Otsi

Otsi sõna paikkond Kokku: 46 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... evussuundade lõikes: I UURINGUD JA JUHENDID Tegevusbloki eesmärk on pakkuda paikkondlikule tasandile (maakond, kohalik omavalitsus) võimalusi süsteemse informatsiooni saamiseks enda piirkonna elanike tervi ... 23 Märts 2021
 2. Aastaks 2023 rajatakse üle Eesti kokku 61 uut tervisekeskust

  Kategooria: Uudised

  ... iivad läbi paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise pilootprojekti. Eesmärk on ehitada uuenduslikku toimemudelit toetav ratsionaalne taristu, kus tihedas koostöös tegutseksid perears ... 30 November 2018
 3. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... Paikkonna tervisemõjurite uuringu eesmärgiks on suurendada teadlikkust paikkondade elanike tervisekäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest. Andmeid on võimalik kasutada kohalike rahvatervise tegevuste pla ... 09 Veebruar 2018
 4. Juhendid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... (2019) Alkohoolsete jookide testostlemise juhend on loodud toetavaks materjaliks testostlemisel ja selle planeerimisel paikkondades. Testostlemine aitab mõista, kui kättesaadav on alkohol noortele ja pur ... 09 Veebruar 2018
 5. Indikaatorite andmesisestustabelid

  Kategooria: Paikkonnas

  Selleks, et hõlbustada paikkondade profiilide tarbeks andmete kogumist, on Tervise Arengu Instituut koostanud indikaatorite andmesisestustabelid. Tegemist on Exceli failidega, kuhu on võimalik jooksvalt ... 09 Veebruar 2018
 6. Tervisenõukogu ülesanded

  Kategooria: Paikkonnas

  ... nas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine maakonna/omavalitsuse arengukava täiendamiseks; paikkondade ja gruppide suutlikkuse arendamine toimetulekuks kohalike  ... 05 Jaanuar 2018
 7. TEL võrgustiku suvekool 2017

  Kategooria: Lasteaias

  ... stest ning tulemustest. Head näited ja ideed koondati juhisteks, mida on plaanis sügisel täiendada paikkondade koostöövõrgustike poolt. Kogemus- ja mõttekoda „TEL 2.0“ juhtis koolitaja ja haridusuuend ... 15 August 2017
 8. Imbi Jäe: Rõõm paneb liikuma ja tulevikku vaatama

  Kategooria: Blogi

  ... hakkas mulle see meeldima, seda rohkem hakkasin sellest aru saama. Tänaseks valmistab see, mida ma teen, mulle juba meeletut rõõmu! Kui näen tervisetegemistest osa saanud inimeste silmis rõõmu, siis s ... 30 Jaanuar 2017
 9. Tervisetunnid – üks tööriist kogukonna tervisetööriistakohvrist

  Kategooria: Blogi

  ... nõukogu eestvedaja Kadri Kangro. „Kusagil on võib-olla mõned spordi- ja heal juhul mõned terviseedenduse spetsialistid, aga see ei ole see, mis aitaks. Kui räägime põhimõttest tervis kõigis poliitikates, jääb üh ... 06 Jaanuar 2017
 10. TEL võrgustiku suvekool 2016

  Kategooria: Lasteaias

  ... isest ja arengust 2000-2016”. TEL võrgustikku kuulub 271 koolieelset lasteasutust 15 maakonnast ja 4 suuremast linnast (Tartu, Tallinn, Pärnu, Narva), mida koordineerivad ja nõustavad paikkondades lasteae ... 17 August 2016
 11. Tegevused 2016

  Kategooria: Lasteaias

  ...  ja kohalikul tasandil, sh haridusasutuste tervise ja heaolu valdkonna alane nõustamine paikkondlike lasteaedade ja koolide koordinaatorite poolt https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-kontaktid https://www.terviseinfo. ... 12 Aprill 2016
 12. Valiti tervisesõber ja aasta terviseedendaja

  Kategooria: Uudised

  ... d-teatud kogu Eestis just tänu Üllele. Ta on nõu ja jõuga olnud abiks paljudele teistele paikkondadele ja organisatsioonidele. Ülle on viinud Raplamaa Eesti tervisedenduse valdkonna lipulaevaks. Ülle  ... 07 Aprill 2016
 13. Hoiame tervist: ennetame kukkumisi!

  Kategooria: Töökohal

  ... on abiks. Hea kehaline vorm aga aitab kukkuda pehmemalt ning võimalikku vigastust ennetada või leevendada. Paikkondliku koostöö tähtsus Lisaks tööandja ja töötaja tegevustele on kukkumiste ennet ... 13 Jaanuar 2016
 14. Infopäev "Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis"

  Kategooria: Koolis

  ... ae alla infopäeva tutvustus: Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis   Lisainfo ja infopäeva tellimine oma paikkonda/kooli: Mari Raudsepp tel 659 3838 mari.raudsepp@tai. ... 28 Detsember 2015
 15. Paikkondliku tervisedenduse 20. sünnipäeva tähistamine ja raamatu "Paikkonna tervisedendus 20" esitlus 15. detsembril Tallinnas ...

  Kategooria: Uudised

  ... toimivad nii üleriigilised kui paikkondlikud terviseprogrammid. Eesti Tervisedenduse Ühingu eestvedamisel toimub 15. detsembril algusega kell 15 Sotsiaalministeeriumi 5. korruse saalis raamatu „Paikkonna tervis ... 14 Detsember 2015
 16. Narvas antakse ülevaade paikkondade tervisealaste pädevuste tõstmise projektist ...

  Kategooria: Uudised

  Teisipäeval, 10. novembril antakse Narvas ülevaade Norra finantsmehhanismist rahastatud projektist „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades". Projekti lõpukonverentsil tutvustatakse ko ... 09 November 2015
 17. TEK-võrgustiku suvekool 2015

  Kategooria: Koolis

  ... iseks. Suvekool sai avalöögi uute liikmete vastuvõtuga TEK-võrgustikku. Seejärel viidi läbi lõbus tutvumisring, kus iga paikkond pidi enda kohta välja mõtlema mõne iseloomuliku tunnuslause, mille järgi t ... 15 September 2015
 18. Rõõm ja tasakaal igasse päeva! – Tervist edendavate koolide õpilased kohtusid suvekoolis

  Kategooria: Blogi

  ... jases töötoas osalemiseks. Suvekool sai avalöögi uute liikmete vastuvõtuga TEK-võrgustikku. Seejärel viidi läbi lõbus tutvumisring, kus iga paikkond pidi enda kohta välja mõtlema mõne iseloomuliku t ... 10 September 2015
 19. Eesti Tervisedenduse Ühing valis aasta tervisesõbraks 2015 näitleja Henrik Kalmeti ning aasta tervisedendajaks 2015 Imbi Jäe ja Vilma Tikerpuu

  Kategooria: Uudised

  ... smendat korda. 1995. aastal loodi maakondadesse tervisedendajate võrgustik, seega täitub paikkondlikul tervisedendusel 20. aasta. Täpselt nii kaua on seda tööd teinud Imbi Jäe Saare maavalitsuses ja Vilm ... 08 Aprill 2015
 20. Konverentsil räägitakse riigi ja omavalitsuse koostööst kohaliku alkoholipoliitika kujundamisel

  Kategooria: Uudised

  ... endamine Eesti paikkondades". Projekti üheks osaks on Kuressaares, Põltsamaal ja Põlva vallas elluviidav kohaliku alkoholipoliitika pilootprogramm, mille eesmärk on vähendada kohaliku omavalitsuse ter ... 17 Veebruar 2015