Search_title

Search Keyword õpetaja Totalresultsfound

Search_result

 1. Loodussõbraliku aia rajamise õppematerjal soodustab toidu kasvatamise teadmiste levikut ja edendab õuesõpet

  Search category: Uudised

  ... Seni puudus abimaterjal, mille toel aianduses esimesi samme tegevatel õpetajatel oleks lihtsam alustada. „Aia rajamise ja taimekasvatuse põhimõtteid on väga palju. Selles abimaterjalis on nii teoreetiline ... 27 Veebruar 2023
 2. Tõhus koostöö lastevanematega

  Search category: Lasteaias

  Koolituse eesmärk on toetada õpetajate sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamisega nende koostöövalmidust lastevanematega suhtlemisel. Koolituse „Tõhus koostöö lastevanematega” õppekava. Teavet ... 09 Jaanuar 2023
 3. Töö inimestega muudab meid inimestena

  Search category: Blogi

  ... ldab Isdal ja rõhutab, et sama kogevad väga paljude erialade esindajad, mitte ainult sotsiaaltöötajad ja psühholoogid. Ta on õpetanud ka vähipatsientidega töötavaid õdesid, politseinike, kohtunikke, ... 09 Jaanuar 2023
 4. Eduelamuse ABC ehk kuidas nakatada vähenakatunuid?

  Search category: Blogi

  ... lahendustest noorte tervise- ja liikumishariduse andmises. Kusjuures – täiesti tasuta! Mida peaks õpetaja lähteülesande tarbeks tegema? Ei midagi muud kui andma umbes sellise stardi: „Armsad lapsed, ... 12 Detsember 2022
 5. Euroopa ennetusuuringute ühingu aastakonverentsil osalejad: „Ennetus on südameasi“

  Search category: Uudised

  ... õpilastega samades gruppides osaleda ka õpetajad ja koolijuhid. See tagab, et arvestatakse kõigi arvamust,“ oli üks tema jaoks kõlama jäänud mõte. Ennetustegevuste kohandamisel tuleb lisaks teiste ... 24 November 2022
 6. Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  Search category: Blogi

  ...  kui ka õpetajate väljaõppele keskenduvaid programme, aga ühine nimetaja on, et need on tõhusad ja parandavad laste emotsionaalset heaolu. Soomes on sotsiaal-emotsionaalne õpe lõimitud õppekavadesse ... 17 Oktoober 2022
 7. Ajakirja Sotsiaaltöö juubelikonverentsil kõneldi rohesotsiaaltööst ja sotsiaalvaldkonna töötajate tööalasest toetamisest

  Search category: Uudised

  ... ei toeta. Pärnu kolledži sotsiaaltöö õpetaja Valter Parve kutsus üles ennetama inimvara raiskamist, vähendades riske laste ja noorte elus. Marju Medar Tallinna ülikoolist tegi aga ettepaneku uu ... 07 Oktoober 2022
 8. Valmis raport VEPA Käitumisoskuste Mängu tulemuste kohta

  Search category: Uudised

  Valmis raport VEPA Käitumisoskuste Mängu 2021/2021. õppeaasta tulemuste kohta. VEPA Käitumisoskuste Mängu nimelist ennetusmetoodikat on Eesti koolides rakendatud kaheksa õppeaastat. See on jõudnud ... 19 September 2022
 9. Laste söömisharjumuste kujundamine

  Search category: Blogi

  ... se juht võib arvata, et õpetajate töö on üksnes lastele haridust anda, on veelgi olulisem anda neile teadmised elus hakkama saamiseks ja elus püsimiseks. Söömine aga ongi elus püsimise ja tervise alusta ... 07 September 2022
 10. Toimus Tervist Edendavate Lasteaedade suvekool 2022

  Search category: Blogi

  ... toiduvalik paaritunnistel väljasõitudel ja matkadel Söögiga ei mängita … või siiski? Toiduvalmistamine rühmas Pärastlõunal tutvuti õpetajaraamatuga „Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste ... 07 Juuli 2022
 11. Ajakirja Sotsiaaltöö mainumbri põhiteemaks on inimene ja tema keskkond

  Search category: Uudised

  ... . Erialane haridus Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis avati uus magistriõppekava Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon. Kolleegid jagavad mälestusi sotsiaaltöö õpetajast ja ajakirja kolleegiu ... 30 Mai 2022
 12. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  Search category: Blogi

  ... huvist pidada piirangutest kinni (sh füüsiline ja sotsiaalne eraldatus). Mõned noored tundsid, et kodus oli rahulikum õppida kui koolis; teised jälle tõid välja, et kaugõpe oli nende jaoks raske, õpetajad ... 23 Mai 2022
 13. Infopäev: toitumine, liikumine ja minu terve pere

  Search category: Uudised

  ... koolipuhvetis nõuanded, kuidas süüa aktiivne liikumine õues koos perega kuidas pakkuda lastele toite, mida nad ei armasta nipid, kuidas edendada lastega peres tervislikku eluviisi. Koos liikumisõpetajaga ... 13 Aprill 2022
 14. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... id oskuseid. See on meetodite kogum, mida õpetaja saab kasutada õppetöö ajal, et luua klassis positiivne ja toetav õhkkond ja aidata lastel keskenduda õppimisele. Algklassides õpetaja juhtimisel omanda ... 11 Aprill 2022
 15. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... eid oskuseid. See on meetodite kogum, mida õpetaja saab kasutada õppetöö ajal, et luua klassis positiivne ja toetav õhkkond ja aidata lastel keskenduda õppimisele. Algklassides õpetaja juhtimisel omand ... 11 Aprill 2022
 16. Millised on laste ja noorte vaimse tervise ja riskikäitumisega seotud riski- ja kaitsetegurite mõõtevahendid?

  Search category: Uudised

  ... tugi sõpradelt või eakaaslaste käitumine) koolielu (nt õppeedukus, kooli turvalisus, suhted õpetajatega või kooli meeldimine) kogukond ja elukeskkond (nt vaba aja veetmise võimalused, suhted teiste ... 24 Märts 2022
 17. Abimaterjalid Ukraina teema käsitlemiseks haridusasutustes

  Search category: Uudised

  Haridus- ja noorteamet koondas oma veebilehele olulise teabe, mis toetab õpetajaid, koolijuhte ja teisi haridusasutuste liikmeid Ukraina sõjaga seotud teemade avamisel. Lehele on kogutud nii tunnimaterjale, ... 14 Märts 2022
 18. Turvaline õpikeskkond on õppimise alus

  Search category: Blogi

  ... isegi pealt nähtud vägivald võib olla laste jaoks kahjustav. Lisaks sellele on lapsevanemad, vanavanemad ja õpetajad samuti inimesed, kes ei saa alati oma tundeid või reaktsioone kontrollida. Nii juhtubki, ... 09 Märts 2022
 19. Pandeemia mõju laste vaimsele tervisele ja kuidas neid toetada

  Search category: Blogi

  ... aimatavate rutiinide kujundamisel ja jõustamisel? Kuidas toetatakse laste ja peredega tegelevate spetsialistide vaimset heaolu ja enesehoidmist (nt õpetajad, tugispetsialistid, lastekaitsetöötajad)? ... 28 Veebruar 2022
 20. Algab koolitus „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes“

  Search category: Uudised

  Koolituse eesmärk on arendada põhikooli III astme õpetajate teadmisi ja oskusi põhikooli õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ elluviimisel, et ennetada põhikooli III astme õpilaste vigastusi ja vigastustele ... 11 Veebruar 2022