Otsi

Otsi sõna terviseprofiil Kokku: 40 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tervise- ja heaoluprofiili abil saab parandada inimeste elu- ja tervisekeskkonda

  Kategooria: Uudised

  ... nõustamisel konsultante. Terviseprofiiliga on liidetud sotsiaalkindlustusameti laste ja perede heaolu indikaatorid.“ Tervise- ja heaoluprofiili pilootprojekt käivitus 2020. aasta juunis. Praeguseks on  ... 05 Oktoober 2021
 2. Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervise- ja heaoluprofiil on loodud selleks, et toetada kohalikke omavalitsusi andmete kogumisel ja analüüsimisel. See tähendab, et Tervise Arengu Instituudi terviseprofiilile on liidetud Sotsiaalkindlustusameti la ... 06 November 2020
 3. Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas sai värskendatud välimuse ja parema otsingufunktsooni

  Kategooria: Uudised

  ... ahvastikunäitajad, haigestumus, tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused, tervishoiu ressursid ja nende kasutamine, tervisekäitumine ja tervis, ravimite kasutamine, terviseprofiilide alusandmed nin ... 09 Juuni 2020
 4. Maakondade tervise- ja heaoluprofiilid

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  Jõgeva maakond Jõgeva maakonna tervise- ja heaoluprofiil Jõgeva maakonna tervise- ja heaoluprofiil kokkuvõtlikult Jõgeva valla terviseprofiil 2020. Tegevuskava 2021–2024 Järva maakond Järva ma ... 15 August 2019
 5. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ... tiivset kui ka objektiivset tervist. Terviseseisund seostub sellega, mil määral on inimene oma eluga üldiselt rahul. Tervise subjektiivne enesehinnang annab võimaluse edasise haigestumuse ja suremuse prognoosimi ... 09 Aprill 2018
 6. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  Kategooria: Paikkonnas

  ... u, soovite tõenäoliselt vaadata näitajate tõlgendusjuhiseid ja metoodikat.  Kui maakonna terviseprofiil on võimalus maakonna tervist süvitsi analüüsida ning võimalus saada faktiliste andmete põhjal s ... 13 Veebruar 2018
 7. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ... koostamise koolitus Koolitusel (2-päevane) on oodatud osalema eri valdkondade spetsialistid, kellel on soov oma paikkonna terviseprofiil koostada. Koolitusele soovitame tulla suurema meeskonnaga (4-6  ... 09 Veebruar 2018
 8. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  Terviseprofiilide kaardistus (2009) Raporti eesmärgiks on kaardistada Eestis ja valitud välisriikides olemasolevad terviseprofiilid ning võimalikud juhendmaterjalid paikkondadele. Raport kajastab terviseprof ... 09 Veebruar 2018
 9. Juhendid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ndit saad vaadata ja alla laadida siit. Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine (2010) Juhendmaterjal on abiks omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise protsessi lä ... 09 Veebruar 2018
 10. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

  Kategooria: Lasteaias

  ... hvatervise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel Juhend ... 08 Veebruar 2018
 11. Tervisenõukogu sisehindamine

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel Juhendmater ... 08 Veebruar 2018
 12. Tervisenõukogu ülesanded

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ndustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad; elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs sh maakondliku/omavalitsuse terviseprofiili koostamine (maako ... 05 Jaanuar 2018
 13. Imbi Jäe: Rõõm paneb liikuma ja tulevikku vaatama

  Kategooria: Blogi

  ... usel loodi maakondlik tunnustus „Aasta tervisepanus“. Nüüdseks juba üle-eelmisel aastal sai Imbi Jäe ka Eest Tervisedenduse Ühingu aasta tervisedendaja tiitli koos Vilma Tikerpuuga. Vastlõppenud aas ... 30 Jaanuar 2017
 14. Eesti Tervisedenduse Ühing valis aasta tervisesõbraks 2015 näitleja Henrik Kalmeti ning aasta tervisedendajaks 2015 Imbi Jäe ja Vilma Tikerpuu

  Kategooria: Uudised

  ...  võrgustik. Maakonna tervisedendaja algatusel ja juhtimisel on koostatud maakonna terviseprofiil, samuti on see olemas enamikul kohalikest omavalitsustest, millele toetudes on alustatud mitmete projektideg ... 08 Aprill 2015
 15. Mõistete sõnastik

  Kategooria: Töövahendid

  ...  kokkukuuluvustegur. Paikkonna terviseprofiil – arengudokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike tervise olukorda ja seda mõjutavaid tegureid. Terviseprofiili abil saab määratleda paikkonna pe ... 01 Oktoober 2014
 16. Aasta tervisesõber on Merike Martinson ja Aasta tervisedendaja Mai Maser

  Kategooria: Uudised

  ... misel valmis 2010. aastal Tallinna terviseprofiil, mis annab ülevaate linnaelanike terviseolukorrast ja tervist mõjutavatest teguritest ning on aluseks tervisestrateegiate ja -programmide koostamiseks. Merike M ... 07 Aprill 2014
 17. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

  Kategooria: Paikkonnas

  ... hvatervise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel Juhe ... 04 Veebruar 2014
 18. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... tvuda siin.  Terviseprofiilide kaardistus (2009) Raporti eesmärgiks on kaardistada Eestis ja valitud välisriikides olemasolevad terviseprofiilid ning võimalikud juhendmaterjalid paikkondadele. Rapo ... 09 Detsember 2013
 19. Saare maavanem esitas Imbi Jäe riikliku tunnustuse saamiseks

  Kategooria: Uudised

  ... a juhtimisel on koostatud maakonna terviseprofiil, samuti on see olemas enamikul kohalikest omavalitsustest, millele toetudes on alustatud mitmete projektidega. Neist üks, Kuressaare linna poolt läbi  ... 21 Detsember 2012
 20. Kolleegid tunnustasid Tartu maavalitsuse tervist edendavaid tegevusi

  Kategooria: Uudised

  ... d kohalikke omavalitsusi tegutsema tervist toetavamalt, koostama terviseprofiile ja muud sellist, kuid alati tekib seepeale küsimus, aga mida maavalitsus ise selleks teeb ja kuidas oma töötajate tervist e ... 20 Aprill 2012