Tervise edendamine / Koolis

Tervist Edendavate Koolide võrgustiku 2006. a suvekool leidis aset 27.–29. augustini Kurgjärve spordibaasis Võrumaal.

Tallinna Haridusameti ja Tervise Arengu Instituudi koostöös korraldatavasse suvekooli olid oodatud koolide tervisemeeskonna või -nõukogu liikmed – kaks liiget igast koolist (soovitavalt täiskasvanu koos õpilasega).

Suvekooli juhatasid sisse Kädi Lepp SA-st Tallinna Koolitervishoid ja Siivi Hansen Tervise Arengu Instituudist, kes tegid ettekande Tervist Edendavate Koolide liikumise perspektiividest ja võimalustest.

Päev jätkus psühholoog Kaia Kastepõld-Tõrsi ettekandega, kes rääkis vaimse tervise probleemide ennetamise ja abi võimalustest.

Õpetajatele suunatud töötoas leidis käsitlemist teema „Alkohol minu ja meie elus" (Monika Koppel ja Eda Sepping), õpilaste töötoas tegi samateemalise ettekande Anne Volver. Siivi Hansen rääkis õpilastele seksuaalsusest ja suhetest ja Ülle Näska viis osalejate seas läbi naeruteraapia koolituse.

Käsitletavatele teemadele lisaks oli planeeritud aeg õpetajate ja õpilaste ühisteks töötubadeks. Vaadamiseks oli ette valmistatud filmiprogramm ja läbimist ootas ka terviserada. Suvekooli lõppu jäi meenutama meeleolukas ja lõbus juubelipidu.

Suvekooli päevakavaga saad tutvuda siin.