Tervise edendamine / Lasteaias

Lasteaia liikumisvaldkonna hindamine. Töövahend lasteaiale (2022)

Laste liikumisoskuste arendamine, kehalise aktiivsuse suurendamine ja selleks võimaluste loomine on oluline tegevusvaldkond lasteaias. Tartu Ülikooli liikumislabori ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud töövahend aitab lasteaiaperel keskkonda hinnata kuues valdkonnas:

1. töötajaskond ja koostöö;
2. aktiivne vaba mäng;
3. keskkonna kujundamine;
4. õppimine liikumise kaudu ja istumisaja vähendamine;
5. aktiivne lasteaiatee;
6. organiseeritud liikumistegevus (liikumistunnid).

Hindamistulemuste analüüsimine aitab üheskoos läbi mõelda, kuidas toetatakse lasteaias laste liikumist, millised on selleks võimalused ja mida on vaja veel arendada.

 

Lapse rühi kujundamine (2017)

Juhend aitab lastega tegelevatel täiskasvanutel  märgata lastel rühiga seotud kõrvalekaldeid ja annab soovitusi, kuidas lapsel õiget rühti kujundada.

 

Ole aktiivne koos lapsega (2011)

Voldik annab soovitusi vanematele, kuidas lastega koos liikuda, kuidas neid innustada ning kuidas kujundada lastel aktiivset elusviisi.