Otsi

Otsi sõna arengukava Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Pereõdede arv kasvab

  Kategooria: Uudised

  ... udi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi osas „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi lingi „Tervishoiutöötajad“. Haiglavõrgu arengukava haiglate andmed on leitavad lingi „Haiglavõrgu ... 09 Juuni 2020
 2. Tervishoiutöötajate arv on veidi kasvanud

  Kategooria: Uudised

  ... ingi „Tervishoiutöötajad“. Haiglavõrgu arengukava haiglate andmed on leitavad lingi „Haiglavõrgu arengukava haiglad“ ja tervishoiuasutuste andmed lingi „Tervishoiuteenuse osutajad“ alt.  ... 18 Juuni 2019
 3. Erakorralise meditsiini osakonda pöördumine on taas tõusuteel

  Kategooria: Uudised

  ... tituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasis on kättesaadavad ka erakorralise meditsiini andmed haiglavõrgu arengukava haiglate kaupa.  ... 16 Mai 2019
 4. Supervisioon ja coaching tervishoius

  Kategooria: Blogi

  ... isel või töötaja individuaalse tööalase eesmärgi sõnastamisel ja saavutamiseks vajaliku tegevuskava koostamisel ja täitmise jälgimisel. Kõige sobivamad lahendused supervisiooni ja coachingu kasutamiseks te ... 17 Detsember 2018
 5. Aastaks 2023 rajatakse üle Eesti kokku 61 uut tervisekeskust

  Kategooria: Uudised

  ... emalt 25 protsenti. Toetust said taotleda perearstid, kohalikud omavalitsused, haiglavõrgu arengukava haiglad ning eriarstiabi osutajad. 61 projekti kogumaksumus on ca 173 miljonit eurot, millest strukt ... 30 November 2018
 6. Statistika: Tervishoiusektori mullused majandustulemused olid paremad kui aasta varem

  Kategooria: Uudised

  ... ssalt. 2017. aastal laekus Haigekassalt 67% tervishoiusektori tuludest, millest suurim osa läks haiglavõrgu arengukava haiglatele. Eraomandisse kuuluvad tervishoiuteenuse osutajad said 24% Haigekassa finants ... 21 November 2018
 7. TAI statistika: Mullu opereeriti kolmandikku haigla statsionaaris viibinud patsientidest

  Kategooria: Uudised

  ... e andmeid. Sealsamas on ka uus tabel KP15 tervise infosüsteemi andmete kohta. Haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes on valitud kirurgiastatistika avaldatud siin (tabelid HH071–HH074). Operatsioonitubade ... 12 Oktoober 2018
 8. Statitika: Erakorralise meditsiini osakonda pöördujate arv väheneb

  Kategooria: Uudised

  ... korralise meditsiini valitud näitajate kohta haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.  ... 17 Mai 2018
 9. Sotsiaalministeerium hakkab töötama välja uut rahvastiku tervise arengukava ...

  Kategooria: Uudised

  Valitsus kiitis tänasel istungil heaks rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 väljatöötamiskavatsuse. Arengukava eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervist, pikendada eluiga, vähendada enneaegset haige ... 29 Märts 2018
 10. Seadusandlus ja strateegiad

  Kategooria: Paikkonnas

  Peamised seadused ja strateegiad, mis valdkonda reguleerivad. Rahvastiku tervise arengukava Rahvastiku tervise arengukava (RTA) püstitatab strateegilised eesmärgid Eesti rahvastiku tervise hoidmiseks j ... 09 Veebruar 2018
 11. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ndlikule tellimusele. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga, kelle kontaktid leiad siit või otsi koolitust terviseinfo.ee sündmuste an ... 09 Veebruar 2018
 12. Paikkonna tervise-ja heaoluprofiili koostamise juhend

  Kategooria: Paikkonnas

  ... isaldab indikaatorite loendit, mis on üles ehitatud Eesti Rahvastiku Tervise Arengukava 2009–2020 valdkondadest lähtudes. Indikaatorid jagunevad vajalikeks ja soovituslikeks ning nende hulgast saab ig ... 08 Veebruar 2018
 13. Tervise- ja heaoluprofiil ning paikkonna arengukava ...

  Kategooria: Paikkonnas

  ... Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peab iga omavalitsus koostama arengukava, mis analüüsib omavalitsuse majanduslikku ja sotsiaalset olukorda ning keskkonnaseisundit ja on kõige olulisem are ... 08 Veebruar 2018
 14. Tervisenõukogud

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  sellele tuginevate ettepanekute tegemine piirkonna arengukava täiendamiseks; tervist edendava arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad; partne ... 08 Veebruar 2018
 15. TAI hakkab uurima täiskasvanud elanike uimastitarvitamist

  Kategooria: Uudised

  ... a. Uuringuga kogutav teave on aluseks Eesti rahvastiku tervislike eluviiside kujundamisele, haiguste ennetamisele ja tervise arengukavade koostamisele. „Kui leiate oma postkastist uuringu ankeedi, sii ... 06 Veebruar 2018
 16. Tervisenõukogu ülesanded

  Kategooria: Paikkonnas

  ... nas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine maakonna/omavalitsuse arengukava täiendamiseks; paikkondade ja gruppide suutlikkuse arendamine toimetulekuks kohalike  ... 05 Jaanuar 2018
 17. Arengulise erivajadusega lapse märkamine ja toetamine

  Kategooria: Lasteaias

  ... e toetamiseks ja probleemide ennetamiseks. Metoodika Miniloengud, arutelud, rühmatööd praktiliste töövõtete harjutamiseks – individuaalse arengukava koostamine, enesehinnangu tõstmise kuue sammu p ... 14 November 2017
 18. Tervishoiutöötajate arv kasvas veidi enam kui protsendi võrra

  Kategooria: Uudised

  ... ikide tervishoiuteenuste osutajate kui ka eraldi haiglavõrgu arengukava haiglate kohta. Andmetega saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressu ... 19 Oktoober 2017
 19. Uuring: Prostitutsiooni kaasatud naised kannatavad vägivalla ja vaimsete probleemide käes

  Kategooria: Uudised

  ... stal hinnatud arvust (1000 – 4200). Tervise Arengu Instituut rahastab Rahvastiku tervise arengukava raames prostitutsiooni kaasatutele sotsiaalset, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist, samuti sü ... 12 September 2017
 20. Appi tõttab lastekaitse osakond

  Kategooria: Blogi

  ... ja tööjaotusega seotud olukorra hindamisel ja arengukavade koostamisel. Lastekaitsetöötajad ootavad õlatunnet ja koostööd Nii töö kvaliteeti kui lastekaitsetöötaja töömotivatsiooni ohustav tegur o ... 05 Juuni 2017