Otsi

Otsi sõna õpetaja Kokku: 61 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Euroopa ennetusuuringute ühingu aastakonverentsil osalejad: „Ennetus on südameasi“

  Kategooria: Uudised

  ...  õpetajad ja koolijuhid. See tagab, et arvestatakse kõigi arvamust,“ oli üks tema jaoks kõlama jäänud mõte. Ennetustegevuste kohandamisel tuleb lisaks teiste riikide soovitustele arvestada enda riigi ... 24 November 2022
 2. Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  Kategooria: Blogi

  ... aga ühine nimetaja on, et need on tõhusad ja parandavad laste emotsionaalset heaolu. Soomes on sotsiaal-emotsionaalne õpe lõimitud õppekavadesse, mis tähendab, et koolis on vaimse tervise kirjaoskus k ... 17 Oktoober 2022
 3. Ajakirja Sotsiaaltöö juubelikonverentsil kõneldi rohesotsiaaltööst ja sotsiaalvaldkonna töötajate tööalasest toetamisest

  Kategooria: Uudised

  ... r Parve kutsus üles ennetama inimvara raiskamist, vähendades riske laste ja noorte elus. Marju Medar Tallinna ülikoolist tegi aga ettepaneku uuesti üle vaadata rahvusvaheline sotsiaaltöö definitsioon, e ... 07 Oktoober 2022
 4. Valmis raport VEPA Käitumisoskuste Mängu tulemuste kohta

  Kategooria: Uudised

  ... kooli ja u 13 600 õpilaseni. Ülevaade kajastab metoodika rakendamist, õpetajate tagasisidet ning uusi arenguid õppeaastal 2021/2022.   ... 19 September 2022
 5. Laste söömisharjumuste kujundamine

  Kategooria: Blogi

  ... idust anda, on veelgi olulisem anda neile teadmised elus hakkama saamiseks ja elus püsimiseks. Söömine aga ongi elus püsimise ja tervise alustala. On väga palju kodusid, kus toidetakse lapsi õigesti ning peeta ... 07 September 2022
 6. Toimus Tervist Edendavate Lasteaedade suvekool 2022

  Kategooria: Blogi

  ... stel väljasõitudel ja matkadel Söögiga ei mängita … või siiski? Toiduvalmistamine rühmas Pärastlõunal tutvuti õpetajaraamatuga „Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine“, mis annab palj ... 07 Juuli 2022
 7. Ajakirja Sotsiaaltöö mainumbri põhiteemaks on inimene ja tema keskkond

  Kategooria: Uudised

  ... magistriõppekava Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon. Kolleegid jagavad mälestusi sotsiaaltöö õpetajast ja ajakirja kolleegiumi liikmest Marju Seljast.  ... 30 Mai 2022
 8. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  Kategooria: Blogi

  ... ist pidada piirangutest kinni (sh füüsiline ja sotsiaalne eraldatus). Mõned noored tundsid, et kodus oli rahulikum õppida kui koolis; teised jälle tõid välja, et kaugõpe oli nende jaoks raske, õpetajad polnud ... 23 Mai 2022
 9. Infopäev: toitumine, liikumine ja minu terve pere

  Kategooria: Uudised

  ... ipuhvetis nõuanded, kuidas süüa aktiivne liikumine õues koos perega kuidas pakkuda lastele toite, mida nad ei armasta nipid, kuidas edendada lastega peres tervislikku eluviisi. Koos liikumisõpetajaga saab  ... 13 Aprill 2022
 10. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... käitumist teismeeas, näiteks sõltuvuste teket. Imelised aastad on tõenduspõhine programm 2–8-aastaste laste vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tu ... 11 Aprill 2022
 11. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... itumist teismeeas, näiteks sõltuvuste teket. Imelised aastad on tõenduspõhine programm 2–8-aastaste laste vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tull ... 11 Aprill 2022
 12. Millised on laste ja noorte vaimse tervise ja riskikäitumisega seotud riski- ja kaitsetegurite mõõtevahendid?

  Kategooria: Uudised

  ... i eakaaslaste käitumine) koolielu (nt õppeedukus, kooli turvalisus, suhted õpetajatega või kooli meeldimine) kogukond ja elukeskkond (nt vaba aja veetmise võimalused, suhted teiste kogukonnaliikmete ... 24 Märts 2022
 13. Abimaterjalid Ukraina teema käsitlemiseks haridusasutustes

  Kategooria: Uudised

  Haridus- ja noorteamet koondas oma veebilehele olulise teabe, mis toetab õpetajaid, koolijuhte ja teisi haridusasutuste liikmeid Ukraina sõjaga seotud teemade avamisel. Lehele on kogutud nii tunnimaterjale, ... 14 Märts 2022
 14. Turvaline õpikeskkond on õppimise alus

  Kategooria: Blogi

  ...  pealt nähtud vägivald võib olla laste jaoks kahjustav. Lisaks sellele on lapsevanemad, vanavanemad ja õpetajad samuti inimesed, kes ei saa alati oma tundeid või reaktsioone kontrollida. Nii juhtubki, et lap ... 09 Märts 2022
 15. Pandeemia mõju laste vaimsele tervisele ja kuidas neid toetada

  Kategooria: Blogi

  ... amisel? Kuidas toetatakse laste ja peredega tegelevate spetsialistide vaimset heaolu ja enesehoidmist (nt õpetajad, tugispetsialistid, lastekaitsetöötajad)? Kuidas arendatakse nende pädevust laste vai ... 28 Veebruar 2022
 16. Algab koolitus „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes“

  Kategooria: Uudised

  Koolituse eesmärk on arendada põhikooli III astme õpetajate teadmisi ja oskusi põhikooli õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ elluviimisel, et ennetada põhikooli III astme õpilaste vigastusi ja vigastustele e ... 11 Veebruar 2022
 17. Lastekaitse Liit esitas Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu kohta

  Kategooria: Uudised

  ... use nt halduskulusid optimeerida. Liit rõhutab, et lisaks õpetaja erialastele oskustele on keskse tähtsusega, et õpetajal oleks piisavalt aega märgata igat last ja tema vajadust. Olukord, kus eelnõuga on võim ... 03 Veebruar 2022
 18. Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine

  Kategooria: Lasteaias

  Koolituse eesmärk on arendada lasteaiaõpetajate teadmisi ja oskusi koolieelses eas laste toitumise ja selle õpetamise kohta, et toetada seeläbi laste arengut, tervist toetavate harjumuste ning erisuguste o ... 06 Jaanuar 2022
 19. TAI nooremteadur Karin Streimann kaitses oma doktoritööd

  Kategooria: Uudised

  ... oolides: universaalse klassis elluviidava ennetava sekkumise (VEPA Käitumisoskuste Mäng) tulemuslikkus Eestis.   Muuhulgas vaatles ta oma uuringus ka VEPA käitumisoskuste mängu mõju õpetajate enesetõ ... 20 Detsember 2021
 20. Tark Vanem: juba 10 ühist mänguminutit päevas loob parema suhte kogu eluks

  Kategooria: Uudised

  ... lisust. Vanemad kuulevad pidevalt, et nad peavad olema lastele õpetajad, et nende võsukesed saaksid lasteaias, koolis ja elus hästi hakkama. Selle tulemusena püüavad nad juba kahe- või kolmeaastaseid lapsi õpetad ... 25 November 2021