Otsi

Otsi sõna hiv aids Kokku: 49 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Haigekassa avaldas HIV-testimise ravijuhendi ...

  Kategooria: Uudised

  Eesti Haigekassa avaldas 2021. aastal HIV-testimise ravijuhendi, mis annab soovitused HIV-testimise kohta eri rahvastikurühmades ja tervishoiuvaldkondades. Ravijuhend on mõeldud kasutamiseks kõigile  ... 06 Jaanuar 2022
 2. Kondoomi kasutamine peaks olema norm iga uue seksuaalsuhte korral

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) kampaania „Võta kumm kaasa“ tuletab meelde kondoomi kasutamise tähtsust iga uue seksuaalsuhte korral, et kaitsta seksuaalsel teel levivate infektsioonide ja HIV eest. Kampaania  ... 30 November 2020
 3. Leibkondade tervishoiukulude kasv peatus

  Kategooria: Uudised

  ... aks koondusid 2019. aastal haigekassasse seni riigieelarvest rahastatud teenused nagu kindlustamata isikute vältimatu ravi, HIV/AIDSi ravimite, immuunpreparaatide ja antidootide soetamine kogusummas lig ... 30 Oktoober 2020
 4. Töötajate seksuaaltervis ja -õigused. Rahulolev ja terve inimene on igale ettevõttele rikkuseks

  Kategooria: Blogi

  ...  mobiiliside osas; HIV/AIDSi ilmumine ja levik; kasvav mure seoses seksuaalse väärkohtlemisega ning mitte vähemtähtsana ka muutuvad hoiakud seksuaalsusse ja muutused seksuaalkäitumises. Need uued suundumused nõuavad ... 03 Detsember 2019
 5. Aruanne: HIV levik on Eestis jätkuvalt langustrendis ...

  Kategooria: Uudised

  Kui 2017. aastal registreeriti Eestis 219 uut HIV nakatumist, siis 2018. aastal oli nakatunuid 29 inimese võrra vähem, selgub sotsiaalministeeriumi koostatud riikliku HIV tegevuskava 2017-2025 aruandest.  ... 05 August 2019
 6. 30 aastat HIV testimist Eestis ...

  Kategooria: Töökohal

  Tänavu täitub Eestis 30 aastat HIV testimisega alustamisest. Testitute arv on kasvanud aasta-aastalt, samas uute HIVi juhtude osakaal kõigi testitute seas on langenud. Lõviosa ehk 90% elus olevatest H ... 07 Detsember 2018
 7. Riik suurendab HIV-ennetuse rahastust ja parandab ravi kättesaadavust ...

  Kategooria: Uudised

  HIV/AIDS-i ennetusse ja narkootiliste ainete tarbimisest põhjustatud kahjude vähendamisse suunatakse alates järgmisest aastast püsivalt 1,5 miljonit eurot rohkem, lepiti kokku eelmisel reedel lõppenud ri ... 18 Aprill 2018
 8. Ülevaade riiklikust HIVi tegevuskavast aastateks 2017–2025 ...

  Kategooria: Blogi

  Vabariigi Valitsus kiitis 2017. aasta lõpus heaks riikliku HIVi tegevuskava aastateks 2017–2025 (1). Selle peamiseks eesmärgiks on HIV-nakkuse laiaulatusliku leviku lõpetamine. Laiaulatuslik levik  ... 06 Aprill 2018
 9. Eesti inimesed on tervemad kui lätlased ja leedukad

  Kategooria: Blogi

  ... riikides. Võrreldes 2005. aastaga oli uute tuberkuloosijuhtude arv 2015. aastaks Eestis ja Lätis vähenenud poole ning Leedus kolmandiku võrra. Ka see on suuresti saavutatud tõhusa diagnostika ja ravimeeto ... 21 Veebruar 2018
 10. Kuidas perearstid saaksid panustada HIV-nakkuse massilise leviku lõpetamisse Eestis? ...

  Kategooria: Blogi

  Erinevatel põhjustel on perearstide roll Eestis HIV-nakkusega tegelemisel olnud pigem tagasihoidlik. HIV-iga seotud stigma ning HIV-i keeruka ja kiirelt muutuva kliinilise käsitluse tõttu on ajalooliselt  ... 11 Jaanuar 2018
 11. Valitsus kiitis heaks tegevuskava HIV epideemia peatamiseks ...

