Uudised / Sotsiaalminister Hanno Pevkur allkirjastas WHO-ga koostööleppe aastateks 2012–2013

Sotsiaalminister Hanno Pevkur ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regionaaldirektor Zsuzsanna Jakab allkirjastasid täna Kopenhaagenis koostöölepingu aastateks 2012–2013.

„Kohtumisel WHO Euroopa regionaaldirektoriga arutasime, kuidas senist suurepärast koostööd edasi arendada. Oluline on jagada eri riikide kogemusi ja teavet, et lahendada paremini tervisealaseid probleeme," ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur. „Üks olulisimaid teemasid Eesti jaoks on tervisesüsteemide tugevdamise jätkumine, mis on sõnastatud 2008. aastal vastu võetud Tallinna Hartas. Ajal, mil tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkus seoses elanikkonna vananemise ja tervishoiu kallinemisega on muutumas üheks riikide peateemaks, on äärmiselt vajalik hea koostöö nii WHO kui teiste riikidega," lisas Pevkur.

WHO regionaaldirektor koos oma meeskonnaga tutvustas Eesti delegatsioonile Euroopa ja Eesti jaoks aktuaalseid töös olevaid teemasid ning arutles senise ja tulevase koostöö üle. WHO toetus liikmesriikidele on eelkõige sisuline abi terviseprobleemide lahendamisel ja tervisesüsteemi tõhustamisel.

WHO Euroopa Regionaalbüroo ja liikmesriigi valitsuse vaheline allkirjastatud koostöölepe sätestab koostööprioriteedid ja tegevuskava järgmiseks kaheks aastaks. Täna allkirjastatud leppes on sätestatud neli prioriteetset koostöövaldkonda: tervisesüsteemi tugevdamine, nakkushaiguste (eriti HIV/AIDSi ja tuberkuloosi) ennetuse ja ravi tõhustamine, mittenakkuslike haiguste ennetamine ja tervislike eluviiside edendamine ning terviseinfo ja tõenduspõhiste otsuste toetamine.

Uues kaheaastases lepingus on uute teemadena sees tervislikku toitumist soodustavad ja elanike rasvumist ärahoidvad tegevused nagu toitumisnõustajate õppekavade väljatöötamine ja nõustajate akrediteerimine, soovituste ja praktikate väljatöötamine toidu soola, suhkru ja rasvasisalduse vähendamiseks, standardite kujundamine toidu ja jookide reklaamimisel lastele. Jätkuvad juba alanud tegevused, näiteks tervise ebavõrdsuse mõõtmisel ja vähendamisel, nakkushaiguste ja sõltuvushäirete ennetustöö ja ravi parandamisel, ravimite parema kättesaadavuse tagamisel, tervisesüsteemi optimeerimisel ja tervishoiu esmatasandi tugevdamisel, krooniliste haiguste ravi koordineerimisel, kliiniliste ravijuhiste koostamisel, tervisesüsteemi toimivuse ja rahastamise jätkusuutlikkuse analüüsimisel ning tõhustamisel.

Kohtumisel osales ka sel nädalal tööd alustanud uus WHO esindaja Eestis Marge Reinap.

 

Lisainfo:

  • Tiina Ansip
  • Sotsiaalministeerium
  • Meediasuhete nõunik
  • tiina.ansip@sm.ee
  • 6269304, 53030446