Tervise edendamine / Lasteaias

Tervist edendavate lasteaedade võrgustiku V riiklik suvekool „Ohutu ja turvaline lasteaed" toimus 12.–13. juunil 2012 Harjumaal Nelijärvel.

Suvekooli raames võeti pidulikult vastu võrgustiku uued liikmed ning saadi omavahel tuttavaks paikkondlike koordinaatorite ja võrgustike liikmete poolt esitatud vahvate esinemiste kaudu.

Sissejuhatuse ohutuse ja turvalisuse teemasse tegi Liana Varava, järgnesid ettekanded laste vigastuste statistikast (Riina Tilk, Tervise Arengu Instituut), riskianalüüsist (Marje Muusikus, Terviseameti Ida talitus) ja liikluskasvatusest (Urve Sellenberg, Maanteeamet).

Uute teadmiste hankimise kõrval oli suvekoolis olulisel kohal ka kogemuste vahetamine ning teiste tehtust innustuse saamine. Selleks toimus esimesel päeval mess „Ohutus ja turvalisus lasteaia õppe- ja kasvatustöös", kuhu olid välja pandud hea praktika näited, mida lasteaiad on ohutuse ja turvalisuse erinevates valdkondades õppe- ja kasvatustöö raames lastega läbi viinud. Iga suvekoolis osalev asutus pidi kaasa võtma vähemalt ühe töö, mis oli esitatud kas plakati, õppevahendi, teemamapi või töö kirjeldusena. Samuti sai messi ajal tutvuda erasektori poolt pakutavate uudsete lahenduste ja tehnoloogiatega, mis aitavad lasteaias turvalisust suurendada.

Esimese päeva õhtu jätkus tuletõrjeolümpiaga, mis pakkus sportlikku vaheldust mänguväljakul. Tegevuses kasutati mitmesuguseid tuletõrjujate töös kasutatavaid vahendeid ja elemente. Tegevus nõudis osalenud võistkondadelt head meeskonnatööd, osavust, kiirust, taiplikkust ja lustlikku meelt.

Suvekooli teisel päeval toimusid erinevad töötoad:

  1. Liikluskasvatus – iga päev natukene. Urve Sellenberg
  2. Laste mürgistuste ennetamine. Mare Oder
  3. Lasteaia koostöö ohutuse ja turvalisuse suurendamisel. Elo Paap
  4. Elupäästev esmaabi. Andrus Lehtmets
  5. Lasterühma saatmine tänaval ja ohutu teeületus. Eero Kaljuste

    Suvekool lõpetati tunnustamisega. Parimad tööd said auhinnad Maanteeametilt ja Ideia OÜ-lt.

    Suvekooli päevakavaga saad tutvuda siin.