Otsi

Otsi sõna tervise edendamine Kokku: 49 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Kategooria: Blogi

  ... , saab lugeda terviseinfo.ee lehel avaldatud artiklist. Üha enam populaarsust koguvad uimastid, mida tarvitaja tajub sooritusvõimet parandavana. Näiteks väikeses koguses hallutsinogeeni LSD-d võidakse tajuda kui  ... 01 Juuni 2022
 2. Tervise Arengu Instituut liitus eeskujuliikumisega „Valge Õhupall“ ...

  Kategooria: Uudised

  ... viseseisundi ja tervisemõjurite uurimine ja hindamine, riikliku tervisestatistika koondamine ja avaldamine, tervise ja sotsiaalse heaolu edendamine, tervist mõjutavate sekkumiste ja tervist edendavate pr ... 18 Mai 2022
 3. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... kunagi varem näidanud, missugune laiahaardeline mõju on rahvatervishoiul ehk teisisõnu haiguste ennetamisel ja tervise edendamisel teistele eluvaldkondadele. Tervisekriisi lühi- ja pikaajaline mõju (mill ... 11 Aprill 2022
 4. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... valitsuses tasub teha, et hoida ja kaitsta oma kallimat vara – inimesi?[1] Tervise Arengu Instituut, sotsiaalministeerium Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara Terve olla on privileeg, mi ... 11 Aprill 2022
 5. Vaimse tervise edendamine  ...

  Kategooria: Vaimne tervis

  Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimse tervise edendamise eesmärki kui inimeste hoiakute, neid ümbritseva keskkonna ja elutingimuste kujundamist nii, et need toetavad tervislikku eluviisi ja l ... 29 Märts 2022
 6. Kuidas vanemas eas tervislikult süüa ja liikuda

  Kategooria: Blogi

  ... odust tööle, poodi, tervisekeskusesse. Jälgige, et keha saaks ka sellist tegevust, mille käigus pulss tõuseb ja rääkimine muutub raskemaks. Vastupidavust suurendavate tegevuste käigus kasutab keha suurt os ... 28 Märts 2022
 7. Loobu nikotiinist

  Kategooria: Blogi

  2020. aasta tervisekäitumise uuringu andmetel moodustasid Eesti täiskasvanud rahvastikus igapäevasuitsetajad ligikaudu viiendiku (18 %) kogu elanikkonnast. Sellal, kui täisealised tarbivad peamiselt sig ... 04 Jaanuar 2022
 8. Tervise- ja heaoluprofiili abil saab parandada inimeste elu- ja tervisekeskkonda ...

  Kategooria: Uudised

  ... in saab olla tõhusaks abiks Tervise Arengu Instituudi (TAI) kureeritav e-keskkond, mis sisaldab ligi sadakond eri indikaatorit mitmetest teema- ja alavaldkondadest. Tervise- ja heaolu profiili eesmärk on ... 05 Oktoober 2021
 9. Vaimne tervis: tööstress

  Kategooria: Blogi

  Tööstress on Euroopas üks levinumaid terviseprobleeme. Ettevõtjad kulutavad töötajate vaimse tervise häirete tõttu igal aastal sadu miljardeid eurosid. 2021. aastal Kesk-Euroopas korraldatud uurin ... 01 Oktoober 2021
 10. Hea puhkuse retsept

  Kategooria: Blogi

  ...  Tervisekalendri postituses. Magage piisavalt Võite avastada, et vajate rohkem und. Inimesed leiavad vahel, et puhkus pole magamiseks. Kui aga tunnete selleks vajadust, siis puhkuse ajal ongi võimalik ... 28 Mai 2021
 11. Loobu nikotiinist

  Kategooria: Töökohal

  ... olema täielik, mitte piirduma ühe tubakatoote vahetamisega teise vastu. Alternatiivsed tubakatooted ei sobi uuringute andmetel loobumise abivahendiks, need pigem süvendavad sõltuvust. Tervisekäitumise muudatust ... 04 Jaanuar 2021
 12. Vaimse tervise toetamine: vähenenud töövõime ...

  Kategooria: Blogi

  Statistikaameti 2019. aasta andmeil esineb Eestis  tööga hõivatud inimestest ligi 18 protsendil  tervisest tingitud tegevuspiiranguid. Ligemale 53 000 töötaval inimesel on diagnoositud vähenenud töövõime, neist  ... 05 Oktoober 2020
 13. Konverents toob vaimse tervise olukorra ja praktikad nähtamatust nähtavaks ...

  Kategooria: Blogi

  Täna toimuval tervisedenduse virtuaalkonverentsil „Vaimne tervis – nähtamatust nähtavaks“ antakse ülevaade vaimse tervise olukorrast. Räägitakse väljakutsetest ning arutletakse selle üle, kuidas vaimset ... 15 September 2020
 14. Narkootikumid töökohal: märkamine ja abistamine

  Kategooria: Blogi

  ... siaalne tegevus, seda tehakse koos teis(t)ega. Veebiuuringu andmeil on tarvitajate ohutunne aastate jooksul vähenenud ning et aine päritolu on sageli tarvitajatele teadmata, võivad tervisele tekkida oot ... 04 Juuni 2020
 15. Loobu tubakast

  Kategooria: Töökohal

  ...  jätkata suitsetamist sinu ja sinu lähedaste tervisekaotust väärt. Kuidas loobuda? Alustada võiksid oma sõltuvuse tõsiduse testimisest. Päriselt võõrutusega alustamiseks võta abiks 2-nädalane ettevalmistus ... 30 Detsember 2019
 16. Seksuaaltervis

  Kategooria: Töökohal

  ... daste kaitsmisest või sellest, kuidas lähedastega neil teemadel arutleda. Eestis pakub töötajate seksuaalhariduslikke koolitusi Eesti Seksuaaltervise Liit, lähemalt saate nende koolituste kohta luge ... 03 Detsember 2019
 17. Haigekassa kuulutas välja tervise edenduse projektide hanked ...

  Kategooria: Uudised

  Haigekassa kuulutas välja neli tervise edenduse projekti hanget. Hanked kuulutati välja järgmistele projektidele: „Laste vaimse tervise edendamine“; „Laste hammaste tervis“; „Tervise edendamine la ... 28 November 2019
 18. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel

  Kategooria: Töökohal

  ... tuleksid kodus paremini toime ning oleksid seeläbi rahulikumad ning saaksid paremini tööle keskenduda. Näiteks saab pakkuda teenuseid ja koolitusi vaimse tervise hoidmiseks ja stressiga tegelemisel. Ku ... 30 Mai 2019
 19. VEPA otsib käitumisoskuste mängu mentoreid

  Kategooria: Blogi

  ... linnas Tervise Arengu Instituudis ja selle viib läbi VEPA programmi treener Janette Puskas (PAXIS Institute, USA). Koolitus on inglise keeles koos sünkroontõlkega eesti keelde. TAI ei hüvita osalemisega ... 18 Veebruar 2019
 20. Alkohol ja vaimne tervis

  Kategooria: Töökohal

  2018. a augustis Tervise Arengu Instituudi tellimusel Turu-Uuringute AS poolt läbi viidud küsitlus näitas, et alkoholi tarvitab 76% täisealistest eestimaalastest. Arvestatav hulk elanikest peab alk ... 07 November 2018