Otsi

Otsi sõna paikkond Kokku: 46 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Toimus Tervist Edendavate Lasteaedade suvekool 2022

  Kategooria: Blogi

  ... peeti sel aastal tagantjärele) ning nautida sai imelise Helin-Mari Arderi Trio musitseerimist. Tunnustati lasteaedade ja koolide paikkondlikke koordinaatoreid pühendunud töö eest laste tervise edendamis ... 07 Juuli 2022
 2. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ...  kättesaadavusel igaühele, esmajoones aga noortele. Seitsme kuu jooksul toimusid teenusedisaini koolitused, millega kaasnes nii individuaalne kui ka rühmamentorlus. Selle abil arendati ennetavaid teenuseid. Tri ... 11 Aprill 2022
 3. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... ättesaadavusel igaühele, esmajoones aga noortele. Seitsme kuu jooksul toimusid teenusedisaini koolitused, millega kaasnes nii individuaalne kui ka rühmamentorlus. Selle abil arendati ennetavaid teenuseid. Triin ... 11 Aprill 2022
 4. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... usasutuste hindamisjuhendit. Tegevuste kirjeldus tegevussuundade lõikes: I UURINGUD JA JUHENDID Tegevusbloki eesmärk on pakkuda paikkondlikule tasandile (maakond, kohalik omavalitsus) võimalusi süst ... 23 Märts 2021
 5. Aastaks 2023 rajatakse üle Eesti kokku 61 uut tervisekeskust

  Kategooria: Uudised

  ... iivad läbi paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise pilootprojekti. Eesmärk on ehitada uuenduslikku toimemudelit toetav ratsionaalne taristu, kus tihedas koostöös tegutseksid perears ... 30 November 2018
 6. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... Paikkonna tervisemõjurite uuringu eesmärgiks on suurendada teadlikkust paikkondade elanike tervisekäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest. Andmeid on võimalik kasutada kohalike rahvatervise tegevuste pla ... 09 Veebruar 2018
 7. Juhendid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... (2019) Alkohoolsete jookide testostlemise juhend on loodud toetavaks materjaliks testostlemisel ja selle planeerimisel paikkondades. Testostlemine aitab mõista, kui kättesaadav on alkohol noortele ja pur ... 09 Veebruar 2018
 8. Indikaatorite andmesisestustabelid

  Kategooria: Paikkonnas

  Selleks, et hõlbustada paikkondade profiilide tarbeks andmete kogumist, on Tervise Arengu Instituut koostanud indikaatorite andmesisestustabelid. Tegemist on Exceli failidega, kuhu on võimalik jooksvalt ... 09 Veebruar 2018
 9. Tervisenõukogu ülesanded

  Kategooria: Paikkonnas

  ... nas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine maakonna/omavalitsuse arengukava täiendamiseks; paikkondade ja gruppide suutlikkuse arendamine toimetulekuks kohalike  ... 05 Jaanuar 2018
 10. TEL võrgustiku suvekool 2017

  Kategooria: Lasteaias

  ... stest ning tulemustest. Head näited ja ideed koondati juhisteks, mida on plaanis sügisel täiendada paikkondade koostöövõrgustike poolt. Kogemus- ja mõttekoda „TEL 2.0“ juhtis koolitaja ja haridusuuend ... 15 August 2017
 11. Imbi Jäe: Rõõm paneb liikuma ja tulevikku vaatama

  Kategooria: Blogi

  ... hakkas mulle see meeldima, seda rohkem hakkasin sellest aru saama. Tänaseks valmistab see, mida ma teen, mulle juba meeletut rõõmu! Kui näen tervisetegemistest osa saanud inimeste silmis rõõmu, siis s ... 30 Jaanuar 2017
 12. Tervisetunnid – üks tööriist kogukonna tervisetööriistakohvrist

  Kategooria: Blogi

  ... nõukogu eestvedaja Kadri Kangro. „Kusagil on võib-olla mõned spordi- ja heal juhul mõned terviseedenduse spetsialistid, aga see ei ole see, mis aitaks. Kui räägime põhimõttest tervis kõigis poliitikates, jääb üh ... 06 Jaanuar 2017
 13. TEL võrgustiku suvekool 2016

  Kategooria: Lasteaias

  ... isest ja arengust 2000-2016”. TEL võrgustikku kuulub 271 koolieelset lasteasutust 15 maakonnast ja 4 suuremast linnast (Tartu, Tallinn, Pärnu, Narva), mida koordineerivad ja nõustavad paikkondades lasteae ... 17 August 2016
 14. Tegevused 2016

  Kategooria: Lasteaias

  ...  ja kohalikul tasandil, sh haridusasutuste tervise ja heaolu valdkonna alane nõustamine paikkondlike lasteaedade ja koolide koordinaatorite poolt https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-kontaktid https://www.terviseinfo. ... 12 Aprill 2016
 15. Valiti tervisesõber ja aasta terviseedendaja

  Kategooria: Uudised

  ... d-teatud kogu Eestis just tänu Üllele. Ta on nõu ja jõuga olnud abiks paljudele teistele paikkondadele ja organisatsioonidele. Ülle on viinud Raplamaa Eesti tervisedenduse valdkonna lipulaevaks. Ülle  ... 07 Aprill 2016
 16. Hoiame tervist: ennetame kukkumisi!

  Kategooria: Töökohal

  ... on abiks. Hea kehaline vorm aga aitab kukkuda pehmemalt ning võimalikku vigastust ennetada või leevendada. Paikkondliku koostöö tähtsus Lisaks tööandja ja töötaja tegevustele on kukkumiste ennet ... 13 Jaanuar 2016
 17. Infopäev "Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis"

  Kategooria: Koolis

  ... ae alla infopäeva tutvustus: Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis   Lisainfo ja infopäeva tellimine oma paikkonda/kooli: Mari Raudsepp tel 659 3838 mari.raudsepp@tai. ... 28 Detsember 2015
 18. Paikkondliku tervisedenduse 20. sünnipäeva tähistamine ja raamatu "Paikkonna tervisedendus 20" esitlus 15. detsembril Tallinnas ...

  Kategooria: Uudised

  ... toimivad nii üleriigilised kui paikkondlikud terviseprogrammid. Eesti Tervisedenduse Ühingu eestvedamisel toimub 15. detsembril algusega kell 15 Sotsiaalministeeriumi 5. korruse saalis raamatu „Paikkonna tervis ... 14 Detsember 2015
 19. Narvas antakse ülevaade paikkondade tervisealaste pädevuste tõstmise projektist ...

  Kategooria: Uudised

  Teisipäeval, 10. novembril antakse Narvas ülevaade Norra finantsmehhanismist rahastatud projektist „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades". Projekti lõpukonverentsil tutvustatakse ko ... 09 November 2015
 20. TEK-võrgustiku suvekool 2015

  Kategooria: Koolis

  ... iseks. Suvekool sai avalöögi uute liikmete vastuvõtuga TEK-võrgustikku. Seejärel viidi läbi lõbus tutvumisring, kus iga paikkond pidi enda kohta välja mõtlema mõne iseloomuliku tunnuslause, mille järgi t ... 15 September 2015