Search_title

Search Keyword töökoht Totalresultsfound

Search_result

 1. Kas klaas on pooltühi või pooltäis?

  Search category: Blogi

  ... de lihtne kättesaadavus. Paraku on omavalitsusel keeruline neid kohapeal avada või korraldada teenust. Ka see on koostöökoht tervishoiuvaldkonnaga. Ennetustegevus ei ole vaid ühe valdkonna pärusm ... 30 Jaanuar 2023
 2. Töö inimestega muudab meid inimestena

  Search category: Blogi

  ... et juhtidel on siin tegelikult kõige suurem roll. Nende ülesanne on luua töökoht, mis meid toetab ja kaitseb,“ jätkab Isdal. „Igas organisatsioonis tuleb luua tugisüsteem, pakkuda töönõustamist, „ ... 09 Jaanuar 2023
 3. Võta vabalt – uuel aastal nikotiinivabalt!

  Search category: Blogi

  ... a töökohta aitab luua ja hoida, kui organisatsioon pakub: toetavat ja hoolivat töökultuuri (nt head töösuhted, ebareaalsete tähtaegade, ületunnitöö vältimine) avatud suhtlust ja kaasatu ... 28 Detsember 2022
 4. Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  Search category: Blogi

  ...  toetades näiteks positiivset vanemlust. Kogukonna tasand: näiteks koolides ja töökohtades. Ühiskonna tasand: poliitilised otsused. Vaimne tervis avaldab olulist mõju füüsilisele tervisel ... 17 Oktoober 2022
 5. Ilmus eneseabijuhend stressiga toimetulekuks

  Search category: Uudised

  ... eraelus (‎tülid lähedastega, üksindus, rahapuudus, muretsemine tuleviku pärast)‎, probleemid tööl (‎tülid töökaaslastega, väga raske töö või hirm töökohta kaotada)‎ või suured probleemi ... 20 Juuni 2022
 6. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  ...  vähendamise või sellest loobumise teekonnal kõige paremini. Ennetamise ja probleemi avastamise võimalused töökohal Töökoht on väga hea paik, kus parandada inimeste teadlikkust uimastite mõjust ... 01 Juuni 2022
 7. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  Search category: Blogi

  ... ka teistesse allasutustesse. Töötaja käsiraamat, kus on eraldi peatükk ergonoomilisele töötamisele, soovitused liikumiseks tööpäeva jooksul ja üleskutsed pausideks. Paljudel töökohtadel on ... 27 Aprill 2022
 8. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

  Search category: Lasteaias

  ... ka teistesse allasutustesse. Töötaja käsiraamat, kus on eraldi peatükk ergonoomilisele töötamisele, soovitused liikumiseks tööpäeva jooksul ja üleskutsed pausideks. Paljudel töökohtadel on ... 26 Aprill 2022
 9. Kroonilised haigused ja töötamine

  Search category: Blogi

  ... ? Sobiva töökeskkonna kujundamine Järgige töökeskkonna ja töökohtade kujundamisel häid ergonoomilisi põhimõtteid, mis arvestaksid inimeste erinevate vajadustega ja kohandage sobivamaks ... 22 Aprill 2022
 10. Puugid

  Search category: Blogi

  Kevade lähenedes hakkavad puugid liikuma looduses üha rohkem. Pisikesed ja märkamatud, kannavad nad mitmeid ohtlikke haigustekitajaid, mis võivad põhjustada nt Lyme’i tõbe (ehk puukborrelioosi) ning puukentsefaliiti. ... 22 Veebruar 2022
 11. Noortegarantii tugisüsteem aitab noored taas kooli või tööle

  Search category: Blogi

  ... . Kuna seire toimub ühe nädala jooksul, on võimalik, et mitmed noored selles nimekirjas võisid sinna sattuda, sest nende üks töökoht näiteks lõppes või uus kooliaasta pole veel alanud. Lisaks  ... 03 Veebruar 2022
 12. Loobu nikotiinist

  Search category: Blogi

  2020. aasta tervisekäitumise uuringu andmetel moodustasid Eesti täiskasvanud rahvastikus igapäevasuitsetajad ligikaudu viiendiku (18 %) kogu elanikkonnast. Sellal, kui täisealised tarbivad peamiselt sigarette, ... 04 Jaanuar 2022
 13. Tervist toetavad jõulupakid on ägedad!

  Search category: Blogi

  ...  tähistamisest, kuid kommidest koosnevaid jõulupakke ja muid maiustusi saavad lapsed tihti nii vanematelt, sugulastelt, koolist, vanemate töökohtadest kui ka kohalikest omavalitsustest. Ja võib juhtuda ... 03 Detsember 2021
 14. Raskuste teisaldamine käsitsi

  Search category: Blogi

  ... s oli lülisamba nimmeosa vigastus ja tugev valu. Sellistes näidetes ei ole paraku midagi erakordset – neid juhtub meie töökohtadel iga päev. 2020. aastal juhtus kõikidest tööõnnetustest 19% füüsili ... 08 November 2021
 15. Uimastisõltuvus kui üks stigmatiseeritumaid vaimse tervise probleeme

  Search category: Blogi

  ...  ebaküps, kehvade sotsiaalsete oskustega, kasvanud vaesuses, ei oska seada eesmärke ega piire, ei suuda töökohti hoida, manipuleerib, valetab ja kaldub vägivaldsusele ning delinkventsusele. Valdkon ... 25 Oktoober 2021
 16. Kohalikke omavalitsusi oodatakse liituma rahvatervise võimekuse arendamise tegevustega

  Search category: Uudised

  ... kiitis esimesi kogemusi TAI paikkonna ja töökohtade valdkonna vanemspetsialist Kaidy Aljama. KOVid tõid välja, et nad näevad endi kasuna vabadust ise otsustada, millistele neile olulistele probleemidele ... 22 Oktoober 2021
 17. Tervise- ja heaoluprofiili abil saab parandada inimeste elu- ja tervisekeskkonda

  Search category: Uudised

  ... etapist,“ loetleb TAI paikkonna ja töökohtade valdkonna vanemspetsialist Sigrid Tammiste. „Nendeks on ettevalmistav periood ehk meeskondade loomine, koos tegevuse planeerimine, siis e-profiili täitmine ... 05 Oktoober 2021
 18. Kiirgused töökeskkonnas: elektromagnetväljad

  Search category: Blogi

  ... ei ole inimene võimeline tunnetama, seega võib hooletult seatud töökoht töötajale palju tervisekahju tekitada, ilma et tööandja või töötaja sellest ise teadlikud oleksidki. Kiirgused kuuluvad töökeskkon ... 28 Aprill 2021
 19. Kiirgused töökeskkonnas: radioaktiivne kiirgus

  Search category: Blogi

  ... ka tarbekaubad, mille tootmisel on kasutatud looduslikult radioaktiivseid aineid. Enamikes töökohtades radioaktiivsust ei esine. Radioaktiivsusega puutuvad Eestis peamiselt kokku osa tervishoiutöötajatest, ... 28 Aprill 2021
 20. Kiirgus töökohal

  Search category: Töökohal

  ... a seotud tegevused töökohtadel toimuvad kiirgustegevuslubade alusel ja kõikidel kiirgustöötajatel peab olema vastav kvalifikatsioon. See on vajalik, et kontrollida meditsiinist saadavat kiiritust, toiduainet ... 28 Aprill 2021