Tervise edendamine / Koolis

Tervist edendavate koolide võrgustiku 2007. a suvekool toimus 29.-30. augustini Nelijärvel.

Esimese päeva sissejuhatavaks ettekandeks oli „Quo vadis, Tervist Edendav Kool?" Siivi Hansenilt Tervise Arengu Instituudist.

Järgnes Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi esindaja, psühholoog Helve Kase ettekanne inimkaubandusest ja õpilasprostitutsioonist Eestist.

Pärast kohvipausi ja ühist diskussiooni jätkas Kristi Rüütel Tervise Arengu Instituudist, kelle ettekande pealkirjaks oli „HIV positiivsed õpilased koolis. Stigmatiseerimisest".

Päeva „akadeemilisema" osa lõpetas Eve Levand Tallinna Haridusametist, rääkides osalejatele tervisedendusest Iraani koolides ja lasteaedades.

Kerge õhtusöögi järgselt suunduti lähiümbruskonna matkaradu vallutama ning suveõhtu päädis ühise saunatamisega.

Teise päeva avas Kädi Lepp SA-st Tallinna Koolitervishoid ettekandega „TEK võrgustiku toimimise eeldustest".

Jätkas lastearst-lektor Erika Reismaa esitlusega teemal „Keskkond ja noorte riskikäitumine".

Kõigi ettekannete vahele mahtusid ka temaatilised grupidiskussioonid.

Pärastlõuna möödus kokkuvõtete tegemisega töörühmade tegevusest ning seejärel oligi aeg suvekool pidulikult lõpetatuks kuulutada!

Suvekooli päevakavaga saad tutvuda siin.