Tervise edendamine / Koolis

Koolituse eesmärk on anda ülevaade II ja III kooliastmes inimeseõpetuse ainekavas sisalduvate teemade käsitlemise metoodikast.

Koolituse „Seksuaalkasvatus põhikoolis – baaskoolitus” õppekava.

Teavet koolituste toimumise ja registreerimise kohta saab Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.