Search_title

Search Keyword õpetaja Totalresultsfound

Search_result

 1. Rahvas valis läinud aasta mõjukaimaks ennetusteoks TAI turvalisema ööelu projekti

  Search category: Uudised

  ... it Nugis, kes on siseturvalisusesse panustanud pika aja jooksul. Möödunud aastal pälvis parima ennetusteo tiitli liikumisõpetaja Siim Tõnissoni loodud sotsiaalmeediakonto „Liikumismängud“ ja ülemöödu ... 23 Veebruar 2024
 2. Kuidas tunnevad meie 15-aastased õpilased end koolis?

  Search category: Uudised

  ...  keskendume just kooliga seotud rahulolu näitajatele, nt kooli kuuluvustunne (mis on võib-olla kõige otsesem heaolu näitaja koolis) ning õpilaste ja õpetajate suhte kvaliteet (mis peamiselt näitab ku ... 13 Veebruar 2024
 3. VEPA metoodikat kasutavad õpetajad näevad laste käitumises positiivseid muutusi

  Search category: Uudised

  ... kogub õpetajatelt tagasisidet. Äsja avaldatud 2022/2023 õppeaasta VEPA hindamistulemused näitasid taaskord, et õpetajad märkasid VEPA metoodikat kasutades laste käitumises ja sotsiaal-emotsionaalsetes ... 13 Veebruar 2024
 4. Osale konverentsil „Küberkiusamise peatamine on meie kõigi asi“

  Search category: Uudised

  ... Streimann, pika kogemusega ennetustöö tegijad Targalt Internetist projektist, veebipolitsei esindaja Andero Sepp, advokaadibüroo RASK juristid Omar Kõiv ja Mikk Ilves, õpetaja ja KiVa-koolide mentor ... 02 Veebruar 2024
 5. VEPA metoodikal täitus Eestis üheksa aastat

  Search category: Uudised

  27. oktoobrit saab pidada VEPA metoodika üheksandaks sünnipäevaks Eestis, sest just sel kuupäeval 2014. aastal alustas esimene lend VEPA koolitusel osalenud õpetajaid metoodika kasutamist koolides. ... 27 Oktoober 2023
 6. Tugiisik aitab kokku viia uimasteid tarvitava inimese ja tervishoiuteenused

  Search category: Uudised

  ... õpilastele kooliõpetajate ja tugispetsialistide toel kuni ravi- ja rehabilitatsiooni teenusteni haiglas uimastisõltuvushäire diagnoosiga inimestele. Uimastite mõju oleneb tarvitatavast ainest, tarvitamisviisist, ... 24 Oktoober 2023
 7. E-tund: kuidas rääkida noortega e-sigarettidest?

  Search category: Uudised

  11. oktoobril kell 15.00 on õpetajatel võimalik osaleda e-tunnis, mis käsitleb seda, kuidas arutleda 4.–9. klasside noortega e-sigarettide teemal. Osalemine on õpetajatele tasuta. Eesti kooliõpilaste ... 10 Oktoober 2023
 8. Huvi VEPA metoodika vastu on õpetajate seas jätkuvalt suur

  Search category: Uudised

  Sel sügisel alustab VEPA väljaõppes 193 õpetajat üle Eesti. Eelneva 8 aasta jooksul on VEPA väljaõppes osalenud 837 klassiõpetajat 176 koolist üle Eesti. Näiteks Ida-Virumaal on VEPA metoodika ... 04 Oktoober 2023
 9. Valmis raport „Tõhus koostöö lastevanematega: täienduskursuse väljatöötamine“

  Search category: Uudised

  Valminud on raport, mis annab ülevaate uue klassiga alustavatele õpetajatele mõeldud täienduskursuse „Tõhus koostöö lastevanematega“ väljatöötamise protsessist, sh kahest toimunud koolituskorrast ... 29 September 2023
 10. Mis suurendab võimalust vaimse tervise probleemideks, enesevigastamiseks või uimastite tarvitamiseks?

