Search_title

Search Keyword aids Totalresultsfound

Search_result

 1. Haigekassa avaldas HIV-testimise ravijuhendi

  Search category: Uudised

  ... lõplikku kinnitamist, ravile jõudmist ja kontaktsete teavitamist. Ravijuhendit on võimalik tasuta tellida ka trükisena aadressilt trykised@haigekassa.ee. Lisainfot HIVi ja AIDSi kohta saab uurida ... 06 Jaanuar 2022
 2. Leibkondade tervishoiukulude kasv peatus

  Search category: Uudised

  ... suurus 7%. Lisaks koondusid 2019. aastal haigekassasse seni riigieelarvest rahastatud teenused nagu kindlustamata isikute vältimatu ravi, HIV/AIDSi ravimite, immuunpreparaatide ja antidootide soetamine ... 30 Oktoober 2020
 3. Töötajate seksuaaltervis ja -õigused. Rahulolev ja terve inimene on igale ettevõttele rikkuseks

  Search category: Blogi

  ... levik, eriti Interneti ja mobiiliside osas; HIV/AIDSi ilmumine ja levik; kasvav mure seoses seksuaalse väärkohtlemisega ning mitte vähemtähtsana ka muutuvad hoiakud seksuaalsusse ja muutused seksuaalkäitumises. ... 03 Detsember 2019
 4. Aruanne: HIV levik on Eestis jätkuvalt langustrendis

  Search category: Uudised

  ... suunatud juhtumikorraldusteenuse kättesaadavust. 2017. aastal suurendati HIV/AIDSi ravimite eelarvet 10 miljonilt eurolt 15 miljoni euroni, mis tagab, et ükski nakatunu ei jääks vajalike ravimiteta. ... 05 August 2019
 5. Riik suurendab HIV-ennetuse rahastust ja parandab ravi kättesaadavust

  Search category: Uudised

  HIV/AIDS-i ennetusse ja narkootiliste ainete tarbimisest põhjustatud kahjude vähendamisse suunatakse alates järgmisest aastast püsivalt 1,5 miljonit eurot rohkem, lepiti kokku eelmisel reedel lõppenud ... 18 Aprill 2018
 6. Eesti inimesed on tervemad kui lätlased ja leedukad

  Search category: Blogi

  ... Arengu Instituut. Health in the Baltic Countries 2015. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2017.  AIDSi haigestumine Eestis väheneb, Lätis ja Leedus sageneb Haigestumuse statistikas saab välja tuua ... 21 Veebruar 2018
 7. Kuidas perearstid saaksid panustada HIV-nakkuse massilise leviku lõpetamisse Eestis?

  Search category: Blogi

  ... suunamist meeste seas. Kuna Euroopa Liidus üldiselt on MSM-ide seas avastatud HIV-i juhtude osakaal suurenenud kümne aastaga 33%-lt 42%-ni (2005–2015), on see väga suur edusamm (2). ÜRO AIDS-i Programm ... 11 Jaanuar 2018
 8. Valitsus kiitis heaks tegevuskava HIV epideemia peatamiseks

  Search category: Uudised

  Vabariigi Valitsus kiitis tänasel kabinetiistungil heaks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava aastani 2025, millega riik plaanib astuda jõulisi ... 22 Detsember 2017
 9. Valitsusele esitatav riiklik HIV tegevuskava seab eesmärgiks HIV juhtude vähendamise enam kui kaks korda

  Search category: Uudised

  Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitab täna, üleilmsel AIDSi ohvrite mälestuspäeval, valitsusele kinnitamiseks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku ... 01 Detsember 2017
 10. Konkursil leitud ideed aitavad tõhusamalt HI-viirusega nakatunuid leida ning HIV ravi korraldada

  Search category: Uudised

  ... ” sõnas Kubo. Konkursi koostööpartnerid on Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliinik, Linda Kliinik ja AIDS Healthcare Foundation. Konkurssi rahastas Vi ... 21 Juuni 2017
 11. Baltimaade tervisestatistika kogumik: Eesti kulutab tervishoiule inimese kohta enim

  Search category: Uudised

  ... levik on teravamaks probleemiks just Eestis ja Lätis. 2015. aastal registreeriti Euroopa kõrgeim uute HIV-juhtude arv elaniku kohta Eestis (20,5 juhtu 100 000 elaniku kohta) ning kõrgeim AIDSi juhtude ... 20 Juuni 2017
 12. Turvaseksi kampaania tuletab noortele meelde: kasuta kondoomi!

