Search_title

Search Keyword töökoht Totalresultsfound

Search_result

 1. Uimastite tarvitamine töötavate inimeste hulgas

  Search category: Blogi

  ... a vaimselt sellega. Aga see lihtsalt nagu, see töökoht iseenesest oli nagu nii jube minu vaimsele tervisele. Ma olin nagu üsna sügavas depressioonis selleks hetkeks, et mulle lihtsalt oli vaja nagu sed ... 23 Mai 2023
 2. Vanemlus: töötamine suvepuhkuste perioodil

  Search category: Blogi

  ... nam töötajat); aegsasti ette teada olevad tööplaanid, et lapsevanemad jõuaksid korraldada hoolduskoormust; kas on võimalik tekitada töökohta lastehoid (nt ajutiselt tähtsamate koosolekute vms aja ... 26 Aprill 2023
 3. Valminud on OSKA üldprognoos 2022–2031

  Search category: Uudised

  ... b töökohti tervikuna ennekõike teenuste sektorisse. Järgmise 10 aasta jooksul on töökohtade arvu kasvu oodata info ja side, finants- ja kindlustustegevuse ning tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusalade ... 05 Aprill 2023
 4. Koostöö ja kogukonna tervis

  Search category: Blogi

  ... sh  meeste tervise edendamiseks, sest see oli profiilist tulenev prioriteet. Kogutud andmed on abiks teistelegi tööandjatele: Töökoht tervise toetajana. Tea, kes on tervise edendamise partnerid ... 03 Aprill 2023
 5. „Teismeline on asenduskodus nii harjunud, et ei tahagi enam hooldusperre minna” – lastekaitsjate müüdid ja tegelikkus

  Search category: Blogi

  ...  minna – kunagisse asenduskoju nad kaheks nädalaks minna ei saa. Ei maksa ka unustada, et perevanem käib perekodus ja kasvataja asenduskodus tööl. Ühel hetkel võivad nad aga töökohta vahetada võ ... 27 Veebruar 2023
 6. Kas klaas on pooltühi või pooltäis?

  Search category: Blogi

  ... de lihtne kättesaadavus. Paraku on omavalitsusel keeruline neid kohapeal avada või korraldada teenust. Ka see on koostöökoht tervishoiuvaldkonnaga. Ennetustegevus ei ole vaid ühe valdkonna pärusm ... 30 Jaanuar 2023
 7. Töö inimestega muudab meid inimestena

  Search category: Blogi

  ... et juhtidel on siin tegelikult kõige suurem roll. Nende ülesanne on luua töökoht, mis meid toetab ja kaitseb,“ jätkab Isdal. „Igas organisatsioonis tuleb luua tugisüsteem, pakkuda töönõustamist, „ ... 09 Jaanuar 2023
 8. Võta vabalt – uuel aastal nikotiinivabalt!

  Search category: Blogi

  ... a töökohta aitab luua ja hoida, kui organisatsioon pakub: toetavat ja hoolivat töökultuuri (nt head töösuhted, ebareaalsete tähtaegade, ületunnitöö vältimine) avatud suhtlust ja kaasatu ... 28 Detsember 2022
 9. Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  Search category: Blogi

  ...  toetades näiteks positiivset vanemlust. Kogukonna tasand: näiteks koolides ja töökohtades. Ühiskonna tasand: poliitilised otsused. Vaimne tervis avaldab olulist mõju füüsilisele tervisel ... 17 Oktoober 2022
 10. Ilmus eneseabijuhend stressiga toimetulekuks

  Search category: Uudised

  ... eraelus (‎tülid lähedastega, üksindus, rahapuudus, muretsemine tuleviku pärast)‎, probleemid tööl (‎tülid töökaaslastega, väga raske töö või hirm töökohta kaotada)‎ või suured probleemi ... 20 Juuni 2022
 11. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  ...  vähendamise või sellest loobumise teekonnal kõige paremini. Ennetamise ja probleemi avastamise võimalused töökohal Töökoht on väga hea paik, kus parandada inimeste teadlikkust uimastite mõjust ... 01 Juuni 2022
 12. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  Search category: Blogi

  ... ka teistesse allasutustesse. Töötaja käsiraamat, kus on eraldi peatükk ergonoomilisele töötamisele, soovitused liikumiseks tööpäeva jooksul ja üleskutsed pausideks. Paljudel töökohtadel on ... 27 Aprill 2022
 13. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

  Search category: Lasteaias

  ... ka teistesse allasutustesse. Töötaja käsiraamat, kus on eraldi peatükk ergonoomilisele töötamisele, soovitused liikumiseks tööpäeva jooksul ja üleskutsed pausideks. Paljudel töökohtadel on ... 26 Aprill 2022
 14. Kroonilised haigused ja töötamine

  Search category: Blogi

  ... ? Sobiva töökeskkonna kujundamine Järgige töökeskkonna ja töökohtade kujundamisel häid ergonoomilisi põhimõtteid, mis arvestaksid inimeste erinevate vajadustega ja kohandage sobivamaks ... 22 Aprill 2022
 15. Puugid

  Search category: Blogi

  Kevade lähenedes hakkavad puugid liikuma looduses üha rohkem. Pisikesed ja märkamatud, kannavad nad mitmeid ohtlikke haigustekitajaid, mis võivad põhjustada nt Lyme’i tõbe (ehk puukborrelioosi) ning puukentsefaliiti. ... 22 Veebruar 2022
 16. Noortegarantii tugisüsteem aitab noored taas kooli või tööle

  Search category: Blogi

  ... . Kuna seire toimub ühe nädala jooksul, on võimalik, et mitmed noored selles nimekirjas võisid sinna sattuda, sest nende üks töökoht näiteks lõppes või uus kooliaasta pole veel alanud. Lisaks  ... 03 Veebruar 2022
 17. Loobu nikotiinist

  Search category: Blogi

  2020. aasta tervisekäitumise uuringu andmetel moodustasid Eesti täiskasvanud rahvastikus igapäevasuitsetajad ligikaudu viiendiku (18 %) kogu elanikkonnast. Sellal, kui täisealised tarbivad peamiselt sigarette, ... 04 Jaanuar 2022
 18. Tervist toetavad jõulupakid on ägedad!

  Search category: Blogi

  ...  tähistamisest, kuid kommidest koosnevaid jõulupakke ja muid maiustusi saavad lapsed tihti nii vanematelt, sugulastelt, koolist, vanemate töökohtadest kui ka kohalikest omavalitsustest. Ja võib juhtuda ... 03 Detsember 2021
 19. Raskuste teisaldamine käsitsi

  Search category: Blogi

  ... s oli lülisamba nimmeosa vigastus ja tugev valu. Sellistes näidetes ei ole paraku midagi erakordset – neid juhtub meie töökohtadel iga päev. 2020. aastal juhtus kõikidest tööõnnetustest 19% füüsili ... 08 November 2021
 20. Uimastisõltuvus kui üks stigmatiseeritumaid vaimse tervise probleeme

  Search category: Blogi

  ...  ebaküps, kehvade sotsiaalsete oskustega, kasvanud vaesuses, ei oska seada eesmärke ega piire, ei suuda töökohti hoida, manipuleerib, valetab ja kaldub vägivaldsusele ning delinkventsusele. Valdkon ... 25 Oktoober 2021