Search_title

Search Keyword tervise edendamine Totalresultsfound

Search_result

 1. Ootame osalema tervise ja heaolu infotundi

  Search category: Uudised

  18. juunil kell 10.00–11.30 Zoom'i keskkonnas toimuval kohtumisel keskendutakse töökoha tervisedenduse teemadele. Räägitakse „Tervist edendav töökoht“ märgisest, tööandjad jagavad oma kogemu ... 04 Juuni 2024
 2. Selgusid uued „Tervist edendav töökoht“ märgist kasutada võivad tööandjad

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Tööinspektsiooniga kuulutas eelmisel sügisel esmakordselt välja „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlemisvooru, kuhu esitas taotluse 49 organisatsiooni. ... 23 Mai 2024
 3. Tervisedendaja rollikaardid

  Search category: Paikkonnas

  2023. aasta kevadel koostasime koostöös partneritega tervisedendajate rollikaardid kolmele ametikohale: omavalitsuse tervisedendaja; maakonna tervisedendaja, maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist. ... 27 Veebruar 2024
 4. Lasteaial on laste liikumisaktiivsuse suurendamisel oluline roll

  Search category: Uudised

  ... ning toimuks lapse arengut ja tervist toetavas keskkonnas. Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub lasteaedu liikumisvaldkonda hindama ja arendama – selle toetamiseks on valminud juhendmaterjal koos hindamisvahendiga. ... 13 Veebruar 2024
 5. Selgunud on esimesed „Tervist edendav töökoht“ märgise saajad

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Tööinspektsiooniga kuulutas eelmisel sügisel esmakordselt välja „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlemisvooru, kuhu esitas taotluse 49 organisatsiooni ... 29 Jaanuar 2024
 6. Praxis ja Tartu Ülikool uurivad koolide ja koolieelsete lasteasutuste liikumis- ja toitumissekkumisi

  Search category: Uudised

  ... laste liikumise ja tervisliku toitumise edendamisse. Nii tervislik toitumine kui aktiivne liikumine on olulised tervise hoidmiseks, erinevate terviseriskide ja haiguste ennetamiseks. Eesti noorte seas ... 09 Jaanuar 2024
 7. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamise kogemused

  Search category: Blogi

  Tervise- ja heaoluprofiil on tervisedendaja töö alus. Pärast 2017. aasta haldusreformi aga ei ole kohalikes omavalitsustes profiile kuigi aktiivselt koostatud ega uuendatud. Teadmiste ja oskuste puudumisele ... 14 November 2023
 8. Annika Veimer: terved inimesed on meie kollektiivne tervisevaru

  Search category: Blogi

  Terved inimesed on Eesti püsimiseks hädavajalikud ja vundamenti terveks eluks laotakse lapsepõlves. Teadus ja kvaliteetsed andmed aitavad meil teha paremaid otsuseid tervisepoliitikas ja ennetustegevuste ... 01 November 2023
 9. Meeste tervise toetamisest töökeskkonna kaudu

  Search category: Blogi

  Mehed jõuavad arsti juurde pigem liiga harva ja hilja – meestel on vähesem terviseteadlikkus ja hirm olla valesti mõistetud. Maskuliinsed normid ehk arusaam „Mehed ei nuta!“ on üks põhjustest, miks abi ... 31 Oktoober 2023
 10. Tööandjad saavad taotleda tervist edendava töökoha märgist

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut koostöös Tööinspektsiooniga kuulutab esmakordselt välja „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlemisvooru. Taotlusi saab esitada 1.–23. oktoobrini. Märgise väljaandmis ... 12 September 2023
 11. Taotlemise tingimused ja vorm

  Search category: Lasteaias

  ... ja kasutamise tingimustega ja laadige alla taotlusvorm. Ootame teie allkirjastatud taotlust ja töökoha tervisedenduse enesehindamisküsimustikku 1.–23. oktoobrini 2023 e-posti aadressil tet-margis@tai.ee. ... 31 August 2023
 12. Kuidas märgist taotleda?

  Search category: Lasteaias

  ... või mais 2024 (sõltuvalt tegevuskava esitamise ajast). Märgise kehtivuse periood: 3 aastat. Tööandja tegevused märgise taotlemiseks: täida taotlus ja töökoha tervisedenduse enesehindamisküsimustik ... 31 August 2023
 13. Miks peaksin tööandjana märgist taotlema?

  Search category: Lasteaias

  ... tervisemured paraku juba aktiivses tööeas. Tööandjale on eelkõige tuntavad need kulud, mis on seotud näiteks pikalevenivate haiguspäevadega, milleks on vaja leida asendusi, uute töötajate värbamis ... 31 August 2023
 14. Septembris puhkan alkoholist

  Search category: Blogi

  ... sa parajasti teed, ning leida uut energiat, et tehtu lõpuni viia. Tervise Arengu Instituut teeb traditsioonilise üleskutse pikendada puhkusteperioodi ja pidada septembris paus alkoholist. Alkoholi ... 31 August 2023
 15. „Tervist edendav töökoht“ märgis

  Search category: Lasteaias

  „Tervist edendav töökoht“ märgist annab välja Tervise Arengu Instituut koostöös Tööinspektsiooniga. Taotlusi saab esitada igal aastal oktoobris. Märgise taotlemine on tööandjale tasuta. „Tervis ... 25 August 2023
 16. Praxis: omavalitsused saavad elanike aktiivsust soodustada

  Search category: Blogi

  ... tervisesporti. Aktiivsete argiliikumiste kohta Eestiga võrreldavad andmed puuduvad. Saaremaa abivallavanem Liis Lepik: „Olukorra põhjuste välja selgitamiseks ja võimalike lahenduste leidmiseks otsustas ... 06 Juuni 2023
 17. Uimastite tarvitamine töötavate inimeste hulgas

  Search category: Blogi

  ...  kuskil kõrval, et siis nad saavad ka vabamalt näiteks [kanepit] suitsetada.“ Kui aga tööga ei olda rahul ja see mõjub vaimsele tervisele laastavalt, võib öelda, et kuigi tarvitamine ise leiab ase ... 23 Mai 2023
 18. Vanemlus: töötamine suvepuhkuste perioodil

  Search category: Blogi

  ... e leiad: Nädalakava ja Mis aitab tassi täita? Endale ja partnerile võetud aeg Lapse jaoks võetud aeg Artikli panid kokku: Katrin Kärner-Rebane, Eve-Mai Rao ja Kati Pruul, Tervise Arengu Institu ... 26 Aprill 2023
 19. Koostöö ja kogukonna tervis

  Search category: Blogi

  Eesti inimarengu aruande tulevikustsenaariumi 2040 suundumusena näevad autorid, et elukeskkonna kvaliteedile hakatakse tähelepanu pöörama üha enam. Eesmärk on vähendada terviseriske ja toetada vaimset ... 03 Aprill 2023
 20. Väärtustame mitmekesisust, viies ellu sotsiaalseid ühisalgatusi. Rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva mõtisklus

  Search category: Blogi

  ... ha teadlik pööre mõtteviisis: vaatame enda ümber ringi otsiva pilguga, mis peitub inimestes, olenemata nende rahvusest, emakeelest, terviseseisundist, staatusest tööturul või muust, mille järgi va ... 15 Märts 2023