Search_title

Search Keyword paikkond Totalresultsfound

Search_result

 1. Koostöö ja kogukonna tervis

  Search category: Blogi

  ... Sinu maakonnas ja kogukonnas Kui sooviks on teha sisulisemat koostööd paikkondade tervise suunal, on abiks olulised tervisedenduse kontaktid maakondades ja omavalitsustes. TET-võrgustiku liikmetest ... 03 Aprill 2023
 2. Toimus Tervist Edendavate Lasteaedade suvekool 2022

  Search category: Blogi

  ... u jäi eelmisel aastal suvekool ära ja pidu peeti sel aastal tagantjärele) ning nautida sai imelise Helin-Mari Arderi Trio musitseerimist. Tunnustati lasteaedade ja koolide paikkondlikke koordinaatore ... 07 Juuli 2022
 3. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... vise süsteemile. Head näited eri paikkondadest Rõuge vald kujundas noorte murede lahendamiseks koostöömudeli Rõuge vald osales Tervise Arengu Instituudi projektis, mis aitas suurendada kohalike omavalit ... 11 Aprill 2022
 4. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... vise süsteemile. Head näited eri paikkondadest Rõuge vald kujundas noorte murede lahendamiseks koostöömudeli Rõuge vald osales Tervise Arengu Instituudi projektis, mis aitas suurendada kohalike omavalit ... 11 Aprill 2022
 5. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Search category: Paikkonnas

  ... kus piloteeritakse toitlustusasutuste hindamisjuhendit. Tegevuste kirjeldus tegevussuundade lõikes: I UURINGUD JA JUHENDID Tegevusbloki eesmärk on pakkuda paikkondlikule tasandile (maakond, kohalik ... 23 Märts 2021
 6. Aastaks 2023 rajatakse üle Eesti kokku 61 uut tervisekeskust

  Search category: Uudised

  ... ja riigile kuuluv Viljandi haigla viivad läbi paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise pilootprojekti. Eesmärk on ehitada uuenduslikku toimemudelit toetav ratsionaalne taristu, kus ... 30 November 2018
 7. Uuringud ja analüüsid

  Search category: Paikkonnas

  ...  Paikkonna tervisemõjurite uuringu eesmärgiks on suurendada teadlikkust paikkondade elanike tervisekäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest. Andmeid on võimalik kasutada kohalike rahvatervise tegevuste ... 09 Veebruar 2018
 8. Juhendid

  Search category: Paikkonnas

  ... Juhendmaterjal (2019) Alkohoolsete jookide testostlemise juhend on loodud toetavaks materjaliks testostlemisel ja selle planeerimisel paikkondades. Testostlemine aitab mõista, kui kättesaadav on alkohol ... 09 Veebruar 2018
 9. Indikaatorite andmesisestustabelid

  Search category: Paikkonnas

  Selleks, et hõlbustada paikkondade profiilide tarbeks andmete kogumist, on Tervise Arengu Instituut koostanud indikaatorite andmesisestustabelid. Tegemist on Exceli failidega, kuhu on võimalik jooksvalt ... 09 Veebruar 2018
 10. Tervisenõukogu ülesanded

  Search category: Paikkonnas

  ... (maakonnas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine maakonna/omavalitsuse arengukava täiendamiseks; paikkondade ja gruppide suutlikkuse arendamine toimetulekuks ... 05 Jaanuar 2018
 11. Töökoha tervisedenduse kovisioonigrupid

  Search category: Töökohal

  ... ja kogemuste jagamist ning selle kaudu toetada neid tööandjate spetsialiste ja juhte, kelle tööks on oma kolleegide ohutuse ja tervise eest hoolitsemine. Lisainfo: Katrin Kärner-Rebane paikkondade ... 24 November 2017
 12. TEL võrgustiku suvekool 2017

  Search category: Lasteaias

  ... a lasteaia ja koostöövõrgustiku tegevustest ning tulemustest. Head näited ja ideed koondati juhisteks, mida on plaanis sügisel täiendada paikkondade koostöövõrgustike poolt. Kogemus- ja mõtteko ... 15 August 2017
 13. Imbi Jäe: Rõõm paneb liikuma ja tulevikku vaatama

  Search category: Blogi

  ... s ning tööpõlluks sai kogu paikkond. „Mida aeg edasi, seda rohkem hakkas mulle see meeldima, seda rohkem hakkasin sellest aru saama. Tänaseks valmistab see, mida ma teen, mulle juba meeletut rõõm ... 30 Jaanuar 2017
 14. Tervisetunnid – üks tööriist kogukonna tervisetööriistakohvrist

  Search category: Blogi

  ... rem puudujääk paikkondade terviseedenduses on see, et puudub struktuur või võrgustik,“ räägib Rõuge tervisenõukogu eestvedaja Kadri Kangro. „Kusagil on võib-olla mõned spordi- ja heal juhul mõned terviseeden ... 06 Jaanuar 2017
 15. TEL võrgustiku suvekool 2016

  Search category: Lasteaias

  ... arendamisest ja arengust 2000-2016”. TEL võrgustikku kuulub 271 koolieelset lasteasutust 15 maakonnast ja 4 suuremast linnast (Tartu, Tallinn, Pärnu, Narva), mida koordineerivad ja nõustavad paikkondades ... 17 August 2016
 16. Tegevused 2016

  Search category: Lasteaias

  ... koordineerimine maakondlikul ja kohalikul tasandil, sh haridusasutuste tervise ja heaolu valdkonna alane nõustamine paikkondlike lasteaedade ja koolide koordinaatorite poolt https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-kontaktid ... 12 Aprill 2016
 17. Valiti tervisesõber ja aasta terviseedendaja

  Search category: Uudised

  ... . Aga tervist müüb ta ometi veenvalt. Rapla tervisedendus on tuntud-teatud kogu Eestis just tänu Üllele. Ta on nõu ja jõuga olnud abiks paljudele teistele paikkondadele ja organisatsioonidele. Ül ... 07 Aprill 2016
 18. Hoiame tervist: ennetame kukkumisi!

  Search category: Töökohal

  ... e tervist.  Ka õige jalatsite valik ja tööaja planeerimise oskus on abiks. Hea kehaline vorm aga aitab kukkuda pehmemalt ning võimalikku vigastust ennetada või leevendada. Paikkondliku koost ... 13 Jaanuar 2016
 19. Infopäev "Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis"

  Search category: Koolis

  ... Piirivalveametiga. Lae alla infopäeva tutvustus: Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis   Lisainfo ja infopäeva tellimine oma paikkonda/kooli: Mari Raudsepp tel 659 ... 28 Detsember 2015
 20. Paikkondliku tervisedenduse 20. sünnipäeva tähistamine ja raamatu "Paikkonna tervisedendus 20" esitlus 15. detsembril Tallinnas

  Search category: Uudised

  ... ning toimivad nii üleriigilised kui paikkondlikud terviseprogrammid. Eesti Tervisedenduse Ühingu eestvedamisel toimub 15. detsembril algusega kell 15 Sotsiaalministeeriumi 5. korruse saalis raamatu „Paikkonna ... 14 Detsember 2015