Search_title

Search Keyword tervise edendamine Totalresultsfound

Search_result

 1. Tööandjad saavad taotleda tervist edendava töökoha märgist

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut koostöös Tööinspektsiooniga kuulutab esmakordselt välja „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlemisvooru. Taotlusi saab esitada 1.–23. oktoobrini. Märgise väljaandmis ... 12 September 2023
 2. Taotlemise tingimused ja vorm

  Search category: Lasteaias

  Palun tutvuge märgise taotlemise ja kasutamise tingimustega ja laadige alla taotlusvorm. Ootame teie allkirjastatud taotlust ja töökoha tervisedenduse enesehindamisküsimustikku 1.–23. oktoobrini 2023 ... 31 August 2023
 3. Kuidas märgist taotleda?

  Search category: Lasteaias

  ... s ja töökoha tervisedenduse enesehindamisküsimustik etteantud vormil, mis tuleb esitada hiljemalt 23.10.2023 koosta tervisedenduse tegevuskava etteantud vormil. Selle võid esitada kohe koos taotluse ... 31 August 2023
 4. Miks peaksin tööandjana märgist taotlema?

  Search category: Lasteaias

  ... tervisemured paraku juba aktiivses tööeas. Tööandjale on eelkõige tuntavad need kulud, mis on seotud näiteks pikalevenivate haiguspäevadega, milleks on vaja leida asendusi, uute töötajate värbamis ... 31 August 2023
 5. Septembris puhkan alkoholist

  Search category: Blogi

  ... sa parajasti teed, ning leida uut energiat, et tehtu lõpuni viia. Tervise Arengu Instituut teeb traditsioonilise üleskutse pikendada puhkusteperioodi ja pidada septembris paus alkoholist. Alkoholi ... 31 August 2023
 6. „Tervist edendav töökoht“ märgis

  Search category: Lasteaias

  „Tervist edendav töökoht“ märgist annab välja Tervise Arengu Instituut koostöös Tööinspektsiooniga. Taotlusi saab esitada igal aastal 1.–23. oktoobrini e-posti teel. Märgise taotlemine on tööandjale ... 25 August 2023
 7. Tervist edendava töökoha märgis

  Search category: Lasteaias

  ... kus on vähemalt üks töölepingu või avaliku teenistuse lepingu alusel töötav töötaja. Märgise väljaandmisel teevad koostööd Tervise Arengu Instituut ja Tööinspektsioon. Märgise protsess ... 28 Juuni 2023
 8. Praxis: omavalitsused saavad elanike aktiivsust soodustada

  Search category: Blogi

  ... tervisesporti. Aktiivsete argiliikumiste kohta Eestiga võrreldavad andmed puuduvad. Saaremaa abivallavanem Liis Lepik: „Olukorra põhjuste välja selgitamiseks ja võimalike lahenduste leidmiseks otsustas ... 06 Juuni 2023
 9. Uimastite tarvitamine töötavate inimeste hulgas

  Search category: Blogi

  ...  kuskil kõrval, et siis nad saavad ka vabamalt näiteks [kanepit] suitsetada.“ Kui aga tööga ei olda rahul ja see mõjub vaimsele tervisele laastavalt, võib öelda, et kuigi tarvitamine ise leiab ase ... 23 Mai 2023
 10. Vanemlus: töötamine suvepuhkuste perioodil

  Search category: Blogi

  ... e leiad: Nädalakava ja Mis aitab tassi täita? Endale ja partnerile võetud aeg Lapse jaoks võetud aeg Artikli panid kokku: Katrin Kärner-Rebane, Eve-Mai Rao ja Kati Pruul, Tervise Arengu Institu ... 26 Aprill 2023
 11. Koostöö ja kogukonna tervis

  Search category: Blogi

  Eesti inimarengu aruande tulevikustsenaariumi 2040 suundumusena näevad autorid, et elukeskkonna kvaliteedile hakatakse tähelepanu pöörama üha enam. Eesmärk on vähendada terviseriske ja toetada vaimset ... 03 Aprill 2023
 12. Väärtustame mitmekesisust, viies ellu sotsiaalseid ühisalgatusi. Rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva mõtisklus

  Search category: Blogi

  ... ha teadlik pööre mõtteviisis: vaatame enda ümber ringi otsiva pilguga, mis peitub inimestes, olenemata nende rahvusest, emakeelest, terviseseisundist, staatusest tööturul või muust, mille järgi va ... 15 Märts 2023
 13. TAI tervisekalendri 2023. aasta teemakuud

  Search category: Lasteaias

  Tervisekalendri eesmärk abistada tööandjat töötajate tervist ja heaolu toetavate tegevuste korraldamisel. Tervisekalendri 10 kuu raames tutvustame töökohas tähelepanu väärivaid terviseteemasid ... 02 Jaanuar 2023
 14. Ka tuleval aastal saab taotleda toetust vaimse tervise teenuste pakkumiseks

  Search category: Uudised

  2023. aastal jätkuvad taotlusvoorud kahele toetusmeetmele, mis võimaldavad kohalikel omavalitsustel ja esmatasandi tervisekeskustel saada riigilt 2023. aastal rahalist tuge piirkonna elanikele ... 22 Detsember 2022
 15. Narkopoliitikas lihtsaid lahendusi pole

  Search category: Blogi

  ... i ning poliitikuid ühendav ülemaailmne uimastipoliitika komisjon[1] on soovitustena toonud välja viis peamist tegevussuunda. Lisaks dekriminaliseerimisele on nendeks inimeste tervise ja turvalisuse prioritiseerimin ... 16 Detsember 2022
 16. Töö- ja pereelu tasakaal: „Imelised aastad“ töökohas

  Search category: Blogi

  ... ja vaimne hea tasakaal on oluline ka tööandjale.  Vanemate toimetulekut toetava vanemahariduse korraldamine töökohal on üks tegevusi, kuidas toetada oma töötavaid lapsevanemaid. Tervise Arengu ... 28 November 2022
 17. Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  Search category: Blogi

  Tervisedenduse konverentsi 2022 üks peaaesineja oli Kristian Wahlbeck, Soome tervise ja heaolu instituudi professor ning Soome vaimse tervise liidu MIELI arendusdirektor. Ajakiri Sotsiaaltöö tegi lühikokkuvõtte ... 17 Oktoober 2022
 18. Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama oma psühhosotsiaalset keskkonda

  Search category: Blogi

  Terviseinfo.ee lehel asuva hindamiskeskkonna kaudu saavad lasteaia töötajad ja lapsevanemad hinnata lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevusi ning nõrkusi järgmistes valdkondades: sõbraliku ... 27 September 2022
 19. Tervem, targem ja rikkam Eesti algab meist endist!

  Search category: Blogi

  ...  Vabadus ja sõltumatus teha õigeid valikuid on väga olulised väärtused. Targad ja tervislikud valikud muudavad otseselt ja kaudselt palju – nii isiklikul kui ka kollektiivsel tasandil. Tervisesõbralike ... 29 August 2022
 20. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  ... e tarvitamisele töökohal, saab lugeda terviseinfo.ee lehel avaldatud artiklist. Üha enam populaarsust koguvad uimastid, mida tarvitaja tajub sooritusvõimet parandavana. Näiteks väikeses koguses hallutsinogee ... 01 Juuni 2022