Otsi

Otsi sõna aids Kokku: 49 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Haigekassa avaldas HIV-testimise ravijuhendi

  Kategooria: Uudised

  ... nitamist, ravile jõudmist ja kontaktsete teavitamist. Ravijuhendit on võimalik tasuta tellida ka trükisena aadressilt trykised@haigekassa.ee. Lisainfot HIVi ja AIDSi kohta saab uurida ka tervisein ... 06 Jaanuar 2022
 2. Leibkondade tervishoiukulude kasv peatus

  Kategooria: Uudised

  ... aks koondusid 2019. aastal haigekassasse seni riigieelarvest rahastatud teenused nagu kindlustamata isikute vältimatu ravi, HIV/AIDSi ravimite, immuunpreparaatide ja antidootide soetamine kogusummas lig ... 30 Oktoober 2020
 3. Töötajate seksuaaltervis ja -õigused. Rahulolev ja terve inimene on igale ettevõttele rikkuseks

  Kategooria: Blogi

  ...  mobiiliside osas; HIV/AIDSi ilmumine ja levik; kasvav mure seoses seksuaalse väärkohtlemisega ning mitte vähemtähtsana ka muutuvad hoiakud seksuaalsusse ja muutused seksuaalkäitumises. Need uued suundumused nõuavad ... 03 Detsember 2019
 4. Aruanne: HIV levik on Eestis jätkuvalt langustrendis

  Kategooria: Uudised

  ... se kättesaadavust. 2017. aastal suurendati HIV/AIDSi ravimite eelarvet 10 miljonilt eurolt 15 miljoni euroni, mis tagab, et ükski nakatunu ei jääks vajalike ravimiteta. 2018. aasta kevadel otsustas va ... 05 August 2019
 5. Riik suurendab HIV-ennetuse rahastust ja parandab ravi kättesaadavust

  Kategooria: Uudised

  HIV/AIDS-i ennetusse ja narkootiliste ainete tarbimisest põhjustatud kahjude vähendamisse suunatakse alates järgmisest aastast püsivalt 1,5 miljonit eurot rohkem, lepiti kokku eelmisel reedel lõppenud ri ... 18 Aprill 2018
 6. Eesti inimesed on tervemad kui lätlased ja leedukad

  Kategooria: Blogi

  ... mine Eestis väheneb, Lätis ja Leedus sageneb Haigestumuse statistikas saab välja tuua tuberkuloosi ja HIV nakkuse esmasjuhtude arvu vähenemise Eestis. Tuberkuloosi haigestumus on kahanenud kõigis Balti ... 21 Veebruar 2018
 7. Kuidas perearstid saaksid panustada HIV-nakkuse massilise leviku lõpetamisse Eestis?

  Kategooria: Blogi

  ... ist meeste seas. Kuna Euroopa Liidus üldiselt on MSM-ide seas avastatud HIV-i juhtude osakaal suurenenud kümne aastaga 33%-lt 42%-ni (2005–2015), on see väga suur edusamm (2). ÜRO AIDS-i Programm ja WHO on ... 11 Jaanuar 2018
 8. Valitsus kiitis heaks tegevuskava HIV epideemia peatamiseks

  Kategooria: Uudised

  ... eks 2018-2021 näeb ette 5 miljonit eurot lisaks ka HIV/AIDS ravimitele. Kokku eraldatakse HIV ravimitele 2018. aastaks hinnanguliselt 15 miljonit eurot.  ... 22 Detsember 2017
 9. Valitsusele esitatav riiklik HIV tegevuskava seab eesmärgiks HIV juhtude vähendamise enam kui kaks korda

  Kategooria: Uudised

  Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitab täna, üleilmsel AIDSi ohvrite mälestuspäeval, valitsusele kinnitamiseks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku HIV teg ... 01 Detsember 2017
 10. Konkursil leitud ideed aitavad tõhusamalt HI-viirusega nakatunuid leida ning HIV ravi korraldada

  Kategooria: Uudised

  ... e Arengu Instituut, Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliinik, Linda Kliinik ja AIDS Healthcare Foundation. Konkurssi rahastas ViiV Healthcare üleilmsest Positive Partnerships programmist. Rohkem infot konk ... 21 Juuni 2017
 11. Baltimaade tervisestatistika kogumik: Eesti kulutab tervishoiule inimese kohta enim

  Kategooria: Uudised

  ... bleemiks just Eestis ja Lätis. 2015. aastal registreeriti Euroopa kõrgeim uute HIV-juhtude arv elaniku kohta Eestis (20,5 juhtu 100 000 elaniku kohta) ning kõrgeim AIDSi juhtude arv Lätis (6,7 juhtu 10 ... 20 Juuni 2017
 12. Turvaseksi kampaania tuletab noortele meelde: kasuta kondoomi!

