Search_title

Search Keyword arengukava Totalresultsfound

Search_result

 1. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamise kogemused

  Search category: Blogi

  ...  Rahvatervise seadus. (1995). Riigi Teataja I, 03.02.2023, 7. Sotsiaalministeerium. (2021). Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030. Terviseinfo. (2023). Maakondade tervise- ja heaoluprofiilid.  ... 14 November 2023
 2. Tervishoiu innovatsiooni ökosüsteem – mis see on ja kuidas meil Eestis sellega läheb?

  Search category: Blogi

  ... ettevõtluse (TAIE) 2021–2035 arengukava üheks neljast eelisarendatavast valdkonnast, mistõttu on kogu riigile oluline, et see ökosüsteem toimiks sujuvalt. Innovatsioonist ja innovatsiooni ökosüsteemist ... 02 Oktoober 2023
 3. Ilmus märtsikuu Sotsiaaltöö uudiskiri

  Search category: Uudised

  Tutvustatakse heaolu arengukava, mis seab pere-, sotsiaal- ja töövaldkonna strateegilised eesmärgid järgmiseks seitsmeks aastaks. Palju on vaimse tervise uudiseid: värske inimarengu aruanne; vaimse ... 10 Märts 2023
 4. Kas klaas on pooltühi või pooltäis?

  Search category: Blogi

  ... t on keeruline saada ühise laua taha perearste. Ometi on meil palju ühistes huvides tegutsemise kohti, nt koroonaaeg tõi välja koostöö kitsaskohad. Tean, et välja töötatakse esmatasandi arengukava  ... 30 Jaanuar 2023
 5. Kui palju on Eestis tervishoiutöötajaid?

  Search category: Uudised

  ... andmed leiab Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi osast „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, teema alt „Tervishoiutöötajad“. Haiglavõrgu arengukava haiglate andmed ... 07 Juuli 2022
 6. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... da või pärast hariduse omandamist tagasi pöörduda ja kogukonnas kaasa lüüa. Tegutsemiseks annab teekaardi „Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030ˮ, kus on sõnastatud Eesti tervisepoliitika visio ... 11 Aprill 2022
 7. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... lama jääda või pärast hariduse omandamist tagasi pöörduda ja kogukonnas kaasa lüüa. Tegutsemiseks annab teekaardi „Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030ˮ, kus on sõnastatud Eesti tervisepoli ... 11 Aprill 2022
 8. Valmis OSKA sotsiaaltöö valdkonna oskuste ja tööjõu vajaduse uuring

  Search category: Uudised

  ... ja arengukavad Valdkonna oskuste vajadus ja pakkumine Koolituspakkumine ja selle vastavus tööjõuvajadusele Valdkonna tööjõuvajaduse ja hõive prognoos Tööjõuvajaduse ja koolituspakkumise võrdlu ... 14 Veebruar 2022
 9. Kuidas aitavad elektroonilised terviseandmed tervist hoida?

  Search category: Uudised

  ... . Rahvastiku Tervise Arengukava 2020–2030 ühe alaeesmärgina on defineeritud inimesekeskne tervishoid, et suurendada inimese rolli ja vastutust oma tervise hoidmisel ja edendamisel. Seega, olemasolevate ... 21 Jaanuar 2022
 10. Valmis uuring saasteainete mõjust tervisele ja laste sünninäitajatele

  Search category: Uudised

  ... parandamine peaks olema selgemini sisse kirjutatud erinevatesse arengukavadesse (sh tegevuskavadesse) ning elukeskkonna kvaliteedi aspekte tuleks arvestada piirkonna ruumilisel planeerimisel (näiteks ... 25 Oktoober 2021
 11. Kohalikke omavalitsusi oodatakse liituma rahvatervise võimekuse arendamise tegevustega

  Search category: Uudised

  ... mitme nurga alt. Me soovime, et rahvatervise teemad saaks KOVides olulisteks, ja see kajastuks ka nende arengukavades ning poliitilistes otsustes. Näeme võimalust koostöös nendega ka ise õppida ja areneda,“ ... 22 Oktoober 2021
 12. Sotsiaaltöö kevadnumber otsib võimalusi sotsiaaltöö praktika edasiarendamiseks

  Search category: Blogi

  ... nõunik Tea Varrak tutvustab toidu päästmise tegevuskava ja muudatusi toiduabi korralduses. Alustati Heaolu arengukava 2023–2030 koostamist. Erivajadustega laste tugiteenuste reformi elluviimisel ... 27 Mai 2021
 13. Erakorralise meditsiini vastuvõttu pöörduti koroonapandeemia tõttu senisest vähem

  Search category: Uudised

  Haiglate erakorralise meditsiini vastuvõttu pöördus aasta jooksul kokku 424 289 inimest ehk keskmiselt 1159 inimest ööpäevas (aasta varem 1421). Võrreldes varasema aastaga on erakorraliste patsientide ... 13 Mai 2021
 14. Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond

  Search category: Paikkonnas

  ... kasu THP on sisendiks valdkondlikule tegevuskavale, omavalitsuse arengukavale ja eelarve strateegia tegevuskavale. THP aitab kohalikul omavalitsusel: mõista paremini tervise ja heaolu teemat tervikuna ... 06 November 2020
 15. Pereõdede arv kasvab

  Search category: Uudised

  ... andmetega saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi osas „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi lingi „Tervishoiutöötajad“. Haiglavõrgu arengukava ... 09 Juuni 2020
 16. Maakondade tervise- ja heaoluprofiilid

  Search category: Paikkonnas

  ... terviseprofiil Lääne-Nigula vald Lääne-Nigula valla terviseprofiil Lääne-Viru maakond Lääne-Virumaa tervise ja heaolu strateegiline arengukava 2023–2035 Kadrina vald Kadrina valla terviseprofiil ... 15 August 2019
 17. Tervishoiutöötajate arv on veidi kasvanud

  Search category: Uudised

  ... nende kasutamine“, valides edasi lingi „Tervishoiutöötajad“. Haiglavõrgu arengukava haiglate andmed on leitavad lingi „Haiglavõrgu arengukava haiglad“ ja tervishoiuasutuste andmed lingi „Tervishoiuteenuse ... 18 Juuni 2019
 18. Erakorralise meditsiini osakonda pöördumine on taas tõusuteel

  Search category: Uudised

  Haiglate erakorralise meditsiini osakonda (EMO) pöördunud patsientide arv kasvas taas, olles viimaste aastate suurim, selgus Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud andmetest. 2018. aastal pöördus EMO-sse ... 16 Mai 2019
 19. Supervisioon ja coaching tervishoius

  Search category: Blogi

  ... ng tõhus organisatsiooni arengukava väljatöötamisel või töötaja individuaalse tööalase eesmärgi sõnastamisel ja saavutamiseks vajaliku tegevuskava koostamisel ja täitmise jälgimisel. Kõige sobiva ... 17 Detsember 2018
 20. Aastaks 2023 rajatakse üle Eesti kokku 61 uut tervisekeskust

  Search category: Uudised

  ...  Fondist ning taotlejate omaosalus on vähemalt 25 protsenti. Toetust said taotleda perearstid, kohalikud omavalitsused, haiglavõrgu arengukava haiglad ning eriarstiabi osutajad. 61 projekti kogumaksumu ... 30 November 2018