Search_title

Search Keyword töökoht Totalresultsfound

Search_result

 1. Meeste tervise toetamisest töökeskkonna kaudu

  Search category: Blogi

  ... oimub töötajatega, kes on tööl olnud alla aasta. Need on nii vastselt tööelu alustanud noored kui ka need, kes on vahetanud töökohta ja pole veel uuel kohal töövõtteid selgeks saanud. See täh ... 31 Oktoober 2023
 2. Tööandjad saavad taotleda tervist edendava töökoha märgist

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut koostöös Tööinspektsiooniga kuulutab esmakordselt välja „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlemisvooru. Taotlusi saab esitada 1.–23. oktoobrini. Märgise väljaandmis ... 12 September 2023
 3. Märgise visuaal

  Search category: Lasteaias

  „Tervist edendav töökoht“ märgise protsessi edukalt läbinud tööandjad saavad kasutada praegu uuendamisel olevat elektroonilist märgist kolmeaastase tähtajaga, mille möödudes tuleb taotleda märgise ... 31 August 2023
 4. Miks peaksin tööandjana märgist taotlema?

  Search category: Lasteaias

  ... st edendav töökoht“ märgist kolme aastase tähtajaga. Märgis kannab sõnumit, et seda omavas organisatsioonis väärtustatakse töötajad ja järjepidevalt tegeletakse turvalise, tervist väärtusta ... 31 August 2023
 5. „Tervist edendav töökoht“ märgis

  Search category: Lasteaias

  „Tervist edendav töökoht“ märgist annab välja Tervise Arengu Instituut koostöös Tööinspektsiooniga. Taotlusi saab esitada igal aastal 1.–23. oktoobrini e-posti teel. Märgise taotlemine on tööandjale ... 25 August 2023
 6. Ligi 11% Eestis diagnoositavatest vähijuhtudest on seostatavad töökeskkonnaga

  Search category: Uudised

  ... 3880 võib seostada uuringus käsitletud riskiteguritega, millega inimesed on kokku puutunud töökohtadel. Kõige rohkem esines nende teguritega seostatavaid vähijuhte kopsuvähi esmasjuhtudes (1726). ... 24 August 2023
 7. Uimastite tarvitamine töötavate inimeste hulgas

  Search category: Blogi

  ... a vaimselt sellega. Aga see lihtsalt nagu, see töökoht iseenesest oli nagu nii jube minu vaimsele tervisele. Ma olin nagu üsna sügavas depressioonis selleks hetkeks, et mulle lihtsalt oli vaja nagu sed ... 23 Mai 2023
 8. Vanemlus: töötamine suvepuhkuste perioodil

  Search category: Blogi

  ... nam töötajat); aegsasti ette teada olevad tööplaanid, et lapsevanemad jõuaksid korraldada hoolduskoormust; kas on võimalik tekitada töökohta lastehoid (nt ajutiselt tähtsamate koosolekute vms aja ... 26 Aprill 2023
 9. Valminud on OSKA üldprognoos 2022–2031

  Search category: Uudised

  ... b töökohti tervikuna ennekõike teenuste sektorisse. Järgmise 10 aasta jooksul on töökohtade arvu kasvu oodata info ja side, finants- ja kindlustustegevuse ning tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusalade ... 05 Aprill 2023
 10. Koostöö ja kogukonna tervis

  Search category: Blogi

  ... sh  meeste tervise edendamiseks, sest see oli profiilist tulenev prioriteet. Kogutud andmed on abiks teistelegi tööandjatele: Töökoht tervise toetajana. Tea, kes on tervise edendamise partnerid ... 03 Aprill 2023
 11. „Teismeline on asenduskodus nii harjunud, et ei tahagi enam hooldusperre minna” – lastekaitsjate müüdid ja tegelikkus

  Search category: Blogi

  ...  minna – kunagisse asenduskoju nad kaheks nädalaks minna ei saa. Ei maksa ka unustada, et perevanem käib perekodus ja kasvataja asenduskodus tööl. Ühel hetkel võivad nad aga töökohta vahetada võ ... 27 Veebruar 2023
 12. Kas klaas on pooltühi või pooltäis?

  Search category: Blogi

  ... de lihtne kättesaadavus. Paraku on omavalitsusel keeruline neid kohapeal avada või korraldada teenust. Ka see on koostöökoht tervishoiuvaldkonnaga. Ennetustegevus ei ole vaid ühe valdkonna pärusm ... 30 Jaanuar 2023
 13. Töö inimestega muudab meid inimestena

  Search category: Blogi

  ... et juhtidel on siin tegelikult kõige suurem roll. Nende ülesanne on luua töökoht, mis meid toetab ja kaitseb,“ jätkab Isdal. „Igas organisatsioonis tuleb luua tugisüsteem, pakkuda töönõustamist, „ ... 09 Jaanuar 2023
 14. Võta vabalt – uuel aastal nikotiinivabalt!

  Search category: Blogi

  ... a töökohta aitab luua ja hoida, kui organisatsioon pakub: toetavat ja hoolivat töökultuuri (nt head töösuhted, ebareaalsete tähtaegade, ületunnitöö vältimine) avatud suhtlust ja kaasatu ... 28 Detsember 2022
 15. Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  Search category: Blogi

  ...  toetades näiteks positiivset vanemlust. Kogukonna tasand: näiteks koolides ja töökohtades. Ühiskonna tasand: poliitilised otsused. Vaimne tervis avaldab olulist mõju füüsilisele tervisel ... 17 Oktoober 2022
 16. Ilmus eneseabijuhend stressiga toimetulekuks

  Search category: Uudised

  ... eraelus (‎tülid lähedastega, üksindus, rahapuudus, muretsemine tuleviku pärast)‎, probleemid tööl (‎tülid töökaaslastega, väga raske töö või hirm töökohta kaotada)‎ või suured probleemi ... 20 Juuni 2022
 17. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  ...  vähendamise või sellest loobumise teekonnal kõige paremini. Ennetamise ja probleemi avastamise võimalused töökohal Töökoht on väga hea paik, kus parandada inimeste teadlikkust uimastite mõjust ... 01 Juuni 2022
 18. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  Search category: Blogi

  ... ka teistesse allasutustesse. Töötaja käsiraamat, kus on eraldi peatükk ergonoomilisele töötamisele, soovitused liikumiseks tööpäeva jooksul ja üleskutsed pausideks. Paljudel töökohtadel on ... 27 Aprill 2022
 19. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

  Search category: Lasteaias

  ... ka teistesse allasutustesse. Töötaja käsiraamat, kus on eraldi peatükk ergonoomilisele töötamisele, soovitused liikumiseks tööpäeva jooksul ja üleskutsed pausideks. Paljudel töökohtadel on ... 26 Aprill 2022
 20. Kroonilised haigused ja töötamine

  Search category: Blogi

  ... ? Sobiva töökeskkonna kujundamine Järgige töökeskkonna ja töökohtade kujundamisel häid ergonoomilisi põhimõtteid, mis arvestaksid inimeste erinevate vajadustega ja kohandage sobivamaks ... 22 Aprill 2022