Tervise edendamine / Lasteaias

Tervist edendavate lasteaedade võrgustiku IV suvekool „Tervisliku eluviisi kujundamine koolieelses eas" toimus 2.-3. juulil 2011 Nelijärvel.

Suvekool avati Tervise Arengu Instituudi (Maris Jesse) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (Tiina Peterson) tervitussõnadega. Tiina Peterson tegi ka päeva avaettekande teemal "Lapse arengu ja tervise toetamisest lasteaias".

Pidulikult võeti võrgustikku vastu uued liikmed ning tunnustati paikkondade koordinaatoreid, kes igaüks andsid lühikese ülevaate oma maakonna võrgustiku arengutest. Ülevaate üle-Eestilise TEL-võrgustiku 10 aastasest arengust andis Liana Varava Tervise Arengu Instituudist.

Suvekooli esimese päeva teises pooles toimus 5 erinevat töötuba:

  1. Lapse vaimse tervise toetamine (Pille Murrik, Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledž). Kokkuvõte töötoast.
  2. Lapse seksuaalne areng ja selle toetamine (Siim Värv, Eesti Seksuaaltervise Liit). Kokkuvõte töötoast.
  3. Kuidas kujundada tervislikke toitumisharjumusi? (Tagli Pitsi, Tervise Arengu Instituut). Kokkuvõte töötoast.
  4. Säravad hambad mulle ja lastele (Jana Olak, Tartu Ülikool)
  5. Kehaliselt aktiivne laps ja õpetaja (Merike Kalme, Tartu Lasteaed Sass). Kokkuvõte töötoast.

Esimene päev lõpetati folklooriõhtuga, kus Marju Varblane ja Tiia Kadalipp tutvustasid erinevaid pärimusmuusika instrumente ja nende ajalugu.

Teist päeva alustati ühise kepikõnniga Nelijärve kaunitel radadel ning seejärel leidis aset suvekooli mess - kõigil osalevatel lasteaedadel oli võimalus seintele üles panna kaasa võetud parimad praktikad ja metoodikad terviseõpetuse- ja kasvatuse läbiviimisest Tervist Edendavates Lasteaedades. Kõigil oli võimalik tutvuda ideede ja kogemustega teistest lasteaedadest ning endale üht-teist kõrva taha panna. Näidise ühest messil tutvustatud praktikast leiab siit (Tibutare lasteaed).

Suvekool lõpetati ühise elamusmänguga, mida aitas läbi viia Kersti Lepik (Loo Kooli Abistamise Ühingust). Vaata osalejate tagasisidet mängule ning fotosid.

Suvekooli ametlikku päevakava saad vaadata siit.