Otsi

Otsi sõna arengukava Kokku: 49 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Valmis uuring saasteainete mõjust tervisele ja laste sünninäitajatele

  Kategooria: Uudised

  ... gemini sisse kirjutatud erinevatesse arengukavadesse (sh tegevuskavadesse) ning elukeskkonna kvaliteedi aspekte tuleks arvestada piirkonna ruumilisel planeerimisel (näiteks uute tööstusettevõtete raja ... 25 Oktoober 2021
 2. Kohalikke omavalitsusi oodatakse liituma rahvatervise võimekuse arendamise tegevustega

  Kategooria: Uudised

  ... ovime, et rahvatervise teemad saaks KOVides olulisteks, ja see kajastuks ka nende arengukavades ning poliitilistes otsustes. Näeme võimalust koostöös nendega ka ise õppida ja areneda,“ kiitis esimesi kogemusi  ... 22 Oktoober 2021
 3. Sotsiaaltöö kevadnumber otsib võimalusi sotsiaaltöö praktika edasiarendamiseks

  Kategooria: Blogi

  ... idu päästmise tegevuskava ja muudatusi toiduabi korralduses. Alustati Heaolu arengukava 2023–2030 koostamist. Erivajadustega laste tugiteenuste reformi elluviimisel võetakse arvesse äsja lõppenud  ... 27 Mai 2021
 4. Erakorralise meditsiini vastuvõttu pöörduti koroonapandeemia tõttu senisest vähem

  Kategooria: Uudised

  ... on kättesaadavad ka erakorralise meditsiini andmed haiglavõrgu arengukava haiglate kaupa.  ... 13 Mai 2021
 5. Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  anda heaolu toetavatele küsimustele laiem kõlapind parandada teadlikkust paikkonna tervise ja heaolu arendamise vajalikkusest kajastada elanike heaolu omavalitsuse arengukavas seada ühiselt priori ... 06 November 2020
 6. Pereõdede arv kasvab

  Kategooria: Uudised

  ... udi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi osas „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi lingi „Tervishoiutöötajad“. Haiglavõrgu arengukava haiglate andmed on leitavad lingi „Haiglavõrgu ... 09 Juuni 2020
 7. Tervishoiutöötajate arv on veidi kasvanud

  Kategooria: Uudised

  ... ingi „Tervishoiutöötajad“. Haiglavõrgu arengukava haiglate andmed on leitavad lingi „Haiglavõrgu arengukava haiglad“ ja tervishoiuasutuste andmed lingi „Tervishoiuteenuse osutajad“ alt.  ... 18 Juuni 2019
 8. Erakorralise meditsiini osakonda pöördumine on taas tõusuteel

  Kategooria: Uudised

  ... tituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasis on kättesaadavad ka erakorralise meditsiini andmed haiglavõrgu arengukava haiglate kaupa.  ... 16 Mai 2019
 9. Supervisioon ja coaching tervishoius

  Kategooria: Blogi

  ... isel või töötaja individuaalse tööalase eesmärgi sõnastamisel ja saavutamiseks vajaliku tegevuskava koostamisel ja täitmise jälgimisel. Kõige sobivamad lahendused supervisiooni ja coachingu kasutamiseks te ... 17 Detsember 2018
 10. Aastaks 2023 rajatakse üle Eesti kokku 61 uut tervisekeskust

  Kategooria: Uudised

  ... emalt 25 protsenti. Toetust said taotleda perearstid, kohalikud omavalitsused, haiglavõrgu arengukava haiglad ning eriarstiabi osutajad. 61 projekti kogumaksumus on ca 173 miljonit eurot, millest strukt ... 30 November 2018
 11. Statistika: Tervishoiusektori mullused majandustulemused olid paremad kui aasta varem

  Kategooria: Uudised

  ... ssalt. 2017. aastal laekus Haigekassalt 67% tervishoiusektori tuludest, millest suurim osa läks haiglavõrgu arengukava haiglatele. Eraomandisse kuuluvad tervishoiuteenuse osutajad said 24% Haigekassa finants ... 21 November 2018
 12. TAI statistika: Mullu opereeriti kolmandikku haigla statsionaaris viibinud patsientidest

  Kategooria: Uudised

  ... e andmeid. Sealsamas on ka uus tabel KP15 tervise infosüsteemi andmete kohta. Haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes on valitud kirurgiastatistika avaldatud siin (tabelid HH071–HH074). Operatsioonitubade ... 12 Oktoober 2018
 13. Statitika: Erakorralise meditsiini osakonda pöördujate arv väheneb

  Kategooria: Uudised

  ... korralise meditsiini valitud näitajate kohta haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.  ... 17 Mai 2018
 14. Sotsiaalministeerium hakkab töötama välja uut rahvastiku tervise arengukava ...

  Kategooria: Uudised

  Valitsus kiitis tänasel istungil heaks rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 väljatöötamiskavatsuse. Arengukava eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervist, pikendada eluiga, vähendada enneaegset haige ... 29 Märts 2018
 15. Seadusandlus ja strateegiad

  Kategooria: Paikkonnas

  Peamised seadused ja strateegiad, mis valdkonda reguleerivad. Rahvastiku tervise arengukava Rahvastiku tervise arengukava (RTA) püstitatab strateegilised eesmärgid Eesti rahvastiku tervise hoidmiseks j ... 09 Veebruar 2018
 16. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ndlikule tellimusele. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga, kelle kontaktid leiad siit või otsi koolitust terviseinfo.ee sündmuste an ... 09 Veebruar 2018
 17. Paikkonna tervise-ja heaoluprofiili koostamise juhend

  Kategooria: Paikkonnas

  ... isaldab indikaatorite loendit, mis on üles ehitatud Eesti Rahvastiku Tervise Arengukava 2009–2020 valdkondadest lähtudes. Indikaatorid jagunevad vajalikeks ja soovituslikeks ning nende hulgast saab ig ... 08 Veebruar 2018
 18. Tervise- ja heaoluprofiil ning paikkonna arengukava ...

  Kategooria: Paikkonnas

  ... Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peab iga omavalitsus koostama arengukava, mis analüüsib omavalitsuse majanduslikku ja sotsiaalset olukorda ning keskkonnaseisundit ja on kõige olulisem are ... 08 Veebruar 2018
 19. Tervisenõukogud

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  sellele tuginevate ettepanekute tegemine piirkonna arengukava täiendamiseks; tervist edendava arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad; partne ... 08 Veebruar 2018
 20. TAI hakkab uurima täiskasvanud elanike uimastitarvitamist

  Kategooria: Uudised

  ... a. Uuringuga kogutav teave on aluseks Eesti rahvastiku tervislike eluviiside kujundamisele, haiguste ennetamisele ja tervise arengukavade koostamisele. „Kui leiate oma postkastist uuringu ankeedi, sii ... 06 Veebruar 2018