Search_title

Search Keyword kaasamine Totalresultsfound

Search_result

 1. „STAD – Turvalisem ööelu“ Eestis

  Search category: Lasteaias

  ... hindamisplaan 2024–2027   KOV-ide kaasamine sekkumise elluviimisesse (igal aastal lisandub 2 KOV-i) Koolituste elluviimine sekkumises osalevates KOV-ides Vastutustundliku ... 02 Mai 2023
 2. Kevadkoolis moodustati dementsusesõbralikuks pürgivate hoolekandeasutuste võrgustik

  Search category: Uudised

  ...  läbinud TAI dementsuseteemalise hoolekande asutuste sisekoolitajate koolitusprogrammi. Kevadkooli teema oli töötajate kaasamine muudatuste tegemisse, mida on vaja, et teenuste osutamine dementsusesõbralikumak ... 14 Aprill 2023
 3. Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  Search category: Blogi

  ...  valikud on noorte endi jaoks vajalikud ja eluliselt tähtsad. Praktika kinnitab, et mõistev suhtumine noorte muredesse ja neist teavitamine ning noore kaasamine eakohaste ja arusaadavaate selgituste abil ... 07 Oktoober 2022
 4. Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama oma psühhosotsiaalset keskkonda

  Search category: Blogi

  ... aastate tulemusi võrrelda ja jälgida ka edusamme. Kõigi lasteaiatöötajate ja lapsevanemate kaasamine hindamisse, tulemuste analüüsimisse ning mõjusate tegevuste kavandamisse aitab väärtustad ... 27 September 2022
 5. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  Search category: Blogi

  ... enda ja eakaaslaste vaimse tervise toetamises, nende kaasamine koolikeskkonna kujundamisse ning pere, kooli ja kogukonna otsustusprotsessi võib toetada nii nende endi kui ka eakaaslaste vaimset heaolu. ... 23 Mai 2022
 6. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... erida sõnumeid Väärtust lisab ja edu toob huvirühmade kaasamine ja hästi läbimõeldud kommunikatsioon. Tervise huvikaitse võib tähendada argumenteerimist, selgitamist ja läbirääkimisi sihtrühm ... 11 Aprill 2022
 7. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... hästi kommunikeerida sõnumeid Väärtust lisab ja edu toob huvirühmade kaasamine ja hästi läbimõeldud kommunikatsioon. Tervise huvikaitse võib tähendada argumenteerimist, selgitamist ja läbirä ... 11 Aprill 2022
 8. Kopsuvähi sõeluuring vaatab tulevikku

  Search category: Uudised

  ... alusel toimub sõeluuringusse kaasamine ja suunamine kompuutertomograafilisele uuringule. Käesoleval nädalal algas patsientide skriinimine, riskide hindamine ja peagi alustatakse ka kompuutertomograafiasse ... 10 Mai 2021
 9. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Search category: Paikkonnas

  ... põhinevate otsuste ja tegevuste kasu (sh KOVi juhtidele). Tegevuste etapid: - KOVide ja MAROde kaasamine ning partnerluslepingute sõlmimine; - KOVide rahvatervise valdkonna võimekuse arendamise süsteemi ... 23 Märts 2021
 10. Kriisidega toimetulek

  Search category: Blogi

  ... emide lahendamisse. Töötajatele tuleks anda võimalus rääkida kaasa nii kogu organisatsiooni kui ka nende tööd puudutavate oluliste otsuste tegemises. Kaasamine ja osalemine on üks peamisi vaimselt ... 08 Märts 2021
 11. Riikliku vähitõrjeplaani avalik arutelu toimub detsembris

  Search category: Uudised

  ... elukvaliteeti. Detsembri algusse on plaanitud avalik kaasamine, mille käigus saavad ettepanekuid teha eri huvirühmad. Rahvusvaheline kogemus näitab, et hästi läbimõeldud ja juhitud vähitõrjeplaan ... 16 Oktoober 2020
 12. Alkoholitarvitamise häirega patsiendi ja tema lähedaste nõustamine

  Search category: Alkohol

  ... koostamine. Võrgustiku kaasamine. 2. päev 9.30 - 10.00 Kogunemine ja registreerimine 10.00 - 11.30 Suhtlemine ja toimetulek. 11.30 - 11.45 Paus 11.45 - 13.15 Elustiili muutmine: harjumused ja alternatiivsed ... 13 Veebruar 2020
 13. Tarvi Pürn: istumine on uus suitsetamine ja me ahelsuitsetame koos lastega

  Search category: Blogi

  ... lle üle tasub mõelda, eriti veel olukorras, kus haridussüsteemis räägitakse aina enam formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimimisest. Eri spordialade kutsega treenerite kaasamine liikumisõpetusse  ... 13 Detsember 2019
 14. UNICEF hindas Eesti perepoliitika üheks maailma parimaks

  Search category: Uudised

  ...  ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Eesti perepoliitika on olnud üks paremini läbi uuritud ja analüüsitud poliitikaid, millega on kaasas käinud ka pikk ja põhjalik kaasamine. Hea meel on, et mei ... 18 Juuni 2019
 15. Dementsusega inimeste ja omastehooldajate vajadused

  Search category: Blogi

  Ajakirja Sotsiaaltöö värskes numbris (1/2018) ilmus põhjalik ülevaade dementsusega inimeste ja omastehooldajate olukorra ning vajaduste kohta.  Artikli autorid, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste ... 06 Märts 2018
 16. Koolitused

  Search category: Paikkonnas

  ... . Koostegemise jõud. Kuidas kaasata inimesed kogukonna hüvanguks koos tegutsema? Kahepäevase kaasamiskoolituse fookus on tervema ja turvalisema kogukonna kujundamise võimalused kaasamine ja koost ... 09 Veebruar 2018
 17. Naloksooni jagamine apteekide kaudu – kasutamata võimalus

  Search category: Blogi

  ... se suurendamine on võtmeküsimus üledoosidest tingitud surmade vähendamisel. Erinevate võrgustike kaasamine aitaks nimetatud probleemi kiiremini lahendada. Heaks eeskujuks võiks seejuures meile olla Šotim ... 11 September 2017
 18. "Ära põe": erivajadustega inimesed jagavad kasulikke nõuandeid

  Search category: Uudised

  ... ja julgust teise inimesega rääkida. Seda soovimegi kampaaniaga öelda," ütles sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika juht Arne Kailas. "Erivajadustega inimeste senisest suurem kaasamine ühiskonnaell ... 05 September 2017
 19. Konverentsid

  Search category: Alkohol

  ...  Tõenduspõhine psühhosotsiaalne ravi alkoholisõltuvuse korral, prof William R. Miller (New Mexico Ülikool) (ettekanne) Perekonnaliikmete kaasamine raviprotsessi, Jelena Põldsam (kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, ... 02 Veebruar 2017
 20. OECD ning Euroopa Komisjon: kroonilised haigused nõuavad Euroopas üha enam ressursse

  Search category: Uudised

  ... oli 2015. aastal Eestis ennetusele suunatud vahendite osakaal tervishoiukuludest 3,2 protsenti. Suurem panustamine ennetustegevustesse ning vähenenud töövõimega inimeste parem kaasamine tööjõuturule ... 24 November 2016