Tervise edendamine / Lasteaias

Toitumine

  • 23. November 2017

Põhitõed laste toitmisest leiad aadressilt

http://toitumine.ee/toitumine-erinevates-eluetappides/lapsed  

"Menüüd ja retseptid lastele" (2008)

Juhendmaterjalis on seotud riiklikud nõuded, toitumisteadlaste soovitused, sööklate võimalused ning laste soovid. 

Juhendmaterjali I ja II osa saad vaadata ning alla laadida siit.

"Tegevuspõhimõtted tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks" (2015)

Juhend on mõeldud kõigile haridusasutustele koolides tervise edendamisse panustavatele inimestele – koolijuhile, tervisenõukogule, õpetajatele, õpilastele, tugipersonalile, hoolekogule ning koostööpartneritele paikkondlikul ja riiklikul tasandil. Juhendil on kaks eesmärki: aidata kavandada, rakendada ja hinnata koolide tegevust tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamisel ning aidata koole edendada tervislikku toitumist ning liikumist jätkusuutlike ning tõenduspõhiste meetoditega.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

Internetipõhine toitumisprogramm NutriData

NutriData toitumisprogramm võimaldab analüüsida menüüde energia- ja toitainete sisalduse vastavust riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele. Alla saab laadida ka retsepte ja näidismenüüsid. Tasuta toitumisprogramm sobib lasteaedade, koolide, haiglate jt toitlustajatele menüüde koostamiseks ja hindamiseks. Samuti neile, kes tahavad oma toitumisharjumusi hinnata ning tervislikumalt toituda. Menüü analüüsimiseks tuleb end registreerida programmi kasutajaks.