Tervise edendamine / Lasteaias

DSC 039112.-13. juunil said Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liikmed kokku Valgamaal Kääriku Spordikeskuses, XI TEL võrgustiku riiklikus suvekoolis.

Avasime oodatud traditsioonilise suurürituse 9 lasteaia vastuvõtmisega võrgustikku. Nendeks olid:

  • Lasteaed Kajakas (Tallinn)
  • Kehra Lasteaed Lepatriinu (Harjumaa)
  • Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed
  • Võsukese Lasteaed (Harjumaa)
  • Väätsa lasteaed Paikäpp (Järvamaa)
  • Seljametsa Lasteaed (Pärnu linn)
  • Tabasalu Teelahkme Lasteaed (Harjumaa)
  • Retla - Kabala Kooli Oisu Lasteaed ja Kabala Lasteaed (Järvamaa)

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku kuulub 2018. aasta juunikuu seisuga 288 koolieelset lasteasutust üle Eesti.

Päeva esimeses pooles kuulasime erinevaid ettekandeid Tervise Arengu Instituudi Tervise ja heaolu edendamise keskuse töötajatelt. Alice Haav rääkis laste kehalise arengu toetamise võimalustest ja olulisusest lasteaias ning tutvustas lasteaedades 2017. a läbi viidud uuringu tulemusi. Ly Kasvandik ja Triin Sokk keskendusid oma ettekandes positiivsele kasvatusele ja sellele, millist tuge vajavad lapsevanemad selle elluviimisel.

Ettekannete vahepeal aitas meil selga sirutada Tartu Lasteaed Pääsupesa liikumis- ja ujumisõpetaja Egle Madissoo.

Pärast lõunat tutvustas dr Liis Talvik projekti “Laste hammaste tervis” tegevusi ja lasteaedadele valminud uut metoodilist juhendit „Hambatarkused “. Suutervise edendamise võimalustest ja kogemusest Tartu Lasteaias Sipsik andis ülevaate õpetaja Maili Magerramov ning Tartu Lasteaia Lotte direktor Viive Vellemaa ja õpetaja Maarja Mandri jagasid meiega oma lasteaia kogemusi vaimse tervise väärtustamisest.

DSC 0351Õhtupoolikul toimunud meeskondlik, seikluslik ja nutikust eeldav AARDEJAHT Kääriku Spordikeskuse ümbruses Seiklusfirma 360 KRAADI tiimi eestvedamisel oli põnev ja ilmastikuolusid arvestades veidi ekstreemne.

Suvekooli teisel päeval toimus neli erinevat töötuba, kus keskendusime olulistele tervise ja heaolu teemadele: suutervis lasteaia õppe- ja kasvatustöös (läbiviijad Liis Talvik ja Sandra Ermo), lapse rüht ja liikumine (Egle Madissoo), suhtlemine vanematega ja nende toetamine (Ly Kasvandik ja Triin Sokk) ning tervise väärtustamine lasteaias (Viive Vellemaa ja Maarja Mandri). Töötubade vahepeal nautisime tantsimist Latino rütmide saatel Kaisa Edenbergi juhendamisel.

2019 . aasta suvekooli planeerime läbi viia 11.-12. juunil samuti Kääriku Spordikeskuses, kus on mitmekesised ja head võimalused koolitus- ja liikumistegevusteks ning suurepärane toitlustamine.