  Search category: Blogi

  ...  et õpetajad kuulavad õpilasi ning märkavad ja tunnustavad, kui nad midagi hästi teevad. Probleemide ennetamine Tulemustele toetudes tasub koolides mõelda läbi, kuidas toetada õpilaste võimalus ... 15 September 2023
 11. Tervisenõukoguga väljakutsetele vastu

  Search category: Blogi

  ... õppearendusjuht, inimeseõpetuse õpetaja, huvijuht, sotsiaalpedagoog ning kehalise kasvatuse õpetajad. Esimesteks sammudeks oli eesmärgi sõnastamine ja esialgse tegevusplaani koostamine. Kuna on teada, ... 25 Mai 2023
 12. Laste söömisharjumuste kujundamise koolituskursusel saadud teadmisi kasutatakse lasteaedades edukalt

  Search category: Blogi

  Alates 2021. aasta sügisest on Tervise Arengu Instituudi eksperdid pakkunud lasteaiaõpetajatele võimalust ennast täiendada peamiselt laste söömisharjumuste kujundamisele keskenduval koolituskursusel, ... 24 Mai 2023
 13. Lasteaia liikumisvaldkonna hindamine ja arendamine

  Search category: Uudised

  Laste liikumisoskuste arendamine, kehalise aktiivsuse suurendamine ja selleks võimaluste loomine on lasteaias oluline tegevusvaldkond. Tartu Ülikooli liikumislabori ja Tervise Arengu Instituudi koostöös ... 19 Mai 2023
 14. Valminud on OSKA üldprognoos 2022–2031

  Search category: Uudised

  ... 600 tarkvaraarendajat, ent nii suurt lõpetajate arvu kasvu ei ole võimalik Eestis saavutada. Kiire kasvuala on ka õendus: tööülesannete ja vastutuse lisandumine kasvatab õdede ametikohtade arvu hüppeliselt, ... 05 Aprill 2023
 15. Loodussõbraliku aia rajamise õppematerjal soodustab toidu kasvatamise teadmiste levikut ja edendab õuesõpet

  Search category: Uudised

  ... Seni puudus abimaterjal, mille toel aianduses esimesi samme tegevatel õpetajatel oleks lihtsam alustada. „Aia rajamise ja taimekasvatuse põhimõtteid on väga palju. Selles abimaterjalis on nii teoreetiline ... 27 Veebruar 2023
 16. Tõhus koostöö lastevanematega

  Search category: Lasteaias

  Koolituse eesmärk on toetada õpetajate sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamisega nende koostöövalmidust lastevanematega suhtlemisel. Koolituse „Tõhus koostöö lastevanematega” õppekava. Teavet ... 09 Jaanuar 2023
 17. Töö inimestega muudab meid inimestena

  Search category: Blogi

  ... ldab Isdal ja rõhutab, et sama kogevad väga paljude erialade esindajad, mitte ainult sotsiaaltöötajad ja psühholoogid. Ta on õpetanud ka vähipatsientidega töötavaid õdesid, politseinike, kohtunikke, ... 09 Jaanuar 2023
 18. Eduelamuse ABC ehk kuidas nakatada vähenakatunuid?

  Search category: Blogi

  ... lahendustest noorte tervise- ja liikumishariduse andmises. Kusjuures – täiesti tasuta! Mida peaks õpetaja lähteülesande tarbeks tegema? Ei midagi muud kui andma umbes sellise stardi: „Armsad lapsed, ... 12 Detsember 2022
 19. Euroopa ennetusuuringute ühingu aastakonverentsil osalejad: „Ennetus on südameasi“

  Search category: Uudised

  ... õpilastega samades gruppides osaleda ka õpetajad ja koolijuhid. See tagab, et arvestatakse kõigi arvamust,“ oli üks tema jaoks kõlama jäänud mõte. Ennetustegevuste kohandamisel tuleb lisaks teiste ... 24 November 2022
 20. Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  Search category: Blogi

  ...  kui ka õpetajate väljaõppele keskenduvaid programme, aga ühine nimetaja on, et need on tõhusad ja parandavad laste emotsionaalset heaolu. Soomes on sotsiaal-emotsionaalne õpe lõimitud õppekavadesse ... 17 Oktoober 2022