Search_title

Search Keyword õpetaja Totalresultsfound

Search_result

 1. Valmis raport „Tõhus koostöö lastevanematega: täienduskursuse väljatöötamine“

  Search category: Uudised

  Valminud on raport, mis annab ülevaate uue klassiga alustavatele õpetajatele mõeldud täienduskursuse „Tõhus koostöö lastevanematega“ väljatöötamise protsessist, sh kahest toimunud koolituskorrast ... 29 September 2023
 2. Mis suurendab võimalust vaimse tervise probleemideks, enesevigastamiseks või uimastite tarvitamiseks?

  Search category: Blogi

  ...  et õpetajad kuulavad õpilasi ning märkavad ja tunnustavad, kui nad midagi hästi teevad. Probleemide ennetamine Tulemustele toetudes tasub koolides mõelda läbi, kuidas toetada õpilaste võimalus ... 15 September 2023
 3. Tervisenõukoguga väljakutsetele vastu

  Search category: Blogi

  ... õppearendusjuht, inimeseõpetuse õpetaja, huvijuht, sotsiaalpedagoog ning kehalise kasvatuse õpetajad. Esimesteks sammudeks oli eesmärgi sõnastamine ja esialgse tegevusplaani koostamine. Kuna on teada, ... 25 Mai 2023
 4. Laste söömisharjumuste kujundamise koolituskursusel saadud teadmisi kasutatakse lasteaedades edukalt

  Search category: Blogi

  Alates 2021. aasta sügisest on Tervise Arengu Instituudi eksperdid pakkunud lasteaiaõpetajatele võimalust ennast täiendada peamiselt laste söömisharjumuste kujundamisele keskenduval koolituskursusel, ... 24 Mai 2023
 5. Lasteaia liikumisvaldkonna hindamine ja arendamine

  Search category: Uudised

  Laste liikumisoskuste arendamine, kehalise aktiivsuse suurendamine ja selleks võimaluste loomine on lasteaias oluline tegevusvaldkond. Tartu Ülikooli liikumislabori ja Tervise Arengu Instituudi koostöös ... 19 Mai 2023
 6. Valminud on OSKA üldprognoos 2022–2031

  Search category: Uudised

  ... 600 tarkvaraarendajat, ent nii suurt lõpetajate arvu kasvu ei ole võimalik Eestis saavutada. Kiire kasvuala on ka õendus: tööülesannete ja vastutuse lisandumine kasvatab õdede ametikohtade arvu hüppeliselt, ... 05 Aprill 2023
 7. Loodussõbraliku aia rajamise õppematerjal soodustab toidu kasvatamise teadmiste levikut ja edendab õuesõpet

  Search category: Uudised

  ... Seni puudus abimaterjal, mille toel aianduses esimesi samme tegevatel õpetajatel oleks lihtsam alustada. „Aia rajamise ja taimekasvatuse põhimõtteid on väga palju. Selles abimaterjalis on nii teoreetiline ... 27 Veebruar 2023
 8. Tõhus koostöö lastevanematega

  Search category: Lasteaias

  Koolituse eesmärk on toetada õpetajate sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamisega nende koostöövalmidust lastevanematega suhtlemisel. Koolituse „Tõhus koostöö lastevanematega” õppekava. Teavet ... 09 Jaanuar 2023
 9. Töö inimestega muudab meid inimestena

  Search category: Blogi

  ... ldab Isdal ja rõhutab, et sama kogevad väga paljude erialade esindajad, mitte ainult sotsiaaltöötajad ja psühholoogid. Ta on õpetanud ka vähipatsientidega töötavaid õdesid, politseinike, kohtunikke, ... 09 Jaanuar 2023
 10. Eduelamuse ABC ehk kuidas nakatada vähenakatunuid?

