Tervise edendamine / Lasteaias

Tervist edendavate lasteaedade kümnenda suvekooli fookuses oli toitumise, esmaabi ja koostöövõrgustiku arengu teema

12. ja 13. juunil said Nelijärvel kümnendat korda kokku Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liikmed. Suvekooli eesmärk oli pidulikult vastu võtta uued liikmed, õppida uusi tarkusi ning vahetada omavahel kogemusi ja häid praktikaid.

Sel aastal said võrgustikku kuulumist kinnitava tunnistuse üheksa uut lasteaeda. Nendeks on:

  • Tartu Maarjamõisa Lasteaed
  • Tuleviku Lasteaed (Harjumaa)
  • Tallinna Pae Lasteaed
  • Lasteaed Neeme Mudila (Harjumaa)
  • Kohtla-Järve Lasteaed Aljonuška
  • Tallinna Kivimurru Lasteaed
  • Sillamäe Lasteaed Rukkilill
  • Kehra Linnalasteaed Lastetare (Harjumaa)
  • Harku Lasteaed (Harjumaa)

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku kuulub 2017. aasta juunikuu seisuga 280 koolieelset lasteasutust üle Eesti.

Päeva esimeses pooles tutvustas Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna ekspert Tagli Pitsi uusi Eesti toitumis- ja liikumissoovitusi ning rääkis suhkrutest meie toidus. Osalejad said panna ennast proovile ka magusaportsjonite hindamises ning see kui palju üks või teine toit suhkrut sisaldab, tuli paljudele üllatusena.

Tagli ettekannet täiendas TAI seire ja hindamise osakonna juhataja Eha Nurk, kes andis põhjaliku ülevaate rahvastiku toitumise uuringu tulemustest.

Mõlemad eksperdid rõhutasid puu- ning eriti just köögiviljade söömise olulisust ning see peaks nii laste kui täiskasvanute seas kasvama.

Pärastlõunal toimus seiklusmäng „Esmaabi ABC“, mida viisid läbi Elamuspank OÜ ja Eesti Punase Risti Viljandimaa Selts. Meeskondadel tuli anda abi erinevat tüüpi kannatanutele ja leida koostöös parimad lahendused juhtumite lahendamiseks. Seiklusmäng pani proovile osalejate teadmised ja oskused ning pakkus mõne keerulise situatsiooni puhul ka tõsist väljakutset.

Suvekooli teise päeva hommikupoolikul pühendasime oma mõttejõu võrgustiku edasistele arengutele, kus osalejad jagasid oma häid kogemuslikke praktikaid tervist edendava lasteaia ja koostöövõrgustiku tegevustest ning tulemustest. Head näited ja ideed koondati juhisteks, mida on plaanis sügisel täiendada paikkondade koostöövõrgustike poolt. Kogemus- ja mõttekoda „TEL 2.0“ juhtis koolitaja ja haridusuuendaja Urmo Reitav järgmistel teemadel:

Kogemustekoda Mõttekoda
Kuidas olen oma tervisemeeskonda motiveerinud ja toetanud? Juhised, kuidas motiveerida ja toetada oma tervisemeeskonda.
Kuidas olen taganud oma lasteaias tervise- ja heaolu valdkonna tegevuse järjepidevuse? Juhised, kuidas tagada oma lasteaias tervise- ja heaolu valdkonna tegevuse järjepidevuse.
Kuidas olen oma lasteaias tervise- ja heaoluvaldkonna tegevusi ja tulemusi hinnanud? Juhised, kuidas hinnata ja analüüsida oma lasteaias tervise- ja heaoluvaldkonna tegevusi ning tulemusi.
Kuidas toimib meie paikkonna TEL võrgustik, milline on selle struktuur ja koordineerimine? Juhised, kuidas luua toimiv mudel ja struktuur oma paikkonna võrgustikule.
Milliseid paikkonna võrgustiku tegevusi olen ellu viinud? Juhised, milliseid eesmärki toetavaid tegevusi teha (sh kuidas) oma paikkonna võrgustikuga.
Milliseid projekte olen ellu viinud ja kuidas leidnud toetust? Juhised, kuidas teha paikkonna võrgustikus projektitööd ja leida täiendavat toetust.
Kuidas on saanud teadlikuks minu lasteaia ja paikkonna võrgustiku tegevustest lapsevanemad ja kogukond? Juhised, kuidas teha oma TEL ja paikkonna võrgustiku tegevused ning tulemused nähtavaks.
Kuidas ja keda olen oma tervist edendava lasteaia  tegevustesse kaasanud ning teinud koostööd? Juhised, keda ja kuidas tervist edendava lasteaia tegevustesse kaasata ning teha koostööd.

Pärast lõunat toimus Seikluskoolituse OÜ eestvedamisel aktiivne ja lõbus meeskondlik mäng MÕNUS „Välja(-)kutse“. Valida sai erinevate mitmekülgsete tegevuste vahel, mis vajasid loovust, eeldasid head “silma”, andsid võimaluse nutikust ja mõtteteravust proovile panna. Osa tegevusi tuli lahendada iseseisvalt „punktides“ ja teistes oli harjutust läbi viimas juhendaja. Osalejatel olid vabad käed teekonna, tempo ja tegevuste keerukuse valikul. Edu aluseks oli iga meeskonna enda läbimõeldud tegevusplaan.

Nii nagu meeskonnamängul, saavad ka võrgustikku kuuluvad autused valida oma tempot ja tegevusi laste ja töötajate tervise edendamisel, aga neid kõiki ühendab eesmärk ja pühendumine oma asutuse keskkonda tervist toetavamaks muuta.