Otsi

Otsi sõna tervise edendamine Kokku: 49 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Töö- ja pereelu tasakaal: „Imelised aastad“ töökohas

  Kategooria: Blogi

  ... ne hea tasakaal on oluline ka tööandjale.  Vanemate toimetulekut toetava vanemahariduse korraldamine töökohal on üks tegevusi, kuidas toetada oma töötavaid lapsevanemaid. Tervise Arengu Instituut koo ... 28 November 2022
 2. Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel ...

  Kategooria: Blogi

  Tervisedenduse konverentsi 2022 üks peaaesineja oli Kristian Wahlbeck, Soome tervise ja heaolu instituudi professor ning Soome vaimse tervise liidu MIELI arendusdirektor. Ajakiri Sotsiaaltöö tegi lühikokkuvõtte tem ... 17 Oktoober 2022
 3. Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama oma psühhosotsiaalset keskkonda ...

  Kategooria: Blogi

  Terviseinfo.ee lehel asuva hindamiskeskkonna kaudu saavad lasteaia töötajad ja lapsevanemad hinnata lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevusi ning nõrkusi järgmistes valdkondades: sõbraliku ja  ... 27 September 2022
 4. Tervem, targem ja rikkam Eesti algab meist endist!

  Kategooria: Blogi

  ... Vabadus ja sõltumatus teha õigeid valikuid on väga olulised väärtused. Targad ja tervislikud valikud muudavad otseselt ja kaudselt palju – nii isiklikul kui ka kollektiivsel tasandil. Tervisesõbralike valikut ... 29 August 2022
 5. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Kategooria: Blogi

  ... , saab lugeda terviseinfo.ee lehel avaldatud artiklist. Üha enam populaarsust koguvad uimastid, mida tarvitaja tajub sooritusvõimet parandavana. Näiteks väikeses koguses hallutsinogeeni LSD-d võidakse tajuda kui  ... 01 Juuni 2022
 6. Tervise Arengu Instituut liitus eeskujuliikumisega „Valge Õhupall“ ...

  Kategooria: Uudised

  ... viseseisundi ja tervisemõjurite uurimine ja hindamine, riikliku tervisestatistika koondamine ja avaldamine, tervise ja sotsiaalse heaolu edendamine, tervist mõjutavate sekkumiste ja tervist edendavate pr ... 18 Mai 2022
 7. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... kunagi varem näidanud, missugune laiahaardeline mõju on rahvatervishoiul ehk teisisõnu haiguste ennetamisel ja tervise edendamisel teistele eluvaldkondadele. Tervisekriisi lühi- ja pikaajaline mõju (mill ... 11 Aprill 2022
 8. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... valitsuses tasub teha, et hoida ja kaitsta oma kallimat vara – inimesi?[1] Tervise Arengu Instituut, sotsiaalministeerium Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara Terve olla on privileeg, mi ... 11 Aprill 2022
 9. Vaimse tervise edendamine  ...

  Kategooria: Vaimne tervis

  Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimse tervise edendamise eesmärki kui inimeste hoiakute, neid ümbritseva keskkonna ja elutingimuste kujundamist nii, et need toetavad tervislikku eluviisi ja l ... 29 Märts 2022
 10. TAI tervisekalendri 2022. aasta teemakuud ...

  Kategooria: Lasteaias

  Tervisekalendri eesmärk abistada tööandjat töötajate tervist ja heaolu toetavate tegevuste korraldamisel. Tervisekalendri 10 kuu raames tutvustame töökohas tähelepanu väärivaid terviseteemasid ja anname ... 04 Jaanuar 2022
 11. Tervise- ja heaoluprofiili abil saab parandada inimeste elu- ja tervisekeskkonda ...

  Kategooria: Uudised

  ... in saab olla tõhusaks abiks Tervise Arengu Instituudi (TAI) kureeritav e-keskkond, mis sisaldab ligi sadakond eri indikaatorit mitmetest teema- ja alavaldkondadest. Tervise- ja heaolu profiili eesmärk on ... 05 Oktoober 2021
 12. Vaimne tervis: tööstress

  Kategooria: Blogi

  Tööstress on Euroopas üks levinumaid terviseprobleeme. Ettevõtjad kulutavad töötajate vaimse tervise häirete tõttu igal aastal sadu miljardeid eurosid. 2021. aastal Kesk-Euroopas korraldatud uurin ... 01 Oktoober 2021
 13. Hea puhkuse retsept

  Kategooria: Blogi

  ...  Tervisekalendri postituses. Magage piisavalt Võite avastada, et vajate rohkem und. Inimesed leiavad vahel, et puhkus pole magamiseks. Kui aga tunnete selleks vajadust, siis puhkuse ajal ongi võimalik ... 28 Mai 2021
 14. Loobu nikotiinist

  Kategooria: Töökohal

  ... olema täielik, mitte piirduma ühe tubakatoote vahetamisega teise vastu. Alternatiivsed tubakatooted ei sobi uuringute andmetel loobumise abivahendiks, need pigem süvendavad sõltuvust. Tervisekäitumise muudatust ... 04 Jaanuar 2021
 15. Vaimse tervise toetamine: vähenenud töövõime ...

  Kategooria: Blogi

  Statistikaameti 2019. aasta andmeil esineb Eestis  tööga hõivatud inimestest ligi 18 protsendil  tervisest tingitud tegevuspiiranguid. Ligemale 53 000 töötaval inimesel on diagnoositud vähenenud töövõime, neist  ... 05 Oktoober 2020
 16. Konverents toob vaimse tervise olukorra ja praktikad nähtamatust nähtavaks ...

  Kategooria: Blogi

  Täna toimuval tervisedenduse virtuaalkonverentsil „Vaimne tervis – nähtamatust nähtavaks“ antakse ülevaade vaimse tervise olukorrast. Räägitakse väljakutsetest ning arutletakse selle üle, kuidas vaimset ... 15 September 2020
 17. Narkootikumid töökohal: märkamine ja abistamine

  Kategooria: Blogi

  ... siaalne tegevus, seda tehakse koos teis(t)ega. Veebiuuringu andmeil on tarvitajate ohutunne aastate jooksul vähenenud ning et aine päritolu on sageli tarvitajatele teadmata, võivad tervisele tekkida oot ... 04 Juuni 2020
 18. Loobu tubakast

  Kategooria: Töökohal

  ...  jätkata suitsetamist sinu ja sinu lähedaste tervisekaotust väärt. Kuidas loobuda? Alustada võiksid oma sõltuvuse tõsiduse testimisest. Päriselt võõrutusega alustamiseks võta abiks 2-nädalane ettevalmistus ... 30 Detsember 2019
 19. Seksuaaltervis

  Kategooria: Töökohal

  ... daste kaitsmisest või sellest, kuidas lähedastega neil teemadel arutleda. Eestis pakub töötajate seksuaalhariduslikke koolitusi Eesti Seksuaaltervise Liit, lähemalt saate nende koolituste kohta luge ... 03 Detsember 2019
 20. Haigekassa kuulutas välja tervise edenduse projektide hanked ...

  Kategooria: Uudised

  Haigekassa kuulutas välja neli tervise edenduse projekti hanget. Hanked kuulutati välja järgmistele projektidele: „Laste vaimse tervise edendamine“; „Laste hammaste tervis“; „Tervise edendamine la ... 28 November 2019