Otsi

Otsi sõna terviseprofiil Kokku: 40 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Olulised abimaterjalid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ringute läbiviimist toetavaid tegevusi. Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.  Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine (2010) Juhendmaterjal on abiks omavalitsuse ja maakonna t ... 03 Veebruar 2012
 2. Valdkonna arengusuunad: 2008–2010

  Kategooria: Paikkonnas

  ... or Eve Reincke), mille eesmärk oli kaardistada nii Eestis kui valitud välisriikides olemasolevad terviseprofiilid ning võimalikud juhendmaterjalid paikkondadele. Raport analüüsis Eestis koostatud tervise ... 03 Veebruar 2012
 3. Valdkonna arengusuunad: 2010–2011

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ku toimus19 koolitust 8 maakonnas, kus osales 392 inimest Paikkonna terviseprofiili koostamise koolituste läbiviimine: kokku toimus 12 koolitust 8 maakonnas, kus osales 220 inimest Paikkonna ter ... 03 Veebruar 2012
 4. Eesti maakondade terviseülevaated näitavad suurt ebavõrdsust

  Kategooria: Uudised

  ... maakonnad on alates 2010. aastast koostanud ka oma terviseprofiilid, kus kaardistatakse ja analüüsitakse maakonna terviseolukord ja seda mõjutavad tegurid ning selle alusel planeeritakse tegevusi. Tervisepr ... 01 Veebruar 2012
 5. Tervise- ja heaoluprofiil

  Kategooria: Paikkonnas

  Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse v ... 22 November 2011
 6. Kuidas jõuda projektiideeni, mis päriselt paikkonna elanike tervist mõjutab?

  Kategooria: Blogi

  ... rale. Mida rohkem probleemi olemasolule viitavat teavet on kogutud, seda kindlam saab paikkond olla, et tegu on PÄRIS probleemiga. Siinkohal ongi väga suureks abiks kohalik terviseprofiil ja selle koostami ... 12 September 2011
 7. Omavalitsused, maavalitsused ja MTÜd saavad toetust taotleda tervise edendamiseks

  Kategooria: Uudised

  ... kohalik omavalitsus või maavalitsus. Toetuse taotlemise eelduseks on terviseprofiili olemasolu, plaanitavad tegevused peavad lähtuma kohaliku omavalitsuse või maavalitsuse poolt koostatavast tervise ... 29 August 2011
 8. Terviseprofiilide arhiiv ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Terviseprofiiliga tutvumiseks klõpsa paikkonna nimel. Kui märkad, et link on aegunud või enam ei tööta, siis palun teata sellest Terviseinfo.ee toimetajale.   Harjumaa (projekt) Tallinna linn  ... 27 Aprill 2011
 9. Kooli tervisenõukogu

  Kategooria: Koolis

  ... s suuri muudatusi. Kooli tervisenõukogu ülesanneteks on: kirjeldada kujunenud seisundit koolitervisest lähtuvalt (terviseprofiil) ja sõnastada tekkinud probleemid fikseerida tervise ja elukvaliteedi paran ... 17 Aprill 2011
 10. Korduma kippuvad küsimused

  Kategooria: Paikkonnas

  Siit leiad vastused küsimustele, mida seniste terviseprofiili nõustamiste käigus on küsitud.  Küsimuste ja vastustega tutvumisel palume arvesse võtta, et need on esitatud/vastatud erineval ajal (vahemikus 200 ... 17 Aprill 2011
 11. Terviseprofiil ja KOV arengukava ...

  Kategooria: Paikkonnas

  ... profiil täita. Enamikku eluvaldkondi hõlmava terviseprofiili koostamine aitab kaasa linna/valla arengukava koostamise kvaliteedi tõstmisele ja võimaldab hõlpsamalt hinnata erinevatest teguritest lähtuvaid mõju ... 17 Aprill 2011
 12. Terviseprofiili koostamise nõustamine ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Kõigile terviseprofiile koostavatele kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele pakub Tervise Arengu Instituut tasuta nõustamist. Terviseprofiili koostamine eeldab koostajatelt üsna suurt pealehakkamist  ... 17 Aprill 2011
 13. Terviseprofiili koostamise koolitus ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Alates 2009. aasta sügisest pakub Tervise Arengu Instituut kõigile kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele võimalust osaleda tasuta spetsiaalselt neile suunatud terviseprofiili koostamise koolitustel.  ... 17 Aprill 2011
 14. Abimaterjalid tervise-ja heaoluprofiili koostamiseks

  Kategooria: Paikkonnas

  ... tamiseks koostamise ühtsed alusmaterjalid. Terviseprofiili koostamisel tasub aluseks võtta järgmised Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud dokumendid: Koostamise juhendmaterjal Indikaatorite selgi ... 17 Aprill 2011
 15. Paikkonna terviseprofiilid ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse v ... 17 Aprill 2011
 16. Maakondlikud tervisetoad ja tervisenõukogud 2005-2017

  Kategooria: Paikkonnas

  Eesti paikkondliku tervisedenduse arengus ja korralduses oli oluline koht maakondlikel tervisetubadel ning tervisenõukogudel, mille üle-Eestiline võrgustik loodi 2005. aastal. Südame- ja veresoonkonnahaiguste ... 17 Aprill 2011
 17. Tervise edendamine paikkonnas

  Kategooria: Paikkonnas

  ... nna seotud strateegiad ja seadusandlus, olemasolev statistika, uuringud, analüüsid ja juhendmaterjalid. Lisaküsimuste korral on alati võimalik kontakteeruda paikkonna tervisedenduse kontaktisikutega (vt k ... 17 Aprill 2011
 18. Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas

  Kategooria: Töövahendid

  ... ervis ravimite kasutamine terviseprofiilide alusandmed tervise infosüsteemi andmeid sisaldav statistika toitumine - viide toitumisuuringute andmebaasi Olemasolevate andmetabelite uuendamised ja u ... 15 Aprill 2011
 19. Kuidas alustada?

  Kategooria: Töökohal

  ... terviseprofiili või aruande analüüs. Kõikide aspektidega arvestava töökoha tervisekava koostamine 3–5 aastaks. Programmi tegevuskavade väljatöötamine tervisekava üksikelementide elluviimiseks. Kava ja väljundi ... 04 Aprill 2011
 20. Ebavõrdsuse vähendamise viisid

  Kategooria: Üldpõhimõtted

  ... ahelise tervisttoetava poliitika väljatöötamine (kogukonna terviseprofiili koostamine ja tervise teemade arengukavasse sisseviimine); mitmeid poliitikavaldkondi kaasavad ühisprojektid, strateegiad ja  ... 01 Aprill 2011