Kooli tervisenõukogu roll on jälgida koolielu ja märgata, mis kahjustab või rikub seda.

Pole olemas olukorda, kus midagi muuta ei saa. Pole kooli, kus kõik on liiga hästi. Ühiselt on võimalik teha teoks suuri muudatusi.

Kooli tervisenõukogu ülesanneteks on:

 • kirjeldada kujunenud seisundit koolitervisest lähtuvalt (terviseprofiil) ja sõnastada tekkinud probleemid
 • fikseerida tervise ja elukvaliteedi parandamiseks tegevuseesmärgid
 • koostada tegevuskava eesmärkide saavutamiseks
 • määrata vastutajad tegevuste läbiviimiseks
 • valida tervisenõukogu/meeskonna juht, asetäitja ja vajadusel valdkondade eest vastutajad/koordinaatorid
 • kontrollida vähemalt kord kvartalis tegevuskava täitmist
 • hinnata regulaarselt oma tegevuste tulemuslikkust
 • töötada välja tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid
 • esitada tunnustamiseks positiivsete muutuste elluviijate kandidaadid
 • teha ettepanekuid kooli tervisedenduse, haiguste ennetamise, tervishoiu ja tervisekaitse parandamiseks kooli direktsioonile ja/või kohalikule omavalitsusele
 • osaleda ettepanekutega kooli arengukava väljatöötamises
 • kastutada optimaalselt tulemuste saavutamiseks eraldatud ressursse

Eesti koolide tervisenõukogude senise tööga saad lähemalt tutvuda, lugedes kooli tervisenõukogude rakendumise võrdleva uuringu raportit (2006).

Loe lisaks: