Tervise edendamine / Lasteaias

Koolituse eesmärk on arendada lasteaiaõpetajate teadmisi ja oskusi koolieelses eas laste toitumise ja selle õpetamise kohta, et toetada seeläbi laste arengut, tervist toetavate harjumuste ning erisuguste oskuste kujunemist.

Koolituse „Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine" õppekava.

Teavet koolituste toimumise ja registreerimise kohta saab Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.