Search_title

Search Keyword kaasamine Totalresultsfound

Search_result

 1. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamise kogemused

  Search category: Blogi

  ... kus on oluline andmete ja info süsteemne kasutamine, kogukonna kaasamine hindamisse ja otsustamisse ning andmetele tuginevad otsused. Aastal 2009 alustati TAI eestvedamisel teistes riikides kasutusel ... 14 November 2023
 2. Tüdrukute hinnangud peresuhetele on halvenenud

  Search category: Uudised

  ...  Veel enam tuleb kaasata vanemaharidusse ka isasid, et vähendada perekonnas ilmnevaid erinevusi ema ja isa toimetulekus noortega suhtlemisel. Isade suurem kaasamine aitaks suurendada nende vanemlikk ... 03 November 2023
 3. Nooresõbralik ja kogukonnateadlik „Ringist välja“ võrgustikutöö

  Search category: Blogi

  ... aga ka tema vanemate või hooldajate kaasamine oleneb aga eelkõige spetsialistide valmisolekust ja põhimõtetest. Siiski on RV-mudelil mitu erisust. Tavapärasele võrgustikutööle lisandub hulk toetavaid ... 06 Juuni 2023
 4. Pärnu linn eelistas inimeste tervisele ja turvalisusele alkoholimüüjate kasumit

  Search category: Uudised

  ... oli müügi pealt raha teenida ning kes pärast oma tuikuvad ja lärmakad kliendid lihtsalt tänavale politsei ja kiirabi mureks jätavad, on piirangud kõige vajalikumad.   Kuhu jäi Pärnus kaasamin ... 06 Juuni 2023
 5. „STAD – Turvalisem ööelu“ Eestis

  Search category: Lasteaias

  ... hindamisplaan 2024–2027   KOV-ide kaasamine sekkumise elluviimisesse (igal aastal lisandub 2 KOV-i) Koolituste elluviimine sekkumises osalevates KOV-ides Vastutustundliku ... 02 Mai 2023
 6. Kevadkoolis moodustati dementsusesõbralikuks pürgivate hoolekandeasutuste võrgustik

  Search category: Uudised

  ...  läbinud TAI dementsuseteemalise hoolekande asutuste sisekoolitajate koolitusprogrammi. Kevadkooli teema oli töötajate kaasamine muudatuste tegemisse, mida on vaja, et teenuste osutamine dementsusesõbralikumak ... 14 Aprill 2023
 7. Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  Search category: Blogi

  ...  valikud on noorte endi jaoks vajalikud ja eluliselt tähtsad. Praktika kinnitab, et mõistev suhtumine noorte muredesse ja neist teavitamine ning noore kaasamine eakohaste ja arusaadavaate selgituste abil ... 07 Oktoober 2022
 8. Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama oma psühhosotsiaalset keskkonda

  Search category: Blogi

  ... aastate tulemusi võrrelda ja jälgida ka edusamme. Kõigi lasteaiatöötajate ja lapsevanemate kaasamine hindamisse, tulemuste analüüsimisse ning mõjusate tegevuste kavandamisse aitab väärtustad ... 27 September 2022
 9. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  Search category: Blogi

  ... enda ja eakaaslaste vaimse tervise toetamises, nende kaasamine koolikeskkonna kujundamisse ning pere, kooli ja kogukonna otsustusprotsessi võib toetada nii nende endi kui ka eakaaslaste vaimset heaolu. ... 23 Mai 2022
 10. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... erida sõnumeid Väärtust lisab ja edu toob huvirühmade kaasamine ja hästi läbimõeldud kommunikatsioon. Tervise huvikaitse võib tähendada argumenteerimist, selgitamist ja läbirääkimisi sihtrühm ... 11 Aprill 2022
 11. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... hästi kommunikeerida sõnumeid Väärtust lisab ja edu toob huvirühmade kaasamine ja hästi läbimõeldud kommunikatsioon. Tervise huvikaitse võib tähendada argumenteerimist, selgitamist ja läbirä ... 11 Aprill 2022
 12. Kopsuvähi sõeluuring vaatab tulevikku

  Search category: Uudised

  ... alusel toimub sõeluuringusse kaasamine ja suunamine kompuutertomograafilisele uuringule. Käesoleval nädalal algas patsientide skriinimine, riskide hindamine ja peagi alustatakse ka kompuutertomograafiasse ... 10 Mai 2021
 13. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Search category: Paikkonnas

  ... põhinevate otsuste ja tegevuste kasu (sh KOVi juhtidele). Tegevuste etapid: - KOVide ja MAROde kaasamine ning partnerluslepingute sõlmimine; - KOVide rahvatervise valdkonna võimekuse arendamise süsteemi ... 23 Märts 2021
 14. Kriisidega toimetulek

  Search category: Blogi

  ... emide lahendamisse. Töötajatele tuleks anda võimalus rääkida kaasa nii kogu organisatsiooni kui ka nende tööd puudutavate oluliste otsuste tegemises. Kaasamine ja osalemine on üks peamisi vaimselt ... 08 Märts 2021
 15. Riikliku vähitõrjeplaani avalik arutelu toimub detsembris

  Search category: Uudised

  ... elukvaliteeti. Detsembri algusse on plaanitud avalik kaasamine, mille käigus saavad ettepanekuid teha eri huvirühmad. Rahvusvaheline kogemus näitab, et hästi läbimõeldud ja juhitud vähitõrjeplaan ... 16 Oktoober 2020
 16. Alkoholitarvitamise häirega patsiendi ja tema lähedaste nõustamine

  Search category: Alkohol

  ... koostamine. Võrgustiku kaasamine. 2. päev 9.30 - 10.00 Kogunemine ja registreerimine 10.00 - 11.30 Suhtlemine ja toimetulek. 11.30 - 11.45 Paus 11.45 - 13.15 Elustiili muutmine: harjumused ja alternatiivsed ... 13 Veebruar 2020
 17. Tarvi Pürn: istumine on uus suitsetamine ja me ahelsuitsetame koos lastega

  Search category: Blogi

  ... lle üle tasub mõelda, eriti veel olukorras, kus haridussüsteemis räägitakse aina enam formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimimisest. Eri spordialade kutsega treenerite kaasamine liikumisõpetusse  ... 13 Detsember 2019
 18. UNICEF hindas Eesti perepoliitika üheks maailma parimaks

  Search category: Uudised

  ...  ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Eesti perepoliitika on olnud üks paremini läbi uuritud ja analüüsitud poliitikaid, millega on kaasas käinud ka pikk ja põhjalik kaasamine. Hea meel on, et mei ... 18 Juuni 2019
 19. Dementsusega inimeste ja omastehooldajate vajadused

  Search category: Blogi

  Ajakirja Sotsiaaltöö värskes numbris (1/2018) ilmus põhjalik ülevaade dementsusega inimeste ja omastehooldajate olukorra ning vajaduste kohta.  Artikli autorid, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste ... 06 Märts 2018
 20. Koolitused

  Search category: Paikkonnas

  ... . Koostegemise jõud. Kuidas kaasata inimesed kogukonna hüvanguks koos tegutsema? Kahepäevase kaasamiskoolituse fookus on tervema ja turvalisema kogukonna kujundamise võimalused kaasamine ja koost ... 09 Veebruar 2018