Search_title

Search Keyword lasteaed Totalresultsfound

Search_result

 1. Alusharidusseadus toob muudatusi lastehoidudele ja lasteaedadele

  Search category: Uudised

  ... teenus sotsiaalteenusena jääb kehtima üksnes suure hooldus- ja abivajadusega laste jaoks. Eelnõu kohaselt on lastehoid kuni seitsmeaastastele lastele, lasteaed aga kolme- kuni seitsmeaastastele lastele. ... 06 Mai 2024
 2. Lasteaial on laste liikumisaktiivsuse suurendamisel oluline roll

  Search category: Uudised

  ... ning toimuks lapse arengut ja tervist toetavas keskkonnas. Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub lasteaedu liikumisvaldkonda hindama ja arendama – selle toetamiseks on valminud juhendmaterjal koos hindamisvahendiga. ... 13 Veebruar 2024
 3. Laste söömisharjumuste kujundamise koolituskursusel saadud teadmisi kasutatakse lasteaedades edukalt

  Search category: Blogi

  ... tut kasutab oma töös iganädalaselt samuti veerand ja vähemalt kord kuus ligi 60 protsenti vastanutest. Lasteaedades käsitletakse kõiki õpetajaraamatus olevaid teemasid. Lastega uuritakse ja arutlet ... 24 Mai 2023
 4. Lasteaia liikumisvaldkonna hindamine ja arendamine

  Search category: Uudised

  Laste liikumisoskuste arendamine, kehalise aktiivsuse suurendamine ja selleks võimaluste loomine on lasteaias oluline tegevusvaldkond. Tartu Ülikooli liikumislabori ja Tervise Arengu Instituudi koostöös ... 19 Mai 2023
 5. Loodussõbraliku aia rajamise õppematerjal soodustab toidu kasvatamise teadmiste levikut ja edendab õuesõpet

  Search category: Uudised

  ...  Eestis on väga häid näiteid koolide ja lasteaedade juures asuvatest õppeaedadest. Samas on palju õppeasutusi, kus on soov ja valmisolek aeda rajada või täiustada, kuid puudu on teadmised ja oskused. ... 27 Veebruar 2023
 6. Kas klaas on pooltühi või pooltäis?

  Search category: Blogi

  ...  viia ennetavalt kooli, lasteaeda, teistesse oma asutustesse, kogukonda, aga see nõuab siiski vahendeid, mida meil praegu kahjuks napib. Üht-teist oleme teinud, nt vaimse tervise esmaabi koolitused, psühholoogilis ... 30 Jaanuar 2023
 7. Valmis liikumisvaldkonna hindamise töövahend lasteaedadele

  Search category: Uudised

  Laste liikumisoskuste arendamine, kehalise aktiivsuse suurendamine ja selleks võimaluste loomine on oluline tegevusvaldkond lasteaias. Tartu Ülikooli liikumislabori ja Tervise Arengu Instituudi koostöös ... 02 Detsember 2022
 8. Noortesõbralikus Muhu vallas unistatakse suurelt

  Search category: Blogi

  ... et Muhus on lapsed kaua ühes ja samas koosluses, sest on vaid üks lasteaed ja üks kool: „Need lapsed, kes lähevad täna sõimerühma ja nende vanemad … nad on tegelikult sama seltskonnaga üpris muutma ... 24 November 2022
 9. Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama oma psühhosotsiaalset keskkonda

  Search category: Blogi

  ... loomine. Hindamistulemuste põhjal saab lasteaed koostöös lapsevanematega määratleda arenguvajadused ja kavandada tegevusi, mis aitavad luua paremad võimalused laste ja töötajate vaimseks, ... 27 September 2022
 10. Seikluste Laegas – sõpradega liikumise ja maitsete maailmas!

  Search category: Uudised

  ... toimus 2021/22 õppeaastal Põlvamaa 5 lasteaia 8 rühmas, 2022/23 hakkavad seda katsetama 9 Võrumaa lasteaeda ning 2023/24 õppeaastal kaasatakse Lääne-Virumaa lasteaiad. Käesoleval õppeaastal viiakse ... 07 September 2022
 11. Laste söömisharjumuste kujundamine

  Search category: Blogi

  ... vad mõnikord välja söömishäired või muud terviseprobleemid. Mida suuremaks saab laps, seda rohkem mõjutab teda kõik koduväline: lasteaed, kool, sõbrad, ümbritsevad inimesed. Kuigi mõni haridusasu ... 07 September 2022
 12. Valminud on juhend kooli- ja lasteaiaköökide kliimamõju hindamiseks

  Search category: Uudised

  ... inimestele, kes vastutavad koolide, lasteaedade või teistegi avalike asutuste (vanglad, haiglad, hooldekodud) toitlustamise eest. Tutvustatakse 19 aspektist koosnevat CLIKIS-metoodikat, mis hõlmab nii ... 15 Juuli 2022
 13. Mahetoitu pakkuvad haridusasutused hakkavad toetust saama

  Search category: Uudised

  Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas määruse, mille raames hakatakse toetama lastele mahetoitu pakkuvaid koole ja lasteaedu. Mahetoidu pakkujateks loetakse selliseid haridusasutusi, kus ... 14 Juuli 2022
 14. Toimus Tervist Edendavate Lasteaedade suvekool 2022

  Search category: Blogi

  7.–8. juunil 2022 toimus Nelijärve Puhkekeskuses Tervist Edendavate Lasteaedade XIII suvekool „Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine“. Õnnestumiste ja ideede koda Päeva esimese ... 07 Juuli 2022
 15. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  Search category: Blogi

  ... e näiteks järgmisi tegevusi ja ennetusprogramme. Tartu linna lasteaedadel ja koolidel on tore ettevõtmine, kus lapsed koguvad oma vanavanematelt lugusid nende nooruspõlve õuemängude kohta. Selle kau ... 27 Aprill 2022
 16. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

  Search category: Lasteaias

  ... e näiteks järgmisi tegevusi ja ennetusprogramme. Tartu linna lasteaedadel ja koolidel on tore ettevõtmine, kus lapsed koguvad oma vanavanematelt lugusid nende nooruspõlve õuemängude kohta. Selle kau ... 26 Aprill 2022
 17. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... eda nii laste, lapsevanemate, lasteaedade kui ka koolidega (personal ja keskkond), kuid vähem tähtis ei ole laiem avalik ruum, näiteks transpordikorraldus: sobiv liinivõrk ja kergliiklusteede võrgus ... 11 Aprill 2022
 18. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... ks on vaja tegeleda nii laste, lapsevanemate, lasteaedade kui ka koolidega (personal ja keskkond), kuid vähem tähtis ei ole laiem avalik ruum, näiteks transpordikorraldus: sobiv liinivõrk ja kergliikluste ... 11 Aprill 2022
 19. Vaimse tervise edendamine

  Search category: Vaimne tervis

  ...  Koolides aitab laste vaimset tervist toetada põhikooli I ja II astmes (1-6. kl) rakendatav VEPA käitumisoskuste mäng. Lasteaedadele on olemas materjalid lapse vaimse tervise toetamiseks ja lasteaia ... 29 Märts 2022
 20. Pandeemia mõju laste vaimsele tervisele ja kuidas neid toetada

  Search category: Blogi

  ... juures pakutakse tasuta lapsehoidu)? Kui suured rühmad tegutsevad lastehoiuasutuses või lasteaias? Millised on suhted rühmades? Kui kättesaadavad on tugiteenused lasteaias? Kuidas toetatakse lasteaedade, ... 28 Veebruar 2022