Valdkonnad / HIV ja AIDS

HIVi levik, nagu paljud teisedki terviseprobleemid, on paljudel eri tasanditel (individuaalne, inimestevaheline, kogukonna ja ühiskonna tasand) toimivate tegurite tulemus.

Nii näiteks võivad lisaks inimese enda tõekspidamistele mõjutada tema käitumist suhted perekonna ja sõpradega, normid ja tavad, kirjutamata tõekspidamised, aga ka seadused ning tervishoiuteenuste kättesaadavus. Et HIVi ennetamine oleks võimalikult mõjus, on vaja ennetusprogramme, mis on paralleelselt suunatud kõigile erinevatele tasanditele: individuaalsele ja inimestevaheliste suhete tasandile, perekondlikule, kogukondlikule, kliinilisele ning seadusandlikule tasandile.

 • Individuaalne tase – suunatus üksikisikute vajadustele, et aidata neil muuta oma käitumist riskivabamaks.
 • Inimestevahelised suhted, perekondlik tase – sõbrad, partnerid ja pereliikmed mängivad tihti suurt rolli käitumise mõjutamisel. Ennetustöös on oluline näiteks selliste paaride nõustamine, kus üks on HIV-positiivne ja teine mitte.
 • Kogukonna tase – laiaulatuslike programmidega suurte inimgruppideni jõudmine. Näiteks meediakampaaniad, kus tele ja raadio kaudu edastatakse HIV-teemalisi sõnumeid, võimaldades seeläbi edastada olulist infot paljudele korraga.
 • Kliiniline tase:
  • seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostikat ja ravi parandades saab vältida ka HIV-nakkuse levikut;
  • kõikide rasedate nõustamise, testimise ja profülaktilise raviga saab tunduvalt vähendada HIV-nakkuse vertikaalset ülekannet emalt lapsele raseduse, sünnituse ning imetamise ajal;
  • ravi – kombineeritud antiretroviirusravi kasutuselevõtt on parandanud nakatunud inimeste elukvaliteeti ja pikendanud eluiga. Antiretroviirusravi ennetab oportunistlike infektsioonide teket (näiteks tuberkuloosi haigestumist). Raviga on viiruskoormus inimese organismis madalam ja seeläbi on inimene oma partnerile ka vähem nakkusohtlik, seetõttu peetakse antiretroviirusravi HIV-nakkuse ennetamise oluliseks osaks.
 • Seadusandlik tase – HIV-nakkuse levik on tihti seotud selliste nähtustega nagu vaesus ning sooline ja rahvuslik diskrimineerimine. Vajame seadusi, mis kaitseksid nakatunuid diskrimineerimise eest, samas aga karistaksid teadliku nakatamise eest. Näiteks on mitmetes Aasia riikides narkomaania ja prostitutsioon kriminaalkorras karistatavad, isegi kondoomi omamise eest võidakse karistada. See aga muudab ennetustööga sihtgruppideni jõudmise raskeks.

MÄRKSÕNAD: hiv aids