Search_title

Search Keyword tervise edendamine Totalresultsfound

Search_result

 1. Väärtustame mitmekesisust, viies ellu sotsiaalseid ühisalgatusi. Rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva mõtisklus

  Search category: Blogi

  ... ha teadlik pööre mõtteviisis: vaatame enda ümber ringi otsiva pilguga, mis peitub inimestes, olenemata nende rahvusest, emakeelest, terviseseisundist, staatusest tööturul või muust, mille järgi va ... 15 Märts 2023
 2. TAI tervisekalendri 2023. aasta teemakuud

  Search category: Lasteaias

  Tervisekalendri eesmärk abistada tööandjat töötajate tervist ja heaolu toetavate tegevuste korraldamisel. Tervisekalendri 10 kuu raames tutvustame töökohas tähelepanu väärivaid terviseteemasid ... 02 Jaanuar 2023
 3. Ka tuleval aastal saab taotleda toetust vaimse tervise teenuste pakkumiseks

  Search category: Uudised

  2023. aastal jätkuvad taotlusvoorud kahele toetusmeetmele, mis võimaldavad kohalikel omavalitsustel ja esmatasandi tervisekeskustel saada riigilt 2023. aastal rahalist tuge piirkonna elanikele ... 22 Detsember 2022
 4. Narkopoliitikas lihtsaid lahendusi pole

  Search category: Blogi

  ... i ning poliitikuid ühendav ülemaailmne uimastipoliitika komisjon[1] on soovitustena toonud välja viis peamist tegevussuunda. Lisaks dekriminaliseerimisele on nendeks inimeste tervise ja turvalisuse prioritiseerimin ... 16 Detsember 2022
 5. Töö- ja pereelu tasakaal: „Imelised aastad“ töökohas

  Search category: Blogi

  ... ja vaimne hea tasakaal on oluline ka tööandjale.  Vanemate toimetulekut toetava vanemahariduse korraldamine töökohal on üks tegevusi, kuidas toetada oma töötavaid lapsevanemaid. Tervise Arengu ... 28 November 2022
 6. Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  Search category: Blogi

  Tervisedenduse konverentsi 2022 üks peaaesineja oli Kristian Wahlbeck, Soome tervise ja heaolu instituudi professor ning Soome vaimse tervise liidu MIELI arendusdirektor. Ajakiri Sotsiaaltöö tegi lühikokkuvõtte ... 17 Oktoober 2022
 7. Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama oma psühhosotsiaalset keskkonda

  Search category: Blogi

  Terviseinfo.ee lehel asuva hindamiskeskkonna kaudu saavad lasteaia töötajad ja lapsevanemad hinnata lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevusi ning nõrkusi järgmistes valdkondades: sõbraliku ... 27 September 2022
 8. Tervem, targem ja rikkam Eesti algab meist endist!

  Search category: Blogi

  ...  Vabadus ja sõltumatus teha õigeid valikuid on väga olulised väärtused. Targad ja tervislikud valikud muudavad otseselt ja kaudselt palju – nii isiklikul kui ka kollektiivsel tasandil. Tervisesõbralike ... 29 August 2022
 9. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  ... e tarvitamisele töökohal, saab lugeda terviseinfo.ee lehel avaldatud artiklist. Üha enam populaarsust koguvad uimastid, mida tarvitaja tajub sooritusvõimet parandavana. Näiteks väikeses koguses hallutsinogee ... 01 Juuni 2022
 10. Tervise Arengu Instituut liitus eeskujuliikumisega „Valge Õhupall“

  Search category: Uudised

  ... terviseseisundi ja tervisemõjurite uurimine ja hindamine, riikliku tervisestatistika koondamine ja avaldamine, tervise ja sotsiaalse heaolu edendamine, tervist mõjutavate sekkumiste ja tervist edendavate ... 18 Mai 2022
 11. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... kui kunagi varem näidanud, missugune laiahaardeline mõju on rahvatervishoiul ehk teisisõnu haiguste ennetamisel ja tervise edendamisel teistele eluvaldkondadele. Tervisekriisi lühi- ja pikaajaline mõju ... 11 Aprill 2022
 12. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... omavalitsuses tasub teha, et hoida ja kaitsta oma kallimat vara – inimesi?[1] Tervise Arengu Instituut, sotsiaalministeerium Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara Terve olla on privileeg, ... 11 Aprill 2022
 13. Vaimse tervise edendamine

  Search category: Vaimne tervis

  Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimse tervise edendamise eesmärki kui inimeste hoiakute, neid ümbritseva keskkonna ja elutingimuste kujundamist nii, et need toetavad tervislikku eluviisi ja ... 29 Märts 2022
 14. TAI tervisekalendri 2022. aasta teemakuud

  Search category: Lasteaias

  Tervisekalendri eesmärk abistada tööandjat töötajate tervist ja heaolu toetavate tegevuste korraldamisel. Tervisekalendri 10 kuu raames tutvustame töökohas tähelepanu väärivaid terviseteemasid ... 04 Jaanuar 2022
 15. Tervise- ja heaoluprofiili abil saab parandada inimeste elu- ja tervisekeskkonda

  Search category: Uudised

  ... Siin saab olla tõhusaks abiks Tervise Arengu Instituudi (TAI) kureeritav e-keskkond, mis sisaldab ligi sadakond eri indikaatorit mitmetest teema- ja alavaldkondadest. Tervise- ja heaolu profiili eesmärk ... 05 Oktoober 2021
 16. Vaimne tervis: tööstress

  Search category: Blogi

  Tööstress on Euroopas üks levinumaid terviseprobleeme. Ettevõtjad kulutavad töötajate vaimse tervise häirete tõttu igal aastal sadu miljardeid eurosid. 2021. aastal Kesk-Euroopas korraldatud ... 01 Oktoober 2021
 17. Hea puhkuse retsept

  Search category: Blogi

  ...  minimeerimise võimalustest ühes varasemas Tervisekalendri postituses. Magage piisavalt Võite avastada, et vajate rohkem und. Inimesed leiavad vahel, et puhkus pole magamiseks. Kui aga tunnete sellek ... 28 Mai 2021
 18. Loobu nikotiinist

  Search category: Töökohal

  ... peaks olema täielik, mitte piirduma ühe tubakatoote vahetamisega teise vastu. Alternatiivsed tubakatooted ei sobi uuringute andmetel loobumise abivahendiks, need pigem süvendavad sõltuvust. Tervisekäitumise ... 04 Jaanuar 2021
 19. Vaimse tervise toetamine: vähenenud töövõime

  Search category: Blogi

  Statistikaameti 2019. aasta andmeil esineb Eestis  tööga hõivatud inimestest ligi 18 protsendil  tervisest tingitud tegevuspiiranguid. Ligemale 53 000 töötaval inimesel on diagnoositud vähenenud töövõime, ... 05 Oktoober 2020
 20. Konverents toob vaimse tervise olukorra ja praktikad nähtamatust nähtavaks

  Search category: Blogi

  Täna toimuval tervisedenduse virtuaalkonverentsil „Vaimne tervis – nähtamatust nähtavaks“ antakse ülevaade vaimse tervise olukorrast. Räägitakse väljakutsetest ning arutletakse selle üle, kuidas ... 15 September 2020