Tervise edendamine / Lasteaias

Koolituse eesmärk on arendada lasteaia õpetajate teadmisi ja oskusi koolieelses eas laste toitumisest ning söömis- ja liikumisharjumuste kujundamisest, et seeläbi toetada laste arengut, tervist toetavate harjumuste ning erisuguste oskuste kujunemist.

Koolituse „Laste toiduteadlikkuse ning söömis- ja liikumisharjumuste kujundamine“ õppekava.

Teavet koolituste toimumise ja registreerimise kohta saab Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.