Otsi

Otsi sõna tuberkuloos Kokku: 51 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Teises kvartalis veidi vähenes haiglaravi vajavate patsientide hulk

  Kategooria: Uudised

  ... voodite puhul oli ravikestus veidi üle viie päeva ja ühe aktiivravi voodi kohta käis kvartali jooksul haiglast läbi keskmiselt 12 patsienti. Kõige pikem on ravikestus tuberkuloosi eriala vooditel, kus  ... 10 August 2016
 2. Värske Balti riikide tervisenäitajate kogumik võtab kokku muutused aastatel 2004–2014

  Kategooria: Uudised

  Kümne aastaga on Balti riikides oluliselt vähenenud vigastussurmade arv, seejuures on Eestis olnud langus kiirem kui naabritel. Uusi tuberkuloosijuhte oli 2014. a Eestis kaks-kolm korda vähem kui Lätis ja  ... 04 Juuli 2016
 3. Eesti positsioon Euroopa tuberkuloosiraportis paranes ...

  Kategooria: Uudised

  Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (European Centre for Disease Prevention and Control) värske raporti järgi on Eesti esimest korda liikunud uute tuberkuloosijuhtude arvult n-ö punaste riikide al ... 23 Märts 2016
 4. Ülemaailmne tuberkuloosipäev teadvustab riskirühmi ...

  Kategooria: Blogi

  134 aastat tagasi teatas Saksa arstiteadlane Robert Koch avalikkusele tuberkuloositekitaja Mycobacterium tuberculosis'e avastamisest, oli 1882. aasta 24. märts. Ajani, kui Ameerika teadlane Selman Waksman ... 23 Märts 2016
 5. Tule arutlema teemal “Eesti tuberkuloosivabaks – kas saavutatav eesmärk?”  ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut kutsub neljapäeval, 24. märtsil kell 11-12.30 kõiki spetsialiste ning teemaga seotud asutusi ja organisatsioone üritusele „Eesti tuberkuloosivabaks – kas saavutatav eesmärk?“, et  ... 07 Märts 2016
 6. Tervise Arengu Instituudi vanemteadur Kristi Rüütel: HIV ei näita Eestis kadumisemärke

  Kategooria: Uudised

  ... suguhaiguseid või tuberkuloosi) ja riskikäitumisele. Kõigi inimeste laustestimist ei pea Rüütel  otstarbekas.  HIV avastamisel on eksperdi sõnul suurimaks probleemiks inimeste vähene teadlikkus testimise va ... 10 Veebruar 2016
 7. Tervise Arengu Instituudis arutleti, kuidas lõpetada tuberkuloosiepideemia ...

  Kategooria: Uudised

  Maailma Terviseorganisatsioon on võtnud eesmärgiks kaotada 2035. aastaks maailmast tuberkuloosiepideemia. Kas tuberkuloosivaba Eesti on unistus või saavutatav eesmärk, arutati tänasel rahvusvahelisel tu ... 24 Märts 2015
 8. Aruteluring "Eesti tuberkuloosivabaks – unistus või saavutatav eesmärk?" ...

  Kategooria: Uudised

  Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) algatusel tähistatakse kogu maailmas 24. märtsil tuberkuloosipäeva. Kuigi tuberkuloosilevikus ja -ravis on viimastel aastatel toimunud märkimisväärne areng paremuse suuna ... 16 Märts 2015
 9. Tuberkuloos ja HIV süstivate narkomaanide seas viies Euroopa Liidu riigis (2012. a uuringu tulemuste lühikokkuvõte) ...

  Kategooria: Blogi

  ...  intervjueeriti struktureeritud küsimustiku alusel, mis hõlmas sotsiaal-demograafilisi andmeid, narkootikumide tarvitamisega seonduvat, seksuaalkäitumist ning kokkupuuteid ja kogemusi HIV-i ja tuberkuloosiga seotu ... 10 Detsember 2014
 10. ECDC: enamiku multiravimresistentse tuberkuloosi patsientide ravi ebaõnnestub  ...