  Kategooria: Uudised

  Vabariigi Valitsus kiitis tänasel kabinetiistungil heaks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava aastani 2025, millega riik plaanib astuda jõulisi sa ... 22 Detsember 2017
 12. Valitsusele esitatav riiklik HIV tegevuskava seab eesmärgiks HIV juhtude vähendamise enam kui kaks korda ...

  Kategooria: Uudised

  ... vuskava aastani 2025, millega riik plaanib astuda jõulisi samme HIV epideemia peatamiseks. „AIDSi ohvrite mälestuspäev annab võimaluse teadvustada HIV epideemiat kui probleemi, mis vajab ühiskonna ... 01 Detsember 2017
 13. Konkursil leitud ideed aitavad tõhusamalt HI-viirusega nakatunuid leida ning HIV ravi korraldada ...

  Kategooria: Uudised

  Aasta eest käivitatud 100 000 euro suuruse auhinnafondiga HIVdigital konkursi tulemusena on sündinud kaks uuenduslikku HIV valdkonna digilahendust. Otsusetugi Diagnostic Match on tööriist perearstidele, mis ... 21 Juuni 2017
 14. Baltimaade tervisestatistika kogumik: Eesti kulutab tervishoiule inimese kohta enim

  Kategooria: Uudised

  ... uhtude hulgas. Sellest tulenevalt liigitab Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kõik kolm Balti riiki endiselt kõrge riskiga tuberkuloosi ohumaade hulka Euroopa regioonis.  HIVi levik on teravamaks pr ... 20 Juuni 2017
 15. Turvaseksi kampaania tuletab noortele meelde: kasuta kondoomi!

  Kategooria: Uudised

  Alganud turvaseksi teemaline kampaania on suunatud eeskätt noortele ja tuletab meelde, et kondoom on ainus vahend, mis kaitseb seksuaalsel teel levivate haiguste, sealhulgas HIVi eest. Ehkki uuringud  ... 19 Juuni 2017
 16. Tallinna tänavatelt hoiti mullu eemal ligi 600 000 kasutatud süstalt

  Kategooria: Uudised

  ... a mitmekülgselt abi, sealhulgas tervisealast nõu ning sotsiaalset ja psühholoogilist nõustamist. Keskuses saab teha ka näiteks HIV-kiirtesti ning läbida narkootikumide üledoosi korral tegutsemise koolitus. Keskuse ... 07 Aprill 2017
 17. Jaanuar - HIV ...

  Kategooria: Töökohal

  2016. aastal diagnoositi HIV Eestis 229 inimesel. Kõige enam diagnoositi uusi juhte parimas tööeas inimestel ehk vanusrühmas 30-39 (kokku 54 meest ja 32 naist). Suur osa uutest HIV juhtudest on põhjustatud in ... 13 Jaanuar 2017
 18. HIV-i levik Eestis on stabiliseerunud, kuid püsib endiselt kõrge ...

  Kategooria: Uudised

  Uute diagnoositud HIV-i juhtude analüüs näitab, et viiruse levik Eestis on stabiliseerunud, kuid kõrgel tasemel. Oluliselt on aga kasvanud nakkuse heteroseksuaalne levik, samuti diagnoosi saanute keskmine va ... 27 Aprill 2016
 19. TAI hakkab modelleerima HIVi nakatunute osakaalu ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) asub sel aastal modelleerima HIVi nakatunute tegelikku arvu ja veel diagnoosimata HIVi nakatunute osakaalu. Toetamaks HIV valdkonna poliitikakujundamist, on TAI-l kavas ... 16 Veebruar 2016
 20. Sõbrapäeva eel tähistatakse rahvusvahelist kondoomipäeva

  Kategooria: Uudised

  Eesti HIV-positiivsete Võrgustik kutsub kõiki osa saama rahvusvahelise kondoomipäeva üritustest, mis toimuvad Tallinnas 12. veebruaril ning Jõhvis 13. veebruaril. Ürituste käigus jagatakse tasuta kondoome nin ... 12 Veebruar 2016