Otsi

Otsi sõna tubakaseadus Kokku: 32 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tubakaekspert Tiiu Härm: igasugune kokkupuude tubakasuitsuga on kahjulik

  Kategooria: Blogi

  ...  kaitsta end ja teisi passiivse suitsetamise eest? Meie tubakaseadus keelab küll suitsetamise avalikes ruumides nagu kohvikud, raamatukogud jne, kuid paraku ei laiene see seadus meie eluruumidesse ega ... 17 Juuni 2015
 2. 22. märtsist on keelatud ka tubakatootega sarnaselt kasutatavate toodete reklaamimine

  Kategooria: Uudised

  Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu, et pühapäeval, 22. märtsil jõustub tubakaseaduse muudatus, millega laieneb reklaamikeeld lisaks tubakatoodetele ka neid imiteerivatele toodetele sõltumata nende nik ... 20 Märts 2015
 3. Sotsiaalkomisjon karmistab tubakatoodete reeglistikku

  Kategooria: Uudised

  Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas teisipäevasel istungil huvigruppidega tubakaseaduse muudatusettepanekuid. Muuhulgas toetab komisjon närimistubaka ja huuletubaka keelustamist. Samas huuletubaka müügi reg ... 10 Detsember 2014
 4. Mida ütleb seadus?

  Kategooria: Koolis

  ... adustikus või muus seaduses (antud juhul alkoholiseaduses, tubakaseaduses või narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses) sätestatud süütegu, mille eest on karistusena ette  ... 16 Mai 2014
 5. Uimastitega seotud juhised eri osapooltele

  Kategooria: Koolis

  ... koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi seadusandlusest, sh Lastekaitseseadusest (LaKS), alkoholiseadusest (AS), tubakaseadusest (TubS), narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses ... 16 Mai 2014
 6. E-sigaret

  Kategooria: Tubakas

  ... t 2015 hakkasid kehtima tubakaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muudatused, millega laiendati tubakaseaduse reguleerimisala ka tubakatoodetega seonduvatele toodetele (sh e-sigaretid). Seaduse uue ... 11 Oktoober 2013
 7. WHO tutvustab Eestis läbiviidud tubakakontrolli tulemusi

  Kategooria: Uudised

  ... te ja intervjueerimiste täpsemaks eesmärgiks oli saada ülevaade tubakontrolli täitmisest Eestis. Samal aastal kui Eesti liitus raamkonventsiooniga, võeti vastu ka uus tubakaseadus. Tubakakontrolli tulemuste ta ... 26 Mai 2011
 8. Tegevused ja tulemused 2011

  Kategooria: Tervishoiuasutuses

  ... olukorda ja tubakaseaduse muudatusettepanekuid Eestis ning määratleti arengusuunad lähemas ja kaugemas perspektiivis. Konverentsipäeva teises pooles vahetasid osavõtjad Euroopa riikidest ja Eestist ko ... 27 Aprill 2011
 9. Tervislik eluviis

  Kategooria: Töökohal

  Tervislike eluviiside arendamisel on Eesti töökohtadel levinud järgmised tegevused: HIV ja sõltuvuste alased koolitused ja teavitavad artiklid-lingid sisevõrgus Tubakaseaduse rakendamine: ei suitsetata tö ... 04 Aprill 2011
 10. Juhendmaterjalid, uuringud ja kontaktid

  Kategooria: Tubakas

  ... 014) Hinnangud tubakaseaduse mõjule Videod: Lühifilm "Suits" noortele (eesti keeles, venekeelsete subtiitritega, ingliskeelsete subtiitritega) Kontakt: Tiiu Härm Tervise Arengu Instituudi ... 24 Märts 2011
 11. Tubakas ja seadused

  Kategooria: Tubakas

  Eestis reguleerib tubakatarvitamist tubakaseadus. 2012. aastal valmis Sotsiaalministeeriumi koordineerimisel ning ekspertide ja huvigruppide koostöös tubakapoliitika roheline raamat. Raamat keskendub t ... 24 Märts 2011
 12. Mida kaudse suitsetamise vastu ette võtta?

  Kategooria: Tubakas

  ... adus, mille järgi ei tohi vaba aja veetmise kohtades (baarid, kohvikud, restoranid, ööklubid) enam suitsetada mujal kui vaid suitsetamiseks ette nähtud ruumides, mis peavad olema varustatud eriventilatsioo ... 24 Märts 2011