Search_title

Search Keyword tervisedendus Totalresultsfound

Search_result

 1. Euroopa ennetusuuringute ühingu aastakonverentsil osalejad: „Ennetus on südameasi“

  Search category: Uudised

  ... ka innovaatiliste tervisedenduslike sekkumiste kujundamine on väga töö- ja ajamahukas. Eesvedajatel peab jätkuma visadust, et tagasilöökide ja takistuste kiuste süsteemselt tegutseda. Ennetuses ... 24 November 2022
 2. Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  Search category: Blogi

  Tervisedenduse konverentsi 2022 üks peaaesineja oli Kristian Wahlbeck, Soome tervise ja heaolu instituudi professor ning Soome vaimse tervise liidu MIELI arendusdirektor. Ajakiri Sotsiaaltöö tegi lühikokkuvõtte ... 17 Oktoober 2022
 3. Selleaastane tervisedenduse kvaliteedimärgi taotlemine on avatud

  Search category: Uudised

  Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks või kutse taastõendamiseks tähtajaga 17. oktoober 2022. Taotlemiseks tuleb ette valmistada dokumendid, sh eneseanalüüs ... 11 Oktoober 2022
 4. Üksindus ja üksildus tööl

  Search category: Blogi

  ... aab väljendada lihtsa märkamisega: „Aitäh, et oled meiega ja teed sama asja oma parimal moel. Aitäh, et oled olemas!“   Taimi Elenurm, TAI partner-koolitaja ja tervisedenduse mentor Lisaluge ... 28 September 2022
 5. Tervisedenduse konverents toimub 28. septembril

  Search category: Uudised

  Iga-aastase tervisedenduse konverentsi 2022. aasta fookusteema on eetiline ennetus ja konverents on seotud Tallinnas toimuva rahvusvahelise Euroopa Ennetusuuringute Ühingu (EUSPR) aastakonverentsiga. ... 16 August 2022
 6. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  Search category: Blogi

  ...  „Hea praktika näiteid töökoha tervisedendusesˮ (2010) ja „Rahvusvahelised töökoha tervisedenduse hea praktika näitedˮ (2017). TET võrgustiku tööandjatelt kogus näited kokku Katrin Kärner-R ... 27 Aprill 2022
 7. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

  Search category: Lasteaias

  ... malt avaldatud kogumikes „Hea praktika näiteid töökoha tervisedendusesˮ (2010) ja „Rahvusvahelised töökoha tervisedenduse hea praktika näitedˮ (2017). TET võrgustiku tööandjatelt kogus näited  ... 26 Aprill 2022
 8. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... eriolukorras toime tulla. Praegune olukord toob välja need valdkonnad, kus varasem ennetustöö ja tervisedendus on jäänud vajaka. Üks silmatorkavamaid on vaimne tervis, kuid vähe on süsteemselt ... 11 Aprill 2022
 9. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... toime tulla. Praegune olukord toob välja need valdkonnad, kus varasem ennetustöö ja tervisedendus on jäänud vajaka. Üks silmatorkavamaid on vaimne tervis, kuid vähe on süsteemselt panustatud ka ... 11 Aprill 2022
 10. Algab koolitus „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes“

  Search category: Uudised

  ... kooliõpilastel ja autojuhtidel. Diva Eensoo on osalenud mitmes teadusprojektis, näiteks: „Tervisedenduse tulemuslikkus Eesti koolides (TerVE kool)“, „Vigastuste ja riskeeriva käitumise ennetamiseks teaduspõhiste ... 11 Veebruar 2022
 11. Valmis uuring saasteainete mõjust tervisele ja laste sünninäitajatele

  Search category: Uudised

  ... Euroopa rohelise kokkuleppe raames õiglase ülemineku käigus loodud meetmed peaks kaasa aitama ka tervisedendusele, krooniliste haiguste ennetamisele ning tervisealase ebavõrdsuse vähendamisele. Elukeskkonna ... 25 Oktoober 2021
 12. Tervise- ja heaoluprofiili abil saab parandada inimeste elu- ja tervisekeskkonda

  Search category: Uudised

  ... d annab väärtusliku sisendi KOVide arendustegevustesse, tervisedendusse ning hoiab tegevused suunatuna just nendes valdkondades, mis konkreetses piirkonnas on murekohaks – just seetõttu on profiili koostami ... 05 Oktoober 2021
 13. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Search category: Paikkonnas

  ... KOVide võimekuse arendamisse ja osalevad koolitustel ning saavad olla nõustajad-mentorid KOVidele. tervisedenduse võrgustikud maakonna ning KOVi tasandil (tervisedendajad, tervisenõukogud, töörühmad ... 23 Märts 2021
 14. Loobu nikotiinist

  Search category: Töökohal

  ... . Töökoha tervisedenduse 2019 uuringu andmetel on just selline tegevus üks edu võtmetegureid. Hoidke tubakavabadena oma tööruumid, organisatsiooni ametiautod ja territoorium. See kaitseb kõ ... 04 Jaanuar 2021
 15. Tervisedendaja kutse taotlemise tähtaeg on 2. november

  Search category: Uudised

  Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks või kutse taastõendamiseks tähtajaga 2. november 2020. Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. ... 28 September 2020
 16. Konverents toob vaimse tervise olukorra ja praktikad nähtamatust nähtavaks

  Search category: Blogi

  Täna toimuval tervisedenduse virtuaalkonverentsil „Vaimne tervis – nähtamatust nähtavaks“ antakse ülevaade vaimse tervise olukorrast. Räägitakse väljakutsetest ning arutletakse selle üle, kuidas ... 15 September 2020
 17. Tervisedenduse konverents 2020: Vaimne tervis - nähtamatust nähtavaks

  Search category: Uudised

  Iga-aastane tervisedenduse konverents keskendub vaimsele tervisele ning toimub 15. septembril veebikonverentsina. Hea vaimse tervisega inimene kasutab tõhusalt oma võimeid suhetes kodus, õppimises ... 17 Juuli 2020
 18. Tervisedenduse juubeliviktoriini tulemused

  Search category: Blogi

  Tervisedendus Eestis tähistab sel aastal oma 25. sünnipäeva, seoses sellega kuulutati välja temaatiline viktoriin, mille võitjad on nüüdseks selgunud. Kõige paremini teadsid vastajad, et oma muredega ... 19 Juuni 2020
 19. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  Search category: Blogi

  ...  tänu tervisedendusele, WHO raamkonventsioonile ja piirangutele, kuid ikkagi sureb igal aastal selle tagajärjel maailmas üle 8 miljoni inimese. Probleemiks on noorte huvi alternatiivsete tubakatoodet ... 31 Mai 2020
 20. Tervisedendushuvilisi oodatakse osalema juubeliviktoriinil

  Search category: Blogi

  Tervisedendus Eestis tähistab sel aastal oma 25 sünnipäeva. Selle puhul on tervisedendajate meeskond kokku pannud e-viktoriini, kus võivad osaleda kõik, nii tervisedendajad kui need, kes tahavad rohkem ... 29 Aprill 2020