Tervise edendamine / Koolis

Tervise Arengu Instituudi korraldatav Tervist Edendavate Koolide võrgustiku 2009. aasta suvekool toimus 21.–22 augustini Läänemaal Noarootsi vallas Roostal.

Suvekooli esimene päev oli täidetud ettekannetega. Alustuseks tegi Siivi Hansen ülevaate rahvusvahelisest SHE konverentsist. Seejärel jagasid kolleegid üksteisele häid praktikaid kahel olulisel teemal – õpetajate tervis ja vanemate kaasamine. Maire Riis tegi ettekande kooli kriisivalmidusest. Ene Pill rääkis teemal „Aspergeri sündroom ja autism". Siiri Lepasaare ettekanne kandis pealkirja „Haridus- ja Teadusministeerium ja tervisedendus. Turvalise kooli tegevuskava".

Nagu traditsiooniks saanud, möödus teine päev töötubades esimesel suvekooli päeval algatatud teemadel: "Mida laps vajab?" (juhid Kärt Käesel ja Anniki Tikerpuu), "Tähelepanuhäirega lapsed klassis" (Ene Pill) ja "Kas kool on kriisiks valmis?" (Maire Riis).

Maakonnad jätkasid kogemuste jagamist eelmisel päeval alustatud vanemate kaasamise teemal, lisaks räägiti vaimse tervise hoidmise võimalustest koolis. Psühholoog Eha Rüütel viis koos tudengitega läbi kunstiteraapia töötoa.

Suvekooli päevakavaga saad tutvuda siin.