  Search category: Blogi

  ... lahendustest noorte tervise- ja liikumishariduse andmises. Kusjuures – täiesti tasuta! Mida peaks õpetaja lähteülesande tarbeks tegema? Ei midagi muud kui andma umbes sellise stardi: „Armsad lapsed, ... 12 Detsember 2022
 11. Euroopa ennetusuuringute ühingu aastakonverentsil osalejad: „Ennetus on südameasi“

  Search category: Uudised

  ... õpilastega samades gruppides osaleda ka õpetajad ja koolijuhid. See tagab, et arvestatakse kõigi arvamust,“ oli üks tema jaoks kõlama jäänud mõte. Ennetustegevuste kohandamisel tuleb lisaks teiste ... 24 November 2022
 12. Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  Search category: Blogi

  ...  kui ka õpetajate väljaõppele keskenduvaid programme, aga ühine nimetaja on, et need on tõhusad ja parandavad laste emotsionaalset heaolu. Soomes on sotsiaal-emotsionaalne õpe lõimitud õppekavadesse ... 17 Oktoober 2022
 13. Ajakirja Sotsiaaltöö juubelikonverentsil kõneldi rohesotsiaaltööst ja sotsiaalvaldkonna töötajate tööalasest toetamisest

  Search category: Uudised

  ... ei toeta. Pärnu kolledži sotsiaaltöö õpetaja Valter Parve kutsus üles ennetama inimvara raiskamist, vähendades riske laste ja noorte elus. Marju Medar Tallinna ülikoolist tegi aga ettepaneku uu ... 07 Oktoober 2022
 14. Valmis raport VEPA Käitumisoskuste Mängu tulemuste kohta

  Search category: Uudised

  Valmis raport VEPA Käitumisoskuste Mängu 2021/2021. õppeaasta tulemuste kohta. VEPA Käitumisoskuste Mängu nimelist ennetusmetoodikat on Eesti koolides rakendatud kaheksa õppeaastat. See on jõudnud ... 19 September 2022
 15. Laste söömisharjumuste kujundamine

  Search category: Blogi

  ... se juht võib arvata, et õpetajate töö on üksnes lastele haridust anda, on veelgi olulisem anda neile teadmised elus hakkama saamiseks ja elus püsimiseks. Söömine aga ongi elus püsimise ja tervise alusta ... 07 September 2022
 16. Toimus Tervist Edendavate Lasteaedade suvekool 2022

  Search category: Blogi

  ... toiduvalik paaritunnistel väljasõitudel ja matkadel Söögiga ei mängita … või siiski? Toiduvalmistamine rühmas Pärastlõunal tutvuti õpetajaraamatuga „Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste ... 07 Juuli 2022
 17. Ajakirja Sotsiaaltöö mainumbri põhiteemaks on inimene ja tema keskkond

  Search category: Uudised

  ... . Erialane haridus Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis avati uus magistriõppekava Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon. Kolleegid jagavad mälestusi sotsiaaltöö õpetajast ja ajakirja kolleegiu ... 30 Mai 2022
 18. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  Search category: Blogi

  ... huvist pidada piirangutest kinni (sh füüsiline ja sotsiaalne eraldatus). Mõned noored tundsid, et kodus oli rahulikum õppida kui koolis; teised jälle tõid välja, et kaugõpe oli nende jaoks raske, õpetajad ... 23 Mai 2022
 19. Infopäev: toitumine, liikumine ja minu terve pere

  Search category: Uudised

  ... koolipuhvetis nõuanded, kuidas süüa aktiivne liikumine õues koos perega kuidas pakkuda lastele toite, mida nad ei armasta nipid, kuidas edendada lastega peres tervislikku eluviisi. Koos liikumisõpetajaga ... 13 Aprill 2022
 20. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... id oskuseid. See on meetodite kogum, mida õpetaja saab kasutada õppetöö ajal, et luua klassis positiivne ja toetav õhkkond ja aidata lastel keskenduda õppimisele. Algklassides õpetaja juhtimisel omanda ... 11 Aprill 2022