Otsi

Otsi sõna kaasamine Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Riikliku vähitõrjeplaani avalik arutelu toimub detsembris

  Kategooria: Uudised

  ... aliteeti. Detsembri algusse on plaanitud avalik kaasamine, mille käigus saavad ettepanekuid teha eri huvirühmad. Rahvusvaheline kogemus näitab, et hästi läbimõeldud ja juhitud vähitõrjeplaan aitab vähe ... 16 Oktoober 2020
 2. Alkoholitarvitamise häirega patsiendi ja tema lähedaste nõustamine

  Kategooria: Alkohol

  ... äev 9.30 - 10.00 Kogunemine ja registreerimine 10.00 - 11.30 Suhtlemine ja toimetulek. 11.30 - 11.45 Paus 11.45 - 13.15 Elustiili muutmine: harjumused ja alternatiivsed tegevused. 13.15 - 14.15 Lõuna 14.15 - 1 ... 13 Veebruar 2020
 3. Tarvi Pürn: istumine on uus suitsetamine ja me ahelsuitsetame koos lastega

  Kategooria: Blogi

  ...  ja mitteformaalse hariduse lõimimisest. Eri spordialade kutsega treenerite kaasamine liikumisõpetusse ning koolipäeva täiendava liikumistrenni lisamine on olnud arutelude keskmes, et spordivaldkond saa ... 13 Detsember 2019
 4. UNICEF hindas Eesti perepoliitika üheks maailma parimaks

  Kategooria: Uudised

  ... siaalminister Tanel Kiik. „Eesti perepoliitika on olnud üks paremini läbi uuritud ja analüüsitud poliitikaid, millega on kaasas käinud ka pikk ja põhjalik kaasamine. Hea meel on, et meid tuuakse rahvus ... 18 Juuni 2019
 5. Dementsusega inimeste ja omastehooldajate vajadused

  Kategooria: Blogi

  ... hus lugeda ajakirjast Sotsiaaltöö nr 1/2018, lk 30–39. TELLI AJAKIRI.  ... 06 Märts 2018
 6. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  kogukondi ära tunda sisemisi ressursse? Kuidas kasutada tõhusamalt vabatahtlikke? Kuidas veenda erasektorit tervist toetavatele initsiatiividele õlga alla panema? Sihtrühm: kohaliku tasandi otsusete ... 09 Veebruar 2018
 7. Naloksooni jagamine apteekide kaudu – kasutamata võimalus

  Kategooria: Blogi

  ...  võrgustike kaasamine aitaks nimetatud probleemi kiiremini lahendada. Heaks eeskujuks võiks seejuures meile olla Šotimaa. See on riik, kus rakendatakse kõige arenenumat üledooside ennetamise programmi Euroo ... 11 September 2017
 8. "Ära põe": erivajadustega inimesed jagavad kasulikke nõuandeid

  Kategooria: Uudised

  ... ust teise inimesega rääkida. Seda soovimegi kampaaniaga öelda," ütles sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika juht Arne Kailas. "Erivajadustega inimeste senisest suurem kaasamine ühiskonnaellu on väga olul ... 05 September 2017
 9. Konverentsid

  Kategooria: Alkohol

  ... ühhosotsiaalne ravi alkoholisõltuvuse korral, prof William R. Miller (New Mexico Ülikool) (ettekanne) Perekonnaliikmete kaasamine raviprotsessi, Jelena Põldsam (kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, Eesti Pereteraapia Üh ... 02 Veebruar 2017
 10. OECD ning Euroopa Komisjon: kroonilised haigused nõuavad Euroopas üha enam ressursse

  Kategooria: Uudised

  ... ud vahendite osakaal tervishoiukuludest 3,2 protsenti. Suurem panustamine ennetustegevustesse ning vähenenud töövõimega inimeste parem kaasamine tööjõuturule tooks EL riikides kaasa olulist majanduslikku ... 24 November 2016
 11. Psühhosotsiaalsed riskid töökohal: kiusamine ja ahistamine

