotiini – kooliõpilaste riskikäitumine paraneb, aga on ka probleemkohti

  Search category: Blogi

  Alkohol, tubaka- ja nikotiinitooted, rääkimata illegaalsetest uimastitest ei peaks ideaalses maailmas ühegi 11–15-aastase elu osa olema. Eri uimastite tarvitamine on omavahel seotud – hoides ära võ ... 03 November 2023
 6. Annika Veimer: terved inimesed on meie kollektiivne tervisevaru

  Search category: Blogi

  ... ed. Ülekaalulisus, vähene füüsiline aktiivsus, tasakaalustamata toitumine, alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamine – need on tegurid, mis põhjustavad suure osa tervisekaost. Nende tegurite t ... 01 November 2023
 7. Tugev mees arsti juures ei käi

  Search category: Blogi

  ...  on tarvitanud valu leevendamiseks ravimeid. Seda nimekirja võiks jätkata pikalt, tuues veel sisse elustiilist tulenevad hädad – liigse alkoholi tarbimise, suitsetamise, muud meelemürgid, riskikäitumise ... 01 November 2023
 8. Meeste tervise toetamisest töökeskkonna kaudu

  Search category: Blogi

  ... korral. See on suure tõenäosusega põhjus, miks püütakse muredega ise hakkama saada ja abi nähakse pigem tervist kahjustavatest tegevustest nagu näiteks tubaka- ja alkoholitoodete tarbimine. Foto: ... 31 Oktoober 2023
 9. Dr Vahur Valvere: üks alkoholitarvitamisest põhjustatud vähisurm päevas on liiga palju

  Search category: Uudised

  Konservatiivsetel hinnangutel põhjustab alkohol 6% kõigist vähisurmadest Euroopa Liidus. Absoluutarvudes on see kokku umbes 85 000 surma aastas ning liikmesriikide proportsioone arvestades võiks see arv ... 27 Oktoober 2023
 10. Nikotiini mõju ajule ohustab noorte vaimset tervist

  Search category: Blogi

  ...  suurendab seeläbi vastuvõtlikkust muude uimastite tarvitamiseks. Mitu uuringut kinnitab, et varajane suitsetamisega alustamine ja regulaarne suitsetamine noorukieas on seotud suurema riskiga kanepi, alkohol ... 03 Oktoober 2023
 11. Üledoosi põhjustatud surmade arv on kasvanud hüppeliselt

  Search category: Uudised

  ... alkohol ei sobi kokku ning uinutite ja rahustite kombineerimine teiste ainetega võib mõjuda ettearvamatult. Ohutut uimastite tarvitamist ei ole olemas, ent kui inimene on otsustanud tarvitada, siis tuleks ... 27 September 2023
 12. Ilmunud on juhendmaterjal, mis toetab noorukite uimastite proovimise ja tarvitamise avastamist

  Search category: Uudised

  Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust (2023) selgub, et ligi kümnendik noortest on olnud korduvalt alkoholijoobes, 6% noortest on elu jooksul tarvitanud kanepit ja viiendik noortest on tarvitanud ... 15 September 2023
 13. Mis suurendab võimalust vaimse tervise probleemideks, enesevigastamiseks või uimastite tarvitamiseks?

  Search category: Blogi

  ... oskused ja teda ümbritsev laiem keskkond. Näiteks on õpilased, kelle sõbrad tarvitavad alkoholi, tubakatooteid ja narkootikume, proovinud sigarette või e-sigarette 3–5 korda tõenäolisemalt ning kanepit ... 15 September 2023
 14. September on rahvusvaheline Alzheimeri kuu

  Search category: Uudised

  ... riskifaktorit on teadulikult tõestatud ja mitmeid neid saavad inimesed isiklikult mõjutada, nagu näiteks suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine, vähene liikumine, piiratud suhtlemine, peatraumad ja mitmed ... 08 September 2023
 15. Septembris puhkan alkoholist

  Search category: Blogi

  ... sa parajasti teed, ning leida uut energiat, et tehtu lõpuni viia. Tervise Arengu Instituut teeb traditsioonilise üleskutse pikendada puhkusteperioodi ja pidada septembris paus alkoholist. Alkoholi ... 31 August 2023
 16. „Septembris ei joo“ kutsub taas alkoholitarvitamises pausi pidama

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) soovib 1. septembril algava „Septembris ei joo“ aktsiooniga inimestele meelde tuletada, et alkohol ei pea olema igapäevaelu tavaline osa, sest see koormab nii füüsilist ... 28 August 2023
 17. Kuigi on ütlus, et õnnetus ei hüüa tulles, siis tegelikult tihtipeale hüüab ikka

  Search category: Blogi

  ... et vajadusel saaks tema eluruumidesse pääseda. Inimese käitumisest tulenevatest riskiteguritest tasub välja tuua kehv füüsiline vorm ja tasakaalustamata toitumine, aga ka alkoholi tarvitamine. ... 18 Juuli 2023
 18. Vigastusjuhtude maakondlikest ülevaadetest nähtuvad suured piirkondlikud erisused

  Search category: Uudised

  ... enamasti kodukeskkonnas (38% kõigist kukkumistest) ja igas vanuserühmas, sh tööealises elanikkonnas. Järgnesid tänaval/teel toimuvad kukkumised (16%). Kukkumiste riskiteguriks on näiteks alkoholijoove, ... 27 Juuni 2023
 19. Möödunud aastal suurenes vigastuste arv ligilähedale COVID-19 eelsele ajale

  Search category: Uudised

  ...  Kõige sagedasem põhjus oli juhuslik mürgistus (24%), millest lõviosa moodustasid alkoholimürgitused (136 juhtu). Juhuslikele mürgistustele järgnesid juhuslikud kukkumised (22%)  ja enesetapud (20%) ... 27 Juuni 2023
 20. Psühhiaatrilise abi vajadus suurenes 2022. aastal mõõdukalt

  Search category: Uudised

  ...  esines naistel 2 korda rohkem kui meestel. Samal ajal on psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäired rohkem meestele omane diagnoos. Selle peamiseks põhjuseks oli alkoholi liigtarvitamine ... 27 Juuni 2023