Otsi

Otsi sõna lasteaed Kokku: 98 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama oma psühhosotsiaalset keskkonda ...

  Kategooria: Blogi

  ...  Hindamistulemuste põhjal saab lasteaed koostöös lapsevanematega määratleda arenguvajadused ja kavandada tegevusi, mis aitavad luua paremad võimalused laste ja töötajate vaimseks, emotsionaalseks ja ... 27 September 2022
 2. Seikluste Laegas – sõpradega liikumise ja maitsete maailmas!

  Kategooria: Uudised

  ... 021/22 õppeaastal Põlvamaa 5 lasteaia 8 rühmas, 2022/23 hakkavad seda katsetama 9 Võrumaa lasteaeda ning 2023/24 õppeaastal kaasatakse Lääne-Virumaa lasteaiad. Käesoleval õppeaastal viiakse sekkumise m ... 07 September 2022
 3. Laste söömisharjumuste kujundamine

  Kategooria: Blogi

  ... emid. Mida suuremaks saab laps, seda rohkem mõjutab teda kõik koduväline: lasteaed, kool, sõbrad, ümbritsevad inimesed. Kuigi mõni haridusasutuse juht võib arvata, et õpetajate töö on üksnes lastele ha ... 07 September 2022
 4. Valminud on juhend kooli- ja lasteaiaköökide kliimamõju hindamiseks

  Kategooria: Uudised

  ... stele, kes vastutavad koolide, lasteaedade või teistegi avalike asutuste (vanglad, haiglad, hooldekodud) toitlustamise eest. Tutvustatakse 19 aspektist koosnevat CLIKIS-metoodikat, mis hõlmab nii menü ... 15 Juuli 2022
 5. Mahetoitu pakkuvad haridusasutused hakkavad toetust saama

  Kategooria: Uudised

  Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas määruse, mille raames hakatakse toetama lastele mahetoitu pakkuvaid koole ja lasteaedu. Mahetoidu pakkujateks loetakse selliseid haridusasutusi, kus k ... 14 Juuli 2022
 6. Toimus Tervist Edendavate Lasteaedade suvekool 2022  ...

  Kategooria: Blogi

  7.–8. juunil 2022 toimus Nelijärve Puhkekeskuses Tervist Edendavate Lasteaedade XIII suvekool „Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine“. Õnnestumiste ja ideede koda Päeva esimese poo ... 07 Juuli 2022
 7. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  Kategooria: Blogi

  ... rtu linna lasteaedadel ja koolidel on tore ettevõtmine, kus lapsed koguvad oma vanavanematelt lugusid nende nooruspõlve õuemängude kohta. Selle kaudu saavad erinevad põlvkonnad koos aega veeta. Vanemas e ... 27 Aprill 2022
 8. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

  Kategooria: Lasteaias

  ... rtu linna lasteaedadel ja koolidel on tore ettevõtmine, kus lapsed koguvad oma vanavanematelt lugusid nende nooruspõlve õuemängude kohta. Selle kaudu saavad erinevad põlvkonnad koos aega veeta. Vanemas e ... 26 Aprill 2022
 9. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... lähenemist on juba edukalt rakendatud Lääne-Virumaal, Raplamaal, Viljandimaa ja Võrumaal (vt joonis 3). Joonis 3. Järjepidev ja mitmetahuline tegevus laste ülekaalulisuse ennetamisel ja vähendamis ... 11 Aprill 2022
 10. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... ist süsteemset lähenemist on juba edukalt rakendatud Lääne-Virumaal, Raplamaal, Viljandimaa ja Võrumaal (vt joonis 3). Joonis 3. Järjepidev ja mitmetahuline tegevus laste ülekaalulisuse ennetamisel ja v ... 11 Aprill 2022
 11. Vaimse tervise edendamine

  Kategooria: Vaimne tervis

  ... tervist toetada põhikooli I ja II astmes (1-6. kl) rakendatav VEPA käitumisoskuste mäng. Lasteaedadele on olemas materjalid lapse vaimse tervise toetamiseks ja lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna hinda ... 29 Märts 2022
 12. Pandeemia mõju laste vaimsele tervisele ja kuidas neid toetada

  Kategooria: Blogi

  ... ? Kui suured rühmad tegutsevad lastehoiuasutuses või lasteaias? Millised on suhted rühmades? Kui kättesaadavad on tugiteenused lasteaias? Kuidas toetatakse lasteaedade, koolide ja lastevanemate koostööd?  ... 28 Veebruar 2022
 13. Lastekaitse Liit esitas Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu kohta

  Kategooria: Uudised

  ... ligipääsu haridusele. Näiteks seletuskirjas on märgitud, et lasteaedade miinimumkoosseisu kehtetuks tunnistamine võib põhjustada alushariduse kvaliteediriski kohaliku omavalitsuste üksustes. Olukorras, kus  ... 03 Veebruar 2022
 14. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... nimega Toybox) kohandamine, piloteerimine ja elluviimine lasteaedades – toitumis- ja liikumisharjumusi kujundava sekkumise rakendamine laste ülekaalulisuse ennetamiseks. Projekti sihtrühmad: kohalikud om ... 23 Märts 2021
 15. Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond

  Kategooria: Paikkonnas

  ... liste kui ka kogukonna liikmeid. THP meeskonda kuuluvad sotsiaali (lastekaitse, täiskasvanute hoolekanne, tööturg, teenuste osutajad), hariduse (lasteaed, kool, noorsootöö, huvitegevus, osalusvõimalused), ter ... 06 November 2020
 16. Tervisedenduse juubeliviktoriini tulemused

  Kategooria: Blogi

  ... i jääda üksi ning tervist edendavate lasteaedade võrgustik koondab tervist oluliseks pidavaid ja selle nimel tegutsevaid lasteaedu. Kõige keerukamateks osutusid maakondade võrgustikutööd puudutavad ... 19 Juuni 2020
 17. Lapsevanemad kodusel eesrindel ehk kuidas tulevad pered toime eriolukorral ajal?

  Kategooria: Blogi

  ... atel kohandada oma töö ja pereelu sobivaks seetõttu, et (põhi)kooliealised lapsed on distantsõppel ja lasteaialapsi pole soovitav viia lasteaeda. Seda eelkõige seetõttu, et kogu perega oma tervist hoida nin ... 04 Mai 2020
 18. Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Kategooria: Uudised

  ... iteks on rahvatervise seaduse alusel reguleeritud lasteaedadele, koolidele ning hoolekandeasutustele kehtivad keskkonna- ja toitlustamise nõuded. Samuti on rahvatervise seaduse alusel sätestatud nõuded näitek ... 18 Oktoober 2019
 19. Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) uuris, kuivõrd mõjutavad liikumistingimused lasteaias laste füüsilist arengut. Selgus, et lasteaedades, kus on tööl erialase haridusega liikumisõpetaja, on enam tegeletud las ... 10 Oktoober 2019
 20. Kas teadsid, mitu magusaampsu tohib päevas üldse süüa ja kui palju neist on kas või ühe sotšniku sees?

  Kategooria: Blogi

  ... lieelik lisatud suhkruid saada vaid 20 grammi päevas — toim). Seda tehakse põhjusel, et täita määrusega ette nähtud süsivesikute normi, ja suhkru lisamisega on seda kerge saavutada. Praegu tegeleme määru ... 05 September 2019