Search_title

Search Keyword lasteaed Totalresultsfound

Search_result

 1. Valmis liikumisvaldkonna hindamise töövahend lasteaedadele

  Search category: Uudised

  Laste liikumisoskuste arendamine, kehalise aktiivsuse suurendamine ja selleks võimaluste loomine on oluline tegevusvaldkond lasteaias. Tartu Ülikooli liikumislabori ja Tervise Arengu Instituudi koostöös ... 02 Detsember 2022
 2. Noortesõbralikus Muhu vallas unistatakse suurelt

  Search category: Blogi

  ... et Muhus on lapsed kaua ühes ja samas koosluses, sest on vaid üks lasteaed ja üks kool: „Need lapsed, kes lähevad täna sõimerühma ja nende vanemad … nad on tegelikult sama seltskonnaga üpris muutma ... 24 November 2022
 3. Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama oma psühhosotsiaalset keskkonda

  Search category: Blogi

  ... loomine. Hindamistulemuste põhjal saab lasteaed koostöös lapsevanematega määratleda arenguvajadused ja kavandada tegevusi, mis aitavad luua paremad võimalused laste ja töötajate vaimseks, ... 27 September 2022
 4. Seikluste Laegas – sõpradega liikumise ja maitsete maailmas!

  Search category: Uudised

  ... toimus 2021/22 õppeaastal Põlvamaa 5 lasteaia 8 rühmas, 2022/23 hakkavad seda katsetama 9 Võrumaa lasteaeda ning 2023/24 õppeaastal kaasatakse Lääne-Virumaa lasteaiad. Käesoleval õppeaastal viiakse ... 07 September 2022
 5. Laste söömisharjumuste kujundamine

  Search category: Blogi

  ... vad mõnikord välja söömishäired või muud terviseprobleemid. Mida suuremaks saab laps, seda rohkem mõjutab teda kõik koduväline: lasteaed, kool, sõbrad, ümbritsevad inimesed. Kuigi mõni haridusasu ... 07 September 2022
 6. Valminud on juhend kooli- ja lasteaiaköökide kliimamõju hindamiseks

  Search category: Uudised

  ... inimestele, kes vastutavad koolide, lasteaedade või teistegi avalike asutuste (vanglad, haiglad, hooldekodud) toitlustamise eest. Tutvustatakse 19 aspektist koosnevat CLIKIS-metoodikat, mis hõlmab nii ... 15 Juuli 2022
 7. Mahetoitu pakkuvad haridusasutused hakkavad toetust saama

  Search category: Uudised

  Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas määruse, mille raames hakatakse toetama lastele mahetoitu pakkuvaid koole ja lasteaedu. Mahetoidu pakkujateks loetakse selliseid haridusasutusi, kus ... 14 Juuli 2022
 8. Toimus Tervist Edendavate Lasteaedade suvekool 2022

  Search category: Blogi

  7.–8. juunil 2022 toimus Nelijärve Puhkekeskuses Tervist Edendavate Lasteaedade XIII suvekool „Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine“. Õnnestumiste ja ideede koda Päeva esimese ... 07 Juuli 2022
 9. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  Search category: Blogi

  ... e näiteks järgmisi tegevusi ja ennetusprogramme. Tartu linna lasteaedadel ja koolidel on tore ettevõtmine, kus lapsed koguvad oma vanavanematelt lugusid nende nooruspõlve õuemängude kohta. Selle kau ... 27 Aprill 2022
 10. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

  Search category: Lasteaias

  ... e näiteks järgmisi tegevusi ja ennetusprogramme. Tartu linna lasteaedadel ja koolidel on tore ettevõtmine, kus lapsed koguvad oma vanavanematelt lugusid nende nooruspõlve õuemängude kohta. Selle kau ... 26 Aprill 2022
 11. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... eda nii laste, lapsevanemate, lasteaedade kui ka koolidega (personal ja keskkond), kuid vähem tähtis ei ole laiem avalik ruum, näiteks transpordikorraldus: sobiv liinivõrk ja kergliiklusteede võrgus ... 11 Aprill 2022
 12. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... ks on vaja tegeleda nii laste, lapsevanemate, lasteaedade kui ka koolidega (personal ja keskkond), kuid vähem tähtis ei ole laiem avalik ruum, näiteks transpordikorraldus: sobiv liinivõrk ja kergliikluste ... 11 Aprill 2022
 13. Vaimse tervise edendamine

  Search category: Vaimne tervis

  ...  Koolides aitab laste vaimset tervist toetada põhikooli I ja II astmes (1-6. kl) rakendatav VEPA käitumisoskuste mäng. Lasteaedadele on olemas materjalid lapse vaimse tervise toetamiseks ja lasteaia ... 29 Märts 2022
 14. Pandeemia mõju laste vaimsele tervisele ja kuidas neid toetada

  Search category: Blogi

  ... juures pakutakse tasuta lapsehoidu)? Kui suured rühmad tegutsevad lastehoiuasutuses või lasteaias? Millised on suhted rühmades? Kui kättesaadavad on tugiteenused lasteaias? Kuidas toetatakse lasteaedade, ... 28 Veebruar 2022
 15. Lastekaitse Liit esitas Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu kohta

  Search category: Uudised

  ... ligipääsu haridusele. Näiteks seletuskirjas on märgitud, et lasteaedade miinimumkoosseisu kehtetuks tunnistamine võib põhjustada alushariduse kvaliteediriski kohaliku omavalitsuste üksustes. Olukorras, ... 03 Veebruar 2022
 16. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Search category: Paikkonnas

  ... Laegas (endise nimega Toybox) kohandamine, piloteerimine ja elluviimine lasteaedades – toitumis- ja liikumisharjumusi kujundava sekkumise rakendamine laste ülekaalulisuse ennetamiseks. Projekti sihtrühmad: ... 23 Märts 2021
 17. Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond

  Search category: Paikkonnas

  ... nii juhte, spetsialiste kui ka kogukonna liikmeid. THP meeskonda kuuluvad sotsiaali (lastekaitse, täiskasvanute hoolekanne, tööturg, teenuste osutajad), hariduse (lasteaed, kool, noorsootöö, huvitegevus, ... 06 November 2020
 18. Tervisedenduse juubeliviktoriini tulemused

  Search category: Blogi

  ... ei tohi jääda üksi ning tervist edendavate lasteaedade võrgustik koondab tervist oluliseks pidavaid ja selle nimel tegutsevaid lasteaedu. Kõige keerukamateks osutusid maakondade võrgustikutööd ... 19 Juuni 2020
 19. Lapsevanemad kodusel eesrindel ehk kuidas tulevad pered toime eriolukorral ajal?

  Search category: Blogi

  ... on tulnud lapsevanematel kohandada oma töö ja pereelu sobivaks seetõttu, et (põhi)kooliealised lapsed on distantsõppel ja lasteaialapsi pole soovitav viia lasteaeda. Seda eelkõige seetõttu, et kogu perega ... 04 Mai 2020
 20. Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Search category: Uudised

  ...  puutuvad. Näiteks on rahvatervise seaduse alusel reguleeritud lasteaedadele, koolidele ning hoolekandeasutustele kehtivad keskkonna- ja toitlustamise nõuded. Samuti on rahvatervise seaduse alusel sätestatu ... 18 Oktoober 2019