Otsi

Otsi sõna lasteaed Kokku: 100 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Kuidas hoida kaugtööd tegeva töötaja tervist?

  Kategooria: Blogi

  ... a saginasse kolima, et jõuaks lapsele normaalsel ajal lasteaeda järgi, et saaks loobuda igahommikustest ummikutest või pikast rongisõidust töökohta jne. Just nendel ja teistelgi põhjustel on viimase vi ... 10 Juuli 2019
 2. TEL võrgustiku suvekool 2019

  Kategooria: Lasteaias

  11.-12. juunil toimus Kääriku Spordikeskuses Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku XII suvekool „Laps ja seksuaalsus: keha, tunded ja turvalisus". Avasime suvekooli traditsiooniliselt uute liikmete v ... 03 Juuli 2019
 3. Vastvalminud juhend annab tervislikke näpunäiteid lasteaedade ja koolide puhvetitele ...

  Kategooria: Uudised

  Valminud on juhend, mis annab soovitusi toidu valikul lasteasutuste puhvetitesse ja müügiautomaatidesse. Soovitused koostati, et aidata lasteasutuse juhtidel ja pidajatel hinnata praegust toiduvalikut ... 08 Märts 2019
 4. Tunnustuse said 2018. aasta tegusamad tervisedendajaid

  Kategooria: Uudised

  ... d, keda ennast või kelle lähedast on tabanud raske haigus, nad on lasteaednikud ja noorsootöötajad, kes õpetavad meie lapsi omaenese elu suunama ja juhtima, nad on politseinikud ja pritsumehed –  terved meesko ... 25 Veebruar 2019
 5. Turvalise interneti päev õpetab nutivahendeid nutikamalt kasutama

  Kategooria: Uudised

  ... me Teie kooli, lasteaeda, noortekeskust, huviringi turvalise interneti päeva tähistama ning interneti ja nutiseadmete kasutamise kui ka ohutuse temaatikat käsitlema. Soovitusi 2019. aasta turvalise interneti ... 04 Veebruar 2019
 6. Näidismenüüde ja -retseptide esitamise tähtaega on pikendatud

  Kategooria: Blogi

  Seoses NutriData toitumisprogrammi eeldatava uuenemisega 2019. a. jaanuari lõpus on lasteaedade ja koolide uute näidismenüüde ja -retseptide ideede esitamise tähtaega pikendatud 2019. aasta 6. maini.  ... 17 Detsember 2018
 7. TAI koondab lasteasutuste parimad menüüd raamatuks

  Kategooria: Blogi

  Tervise Arengu Instituut (TAI) ja Sotsiaalministeerium kutsuvad kõiki toitlustajaid, kokkasid, toitumisnõustajad ja teisi toitlustamisega tegelevaid inimesi koostama ja saatma koolide ja lasteaedade näidismenüüsid. Kõ ... 29 Oktoober 2018
 8. Näidismenüüde ideekorje

  Kategooria: Toitumine

  ... gil teistel, kes soovivad kaasa mõelda, anda oma panus parimate näidismenüüde koostamisse laste toitlustamiseks koolides ja lasteaedades. Näidismenüüd ja retseptid vaadatakse üle Tervise Arengu Insti ... 22 Oktoober 2018
 9. TAI veebileht tarkvanem.ee juhendab vanemaid lastekasvatamise keerulises töös

  Kategooria: Blogi

  ... iklippe levinud alkomüütidest. Samuti on lehel animeeritud videod, mis annavad nippe, kuidas lapse käitumist suunata näiteks siis, kui nad ei taha hommikul lasteaeda minnes riidesse panna või söögilauas ... 28 September 2018
 10. TEL võrgustiku suvekool 2018

  Kategooria: Lasteaias

  12.-13. juunil said Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liikmed kokku Valgamaal Kääriku Spordikeskuses, XI TEL võrgustiku riiklikus suvekoolis. Avasime oodatud traditsioonilise suurürituse 9 la ... 15 August 2018
 11. „Imelised aastad“ konkursi läbis 16 kohalikku omavalitsust

  Kategooria: Uudised

  ... tööpartnerile – ühel juhul on koostööpartneriks lasteaed ja teisel juhul laste- ja perekeskus. Soovitame seda võimalust aktiivselt kasutada ka teistel kohalikel omavalitsustel. Toetuse said ja kooli ... 19 Juuni 2018
 12. Liikumispüramiid

  Kategooria: Blogi

  ... ud igapäevased tegevused on näiteks kõndimine või jalgrattaga liikumine (poodi, lasteaeda, tööle jms), koeraga jalutamine. Või planeeri teadlikult endale aeg, et teha vähemalt 30 minutit aktiivset kõndi. ... 24 Aprill 2018
 13. Hindamisvahendid

  Kategooria: Koolis

  ... a soovi korral oma piirkonna lasteaedade koordinaatori või tervisedendaja. Tervisemeeskonna suutlikkuse hindamine planeeritakse tegevuskavas. Küsimustiku saad alla laadida siit. Kooli tervisealane  ... 16 Veebruar 2018
 14. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... . Kogumikuga saad tutvuda siin.  Paikkondlike koostöövõrgustike tegevuse efektiivsus. Eesti maakondade ja suuremate kohalike omavalitsuste lasteaedade ja koolide tervisedendusvõrgustike efektiivsu ... 09 Veebruar 2018
 15. Neli valusat küsimust olukorrast narkomaailmas

  Kategooria: Blogi

  ...  on kaasatud sadu koole-lasteaedu ja lapsevanemaid.  ... 01 Veebruar 2018
 16. Lastehoid töökohal säästab närve ja loob turvatunnet

  Kategooria: Blogi

  ...  on mõtet luua ikkagi ettevõttes, kus töötajatel on lapsi, siis ühel hetkel võib lastehoid töökohal mõjutada töötaja valikuid märgatavalt.   „Mul oli konkreetselt üks lapsevanem, kes ütles, et tal oli k ... 05 Detsember 2017
 17. Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama psühhosotsiaalset keskkonda ...

  Kategooria: Blogi

  ... luste loomine. Hindamistulemuste ehk graafiliselt esitatud raporti põhjal saab lasteaed koostöös lastevanematega määratleda arenguvajadused ja vajadusel planeerida tegevusi olukorra parendamiseks. Hi ... 28 November 2017
 18. Hindamisvahendid

  Kategooria: Lasteaias

  ... mustele. Analüüsi ja järelduste tegemise protsessi võib kaasata soovi korral oma piirkonna lasteaedade koordinaatori.. Tervisemeeskonna suutlikkuse hindamine planeeritakse tegevuskavas. Küsimustiku sa ... 23 November 2017
 19. Tervisekasvatus

  Kategooria: Lasteaias

  ... asest õppe- ja kasvatustööst" (2010) 2008. a Tervise Arengu Instituudi organiseeritud ideekonkursile „Tervis ja turvalisus lasteaia õppe- ja kasvatustöös" esitati 40 tööd, millest žürii valis kogumikku 18 ... 23 November 2017
 20. Toitumine

  Kategooria: Lasteaias

  ... , koolide, haiglate jt toitlustajatele menüüde koostamiseks ja hindamiseks. Samuti neile, kes tahavad oma toitumisharjumusi hinnata ning tervislikumalt toituda. Menüü analüüsimiseks tuleb end registreerid ... 23 November 2017