Search_title

Search Keyword KOV Totalresultsfound

Search_result

 1. „Teismeline on asenduskodus nii harjunud, et ei tahagi enam hooldusperre minna” – lastekaitsjate müüdid ja tegelikkus

  Search category: Blogi

  ... e leidmisel, pöördu julgelt meie poole! Selleks, et perede valik vanemliku hooleta lastele oleks võimalikult suur ja et lapsed saaksid kasvada peredes, on vaja, et SKA ja KOV-id oma jõud ühendaks  ... 27 Veebruar 2023
 2. Kuidas aidata riskinoor (nõia)ringist välja?

  Search category: Blogi

  ... mis eeldab KOV-is toimiva võrgustiku olemasolu ja valmisolekut mudel kasutusele võtta. Selle koolituse käigus kujundatakse võrgustiku ühtne arusaam taastava õiguse põhimõtetest ja võimalustest, aga ... 17 Veebruar 2023
 3. Lapse abivajaduse eelhindamise arendus STAR-is

  Search category: Blogi

  ... abivajavat last, peab sellest teatama kohalikule omavalitsusele (KOV) või lasteabi telefonil. Kui info abivajavast lapsest jõuab KOV-i töötajani, on lastekaitsetöötajal kümme päeva aega, et anda ... 02 Jaanuar 2023
 4. Eduelamuse ABC ehk kuidas nakatada vähenakatunuid?

  Search category: Blogi

  ...  seekordseks koduseks ülesandeks ja inimkatseks on teil vaja oma vanema abi: valige endile üks sobiv harjutus (näiteks kätekõverdused, istessetõusud, toenglamangus püsimine, lõua tõmbamine või mõn ... 12 Detsember 2022
 5. Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  Search category: Blogi

  ... al nende heaolu ja tervis. Noorukid teavad, et teeme teiste spetsialistidega koostööd ja lähtume lastekaitseseadusest, mistõttu edastame esimesel võimalusel KOV-ile info abi vajavatest ja hädaohus laste ... 07 Oktoober 2022
 6. Isikukeskse erihoolekande mudeli rakendamisest Kohila valla näitel

  Search category: Blogi

  ... t ja oma emotsioonide väljendamist. ISTE kaudu ei aita ükski spetsialist hooldusõigust tagasi saada, KOV lastekaitse vastu „võidelda“ vms, kuid vanemal on võimalik saada tuge iseenda ja oma tunnete ... 02 August 2022
 7. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2021. aasta tulemused

  Search category: Uudised

  ... ning 3 laste vaimse tervise keskust. Tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut. 2021. aasta jooksul toimus 114 põhiprogrammi koolitust 49 kohalikus omavalitsuses (KOV) ja 3 laste vaimse tervise keskuses. ... 10 Juuni 2022
 8. Omavalitsused valmistuvad puudega laste tugiteenuste projekti lõppemiseks

  Search category: Blogi

  ... eelmise aasta jaanuarist jäid teenuseid korraldama ainult kohalikud omavalitsused (KOV). Toetusi makstakse fondist kokku 13 600 000 eurot. Sotsiaalkindlustusamet (SKA) on sõlminud toetuse kasutamiseks ... 20 Mai 2022
 9. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... eluviisi kui ka seda soodustavat keskkonda toetavaid tegevusi. Mis kasu toob heaolu ja tervise eest hoolitsemine? Suureneb inimeste ühiskondlik aktiivsus, sh nende võimekus aktiivselt KOVi arengusse ... 11 Aprill 2022
 10. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... aktiivselt KOVi arengusse panustada Suureneb töövõime ja sissetulek Ressursse kasutatakse tõhusamalt: ennetus on odavam kui tegelda tagajärgedega Noortele meeldib oma kodukandis ja on suurem võimalus, ... 11 Aprill 2022
 11. Kuidas vanemas eas tervislikult süüa ja liikuda

  Search category: Blogi

  ... al nädalas teha lihaseid tugevdavaid tegevusi ehk jõutreeningut (nt kätekõverdused, kükid, väljaasted, kõhulihaste harjutused, mitmed aiatööd). Need tegevused aitavad aeglustada luude hõrenemist ... 28 Märts 2022
 12. Turvaline õpikeskkond on õppimise alus

  Search category: Blogi

  ... tugi. VEPA metoodika raames saavad õpetajad arvestada mentori toega. Teistel õpetajatel võib olla abi kovisioonist, supervisioonist või arutelust kolleegidega. Oluliseks jääb ikka soovitus pöörat ... 09 Märts 2022
 13. Oluline teave Ukraina sõjapõgenike abistamise kohta

  Search category: Blogi

  ... asendusravi, vaimse tervise õe teenus ja naloksoon: Svetlana Ovsjannikova tel +372 659 3979 Kahjude vähendamise teenus: Anne Murd tel +372 659 3976 Tugiisikuteenus: Marin Vaher tel +372 659 3826   ... 09 Märts 2022
 14. Toimus „Rahvatervise valdkonna võimestamise ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ avaüritus

  Search category: Uudised

  16. veebruaril 2022 toimus „Rahvatervise valdkonna võimestamise ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ avaüritus. Videoklippe näeb TAI Youtube'i kanalilt: Andmed ja tõenduspõhisus ... 28 Veebruar 2022
 15. Infomaterjalid

  Search category: Paikkonnas

  16. veebruaril 2022 toimunud „Rahvatervise valdkonna võimestamise ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ avaürituse videoklipid: Andmed ja tõenduspõhisus – heade tulemuste eeldus Terve ... 18 Veebruar 2022
 16. Lapsevanemate huvi osaleda vanemlusprogrammis on sel aastal suurem kui varem

  Search category: Uudised

  ... (sh 9 jätkuprogrammi gruppi) 55 KOV-ist ja kevadel toimuva konkursiga võib see arv suureneda veelgi. „Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ... 07 Jaanuar 2022
 17. Loobu nikotiinist

  Search category: Blogi

  ... kui vaja – kuni õnnestub! Kampaaniat veavad saatejuhid Robert Rool ja Jüri Butšakov. Sigarexiti Facebooki grupis saavad loobujad igapäevaselt tuge ja nõuandeid, kuidas loobumiseks ettevalmistusi teha, ... 04 Jaanuar 2022
 18. Sotsiaalministeerium kutsub vaimse tervise entusiaste osalema võrgustikukohtumisel „Vaimne tervis kogukonna tasandil”

  Search category: Uudised

  ... KOVidele said vaimse tervise toetusmeetmeid psühholoogide-nõustajate palkamiseks või psühholoogilise abiteenuse osutamiseks. Kuigi praeguste abimeetmete taotlusvoorud on avatud veel vaid detsembri keskpaigani, ... 12 November 2021
 19. Kohalikke omavalitsusi oodatakse liituma rahvatervise võimekuse arendamise tegevustega

  Search category: Uudised

  20. oktoobril kohtusid Tervise Arengu Instituudi spetsialistid (TAI) Rakveres Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste (KOVide) esindajate, mentorite ja maakonna rahvatervise spetsialistiga, et startid ... 22 Oktoober 2021
 20. Valmis uuring alushariduse ja lapsehoiu kohta

  Search category: Uudised

  ... olid: Milline on lapsehoiu vajadus? Milline on lapsehoiu kättesaadavus? Kui palju maksab lapsehoiu pakkumine KOVidele ja selle kasutamine lapsevanematele ning millised on tasu kujunemise alused ... 07 Oktoober 2021