Tervise edendamine / Koolis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) korraldatav Tervist Edendavate Koolide XI suvekool "Õpetaja tervis ja heaolu" toimus 17.–18. augustini 2011 Lemmeranna Külalistemajas Pärnumaal.

Suvekooli avasõnad ja tervituse osalejatele laususid TAI direktor Maris Jesse ja tervise edendamise osakonna vanemspetsialist Siivi Hansen.

TAI tervise edendamise osakonna juhataja Tiia Pertel tegi ettekande aktuaalsetest probleemidest rahvatervisest.

Sellele järgnes esitlus „Koolide tervise edenduse alasest edust maakondades", kus tehti ülevaade Tervist Edendavate Koolide võrgustiku viimase kolme aasta olulisematest saavutustest ja järgmise aasta eesmärkidest ning tunnustati maakondade koordinaatoreid.

Pärastlõunal jagas näpunäiteid meediaga suhtlemisest kommunikatsioonikonsultant Liisa Past.

Kädi Lepp, Maire Roht, Triinu Kalle ja Siivi Hansen tegid ettekande „Töötajate heaolust koolis Soome-Eesti ühisprojekti tulemuste põhjal.

Õhtupoolik jätkus Paide Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu läbiviidava tuletõrjeolümpiaga.

Seejärel tuli õhtusöök ning siis juba lõõts, tants ja lauamängud.

Teise päeva peamised loengud olid:

  • "Kehaline (in)aktiivsus ja tervise riskid", liikumis- ja sporditeadlane Leila Oja
  • "Kollektiivi mikrokliima", psühholoog Tõnu Ots
  • "Supervisioon õpetaja töös. Kovisiooni mudel", arenduskonsultant Signe Vesso

Loengud koosnesid ettekandest, grupitööst, mis seisnes etteantud tööülesandele lahenduste leidmisest, gruppide tagasisidest (3–5 olulisemast mõttest, mis kinnitati heade mõtete seinale) ning esinejapoolsest teemakokkuvõttest.

Suvekooli päevakava ja ettekannetega saad tutvuda siin.