Otsi

Otsi sõna töökoht Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Kohalikke omavalitsusi oodatakse liituma rahvatervise võimekuse arendamise tegevustega

  Kategooria: Uudised

  ... AI paikkonna ja töökohtade valdkonna vanemspetsialist Kaidy Aljama. KOVid tõid välja, et nad näevad endi kasuna vabadust ise otsustada, millistele neile olulistele probleemidele keskenduda. Murekohtade välj ... 22 Oktoober 2021
 2. Tervise- ja heaoluprofiili abil saab parandada inimeste elu- ja tervisekeskkonda

  Kategooria: Uudised

  ... loetleb TAI paikkonna ja töökohtade valdkonna vanemspetsialist Sigrid Tammiste. „Nendeks on ettevalmistav periood ehk meeskondade loomine, koos tegevuse planeerimine, siis e-profiili täitmine ning lõpuks  ... 05 Oktoober 2021
 3. Kiirgused töökeskkonnas: elektromagnetväljad

  Kategooria: Blogi

  ... inimene võimeline tunnetama, seega võib hooletult seatud töökoht töötajale palju tervisekahju tekitada, ilma et tööandja või töötaja sellest ise teadlikud oleksidki. Kiirgused kuuluvad töökeskkonna füüsikaliste ohu ... 28 Aprill 2021
 4. Kiirgused töökeskkonnas: radioaktiivne kiirgus

  Kategooria: Blogi

  ... tud looduslikult radioaktiivseid aineid. Enamikes töökohtades radioaktiivsust ei esine. Radioaktiivsusega puutuvad Eestis peamiselt kokku osa tervishoiutöötajatest, aga ka vähesed ettevõtted, kus rakendatakse  ... 28 Aprill 2021
 5. Kiirgus töökohal

  Kategooria: Töökohal

  ... kidel kiirgustöötajatel peab olema vastav kvalifikatsioon. See on vajalik, et kontrollida meditsiinist saadavat kiiritust, toiduainetes olevaid radioaktiivseid aineid, kokkupuudet kiirgusseadmete- ja allikatega. ... 28 Aprill 2021
 6. Võrgustiku plaanid 2021

  Kategooria: Lasteaias

  ... vislik toitumine töökohal Vaimse tervise toetamine töökohal  ... 04 Märts 2021
 7. Silmade tervis

  Kategooria: Töökohal

  ... ve, see väsitab ja kurnab silmi. Püüdke töökoht/-kohad kujundada nii, et oleks võimalikult vähe hämaraid ja pimedaid tsoone (justkui sebravöötide vaheldumine), millest läbi minnes peab silm uue valgusega  ... 30 Oktoober 2020
 8. Tööle naasmine

  Kategooria: Blogi

  ... e vaimse tervise toetamine Turvaline töökorraldus, töökohtade kohandamine ja distantsi küsimused Puhastamine ja hügieeninõuete järgmine Töötajate teavitamine muutustest ja nende vaimse ... 18 Mai 2020
 9. Haigena töölt koju jäämine olgu iseenesestmõistetav

  Kategooria: Uudised

  ... nii töötajatele, tööandjatele, töökeskkonnale kui kadunud töökohtade tõttu majandusele tervikuna. „Kehtestatud piirangutest saame loobuda ainult järk-järgult ning ka inimeste kodukontoritest tööle  ... 28 Aprill 2020
 10. Kui tervislik on sinu kodukontor?

  Kategooria: Blogi

  ...  Stand Up! The Work Break Timer (iOS) Sea üles eraldi töökoht Kui võimalik, siis  tekita endale ruumiliselt eraldatud töökoht, kus on olemas laud ja tool. Enamasti ei ole kodus  võimalust tooli  ... 30 Märts 2020
 11. Mida saab töökohal koroonaviiruse leviku vähendamiseks teha?

  Kategooria: Blogi

  ... d alad, mida ta on tööruumides kasutanud. Vt Terviseameti täpsemat juhendmaterjali siit. Tööinspektsiooni soovitused ja nõuanded leiad siit Ruumide hügieen Kontrollige ventilatsioonisüsteemi ... 15 Märts 2020
 12. Võrgustiku plaanid 2020

  Kategooria: Töökohal

  ... ga (põhja-Eestis Taimi Elenurm, lõuna-Eestis Elo Paap) Trükiste uuendamine Tervislik toitumine töökohal Vaimse tervise toetamine töökohal Tubakavaba töökoht Info: Külli Luuk, kylli.luuk@tai.ee, + ... 03 Veebruar 2020
 13. Käte hügieen

  Kategooria: Töökohal

  ... st levib käte kaudu, töökoht loob selliseks jagamiseks hea keskkonna1. Viimaste aastate uuringute toel võib väita, et ainuüksi kontorilaual on 400 korda rohkem baktereid, kui nt tualeti prill-laual2 ... 31 Jaanuar 2020
 14. Varjatud haigustekitaja töökohal

  Kategooria: Blogi

  ... ist. Sellega hoiab tööandja kokkuvõttes hoopiski kulusid kokku. Puuduvad või on väiksemad kulud haiguslehtedele, ületunnitööle, asendaja leidmisele, kahjuhüvitustele kutsehaigestumiste korral jpm. Kantseroge ... 16 Jaanuar 2020
 15. Seksuaaltervis

  Kategooria: Töökohal

  ...  globaliseerumine; kasvav migratsioon teistsuguse kultuuripärandiga piirkondadest või HIV levik on tinginud vajaduse kaasajastatuma seksuaalhariduse järele, sh ka töökohtadel. Mida saab teha tööandja? Tööta ... 03 Detsember 2019
 16. Kuidas hoida kaugtööd tegeva töötaja tervist?

  Kategooria: Blogi

  ... a saginasse kolima, et jõuaks lapsele normaalsel ajal lasteaeda järgi, et saaks loobuda igahommikustest ummikutest või pikast rongisõidust töökohta jne. Just nendel ja teistelgi põhjustel on viimase vi ... 10 Juuli 2019
 17. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel

  Kategooria: Töökohal

  ... i jätkata ja võimaldab lapsevanemal noore käitumist ja hoiakuid mõjutada. Mida saab töökoht teha lastevanemate toetamiseks? Lapsevanemad veedavad väga suure osa oma ajast töökeskkonnas ja see on hea ... 30 Mai 2019
 18. TAI ja politsei suunavad narkootikumide tarvitajaid karistuse asemel tugiisiku juurde

  Kategooria: Uudised

  ... giteenuseid – näiteks elu- ja töökohta, psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist ja sõltuvusravi. Tugiteenus kestab vähemalt aasta ning programmi tulemusena suureneb sõltuvusprobleemidega inimese toimetul ... 10 Mai 2019
 19. Taotle mitmekesisuse märgis! Mitmekesised organisatsioonid on edukamad

  Kategooria: Blogi

  ...  igaüht eriliseks ning organisatsiooni jaoks asendamatuks teeb. Olgugi, et on tavapärane, et inimesed vahetavad organisatsioone ja töökohti ning nende asemele tulevad teised, on igaühe panus meist siiski  ... 17 Aprill 2019
 20. Töökeskkond peab olema ohutu ja töötaja tervist hoidev

  Kategooria: Blogi

  ... oida paljusid töökohal juhtuvaid õnnetusi. Kolmandaks oluliseks meetmeks, kuidas säilitada töötajate töövõimet, on töötajate tervisekontroll. Tervisekontrolli abil on võimalik ennetada ja varakult av ... 15 Aprill 2019