Tervise edendamine / Lasteaias

Laste tervisliku arengu ja heaolu toetamisel on olulised:
 • lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;
 • eale sobiva ja tervisliku, sh mitmekesise, tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine;
 • tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine;
 • igakülgse kehalise tegevuse soodustamine;
 • turvalise, tervisliku ja lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine (füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond);
 • isikliku hügieeni ja suutervise edendamine;
 • vigastuste ennetamine;
 • vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine;
 • passiivse suitsetamise vältimine;
 • laste hooletusse jätmise märkamine ja väärkohtlemise ennetamine;
 • nakkushaiguste ennetamine
 • arengu- ja käitumishäirete märkamine
Trükised ja juhendmaterjalid, mis aitavad edendada laste heaolu ja tervist lasteaias

"Tervisedendus lasteaias"

Käsiraamat on mõeldud lasteasutuse personalile, et aidata leida uusi ideid, otsida mõttekaaslasi ja teha midagi uut laste arengu ja tervise heaks. Käsiraamat vaatab kõike lasteaias toimuvat läbi laste tervise, heaolu ja turvalisuse prisma. Käsiraamat aitab mõista tervist edendava lasteaia olemust ning tervisedenduse põhimõtteid laiemalt.

Käsiraamatut saad vaadata ja alla laadida siit.

Juhendid laste tervise ja heaolu edendamiseks teemade lõikes