Tervise edendamine / Lasteaias

Diabeeti põdeva lapse hakkamasaamisel on oluline roll teda ümbritsevate täiskasvanute teadlikkusel ja suutlikkusel last aidata ning toetada. Lasteaia- ja kooliealine laps, kes viibib olulise osa päevast lasteasutuses, vajab sealse personali tuge diabeedi haldusel. Diabeedi hea konrtoll tagatakse veresuhkru mõõtmise, teadliku toitumise ja paindliku insuliini annustamisega, eesmärgiga hoida veresuhkru tase võimalikult suure osa ajast normi piires.

Haridus- ja omavalitsustöötajatele ning lapsevanematele mõeldud animatsioon „Diabeediga laps lasteaias ja koolis“ (2021)

Diabeedialane nõustamisteenus lasteaias ja koolis (2015)

Infovoldik lapsevanematele ja haridusasutuste töötajatele.

Eestikeelset trükist saad vaadata ja alla laadida siit ning venekeelset tõlget siit.

Mis on diabeet? (2014)

Juhendi „Diabeet lastel ja noortel“ põhjal koostatud infobrošüür.

Eestikeelset trükist saad vaadata ja alla laadida siit ning venekeelset siit.

Lühiülevaade diabeedist ja esmaabist (2014)

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu koostatud lühiülevaade diabeedist ja esmaabist kõigile haridusasutuste töötajatele (1. taseme juhend).

Eestikeelset trükist saad vaadata ja alla laadida siit ning venekeelset tõlget siit.

I tüüpi diabeet. Juhendmaterjal haridusasutuse töötajatele (2014)

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu koostatud infobrošüür diabeediga lapse tugiisikule ja teistele last toetavatele spetsialistidele (2. taseme juhend).

Eestikeelset trükist saad vaadata ja alla laadida siit ning venekeelset tõlget siit.

Praktiline juhis last igapäevatoimingutes abistavale haridusasutuse töötajale (2014)

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu koostatud infovoldik glükomeetri, süstesulepea ja insuliinipumba kasutamise juhistega (3. taseme juhend).

Eestikeelset trükist saad vaadata ja alla laadida siit ning venekeelset tõlget siit.

Diabeet lastel ja noortel (2014)

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu eestvedamisel koostatud juhendi eesmärk on anda informatsiooni ja nõuandeid 1. tüüpi diabeeti põdevatele lastele ja noortele ning neid ümbritsevatele inimestele.

Brošüüri saad vaadata ja alla laadida siit.