Tervise edendamine / Lasteaias

Koolituse eesmärk on arendada lasteaiatöötajate teadmisi ja oskusi koolieelses eas laste keha-, tunde ja turvalisuseõpetusest ja toetada seeläbi koolieelses eas laste eakohast seksuaalset arengut ning sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemist.

Koolituse „Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus" õppekava.

Teavet koolituste toimumise ja registreerimise kohta saab Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.