  Kategooria: Töökohal

  ... itöötajad, töökeskkonna spetsialistid ja volinikud, töötajad. Osalejate arv ühel koolitusel: ~30 Koolitusmeetodid: Loeng, osalejate aktiivne kaasamine: rühmatööd, arutelud, harjutused, ülesanded.  ... 01 Aprill 2016
 12. Metoodika kirjeldus

  Kategooria: Koolis

  ...  lähemalt tutvustame. Metoodika kirjeldus: Käitumisoskuste Mängu metoodikas on olulisel kohal klassi ühise visiooni loomine. Õpilaste kaasamine reeglite loomise protsessi suurendab ka õpilaste mot ... 21 Jaanuar 2016
 13. Millal saab alkoholiprobleemist sõltuvus?

  Kategooria: Blogi

  ... i». «Mismoodi kaasamine ja koostöö hakkab olema, ei julge lubada. Täna on TAI aga huvitatud olema kokkukutsuja ja niitide vahel võrgupunuja, et keegi ei sipleks üksinda. Paneme jõud kokku ja leiame k ... 19 Juuni 2015
 14. Algab kandidaatide esitamine konkursile Keskkonnakäpp 2015

  Kategooria: Uudised

  ... rida saab kategooriates Tubli tegutseja, Tark tarbija, Õnnelik õpe, Kogukonna kaasamine ja Innukas innovaator. Konkursi žüriisse kuuluvad Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi,  ... 16 Märts 2015
 15. Mõistete sõnastik

  Kategooria: Töövahendid

  ... akendamine või aktiveerimine eesmärkide saavutamisel ja nende üle otsustamisel. Näiteks avaliku võimu või äriettevõtete tegevus, mille sihiks on anda kodanikele või neid esindavatele ühendustele võimalu ... 01 Oktoober 2014
 16. TEK-võrgustiku suvekool 2013

  Kategooria: Koolis

  ... s läbi töötoa "Kaasamine parimal moel". Ambromed Kliiniku kliiline psühholoog ja pereterapeut Jelena Põldsam juhtis töötuba "Kui noorel on toitumishäire...". Laste hammaste tervis 2013" projektijuht j ... 18 September 2014
 17. Rahvatervise koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ema kogukonna kujundamise võimalused läbi kaasamine ja koostöö. Kuidas abistada kogukondi ära tunda sisemisi ressursse? Kuidas kasutada tõhusamalt vabatahtlikke? Kuidas veenda erasektorit tervist toeta ... 09 September 2014
 18. Koostegemise jõud. Kuidas kaasata inimesed kogukonna hüvanguks koos tegutsema?

  Kategooria: Paikkonnas

  ... mise võimalused läbi kaasamine ja koostöö. Tule koolitusele, kui soovid teada, kuidas: kaasamine ja koostöö toetab kogukonna heaolu ja tervist kaardistada kogukonna heaolu ja tervisega seotud prob ... 09 September 2014
 19. Ajakirja Sotsiaaltöö juuninumber kutsub arutama elukutse uut definitsiooni ja piire hoolekandes

  Kategooria: Uudised

  Laste kaasamine kohaliku elu korraldusse, töörände mõju laste heaolule, deinsitutsionaliseerimine, piirid hoolekandes, sotsiaaltöö uus definitsioon – need on vaid mõned huvipakkuvad teemad Sotsiaaltöö värske ... 30 Juuni 2014
 20. Kooliga seotud inimeste kaasamine uimastiennetussoovituste väljatöötamisse ...

  Kategooria: Koolis

  Grupitöö teemal „uimastitega seotud olukorrad" Järgnev on üks näide võimalustest, kuidas kaasata kooliga seotud inimesi kooli uimastipoliitika kujundamisse. Harjutus sobib läbi viimiseks nii kooli töötajate, ... 16 Mai 2014