  Kategooria: Uudised

  Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (ECDC) värskete andmete järgi väheneb jätkuvalt igal aastal Euroopas tuberkuloosi haigestumine, kuid probleemiks on multiresistentse tuberkuloosi ravi. Vai ... 24 Märts 2014
 11. Mida uut toob 2014 Tervise Arengu Instituudile?

  Kategooria: Blogi

  ... ed ootavad ka tuberkuloosihaigete ravi ning alkoholisõltuvuse ravi Eestis. Kuna tuberkuloosihaigetel on sageli probleem alkoholi ja/või narkootikumide tarvitamisega, katkestavad paljud neist ravi või ei tule ra ... 07 Jaanuar 2014
 12. TAI aasta tegu oli naloksooni programmi käivitamine

  Kategooria: Blogi

  ... : naloksooni programmi käivitamine, muudatus tuberkuloosihaigete sõltuvusravi rahastamises, alkoholisõltuvuse ravijuhendi koostamise alustamine, esimese energiajookide uuringu läbiviimine ning toidu- ja to ... 30 Detsember 2013
 13. Tuberkuloosihaigestumus Eestis, selle trendid ja mõjutavad tegurid ...

  Kategooria: Tuberkuloos

  Tuberkuloosi (TB) haigestumine langeb Eestis alates 2001. aastast ning 2018. aastal langustendents jätkus. Esialgsetel andmetel registreeriti 146 TB-juhtu (2017. aastal registreeriti 175, 2016. aastal  ... 02 Mai 2013
 14. Eesti kuulub jätkuvalt ravimresistentse tuberkuloosi ohumaade hulka  ...

  Kategooria: Uudised

  Rahvusvahelise tuberkuloosipäeva eel juhivad Maailma Terviseorganisatsioon ning Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus tähelepanu, et kuigi tuberkuloosijuhtude arv on Euroopas langenud 5% aastas, t ... 22 Märts 2013
 15. Tuberkuloosi haigestutakse... ikka veel... ...

  Kategooria: Blogi

  Kui inimestele öelda „tuberkuloos", siis mis mõtteid see tekitab? Peamiselt seostub see ikka köhimise ja eluheidikutega. Paljude arvates on tuberkuloos juba ka haigus, mida tänapäeval enam ei eksisteeri ja  ... 18 Märts 2013
 16. TAI aastapreemia pälvis tuberkuloosiregistri juhataja Piret Viiklepp ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) aastapreemia 2012 pälvis tuberkuloosiregistri juhataja Piret Viiklepp. Preemia määrati Piret Viiklepale panuse eest tuberkuloosi ennetamisse ja selle ravi korraldamisse Ee ... 25 Veebruar 2013
 17. Kui palju maksavad psüühikahäired?

  Kategooria: Blogi

  ...  sellele ei oleks mõeldud – juba kümme aastat tagasi koostati vaimse tervise alusdokument, sotsiaalministeeriumis on aastate jooksul moodustatud töögruppe, teema on olnud valitsuses arutusel, ilmunud on üle ... 04 Detsember 2012
 18. Ida-Virumaal kohtuvad üheksa riigi vanglate HIV- ja tuberkuloosieksperdid ...

  Kategooria: Uudised

  ... ille peateemaks on HIV ja tuberkuloos vanglas ning raviteenuste osutamine vanglas ja vabanemise järgselt. TUBIDU projekti koordineeriva ja ühe korraldaja, Tervise Arengu Instituudi narkomaania ja na ... 16 Oktoober 2012
 19. Iga neljas mullune surm juhtus enne 65. eluaastat

  Kategooria: Uudised

  ... e ja abortide, vähijuhtude, tuberkuloosi ning narkomaaniaravi saavate isikute kohta.   Lisainfo: Maris Jakobson Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik 659 3906 5302 2737  ... 20 Juuni 2012
 20. Tuberkuloosi kontrolli alla saamine Eestis sõltub varasest avastamisest ...

  Kategooria: Uudised

  Kuigi Eesti on saavutanud ühe oma eesmärgi ja tuberkuloosi esmashaigestumiste arv langes 2010. ja 2011. aastal alla 20 haigusjuhu 100 000 elaniku kohta (2010. aastal 18,7 ja 2011. aastal 19,7) on selle e ... 23 Märts 2012