Otsi

Otsi sõna tervisedendus Kokku: 58 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Üksindus ja üksildus tööl

  Kategooria: Blogi

  ... Lisalugemist leiab tööheaolu veebilehelt.  ... 28 September 2022
 2. Tervisedenduse konverents toimub 28. septembril ...

  Kategooria: Uudised

  Iga-aastase tervisedenduse konverentsi 2022. aasta fookusteema on eetiline ennetus ja konverents on seotud Tallinnas toimuva rahvusvahelise Euroopa Ennetusuuringute Ühingu (EUSPR) aastakonverentsiga.  ... 16 August 2022
 3. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  Kategooria: Blogi

  ...  (2017). TET võrgustiku tööandjatelt kogus näited kokku Katrin Kärner-Rebane.  ... 27 Aprill 2022
 4. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

  Kategooria: Lasteaias

  ... duse hea praktika näitedˮ (2017). TET võrgustiku tööandjatelt kogus näited kokku Katrin Kärner-Rebane.  ... 26 Aprill 2022
 5. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... orras toime tulla. Praegune olukord toob välja need valdkonnad, kus varasem ennetustöö ja tervisedendus on jäänud vajaka. Üks silmatorkavamaid on vaimne tervis, kuid vähe on süsteemselt panustatud ka  ... 11 Aprill 2022
 6. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... la. Praegune olukord toob välja need valdkonnad, kus varasem ennetustöö ja tervisedendus on jäänud vajaka. Üks silmatorkavamaid on vaimne tervis, kuid vähe on süsteemselt panustatud ka sõltuvusainete t ... 11 Aprill 2022
 7. Algab koolitus „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes“

  Kategooria: Uudised

  ... l. Diva Eensoo on osalenud mitmes teadusprojektis, näiteks: „Tervisedenduse tulemuslikkus Eesti koolides (TerVE kool)“, „Vigastuste ja riskeeriva käitumise ennetamiseks teaduspõhiste meetmete väljatöötamine ning r ... 11 Veebruar 2022
 8. Valmis uuring saasteainete mõjust tervisele ja laste sünninäitajatele

  Kategooria: Uudised

  ... ppe raames õiglase ülemineku käigus loodud meetmed peaks kaasa aitama ka tervisedendusele, krooniliste haiguste ennetamisele ning tervisealase ebavõrdsuse vähendamisele. Elukeskkonna parandamine peaks olema se ... 25 Oktoober 2021
 9. Tervise- ja heaoluprofiili abil saab parandada inimeste elu- ja tervisekeskkonda

  Kategooria: Uudised

  ... sisendi KOVide arendustegevustesse, tervisedendusse ning hoiab tegevused suunatuna just nendes valdkondades, mis konkreetses piirkonnas on murekohaks – just seetõttu on profiili koostamine omavalitsuse tasand ... 05 Oktoober 2021
 10. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... isse ja osalevad koolitustel ning saavad olla nõustajad-mentorid KOVidele. tervisedenduse võrgustikud maakonna ning KOVi tasandil (tervisedendajad, tervisenõukogud, töörühmad jt), kellele on suunatud k ... 23 Märts 2021
 11. Võrgustiku plaanid 2022

  Kategooria: Lasteaias

  ... enädala vms sündmuse raames). Mentorlus töökohal tervise edendamise toetamiseks 20 külastust koostöös 1 mentoriga. Töökoha tervisedenduse juhendmaterjalide uuendamine Tervislik toitumine töö ... 04 Märts 2021
 12. Loobu nikotiinist

  Kategooria: Töökohal

  ... e 2019 uuringu andmetel on just selline tegevus üks edu võtmetegureid. Hoidke tubakavabadena oma tööruumid, organisatsiooni ametiautod ja territoorium. See kaitseb kõiki töötajaid passiivse suits ... 04 Jaanuar 2021
 13. Tervisedendaja kutse taotlemise tähtaeg on 2. november

  Kategooria: Uudised

  Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks või kutse taastõendamiseks tähtajaga 2. november 2020. Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. T ... 28 September 2020
 14. Konverents toob vaimse tervise olukorra ja praktikad nähtamatust nähtavaks

  Kategooria: Blogi

  Täna toimuval tervisedenduse virtuaalkonverentsil „Vaimne tervis – nähtamatust nähtavaks“ antakse ülevaade vaimse tervise olukorrast. Räägitakse väljakutsetest ning arutletakse selle üle, kuidas vaimset ... 15 September 2020
 15. Tervisedenduse konverents 2020: Vaimne tervis - nähtamatust nähtavaks ...

  Kategooria: Uudised

  Iga-aastane tervisedenduse konverents keskendub vaimsele tervisele ning toimub 15. septembril veebikonverentsina. Hea vaimse tervisega inimene kasutab tõhusalt oma võimeid suhetes kodus, õppimises ... 17 Juuli 2020
 16. Tervisedenduse juubeliviktoriini tulemused ...

  Kategooria: Blogi

  Tervisedendus Eestis tähistab sel aastal oma 25. sünnipäeva, seoses sellega kuulutati välja temaatiline viktoriin, mille võitjad on nüüdseks selgunud. Kõige paremini teadsid vastajad, et oma muredega ei to ... 19 Juuni 2020
 17. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  Kategooria: Blogi

  ... mkonventsioonile ja piirangutele, kuid ikkagi sureb igal aastal selle tagajärjel maailmas üle 8 miljoni inimese. Probleemiks on noorte huvi alternatiivsete tubakatoodete vastu Ka Eestis on suitsetamis ... 31 Mai 2020
 18. Tervisedendushuvilisi oodatakse osalema juubeliviktoriinil ...

  Kategooria: Blogi

  Tervisedendus Eestis tähistab sel aastal oma 25 sünnipäeva. Selle puhul on tervisedendajate meeskond kokku pannud e-viktoriini, kus võivad osaleda kõik, nii tervisedendajad kui need, kes tahavad rohkem te ... 29 Aprill 2020
 19. Oodatakse tervisedendaja kutse taotlejaid ja taastõendajaid

  Kategooria: Blogi

  Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks tähtajaga 1. oktoober 2019. Tervisedendaja kutsestandard on kaasajastatud ja kehtiv alates 2.05.2019 n ... 09 September 2019
 20. Maakondade tervise- ja heaoluprofiilid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... gevuskava 2019–2022. Tervise- ja heaoluprofiil 2018 Pärnu maakond Pärnumaa tervise- ja heaoluprofiil. Tegevuskava 2019–2022 Rapla maakond Rapla maakonna tervise- ja heaoluprofiil 2019 Saare maako ... 15 August 2019