Tervise edendamine / Lasteaias

11.‒12. juunini 2014 toimus Harjumaal, Nelijärve Puhkekeskuses tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustiku VII suvekool teemal "Liikuda on tore !".

2-päevase suvekooli avasime 17 uue liikme vastuvõtmisega võrgustikku ja ühise tutvumisringiga, kus maakondade ja linnade esindajad vahvalt ning osalejaid liikuma ärgitavalt ennast tutvustasid. Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku kuulub nüüd 239 koolieelset lasteasutust.

Esimesel päeval oli kõigil osalejatel võimalus osa saada TEL-võrgustiku liikmete headest praktikatest – 14 lasteaeda esitlesid suurepäraseid näiteid liikumise edendamise võimalustest.

Päeva teises pooles kuulasime MTÜ Vireo Tervis ja Sport esindaja Merle Leineri loengut sellest, kuidas alustada treeninguga tervist kahjustamata.

Peale õhtusööki ootas meid ees RMK Aegviidu looduskeskuse poolt organiseeritud maastikumängu põhine matk "Nuputamist metsarajal".

Teise päeva hommikul oli kõigil võimalus osa võtta kas tervisetreeningust õues Vireo naiskonna juhtimisel või kontorijoogast saalis Merle Vau juhendamisel. Vihmane ilm meelitas saali palju huvilisi ja õue jäid tegutsema kõige vapramad.

Päeva jooksul toimus viis erinevat töötuba, mida viisid läbi oma ala spetsialistid ja eksperdid. Igal suvekoolis osalejal oli võimalus osaleda kahes erinevas töötoas.

Esimeses töötoas räägiti ning mängiti Anna Sõõrdi juhtimisel praktiliselt läbi liikumistegevuste kavandamise ja lõimimise võimalused lasteaias teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega.

Teises töötoas tutvustas Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Külli Luuk töötajate kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi töökohal ning üheskoos arutati, milline on nutikas liikumine tööpäeva vältel.

Kolmandas töötoas hindasid MTÜ Vireo Tervis ja Sport füsioterapeudid osalejate selja liikuvust ja lihaste treenitust ning koos tehti erinevaid harjutusi terve selja hoidmiseks.

Neljandas töötoas tutvuti jooga olulisemate põhimõtete ja alustega ning huvilised said praktiliselt osaleda joogatunnis, mida viis läbi joogaterapeut ja -õpetaja Merle Vau.

Viies töötuba füsioterapeut Merle Leineri juhtimisel andis osalejale oskuse iseseisvalt hinnata südame tervisega seonduvaid tervisenäitajaid, mõista saadud tulemusi ning valida endale sobivat treeningkoormust vastupidavustreeninguks .

Suvekooli lõpetasime kokkuvõtete tegemise ja tunnustamisega.