Tervise edendamine / Lasteaias

Veebipõhine lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna (PSKK) hindamise töövahend

Erinevate spetsialistide koostöös välja töötatud tasuta veebipõhine eesti- ja vene keelne töövahend lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna hindamiseks. Küsimustele saavad vastata nii lasteaia töötajad kui lapsevanemad. Töövahend aitab hinnata psühhosotsiaalset keskkonda erinevates valdkondades: sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine, loovuse väärtustamine, lasteaia ja kodu koostöö edendamine ning võrdsete võimaluste loomine. 

Juhend "Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias" (2015)

Metoodiline materjal on abiks lastega töötavatele spetsialistidele. Juhend aitab neil märgata lapse probleeme ja vajadusi ning tegutseda oskuslikult, et toetada laste vaimset tervist parimal moel. 

Materjali saad vaadata ja alla laadida eesti keeles siit ja vene keeles siit

Voldik "Ole toeks lapse enesehinnangu kujundamisel" (2011)

Infomaterjali saad vaadata ja alla laadida eesti keeles siit ja vene keeles siit