  Kategooria: Uudised

  ... itiivse vastuse korral tuleb pöörduda oma perearsti poole või AIDSi anonüümsesse nõustamiskabinetti. Veebilehelt www.hiv.ee leiab kasulikku infot, kuidas kondoomi kasutamise teemadel partneriga suhelda. ... 19 Juuni 2017
 13. Tallinna tänavatelt hoiti mullu eemal ligi 600 000 kasutatud süstalt

  Kategooria: Uudised

  ...  süstalt. Aasta jooksul lisandus keskustele 295 klienti. Tänavuse aasta esimese kolme kuuga kogusid AIDSi Tugikeskus, Pealinna Abikeskus ning Convictus Eesti kokku 153 399 süstalt, uusi kliente on lisandu ... 07 Aprill 2017
 14. Tervise Arengu Instituut: abi peab pakkuma seal, kus selle mõju on kõige suurem

  Kategooria: Blogi

  ... u oli meie ettepanek täita sõlmitud lepingut ning jätkata teenuse pakkumist Erika 5a aadressil seni, kuni tuleb uus püsilahendus.“  Teenusosutaja ehk MTÜ AIDSi Tugikeskus ja linnavahelise üürileping ... 12 Oktoober 2016
 15. HIV-i levik Eestis on stabiliseerunud, kuid püsib endiselt kõrge

  Kategooria: Uudised

  ... . 2015. aastaga lõppes HIV-i ja AIDS-i senine riiklik strateegia, mille kohta on tellitud lõpphindamine eesmärgiga hinnata HIV ennetuses seniste tegevuste efektiivsust ning eesmärkide ja indikaatorite täitm ... 27 Aprill 2016
 16. TAI hakkab modelleerima HIVi nakatunute osakaalu

  Kategooria: Uudised

  ... sel aastal modelleerida elus olevate HIVi nakatunute tegelikku arvu ning veel diagnoosimata HIVi nakatunute osakaalu, kasutades selleks ECDC loodud mudelit. ECDC koos UNAIDSiga on projekti, kus riikide ... 16 Veebruar 2016
 17. Sõbrapäeva eel tähistatakse rahvusvahelist kondoomipäeva

  Kategooria: Uudised

  ... 281 inimesel, sealhulgas on see AIDS-i staadiumi jõudnud 455 inimesel. Rahvusvahelist kondoomipäeva tähistatakse Sõbrapäeva eel ning selle eesmärgiks on inimeste teadlikkuse tõstmine kondoomide kasuta ... 12 Veebruar 2016
 18. Kui Eesti ise oma HIV-epideemiaga ei tegele, haaravad ohjad teised

  Kategooria: Uudised

  ... i saatkonna avalike suhete nõunik Krislin Aedla selgitas, et kirja ajendiks oli soov avaldada toetust riigikogu HIVi ja aidsi erikomisjoni loomisele, milleks riigikogu on esimese sammu juba astunud. Aed ... 10 Veebruar 2016
 19. 2016. aasta muudatused Sotsiaalministeeriumi haldusalas

  Kategooria: Uudised

  ... seks senisest suuremas mahus. See võimaldab paremini tagada vajalike ravimite kättesaadavuse. Kui 2015. ja varasematel aastatel olid ravimikulud eelarvest kindlaks määratud ega võinud planeeritud kulu ületad ... 30 Detsember 2015
 20. Tuberkuloos ja HIV süstivate narkomaanide seas viies Euroopa Liidu riigis (2012. a uuringu tulemuste lühikokkuvõte)

  Kategooria: Blogi

  ... isaks veel Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi NIDA/NIH grandist nr R01DA029888 ja Rahvastiku tervise arengukavast (riiklik HIV ja AIDS strateegia aastateks 2006–2015). Uuringu raport (ingl k) on kättesaadav  ... 10 Detsember 2014