Otsi

Otsi sõna kaasamine Kokku: 48 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama oma psühhosotsiaalset keskkonda

  Kategooria: Blogi

  ... relda ja jälgida ka edusamme. Kõigi lasteaiatöötajate ja lapsevanemate kaasamine hindamisse, tulemuste analüüsimisse ning mõjusate tegevuste kavandamisse aitab väärtustada psühhosotsiaalset keskkond ... 27 September 2022
 2. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  Kategooria: Blogi

  ... nde kaasamine koolikeskkonna kujundamisse ning pere, kooli ja kogukonna otsustusprotsessi võib toetada nii nende endi kui ka eakaaslaste vaimset heaolu. Hoolivate ja soojade suhete kujundamisele kool ... 23 Mai 2022
 3. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... a läbirääkimisi sihtrühmadega, ka kolleegide ja koostööpartneritega. Tähtis on, et räägitaks neile arusaadavalt ja õigeid suhtluskanaleid kasutades. Analüüsida vajadusi ja võimalusi Analüüs peamiste ... 11 Aprill 2022
 4. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... selgitamist ja läbirääkimisi sihtrühmadega, ka kolleegide ja koostööpartneritega. Tähtis on, et räägitaks neile arusaadavalt ja õigeid suhtluskanaleid kasutades. Analüüsida vajadusi ja võimalusi An ... 11 Aprill 2022
 5. Kopsuvähi sõeluuring vaatab tulevikku

  Kategooria: Uudised

  ... mub sõeluuringusse kaasamine ja suunamine kompuutertomograafilisele uuringule. Käesoleval nädalal algas patsientide skriinimine, riskide hindamine ja peagi alustatakse ka kompuutertomograafiasse saatmisega. ... 10 Mai 2021
 6. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... a võimekuse arendamise süsteemi väljatöötamine, kasutades teenusedisaini metoodikat; - osalevates omavalitsustes ja maakondades olukorra välja selgitamine ning vajalike andmete kogumine ja analüüs; - priorit ... 23 Märts 2021
 7. Kriisidega toimetulek

  Kategooria: Blogi

  ... uliste otsuste tegemises. Kaasamine ja osalemine on üks peamisi vaimselt terve töökeskkonna säilitamise eeldusi. Ära ei tohi unustada ka tagasiside olulisust oludes, kus igapäevaselt kokku ei saada. Tunn ... 08 Märts 2021
 8. Riikliku vähitõrjeplaani avalik arutelu toimub detsembris

  Kategooria: Uudised

  ... aliteeti. Detsembri algusse on plaanitud avalik kaasamine, mille käigus saavad ettepanekuid teha eri huvirühmad. Rahvusvaheline kogemus näitab, et hästi läbimõeldud ja juhitud vähitõrjeplaan aitab vähe ... 16 Oktoober 2020
 9. Alkoholitarvitamise häirega patsiendi ja tema lähedaste nõustamine

  Kategooria: Alkohol

  ... äev 9.30 - 10.00 Kogunemine ja registreerimine 10.00 - 11.30 Suhtlemine ja toimetulek. 11.30 - 11.45 Paus 11.45 - 13.15 Elustiili muutmine: harjumused ja alternatiivsed tegevused. 13.15 - 14.15 Lõuna 14.15 - 1 ... 13 Veebruar 2020
 10. Tarvi Pürn: istumine on uus suitsetamine ja me ahelsuitsetame koos lastega

  Kategooria: Blogi

  ...  ja mitteformaalse hariduse lõimimisest. Eri spordialade kutsega treenerite kaasamine liikumisõpetusse ning koolipäeva täiendava liikumistrenni lisamine on olnud arutelude keskmes, et spordivaldkond saa ... 13 Detsember 2019
 11. UNICEF hindas Eesti perepoliitika üheks maailma parimaks

  Kategooria: Uudised

  ... siaalminister Tanel Kiik. „Eesti perepoliitika on olnud üks paremini läbi uuritud ja analüüsitud poliitikaid, millega on kaasas käinud ka pikk ja põhjalik kaasamine. Hea meel on, et meid tuuakse rahvus ... 18 Juuni 2019
 12. Dementsusega inimeste ja omastehooldajate vajadused

  Kategooria: Blogi

  ... hus lugeda ajakirjast Sotsiaaltöö nr 1/2018, lk 30–39. TELLI AJAKIRI.  ... 06 Märts 2018
 13. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  kaasamiskoolituse fookus on tervema ja turvalisema kogukonna kujundamise võimalused kaasamine ja koostöö abil. Kuidas abistada kogukondi ja tunda ära sisemisi ressursse? Kuidas kasutada tõhusamalt vabat ... 09 Veebruar 2018
 14. Naloksooni jagamine apteekide kaudu – kasutamata võimalus

  Kategooria: Blogi

  ...  võrgustike kaasamine aitaks nimetatud probleemi kiiremini lahendada. Heaks eeskujuks võiks seejuures meile olla Šotimaa. See on riik, kus rakendatakse kõige arenenumat üledooside ennetamise programmi Euroo ... 11 September 2017
 15. "Ära põe": erivajadustega inimesed jagavad kasulikke nõuandeid

  Kategooria: Uudised

  ... ust teise inimesega rääkida. Seda soovimegi kampaaniaga öelda," ütles sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika juht Arne Kailas. "Erivajadustega inimeste senisest suurem kaasamine ühiskonnaellu on väga olul ... 05 September 2017
 16. Konverentsid

  Kategooria: Alkohol

  ... ühhosotsiaalne ravi alkoholisõltuvuse korral, prof William R. Miller (New Mexico Ülikool) (ettekanne) Perekonnaliikmete kaasamine raviprotsessi, Jelena Põldsam (kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, Eesti Pereteraapia Üh ... 02 Veebruar 2017
 17. OECD ning Euroopa Komisjon: kroonilised haigused nõuavad Euroopas üha enam ressursse

  Kategooria: Uudised

  ... ud vahendite osakaal tervishoiukuludest 3,2 protsenti. Suurem panustamine ennetustegevustesse ning vähenenud töövõimega inimeste parem kaasamine tööjõuturule tooks EL riikides kaasa olulist majanduslikku ... 24 November 2016
 18. Metoodika kirjeldus

  Kategooria: Koolis

  ...  lähemalt tutvustame. Metoodika kirjeldus: Käitumisoskuste Mängu metoodikas on olulisel kohal klassi ühise visiooni loomine. Õpilaste kaasamine reeglite loomise protsessi suurendab ka õpilaste mot ... 21 Jaanuar 2016
 19. Millal saab alkoholiprobleemist sõltuvus?

  Kategooria: Blogi

  ... i». «Mismoodi kaasamine ja koostöö hakkab olema, ei julge lubada. Täna on TAI aga huvitatud olema kokkukutsuja ja niitide vahel võrgupunuja, et keegi ei sipleks üksinda. Paneme jõud kokku ja leiame k ... 19 Juuni 2015
 20. Algab kandidaatide esitamine konkursile Keskkonnakäpp 2015

  Kategooria: Uudised

  ... rida saab kategooriates Tubli tegutseja, Tark tarbija, Õnnelik õpe, Kogukonna kaasamine ja Innukas innovaator. Konkursi žüriisse kuuluvad Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi,  ... 16 Märts 2015