Otsi

Otsi sõna lasteaed Kokku: 98 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  Kategooria: Blogi

  ... rtu linna lasteaedadel ja koolidel on tore ettevõtmine, kus lapsed koguvad oma vanavanematelt lugusid nende nooruspõlve õuemängude kohta. Selle kaudu saavad erinevad põlvkonnad koos aega veeta. Vanemas e ... 27 Aprill 2022
 2. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

  Kategooria: Lasteaias

  ... rtu linna lasteaedadel ja koolidel on tore ettevõtmine, kus lapsed koguvad oma vanavanematelt lugusid nende nooruspõlve õuemängude kohta. Selle kaudu saavad erinevad põlvkonnad koos aega veeta. Vanemas e ... 26 Aprill 2022
 3. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... lähenemist on juba edukalt rakendatud Lääne-Virumaal, Raplamaal, Viljandimaa ja Võrumaal (vt joonis 3). Joonis 3. Järjepidev ja mitmetahuline tegevus laste ülekaalulisuse ennetamisel ja vähendamis ... 11 Aprill 2022
 4. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... ist süsteemset lähenemist on juba edukalt rakendatud Lääne-Virumaal, Raplamaal, Viljandimaa ja Võrumaal (vt joonis 3). Joonis 3. Järjepidev ja mitmetahuline tegevus laste ülekaalulisuse ennetamisel ja v ... 11 Aprill 2022
 5. Vaimse tervise edendamine

  Kategooria: Vaimne tervis

  ... tervist toetada põhikooli I ja II astmes (1-6. kl) rakendatav VEPA käitumisoskuste mäng. Lasteaedadele on olemas materjalid lapse vaimse tervise toetamiseks ja lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna hinda ... 29 Märts 2022
 6. Pandeemia mõju laste vaimsele tervisele ja kuidas neid toetada

  Kategooria: Blogi

  ... ? Kui suured rühmad tegutsevad lastehoiuasutuses või lasteaias? Millised on suhted rühmades? Kui kättesaadavad on tugiteenused lasteaias? Kuidas toetatakse lasteaedade, koolide ja lastevanemate koostööd?  ... 28 Veebruar 2022
 7. Lastekaitse Liit esitas Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu kohta

  Kategooria: Uudised

  ... ligipääsu haridusele. Näiteks seletuskirjas on märgitud, et lasteaedade miinimumkoosseisu kehtetuks tunnistamine võib põhjustada alushariduse kvaliteediriski kohaliku omavalitsuste üksustes. Olukorras, kus  ... 03 Veebruar 2022
 8. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... a elluviimine lasteaedades - toitumis- ja liikumisharjumusi kujundava sekkumise rakendamine laste ülekaalulisuse ennetamiseks. Projekti sihtrühmad: kohalikud omavalitsused, kes projekti tegevus ... 23 Märts 2021
 9. Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond

  Kategooria: Paikkonnas

  ... aitse, täiskasvanute hoolekanne, tööturg, teenuste osutajad), hariduse (lasteaed, kool, noorsootöö, huvitegevus, osalusvõimalused), tervishoiu (perearst, kooliõed, terviseedendajad) ja turvalisuse (politsei, pääs ... 06 November 2020
 10. Tervisedenduse juubeliviktoriini tulemused

  Kategooria: Blogi

  ... i jääda üksi ning tervist edendavate lasteaedade võrgustik koondab tervist oluliseks pidavaid ja selle nimel tegutsevaid lasteaedu. Kõige keerukamateks osutusid maakondade võrgustikutööd puudutavad ... 19 Juuni 2020
 11. Lapsevanemad kodusel eesrindel ehk kuidas tulevad pered toime eriolukorral ajal?

  Kategooria: Blogi

  ... atel kohandada oma töö ja pereelu sobivaks seetõttu, et (põhi)kooliealised lapsed on distantsõppel ja lasteaialapsi pole soovitav viia lasteaeda. Seda eelkõige seetõttu, et kogu perega oma tervist hoida nin ... 04 Mai 2020
 12. Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Kategooria: Uudised

  ... iteks on rahvatervise seaduse alusel reguleeritud lasteaedadele, koolidele ning hoolekandeasutustele kehtivad keskkonna- ja toitlustamise nõuded. Samuti on rahvatervise seaduse alusel sätestatud nõuded näitek ... 18 Oktoober 2019
 13. Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) uuris, kuivõrd mõjutavad liikumistingimused lasteaias laste füüsilist arengut. Selgus, et lasteaedades, kus on tööl erialase haridusega liikumisõpetaja, on enam tegeletud las ... 10 Oktoober 2019
 14. Kas teadsid, mitu magusaampsu tohib päevas üldse süüa ja kui palju neist on kas või ühe sotšniku sees?

  Kategooria: Blogi

  ... lieelik lisatud suhkruid saada vaid 20 grammi päevas — toim). Seda tehakse põhjusel, et täita määrusega ette nähtud süsivesikute normi, ja suhkru lisamisega on seda kerge saavutada. Praegu tegeleme määru ... 05 September 2019
 15. Kuidas hoida kaugtööd tegeva töötaja tervist?

  Kategooria: Blogi

  ... a saginasse kolima, et jõuaks lapsele normaalsel ajal lasteaeda järgi, et saaks loobuda igahommikustest ummikutest või pikast rongisõidust töökohta jne. Just nendel ja teistelgi põhjustel on viimase vi ... 10 Juuli 2019
 16. TEL võrgustiku suvekool 2019

  Kategooria: Lasteaias

  11.-12. juunil toimus Kääriku Spordikeskuses Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku XII suvekool „Laps ja seksuaalsus: keha, tunded ja turvalisus". Avasime suvekooli traditsiooniliselt uute liikmete v ... 03 Juuli 2019
 17. Vastvalminud juhend annab tervislikke näpunäiteid lasteaedade ja koolide puhvetitele ...

  Kategooria: Uudised

  Valminud on juhend, mis annab soovitusi toidu valikul lasteasutuste puhvetitesse ja müügiautomaatidesse. Soovitused koostati, et aidata lasteasutuse juhtidel ja pidajatel hinnata praegust toiduvalikut ... 08 Märts 2019
 18. Tunnustuse said 2018. aasta tegusamad tervisedendajaid

  Kategooria: Uudised

  ... d, keda ennast või kelle lähedast on tabanud raske haigus, nad on lasteaednikud ja noorsootöötajad, kes õpetavad meie lapsi omaenese elu suunama ja juhtima, nad on politseinikud ja pritsumehed –  terved meesko ... 25 Veebruar 2019
 19. Turvalise interneti päev õpetab nutivahendeid nutikamalt kasutama

  Kategooria: Uudised

  ... me Teie kooli, lasteaeda, noortekeskust, huviringi turvalise interneti päeva tähistama ning interneti ja nutiseadmete kasutamise kui ka ohutuse temaatikat käsitlema. Soovitusi 2019. aasta turvalise interneti ... 04 Veebruar 2019
 20. Näidismenüüde ja -retseptide esitamise tähtaega on pikendatud

  Kategooria: Blogi

  Seoses NutriData toitumisprogrammi eeldatava uuenemisega 2019. a. jaanuari lõpus on lasteaedade ja koolide uute näidismenüüde ja -retseptide ideede esitamise tähtaega pikendatud 2019. aasta 6. maini.  ... 17 Detsember 2018