Tervise edendamine / Lasteaias

11.-12. juunil toimus Kääriku Spordikeskuses Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku XII suvekool „Laps ja seksuaalsus: keha, tunded ja turvalisus".

Avasime suvekooli traditsiooniliselt uute liikmete vastuvõtmisega võrgustikku. Nendeks olid:

  • Järve Lasteaed (Tartumaa)
  • Veskitammi Lasteaed (Harjumaa)
  • Tallinna Magdaleena Lasteaed
  • Anija Valla Lasteaiad Mõmmila (Harjumaa)
  • Vastemõisa Lasteaed Päevalill (Viljandimaa)
  • Kolde Lasteaed (Tallinn)

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku kuulub 2019. aasta juunikuu seisuga 297 koolieelset lasteasutust üle Eesti.

Päeva esimeses pooles toimus seksuaaltervise ekspertide – Kai Pardi ja Tiivi Pihla eestvedamisel maailmakohvik, kus osalejatel oli võimalus meeskondades arutleda ja väidelda erinevatel lapse seksuaalsuse ja seksuaalkasvatuse teemadel. 

Pärast lõunat tutvustas naistearst-õppejõud Kai Part Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinikust WHO Euroopa seksuaalhariduse standardeid, rääkis mida tähendab lapse seksuaalsus ja milline on lapse eakohane seksuaalne areng. Seksuaalharidust toetavaid materjale tutvustas Tervise Arengu Instituudi Tervise ja heaolu edendamise keskuse juht Tiia Pertel.

Huvilistel oli võimalus osaleda hilisõhtuses lõõgastavas joogatunnis, mida viis läbi TAI laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist ja kundalini jooga I taseme õpetaja Triinu Kalle.

Teisel päeval mõtestati neljas töötoas koos ekspertidega erinevatel teemadel:

Teemakäsitlus „Kust lapsed tulevad?“ läbiviija Tiivi Pihla

Arutati millised on olnud meie peamised infoallikad laste saamise ja seksuaalsuse kohta, kuidas on neid teemasid läbi aegade lastele avatud, miks on oluline nendel teemadel avameelselt (eakohaselt) rääkida juba alates väikelapseeast ja kuidas on see seotud inimese tervise ning lähisuhetega täiskasvanueas. Tutvustati metoodilise juhendmaterjali “Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha, tunded ja turvalisus” teemakäsitlust “Kus elab beebi enne sündi?” ja arutati kuidas lastega teemat käsitleda.

Teemakäsitlus „Kuidas õppida hoidma, väärtustama ja austama keha?“ läbiviija Siim Värv

Arutati kuidas aidata lastel mõista inimese keha arenemist ja mida saab õpetaja teha, et toetada laste positiivse kehapildi ja minapildi kujunemist. Räägiti hoiakute kujundamisest, väärtushinnangutest ja sotsiaalsetest normidest – tähtis on austada ja hoida oma ning teiste keha, millal on lubatav olla alasti ja millal mitte. Tutvustati ujumisriiete reeglit.

Milline on loomulik või muret tekitav seksuaalkäitumine koolieelses eas? läbiviija Kai Part

Vaadeldi erinevaid laste ja noorte elus ette tulevaid olukordi, mis on seotud seksuaalsuse ja seksuaalkäitumisega ning analüüsiti neid Belgias ja Hollandis kasutusel oleva töömeetodi FlagSystem abil. Arutati kas tegemist on loomuliku, lubatava või mittelubatava käitumisega ning kas õpetaja peaks ja mida saaks erinevates olukordades ette võtta.

Seksuaalne väärkohtlemine ning kuidas käituda ohus ja abivajava lapse puhul. Läbiviija Lemme Haldre

Anti ülevaade, mida tähendab seksuaalne väärkohtlemine, arutati kuidas käsitleda väärkohtlemise teemat tasakaalukal viisil, et laste tundemaailm oleks selle juures kaitstud ning tutvustati samme, kuidas käituda, kui tekib kahtlus, et laps võib olla väärkoheldud.

Töötubade vahepeal nautisime liikumist Kääriku Spordikeskuse lähedal maastikul.