Tervise edendamine / Koolis

Ennetusprogrammis „Suitsuprii Klass", mida korraldab Tervise Arengu Instituut, osaleb sel aastal kokku 841 klassi üle 14 000 põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasega, mis on võistluse 11 aasta jooksul suurim osalejate arv.

2011/2012. õppeaastal osales programmis 762 klassi, aasta varem 736 ja senini suurima osalevate klasside arvuga programm viidi läbi 2009/2010. õppeaastal, mil klasse oli 840. Lisaks on sel aastal programmiga liitunud 28 Saku Gümnaasiumi õpetajat, kes on samuti lubanud olla vähemalt pool aastat suitsupriid.

Soomest alguse saanud „Suitsuprii Klass" on Euroopas üks levinumaid spetsiaalselt noortele suunatud suitsetamisvastaseid ennetusprogramme ja selle mõju on hinnatud mitmete uuringutega. Õpilaste suitsust eemale hoidmiseks ei kasutata siin hirmu tekitamise meetodit, vaid hoopis soovitavat käitumisviisi ehk tunnustatakse mittesuitsetamist. Et teismeeas on klassikaaslaste ja sõprade mõju kõige suurem, siis peaksid mittesuitsetavad klassikaaslased mõjutama teisi suitsetamist mitte alustama või maha jätma.

Programmis osalevad õpilased on oma allkirjaga lubanud jääda kogu võistluse perioodil, oktoobrist aprillini, tubakavabaks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suitsuvabasid tubakatooteid ega teha vesipiipu. Klass kinnitab soovi olla suitsuprii lepinguga, mis ühiselt allkirjastatakse. Kui mõni õpilane hakkab võistluse jooksul suitsetama või ei suuda loobuda, siis klass langeb võistlusest välja. Võistlus on vastastikuse aususe põhimõttel, õpilased kontrollivad enda ja oma klassikaaslaste tubakavabaks jäämist ise.

Võistluse edukalt lõpetanute ehk nende klasside protsent, kus kõik õpilased jäid kuue kuu jooksul suitsupriiks, on olnud 80% ümber. Eelmisel aastal lõpetas suitsupriina 84% kõikidest alustanud klassidest ja see oli programmi jooksul kõrgeim suitsupriiks jäänud klasside arv.

Kõikide suitsupriiks jäänud klasside vahel loositakse programmi lõppedes, aprilli lõpus, välja 15 rahalist preemiat suurusega 320 eurot, mis on mõeldud matka, ekskursiooni või muu klassiürituse korraldamiseks.

Viimane Eesti koolinoorte tervisekäitumise uuring näitab, et kui iga kümnes 13-aastane koolitüdruk suitsetab vahetevahel, siis 15-aastaselt suitsetab üks kümnest tüdrukust juba iga päev. 13-aastastest poistest suitsetab iga päev 6%, 15-aastastest aga juba 16%. Õpilaste keskmine vanus esimese sigareti läitmisel on 11,9 eluaastat. Samast uuringust ilmneb ka positiivne trend, et suurenenud on nende 11-aastaste kooliõpilaste arv, kes ei ole suitsu proovinud. Kui aastal 2006 oli poiste seas neid 62%, siis 2010. aastal 70% ning tüdrukutel vastavalt 81,5 ja 83,3%.

Tark ei tossa!

 

Lisainfo:
Reelika Viitamees,
Tervise Arengu Instituudi projektijuht
tel 659 3972
reelika.viitamees@tai.ee

Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee