Valdkonnad / HIV ja AIDS

Ennetamise erinevad tasemed annavad arvukaid tegevusvõimalusi. Peamisteks ennetustegevuse meetoditeks on:

  • tervise edendamine (sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetamine ning seeläbi sotsiaalse pädevuse tõstmine, kohustuslik tervise- ja seksuaalõpetus koolides, tervisealase teadlikkuse tõstmine, suhtumiste ning hoiakute kujundamine, kondoomi kasutamise oskuste õpetamine);
  • nakkuse edasikandmist takistava keskkonna loomine (kondoomide, puhaste süstalde kättesaadavuse suurendamine);
  • muudatused seonduvates seadustes ja määrustes;
  • organisatoorsed muutused (testimise võimaluste parandamine; kõikidele nakatunutele ravi, nõustamise ja teiste teenuste tagamine; teenuste kompleksse süsteemi koostamine ja tegevuse koordineerimine; teenuse standardite ja ohutuseeskirjade koostamine, läbivaatamine ja täiustamine nii tervishoius, teeninduses kui õppeasutustes).

Ennetustegevust võib jagada veel järgmiselt:

  1. töö tervete inimestega HI-viirusega nakatumise vältimiseks;
  2. töö riskigruppidega (seksuaalselt aktiivsed noored, süstivad narkomaanid, prostitutsiooni kaasatud, kinnipeetavad, meestega seksivad mehed, doonorid jt);
  3. töö HIV-nakatunud inimestega, mille eesmärk on aidata neil vältida teisi nakkushaigusi (tuberkuloos, hepatiit, seedetrakti nakkused, kopsupõletikud jm) ning pikendada nende eluiga ja parandada elukvaliteeti, vältides HIV-nakkuse kujunemist AIDSiks.

MÄRKSÕNAD: hiv aids