Tervise edendamine / Lasteaias

Tervist Edendavate Lasteaedade VI suvekool "Vaimne tervis ja heaolu" toimus 10.–11. juunini 2013 Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses.

Suvekooli avasime tervituste, tutvumise ja uute liikmete vastuvõtmisega võrgustikku. Kahe päeva jooksul toimus kokku seitse erinevat töötuba, mis seekord keskendusid vaimse tervise ja heaolu edendamisele. Suvekooli kavaga saad tutvuda siin.

Esimesel päeval kuulasime võrgustiku liikmete ettekandeid õppe- ja kasvatustöö metoodikast laste vaimse tervise edendamisel, kus esitlusele tulid 13 maakonna ja linna võrgustike parimad tööd.

Vaatasime, kuidas hinnata ja kujundada lasteaia psühhosotsiaalset keskkonda tervist toetavamaks ning arutasime eelkooliealisel lapsel ilmnevate käitumise eripärade ja lapse abistamise võimaluste üle.

Õhtupoolikul oli võimalik mängida Jõulumäe meeskonna eestvedamisel discgolfi või võtta osa BodyBalance'i treeningust.

Pärast õhtusööki toimus isetegevuslik talendivoor „Vaim virgeks", kus maakondade ja linnade meeskonnad esitasid kuni 10-minutilise vahva ja meeleoluka etteaste.

Teise päeva töötoas "Kuidas ehitada Õnnelikku Meeskonda" oli juttu juhi positiivsest mõjust, meeskonna õnnevõtmetest, ruumi avamisest koosloominguks jm aspektidest, mis aitavad luua õnnelikku meeskonda.

Traumaatililise juhtumi töötoas arutati, millised juhtumid võivad olla lapse jaoks traumaatilised ja kuidas aru saada, mil moel on laps neist mõjutatud, samuti puudutati kogu lasteaeda mõjutava sündmuse järgseid tegevusi.

Kolmandas töötoas tutvustati loovteraapiat ja selle võimalusi laste vaimse tervise toetamisel ning neljandas töötoas arutleti selle üle, milline võiks olla uus juhendmaterjal lasteaedadele laste vaimse tervise probleemide märkamisest ja ennetamisest.

Keskpäeval tegime meele rõõmsaks õuemängudega OÜ Dada eestvedamisel.

Pealelõunal jätkusid töötoad ning suvekool lõpetasime tunnustamisega.