  Search category: Uudised

  ... 15 minutiga. Positiivse vastuse korral tuleb pöörduda oma perearsti poole või AIDSi anonüümsesse nõustamiskabinetti. Veebilehelt www.hiv.ee leiab kasulikku infot, kuidas kondoomi kasutamise teemadel ... 19 Juuni 2017
 13. Tallinna tänavatelt hoiti mullu eemal ligi 600 000 kasutatud süstalt

  Search category: Uudised

  ... jooksul kokku 588 697 süstalt. Aasta jooksul lisandus keskustele 295 klienti. Tänavuse aasta esimese kolme kuuga kogusid AIDSi Tugikeskus, Pealinna Abikeskus ning Convictus Eesti kokku 153 399 süstalt, ... 07 Aprill 2017
 14. Tervise Arengu Instituut: abi peab pakkuma seal, kus selle mõju on kõige suurem

  Search category: Blogi

  ... asukohast teise, mistõttu oli meie ettepanek täita sõlmitud lepingut ning jätkata teenuse pakkumist Erika 5a aadressil seni, kuni tuleb uus püsilahendus.“  Teenusosutaja ehk MTÜ AIDSi Tugikeskus ... 12 Oktoober 2016
 15. HIV-i levik Eestis on stabiliseerunud, kuid püsib endiselt kõrge

  Search category: Uudised

  ...  ja rahvusvaheliste väljaannete põhjal. 2015. aastaga lõppes HIV-i ja AIDS-i senine riiklik strateegia, mille kohta on tellitud lõpphindamine eesmärgiga hinnata HIV ennetuses seniste tegevuste efektiivsus ... 27 Aprill 2016
 16. TAI hakkab modelleerima HIVi nakatunute osakaalu

  Search category: Uudised

  ... sel aastal modelleerida elus olevate HIVi nakatunute tegelikku arvu ning veel diagnoosimata HIVi nakatunute osakaalu, kasutades selleks ECDC loodud mudelit. ECDC koos UNAIDSiga on projekti, kus riikide ... 16 Veebruar 2016
 17. Sõbrapäeva eel tähistatakse rahvusvahelist kondoomipäeva

  Search category: Uudised

  ... on HIV-i diagnoositud 9281 inimesel, sealhulgas on see AIDS-i staadiumi jõudnud 455 inimesel. Rahvusvahelist kondoomipäeva tähistatakse Sõbrapäeva eel ning selle eesmärgiks on inimeste teadlikkuse ... 12 Veebruar 2016
 18. Kui Eesti ise oma HIV-epideemiaga ei tegele, haaravad ohjad teised

  Search category: Uudised

  ...  Briti saatkonna avalike suhete nõunik Krislin Aedla selgitas, et kirja ajendiks oli soov avaldada toetust riigikogu HIVi ja aidsi erikomisjoni loomisele, milleks riigikogu on esimese sammu juba astunud. ... 10 Veebruar 2016
 19. 2016. aasta muudatused Sotsiaalministeeriumi haldusalas

  Search category: Uudised

  ...  oskusi, korraldades koolitusi ning tagades testimise ja kaitsevahendite kättesaadavuse. Tagatakse valmisolek HIV/AIDS-i ravimite soetamiseks senisest suuremas mahus. See võimaldab paremini tagada vajalik ... 30 Detsember 2015
 20. Tuberkuloos ja HIV süstivate narkomaanide seas viies Euroopa Liidu riigis (2012. a uuringu tulemuste lühikokkuvõte)

  Search category: Blogi

  ... TUBIDU, leping nr 20101104) ning Eestis lisaks veel Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi NIDA/NIH grandist nr R01DA029888 ja Rahvastiku tervise arengukavast (riiklik HIV ja AIDS strateegia aastateks 2006–2015). ... 10 Detsember 2014